Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
O Uniwersytecie
Studia stacjonarne
Kursy fizyki i chemii
Jakie programy realizuje Uniwersytet Dzieci?
  • Studia stacjonarne – dla dzieci urodzonych w latach 2010-2018.
  • Kurs przedmiotowy z fizyki i chemii – dla dzieci uczęszczających do 7 i 8 klasy szkoły podstawowej oraz 1 klasy szkoły średniej.
Kto może być uczestnikiem zajęć?
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6-14 lat.
Kiedy i jak można zapisać dziecko na Uniwersytet Dzieci?
Rekrutacja główna odbywa się od maja do początku września. Zgłoszeń należy dokonać poprzez panel rodzica.

W przypadku wolnych miejsc na poszczególne programy prowadzona jest rekrutacja uzupełniająca od września do kwietnia.
Jakie są warunki przyjęcia na Uniwersytet Dzieci?
Oferta Uniwersytetu Dzieci skierowana jest do dzieci w określonym wieku – nie liczą się szczególne umiejętności, osiągnięcia w nauce itp.

Aby dziecko mogło wziąć udział w rekrutacji, niezbędne jest wysłanie zgłoszenia poprzez panel rodzica w określonym terminie (start rekrutacji: 22 maja).
Czy studia na Uniwersytecie Dzieci są płatne?
Tak, studia na Uniwersytecie Dzieci są płatne. Szczegóły w zakładce Opłaty.
Czy można ubiegać się o stypendium dla dziecka?
Z myślą o tych, którzy nie mają możliwości finansowych, Fundacja Uniwersytet Dzieci stworzyła program stypendialny dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej informacji w zakładce Stypendia.
Jak skontaktować się z Uniwersytetem Dzieci?
Adresy e-mail oraz numery telefonów dostępne są na stronie Kontakt.
Kto może wziąć udział w studiach stacjonarnych?
Zapraszamy dzieci z Krakowa, Warszawy i Wrocławia urodzone w latach 2010-2018.
Jak wygląda program zajęć?
Kierunki studiów mają zróżnicowany stopień trudności, dlatego zapraszamy dzieci urodzone w latach:

2017-2018 na kierunek Odkrywanie,
2016-2015 na kierunek Inspiracje,
2014-2013 na kierunek Tematy,
2010-2012 na kierunek Mistrz i Uczeń.

Pełna oferta studiów jest dostępna na stronie Oferta.
Kiedy rozpoczyna się rok akademicki?
Rok akademicki w roku 2024/25 rozpoczyna się we wrześniu. O terminach zajęć informuje dziekanat na przełomie sierpnia/września drogą e-mailową oraz na stronie. Na zajęcia obowiązują zapisy elektroniczne dokonywane poprzez panel rodzica.
Gdzie odbywają się zajęcia?
Zajęcia odbywają się na uczelni wyższych, w placówkach edukacyjnych, kulturalnych i innych. Jeśli temat tego wymaga, niektóre zajęcia mogą zostać zaplanowane w plenerze.
Kiedy będą odbywać się zajęcia?
Wykłady (wszystkie kierunki) – terminy wykładów są z góry określone i udostępnione z harmonogramem zajęć. 

Warsztaty (Odkrywanie, Inspiracje, Tematy) – rodzic ma możliwość rezerwacji dogodnej daty i godziny zajęć na koncie rodzica min. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć z danego bloku (tj. I blok – z początkiem września, II blok – z początkiem listopada, III blok – z początkiem lutego, IV blok – z początkiem kwietnia). Szczegółowe terminy do wyboru publikujemy przed rozpoczęciem bloku. 

Seminaria (Mistrz i Uczeń) – terminy seminariów są z góry określone i udostępnione na początku semestru (wrzesień i luty). Spotkania realizowane są co 2-3 tygodnie w sobotę. Harmonogram zajęć jest inny dla każdej specjalizacji.
Jak zapisać dziecko na zajęcia?
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną poprzez panel rodzica w zakładce „Zapisy”, w dowolnym momencie, po starcie zapisów określonym w Harmonogramie Roku Akademickiego. 

Zapisanie dziecka na poszczególne zajęcia jest warunkiem, aby mogło ono w nich uczestniczyć. 

Odkrywanie, Inspiracje, Tematy – zapisy możliwe nie później niż do godz. 10:00 w piątek przed sobotą, w którą odbywają się dane zajęcia.  O dostępności miejsc w grupie o danej godzinie decyduje kolejność zgłoszeń. 


Mistrz i Uczeń  zapisy na seminaria: 
I semestr – we wrześniu,
II semestr – w lutym.

Terminy zajęć są z góry określone przez Organizatora, natomiast niektóre specjalizacje odbywają się w dwóch grupach godzinowych i podczas zapisów jest możliwość wyboru grupy.
Czy można zmienić termin zajęć?
Odkrywanie, Inspiracje, Tematy – tak, można zmienić termin zaplanowanych warsztatów w ramach wolnych miejsc widocznych w Panelu Rodzica. Zmian można dokonać do piątku do godz. 10.00 przed daną sobotą zaplanowanych zajęć.


Mistrz i Uczeń – nie ma możliwości zmiany terminu, ponieważ dzieci uczestniczą w stałych grupach zajęciowych, w których realizują projekt.
Czy jest możliwość odrobienia zajęć w razie nieobecności?
Odkrywanie, Inspiracje, Tematy – w przypadku nieobecności Studenta na zajęciach, Organizator zapewnia możliwość odrobienia zajęć w jednym z terminów warsztatowych opublikowanych na stronie www.uniwersytetdzieci.pl lub na koncie rodzica. Warunkiem skorzystania z tej możliwości jest uprzedni kontakt z właściwym dziekanatem oraz ustalenie terminu odrobienia zajęć. Zgłoszenie chęci odrobienia zajęć musi nastąpić przed zakończeniem realizacji danego cyklu zajęć. Jeśli zgłoszenie zostanie dokonane po zakończeniu realizacji bloku warsztatów, odrobienie nieobecności nie będzie możliwe.

Mistrz i Uczeń, Nauka do kwadratu – nie ma możliwości odrobienia, ponieważ dzieci uczestniczą w zajęciach w stałej grupie, w której realizują projekt. 

Uniwersytet Dzieci nie wyciąga konsekwencji z niezrealizowanych zajęć (za wyjątkiem studentów korzystających z programu stypendialnego – więcej informacji w regulaminie programu stypendialnego) oraz nie zwraca środków za niezrealizowane zajęcia.
Czy znane są terminy zajęć przed zapisami?
O publikacji terminów zajęć zawsze informujemy mailowo, przynajmniej 2 dni przed zapisami, nie później niż 2 tygodnie przed startem bloku.
Czy otrzymam powiadomienie o zbliżających się zajęciach mojego dziecka?
Tak, wszystkie informacje dotyczące najbliższych zajęć są wysyłane na adres e-mail rodzica, w czwartek przed sobotą, na którą zaplanowane są zajęcia.
W jaki sposób znaleźć miejsce, w którym odbywają się zajęcia?
Adres miejsca zajęć podany jest na stronie, w panelu rodzica, w planie zajęć oraz we wiadomości e-mail przypominającej o zajęciach. Warto skorzystać z załączonego linku do strony, gdzie znajdują się szczegółowe wskazówki i podlinkowana lokalizacja zajęć.
Czy moje dziecko zostanie wpuszczone na zajęcia, jeśli się spóźni?
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć i szanując innych studentów oraz prowadzących zajęcia, Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych studentów.
Czy zajęcia mogą zostać odwołane?
Zajęcia mogą zostać odwołane przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych np. niedyspozycja prowadzącego, złe warunki atmosferyczne (w przypadku zajęć na świeżym powietrzu). 

Wszystkie odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.

Ważne! O nagłych zmianach w harmonogramie informujemy za pośrednictwem wiadomości SMS. Prosimy o uaktualnienie numeru telefonu w Panelu Rodzica.
Czy Uniwersytet Dzieci zapewnia parking?
Nie gwarantujemy dostępności parkingu. Przy wyborze miejsca kierujemy się jego atrakcyjnością dla celów naukowych i badawczych oraz bezpieczeństwem dzieci. Wybór miejsc zajęć nie będzie uzależniony od dostępności miejsc parkingowych.
Kiedy dziecko otrzymuje indeks i identyfikator?
Każdy nowy student otrzymuje indeks i imienny identyfikator podczas pierwszych zajęć na Uniwersytecie Dzieci. Odbiór jest możliwy na recepcji. Indeks oraz identyfikator wydawane są raz na całe studia.
Czy rodzic uczestniczy w zajęciach dziecka?
Dzieci uczestniczą w warsztatach bez rodziców. Podczas zajęć dziećmi opiekuje się  wykładowca oraz wolontariusze.
Kto ponosi odpowiedzialność za dzieci na warsztatach?
Uniwersytet Dzieci ponosi odpowiedzialność tylko na zajęciach.

Bezpośrednio po zakończeniu zajęć dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z miejsca zbiórki. Prosimy nie umawiać się z dzieckiem w innym miejscu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu. Nie ponosi również odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć. Więcej informacji w Regulaminie.
Czy student może wrócić samodzielnie do domu?
Studenci kierunków Tematy i Mistrz i Uczeń, którzy ukończyli 10 lat, mogą samodzielnie wracać, po okazaniu wolontariuszowi zgody na samodzielny powrót. W tym celu należy wypełnić 2 zgody: jedną na ostatniej stronie w indeksie lub wydrukowanym wzorze; drugą na wydrukowanym wzorze należy przekazać wolontariuszowi przed pierwszymi zajęciami.

Wzór zgody możliwy do pobrania tutaj.
Czy Uniwersytet Dzieci organizuje zajęcia dla rodziców?
W ciągu roku szkolnego organizujemy dwa stacjonarne wykłady dla rodziców. Odbywają się one równocześnie i w tym samym miejscu co wykłady dla dzieci. Udział w wykładach dla rodziców nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
Kto może być uczestnikiem zajęć?
W zajęciach może uczestniczyć młodzież z klasy 7 i 8 szkoły podstawowej.
Czy zajęcia na Kursie są płatne?
Tak, zajęcia są płatne. Szczegóły w zakładce Opłaty.
Czy Kursy posiadają poziom trudności?
Kursy realizowane są na 2 poziomach trudności. 

– I poziom – podstawowy: materiał obejmuje zakres 7 i 8 klasy szkoły podstawowej;

– II poziom – rozszerzony: materiał obejmuje zakres 1 klasy szkoły średniej. Uwaga: II poziom przeznaczony jest również dla uczestników kursu w roku 2022/2023. 

Uczestnicy chcący wziąć udział w zajęciach na poziomie rozszerzonym wypełniają test, który sprawdza ich wiedzę z danego przedmiotu.
Kiedy i jak można zapisać dziecko na Kurs?
Rekrutacja rozpocznie się we wrześniu br. Aby zapisać dziecko, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, który zostanie udostępniony na stronie.
Ile zajęć przewidzianych jest w całym Kursie?
Cały Kurs liczy 56 zajęć online. Każde z zajęć trwa 60 minut.
Kiedy odbywają się zajęcia i w jakiej formie?
Dziecko uczestniczy w zajęciach 2 razy w tygodniu (chemia: poniedziałki i środy, fizyka: wtorki i czwartki) od października do czerwca.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i prowadzone są online w MS Teams, w grupach 8-osobowych.
Czy jest możliwość odrobienia zajęć na których dziecko nie może być obecne?
W razie nieobecności na zajęciach nie ma możliwości ich odrobienia w innym terminie ani zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia. Nie nagrywamy spotkań.
Czy zajęcia mogą zostać odwołane?
Zajęcia mogą zostać odwołane przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych np. niedyspozycja prowadzącego lub inne losowe zdarzenia.

Wszystkie odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.
Czy dziecko otrzyma dodatkowe materiały?
Na początku roku wysyłamy dzieciom pudełko z niezbędnymi pomocami do wykonywania eksperymentów w domu.
Czy są jakieś konkretne wymagania sprzętowe dla zajęć online?
Zalecamy, aby uczestnik korzystał w trakcie zajęć z komputera/laptopa oraz miał włączoną kamerę. Dostęp do grupy i zadań jedynie przez smartfon może być utrudniony. 

Zajęcia będą odbywać się na MS Teams. Sposób założenia konta i logowania oraz instrukcja obsługi zostanie wysłana Państwu odpowiednio wcześniej. Przed pierwszymi zajęciami należy wykonać test logowania i korzystania z danej platformy.