Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
powrót do oferty

Eksplorujemy miejską bioróżnorodność

Badania przyrodnicze

Czy wiesz, że w Warszawie można zaobserwować dziko żyjące, rzadkie i chronione zwierzęta – takie jak wydra, sieweczka obrożna czy rybitwa białoczerna?
Fot. K. Zdrodowska 

Bioróżnorodność to termin, który często słyszymy w kontekście ochrony środowiska i dbałości o klimat. Uczestnicy seminarium zbadają różnorodność biologiczną na małym obszarze miejskim, zaczynając od zmapowania gatunków tam występujących i zdiagnozowania możliwych problemów, kończąc na opracowaniu i wdrożeniu rozwiązań wspierających miejską przyrodę. 

Podczas seminariów studenci: 
  • nauczą się korzystania z tzw. „klucza do oznaczania i klasyfikowania organizmów”,
  • zbadają preferencje żywieniowe lokalnych ptaków,
  • poznają wybranych przedstawicieli królestwa roślin, zwierząt i grzybów,
  • odbędą spacery przyrodnicze w okolicach Dolinki Służewskiej,
  • przeanalizują potencjalne zagrożenia dla lokalnych gatunków zwierząt i roślin

Efektem projektu będzie zaprojektowanie i wdrożenie przez uczestników zajęć rozwiązania, służącego ochronie lokalnej przyrody (przykładowo: kampania informacyjna na temat prawidłowego karmienia ptaków; stworzenie naturalnych „domków” dla owadów i małych zwierząt itp.)Zajęcia umożliwią studentom prowadzenie obserwacji przyrodniczych w terenie (w okolicach Dolinki Służewskiej), konstruowanie pytań badawczych, hipotez i przeprowadzanie badań.

Poprzez uczestnictwo w seminarium rozwiną swoją wiedzę z zakresu biologii, ekologii i ochrony środowiska. Będą trenować umiejętności analityczne,  formułowania wniosków z badań naukowych oraz rozwijać kompetencje miękkie, takie jak krytyczne myślenie i praca w grupie.

Prowadząca: Kamila Musiatowicz
Zajęcia organizowane są we współpracy ze Służewskim Domem Kultury.
Diagnostyka laboratoryjna
Analizujemy przypadek pacjenta
Poprzednie
Szybkie prototypowanie
Drukujemy w 3D własne konstrukcje
Następne