Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Stypendia 2020/21

Od początku istnienia Fundacja stara się wyrównywać szanse na dobrą edukację, prowadząc Fundusz stypendialny. W przypadku problemów finansowych rodziny Fundacja pokrywa opłatę za studia na Uniwersytecie Dzieci w części lub w całości. Stypendium jest przyznawane na podstawie wniosku stypendialnego złożonego przez rodziców.

Fundusz stypendialny to wpłaty prywatnych Darczyńców. Dzięki ich wsparciu Uniwersytet Dzieci jest otwarty dla wszystkich!


Ważna zmiana w udzielaniu stypendiów

W roku akademickim 2020/21 nie obowiązuje automatyczne dofinansowanie dla rodzin wielodzietnych, których min. trójka dzieci studiowała na Uniwersytecie Dzieci. Rodziny wielodzietne potrzebujące wsparcia finansowego mogą ubiegać się o stypendium, wypełniając stosowne dokumenty. Szczegóły poniżej.

Stypendia

Kto może otrzymać stypendium ?

Częściowe lub pełne stypendium przeznaczone jest dla dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej:
— niskimi zarobkami,
— bezrobociem,
— wielodzietnością,
— niepełnosprawnością dziecka lub opiekuna,
— wysokimi kosztami leczenia dziecka lub opiekuna.

Uzasadnieniem wniosku nie są:
— umiejętności, zdolności oraz wybitne osiągnięcia dziecka,
— dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. basen, balet, j. obcy) i ich koszt,
— koszty ponoszone w związku z dojazdem na zajęcia na Uniwersytecie Dzieci.

Wymagane dokumenty
Aby ubiegać się o stypendium dla dziecka, należy:

—  wypełnić wniosek stypendialny online. W przypadku ubiegania się o stypendium dla więcej niż jednego dziecka, wniosek stypendialny należy wypełnić dla każdego dziecka osobno.
Termin składania dokumentów
Wniosek o stypendium należy wypełnić:

— dla dzieci z roczników 2009-2014 - możliwość wypełniania wniosków od 26 maja 2020.
W ciągu 7 dni od zgłoszenia dziecka w rekrutacji należy uzupełnić wniosek on-line.

— dla dzieci z roczników 2004-2008 - w terminie od 26 maja do 8 czerwca, do godz. 13:00.

Informujemy, że pula środków przewidzianych na stypendia jest ograniczona.
Regulamin programu stypendialnego
Zasady przyznawania stypendium opisane są w regulaminie.