Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
O Uniwersytecie
Studia stacjonarne
Studia zdalne
Kursy fizyki i chemii
Jakie programy realizuje Uniwersytet Dzieci?
1. Studia stacjonarne - dla dzieci urodzonych w latach 2009 - 2016
2. Studia zdalne - dla dzieci urodzonych w latach 2006 - 2010
3. Kurs z fizyki i chemii - dla dzieci uczęszczających do 7 i 8 klasy
Kto może być uczestnikiem zajęć?
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci w wieku 6-16 lat.
Kiedy i jak można zapisać dziecko na Uniwersytet Dzieci?
Główna rekrutacja prowadzona jest od maja do września.

W czasie trwania roku akademickiego w zależności od wolnych miejsc, prowadzimy ciągłą rekrutację. Zgłoszenia dziecka należy dokonać poprzez maila: sekretariat@ud.edu.pl
Drogą mailową prześlemy dalsze informacje dotyczące sposobu płatności za zajęcia.
Jakie są warunki przyjęcia na Uniwersytet Dzieci?
Oferta Uniwersytetu Dzieci skierowana jest do wszystkich dzieci w określonym wieku, dlatego nie liczą się szczególne umiejętności, osiągnięcia w nauce itp.

Aby dziecko mogło wziąć udział w rekrutacji niezbędne jest wysłanie zgłoszenia poprzez maila sekretariat@ud.edu.pl
Czy studia na Uniwersytecie Dzieci są płatne?
Tak, studia na Uniwersytecie Dzieci są płatne. Szczegóły w zakładce „Opłaty”.
Czy Fundacja prowadzi system stypendialny?
Z myślą o tych, którzy nie mają możliwości finansowych, Uniwersytet Dzieci stworzył program funduszu stypendialnego dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.

Więcej informacji w zakładce „Stypendia”.
Jak skontaktować się z Uniwersytetem Dzieci?
Adresy email oraz numery telefonów dostępne są na stronie: ,,Kontakt".
Kto może wziąć udział w studiach stacjonarnych?
Zapraszamy dzieci z Krakowa, Warszawy i Wrocławia urodzone w latach 2009 - 2016.
Jak wygląda program?
Kierunki studiów mają zróżnicowany stopień trudności, dlatego zapraszamy dzieci urodzone w latach:
2015 - 2016 na kierunek Odkrywanie
2013 - 2014 na kierunek Inspiracje
2011 - 2012 na kierunek Tematy
2009 - 2010 na kierunek Mistrz i Uczeń
Kiedy rozpoczyna się rok akademicki?
Rok akademicki w roku 2022/23 rozpocznie się 10 września. O terminach zajęć informuje dziekanat na przełomie sierpnia/września drogą e-mailową oraz zamieszcza terminarz na stronie internetowej. 
Na zajęcia obowiązują zapisy elektroniczne dokonywane poprzez panel rodzica.
Czy zajęcia będą odbywać się na uczelniach, jak w poprzednich latach?
Tak, zajęcia będą odbywać się w formacie stacjonarnym na uczelniach.
Gdzie i kiedy będą odbywać się wykłady?
Dla studentów kierunków: Odkrywanie, Inspiracje i Tematy wykłady będą odbywać się stacjonarnie, a dla studentów kierunku Mistrz i Uczeń i Nauka do kwadratu wykłady odbywać się będą on-line w określone soboty w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting. 

Czas trwania wykładu ok. 40 minut. (dla kierunku Mistrz i Uczeń 60 min)

Terminy wykładów będą podane w harmonogramie studiów.
Gdzie będą odbywać się warsztaty dla kierunków Odkrywanie, Inspiracje i Tematy?
Przygotowujemy zajęcia w formacie stacjonarnym * z warsztatami na uczelniach i w terenie.

*Jeśli ze względów pandemicznych nie będziemy mogli przeprowadzić zajęć w salach lub w terenie, w zimie zostanie zrealizowany zdalny Blok WĘGLOWODANY , który będzie zawierał 5 warsztatów do samodzielnej realizacji z wykorzystaniem Pudełka edukacyjnego, 5 spotkań online z naukowcem i 2 wykłady online.
Czy zajęcia stacjonarne z bloku CZŁOWIEK i PRZYRODA odbędą się w każdą pogodę ?
Tak, ponieważ warsztaty realizowane będą na uczelniach.

Czas trwania: 60 minut.
Gdzie będą się odbywać seminaria dla kierunku Mistrz i Uczeń?
Seminaria zaplanowane są na uczelniach oraz w terenie (zakątkach miasta - od rynku po granice miasta w parkach, lasach, na dziedzińcach budynków, ogrodach botanicznych i innych miejscach zw. z tematyką zajęć). 

Czas trwania: 120 min.
Kiedy będą odbywać się warsztaty dla kierunków Odkrywanie, Inspiracje i Tematy?
Warsztaty stacjonarne będą odbywać się w soboty.

Rodzic ma możliwość rezerwacji dogodnej daty i godziny zajęć na koncie rodzica min. 10 dni przed rozpoczęciem zajęć z danego bloku (tj. I blok - początek września, II blok - początek grudnia, III blok - początek marca). Szczegółowe terminy do wyboru publikujemy przed rozpoczęciem bloku. Warsztaty trwają: 60 minut.

Warsztaty zdalne - spotkania z naukowcem z bloku WĘGLOWODANY - soboty. *

*Jeśli ze względów pandemicznych, zajęcia nie będą mogły odbyć się w salach, wówczas II BLOK - Węglowodany zostanie przeprowadzony w formacie zdalnym. 

Terminy podamy w harmonogramie na początku roku szkolnego.
Kiedy będą się odbywać seminaria dla kierunku Mistrz i Uczeń?
Terminy zajęć są z góry określone i udostępnione na początku semestru (wrzesień i luty). Spotkania realizowane są co 2-3 tygodnie w sobotę. Harmonogram zajęć jest inny dla każdej specjalizacji.
Jak zapisać dziecko na warsztaty stacjonarne?
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną poprzez panel rodzica w zakładce „Zapisy”. 

Zapisanie dziecka na poszczególne zajęcia jest warunkiem koniecznym, aby mogło ono w nich uczestniczyć.
Kiedy można zapisać dziecko na wybrane terminy warsztatów na kierunku Odkrywanie, Inspiracje i Tematy?
W dowolnym momencie po starcie zapisów określonym w Harmonogramie Roku Akademickiego. Jednak nie później niż do godz. 10:00 w piątek przed sobotą, w którą odbywają się dane zajęcia.

O dostępności miejsc w grupie o danej godzinie, decyduje kolejność zgłoszeń.
Czy można zmienić termin warsztatów stacjonarnych?
Tak, można zmienić termin zaplanowanych warsztatów w ramach wolnych miejsc widocznych w Panelu Rodzica. Zmian można dokonać do piątku do godz. 10.00, przed daną sobotą zaplanowanych zajęć.
Czy jest możliwość odrobienia zajęć w razie nieobecności?
W celu uzyskania informacji w sprawie możliwości odrobienia warsztatów należy skontaktować się z dziekanatem.

Student na kierunkach Odkrywanie, Inspiracje oraz Tematy - może odrobić zajęcia w innym terminie pod warunkiem dostępnych miejsc.

Student na kierunku Mistrz i Uczeń - nie ma możliwości odrobienia, ponieważ dzieci uczestniczą w zajęciach w stałej grupie, realizując projekt.

Uniwersytet Dzieci nie wyciąga konsekwencji z niezrealizowanych zajęć (z wyjątkiem studentów korzystających z programu stypendialnego, więcej informacji na stronie) oraz nie zwraca środków za niezrealizowane zajęcia.
Czy poznamy terminy warsztatów przed zapisami?
O publikacji terminów warsztatów zawsze informujemy mailowo, przynajmniej 2 dni przed zapisami.
Jak zapisać dziecko na wykłady online?
Wykłady on - line będą odbywać się dla studentów na kierunku Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu.
Zapis na wykłady on-line odbywa się przez platformę ClickMeeting. Link do rejestracji przesyłany jest przez dziekanat odpowiednio wcześniej - drogą mailową.  Zapisy na te wydarzenia nie odbywają się w Panelu Rodzica.
Jak zapisać dziecko na seminaria na kierunku Mistrz i Uczeń?
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną poprzez panel rodzica w zakładce „Zapisy”.

Zapisanie dziecka na poszczególne terminy jest warunkiem koniecznym, aby mogło ono w nich uczestniczyć. Seminaria odbywają się w stałej grupie projektowej, dlatego nie ma możliwości wybrania różnych dat i godzin.
Kiedy można zapisać studenta na zajęcia seminaryjne z wybranej specjalizacji na kierunku Mistrz i Uczeń?
I semestr - wrzesień
II semestr - luty

Terminy zajęć są przez nas narzucone, natomiast niektóre specjalizacje odbywają się w dwóch grupach godzinowych - podczas zapisów będzie można wybrać grupę.
Czy otrzymam powiadomienie o zbliżających się zajęciach mojego dziecka?
Tak, wszystkie Informacje dotyczące najbliższych zajęć są wysyłane na adres e-mail rodzica, w czwartek przed sobotą, kiedy zaplanowane są zajęcia.
W jaki sposób znaleźć miejsce, w którym odbywają się zajęcia?
Adres miejsca zajęć podany jest na stronie, w panelu rodzica (plan zajęć) oraz w wiadomości e-mail przypominającej o zajęciach.
Czy moje dziecko zostanie wpuszczone na zajęcia, jeśli się spóźni?
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć, przez szacunek do innych studentów oraz prowadzących zajęcia Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych studentów.
Czy zajęcia mogą zostać odwołane?
Zajęcia mogą zostać odwołane przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych np. nieobecność prowadzącego, złe warunki atmosferyczne.  

Wszystkie odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.
Czy Uniwersytet Dzieci zapewnia parking?
Nie gwarantujemy dostępności parkingu. Przy wyborze miejsca kierujemy się jego atrakcyjnością dla celów naukowych i badawczych oraz bezpieczeństwem dzieci. Wybór miejsc zajęć nie będzie uzależniony od obecności parkingu.
Kiedy dziecko otrzymuje indeks i identyfikator?
Każdy nowy student otrzymuje indeks i imienny identyfikator na wskazanych przez Fundację warsztatach - na początku roku akademickiego. Indeks oraz identyfikator wydawane są raz na całe studia.
Czy rodzic uczestniczy w zajęciach dziecka?
Nie, dzieci uczestniczą w warsztatach bez rodziców. Podczas zajęć dziećmi opiekuje się  wykładowca oraz wolontariusze.
Warsztaty realizowane w domu student wykonuje sam. Możliwe, że będzie potrzebna drobna pomoc rodzica, w celu uruchomienia filmików instruktażowych, skompletowania potrzebnych materiałów etc.
Kto ponosi odpowiedzialność za dzieci na warsztatach?
Bezpośrednio po zakończeniu zajęć dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z miejsca zbiórki. Prosimy nie umawiać się z dzieckiem w innym miejscu.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu. Nie ponosi również odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
Więcej informacji w ,,Regulaminie".
Czy student może wrócić samodzielnie do domu?
Studenci po ukończeniu 10 roku życia mogą samodzielnie wracać do domu pod warunkiem posiadania podpisanej zgody od rodzica/opiekuna na samodzielny powrót.

Wzór zgody możliwy do pobrania tutaj.
Czy Uniwersytet Dzieci organizuje zajęcia dla rodziców?
Tak, zajęcia dla rodziców odbywają się w formie webinarów. Mają one charakter otwarty - są bezpłatne. Odbywają się w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting oraz na Facebooku naszej Fundacji. Po zaobserwowaniu profilu lub zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach. Webinary dla rodziców nie są elementem Programu Uniwersytet Dzieci.

Jakie webinary udało nam się już zorganizować? Informacja o wykładach znajduje się na naszej stronie w zakładce “oferta - zajęcia dla dorosłych” UD dla dorosłych.
Kto może wziąć udział w studiach zdalnych?
Zapraszamy dzieci i młodzież urodzoną w latach 2006 - 2010.
Jak wygląda program?
Kierunki studiów zdalnych mają zróżnicowany stopień trudności, dlatego zapraszamy dzieci urodzone w latach:
2009 - 2010 na kierunek Mistrz i Uczeń
2006 - 2008 na kierunek Nauka do kwadratu
Gdzie i kiedy będą odbywać się wykłady?
Dla kierunków Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu - wykłady odbywać się będą on-line w określone soboty w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting.

Czas trwania wykładu: kierunki Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu - 60 minut
Gdzie będą się odbywać seminaria dla kierunków Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu?
Seminaria będą odbywać się w aplikacji MS Teams. 

Czas trwania: 120 min.
Czy przewidziane są dodatkowe materiały dla studentów potrzebne do realizacji zajęć?
Tak, do realizacji zajęć seminaryjnych na niektórych specjalizacjach są przewidziane dodatkowe materiały. Zostaną one przesłane studentowi na adres domowy (podany w czasie zapisu na studia) przed rozpoczęciem realizacji danej specjalizacji.
Kiedy będą się odbywać seminaria dla kierunków Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu?
Terminy zajęć są z góry określone i udostępnione na początku semestru (wrzesień i luty). Spotkania realizowane są co 2-3 tygodnie w sobotę. Harmonogram zajęć jest inny dla każdej specjalizacji.
Kiedy rozpoczyna się rok akademicki?
Rok akademicki w roku 2022/23 rozpocznie się 24 września. O terminach zajęć informuje dziekanat na przełomie sierpnia/września drogą e-mailową oraz na stronie. Na zajęcia obowiązują zapisy elektroniczne dokonywane poprzez panel rodzica (szczegóły zostaną wysłane w mailu).
Kiedy można zapisać studenta na zajęcia seminaryjne z wybranej specjalizacji?
I semestr - wrzesień
II semestr - luty

Terminy zajęć są przez nas narzucone, natomiast niektóre specjalizacje odbywają się w dwóch grupach godzinowych - podczas zapisów będzie można wybrać grupę.
Czy można zmienić termin zajęć?
Niestety nie, gdyż zajęcia są prowadzone o danej godzinie dla konkretnej grupy projektowej. Studenci spotykają się zawsze w tym samym, kameralnym składzie.
Czy jest możliwość odrobienia zajęć seminaryjnych, jeśli student nie może być na nich obecny?
W razie nieobecności studenta na zajęciach nie ma możliwości ich odrobienia w innym terminie ani zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
Czy jeśli dziecko wybierze specjalizację, która w trakcie roku mu się nie spodoba, to czy jest możliwość rezygnacji?
Prosimy o przemyślany wybór specjalizacji, gdyż w trakcie roku nie ma możliwości ich zmiany lub rezygnacji. W wyborze pomogą szczegółowe opisy specjalizacji zawarte na naszej stronie:
Mistrz i Uczeń - tutaj
Nauka do kwadratu - tutaj
Czy zajęcia mogą zostać odwołane?
Zajęcia mogą zostać odwołane z przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych np. nieobecność prowadzącego lub innych losowych zdarzeń.

Wszystkie odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.
Czy zajęcia będą nagrywane?
Wykłady na wszystkich kierunkach są nagrywane i udostępniane.

Seminaria specjalizacyjne nie będą nagrywane, dlatego zachęcamy do obecności w całym cyklu projektowym. Aby Student w pełni skorzystał z zajęć i zrozumiał projekt, rekomendujemy uczestnictwo we wszystkich seminariach. Cykl zajęć to spójna całość prowadząca do realizacji projektu.
Jak zapisać dziecko na wykłady?
Zapis na wykłady on-line odbywa się przez platformę ClickMeeting. Link do rejestracji przesyła dziekanat, odpowiednio wcześniej drogą mailową.  Zapisy na te wydarzenia nie odbywają się w Panelu Rodzica.
Czy otrzymam powiadomienie o zbliżających się zajęciach mojego dziecka?
Tak, wszystkie informacje dotyczące najbliższych zajęć są wysyłane na adres e-mail rodzica, w czwartek przed sobotą, kiedy zaplanowane są zajęcia.
Czy są jakieś konkretne wymagania sprzętowe dla zajęć on-line?
Seminaria odbywają się na MS Teams. Sposób założenia konta i logowania oraz instrukcja obsługi zostanie wysłana Państwu odpowiednio wcześniej. Przed pierwszymi zajęciami należy wykonać test logowania i korzystania z danej platformy.
Konkretna specjalizacja może wymagać zainstalowania dodatkowego oprogramowania o czym zostaną Państwo poinformowani. Programy, które należy samodzielnie zainstalować są zawsze bezpłatne.
Zalecamy, aby student korzystał w trakcie zajęć z komputera/laptopa oraz miał włączoną kamerę. Dostęp do grupy i zadań jedynie przez smartfon może być utrudniony.
Czy Uniwersytet Dzieci organizuje zajęcia dla rodziców?
Tak, zajęcia dla rodziców odbywają się w formie webinarów. Mają one charakter otwarty - są bezpłatne. Odbywają się w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting oraz na Facebooku naszej Fundacji. Po zaobserwowaniu profilu lub zapisaniu się do newslettera będą Państwo otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach. Webinary dla rodziców nie są elementem Programu Uniwersytet Dzieci.
Kto może być uczestnikiem zajęć?
W zajęciach może uczestniczyć młodzież z klasy 7 i 8.
Z jakich przedmiotów prowadzony jest Kurs oraz kto go prowadzi?
Kurs prowadzony jest z fizyki i chemii przez naukowców i pracowników Uczelni, instytutów PAN oraz nauczycieli - egzaminatorów.
Ile zajęć przewidzianych jest w całym Kursie?
Cały kurs liczy 56 zajęć. Każde z zajęć trwa 60 minut.
Kiedy odbywają się zajęcia i w jakiej formie?
Dziecko uczestniczy w zajęciach 2 razy w tygodniu: zajęcia z chemii w poniedziałki i środy, zajęcia z fizyki we wtorki i czwartki. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych i prowadzone są online w aplikacji MS Teams, w grupach ośmioosobowych.
Czy jest możliwość odrobienia zajęć na których dziecko nie może być obecne?
W razie nieobecności na zajęciach nie ma możliwości ich odrobienia w innym terminie ani zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
Czy zajęcia mogą zostać odwołane?
Zajęcia mogą zostać odwołane  przez Organizatora z przyczyn od niego niezależnych np. nieobecność prowadzącego lub innych losowych zdarzeń.

Wszystkie odwołane zajęcia zostaną odrobione w innym terminie.
Czy zajęcia na Kursie są płatne?
Tak, zajęcia są płatne. Szczegóły w zakładce „Opłaty”.
Czy są jakieś konkretne wymagania sprzętowe dla zajęć on-line?
Zalecamy, aby uczestnik korzystał w trakcie zajęć z komputera/laptopa oraz miał włączoną kamerę. Dostęp do grupy i zadań jedynie przez smartfon może być utrudniony. 

Zajęcia będą odbywać się na MS Teams. Sposób założenia konta i logowania oraz instrukcja obsługi zostanie wysłana Państwu odpowiednio wcześniej. Przed pierwszymi zajęciami należy wykonać test logowania i korzystania z danej platformy.