Często zadawane pytania

O Uniwersytecie

 • Kto może być uczestnikiem zajęć?

  W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci zapisane na Uniwersytet Dzieci w wieku 6 - 16 lat. W Poznaniu dzieci w wieku 6 - 11 lat.

 • Jak mogę zapisać dziecko na Uniwersytet Dzieci?

  Rekrutacja odbywa się raz w roku, rozpoczyna się w maju. Dokładny jej termin jest ogłoszony na naszej stronie: https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl

 • Jak skontaktować się z Uniwersytetem Dzieci?

  We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją i zajęciami Uniwersytetu Dzieci prosimy o kontakt mailowy z wybranym ośrodkiem:
  krakow@ud.edu.pl
  warszawa@ud.edu.pl
  wroclaw@ud.edu.pl
  olsztyn@ud.edu.pl
  poznan@ud.edu.pl

  Dyżur telefoniczny pełnimy w godzinach:
  pon. - czw.: 10.00 - 16.00; pt.: 9.00 - 13.00
  Kraków - tel. 666 853 662
  Warszawa - tel. 666 852 797
  Wrocław, Olsztyn - tel. 530 261 010
  Poznań - tel. 570 427 435

 • Jaka jest wysokość opłat?

  Informacja o opłatach znajduje się https://wsobote.uniwersytetdzieci.pl/oplaty

Zapisy na zajęcia

 • Jak zapisać dziecko na zajęcia?

  Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, musi zostać na nie zapisane w profilu rodzica. Zapisanie dziecka na każde zajęcia jest warunkiem koniecznym, aby mogło ono w nich uczestniczyć. Dokonywanie zapisów jest możliwe na profilu rodzica w zakładce Zapisy do piątku do godz. 10:00 przed sobotą - dniem danych zajęć.

 • Czy można modyfikować zapis na zajęcia?

  W ramach wolnych miejsc na inne terminy zajęć można we własnym zakresie dokonywać modyfikacji zapisu (zmiana daty, godziny) do piątku do godz. 10.00 przed daną sobotą zajęć.

 • Z jakim wyprzedzeniem przed otwarciem zapisów znane są tematyka i terminy zajęć?

  Opisy zajęć są dostępne na naszej stronie w piątek w tygodniu poprzedzającym zapisy na zajęcia w danym cyklu.

 • Czy Uniwersytet Dzieci prowadzi zajęcia dla rodziców?

  W każdym ośrodku organizowane są wykłady dla rodziców. Mają one charakter otwarty - są one bezpłatne i nie ma potrzeby zapisów na nie. Informacja o wykładach znajduje się na naszej stronie.

Organizacja zajęć

 • Kiedy odbywają się zajęcia?

  Zajęcia odbywają się w soboty.

 • Jak często odbywają się zajęcia?

  Wykład odbywa się tylko w jedną sobotę i nie jest powtarzany. Warsztaty prowadzimy w kilku terminach. Rodzic wybiera pasujące terminy warsztatów określając tym samym częstotliwość zajęć.

 • Jak długo trwają zajęcia?

  Wykłady trwają 45 lub 60 minut, a zajęcia warsztatowe między 45 a 120 minut - w zależności od kierunku. Czas trwania zajęć jest zawsze podany przy opisie zajęć.

 • Czy Uniwersytet Dzieci przypomina mi o zajęciach mojego dziecka?

  Ważne informacje dotyczące zajęć są wysyłane na adres mailowy rodzica w czwartek przed daną sobotą, na którą jest zapisane dziecko.

 • Gdzie odbywają się zajęcia?

  Zajęcia odbywają się na terenie wyższych uczelni, instytucji nauki i kultury oraz innych organizacji wiedzy.

 • W jaki sposób znaleźć miejsce, w którym odbywają się zajęcia?

  W czwartek przed sobotą, na którą dziecko jest zapisane na zajęcia, rodzic otrzymuje maila z istotnymi informacjami (zadania przed zajęciami, dodatkowe informacje o zajęciach i miejscu ich odbywania się).

 • Co należy zrobić po przyjściu na zajęcia?

  Na zajęcia prosimy przyjechać min.15 minut przed ich rozpoczęciem. Po przyjściu na zajęcia, student zgłasza swoją obecność w recepcji u wolontariusza, który wbija pieczątkę w indeksie. Jest ona potwierdzeniem obecności na zajęciach.
  Każdorazowo przed zajęciami prosimy o uzupełnienie indeksu.
  Wszystkie informacje potrzebne do wypełnienia wpisu znajdują się na naszej stronie przy opisie zajęć (data, tytuł, prowadzący, przedmiot).

 • Czy moje dziecko zostanie wpuszczone na zajęcia, jeśli się spóźni?

  W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć, przez szacunek do innych studentów oraz prowadzących zajęcia Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych studentów.

 • Co dziecko powinno przynieść na zajęcia?

  Na każdych zajęciach dziecko powinno mieć indeks i identyfikator z czytelnie wpisanym na jego odwrocie aktualnym numerem telefonu do rodzica/opiekuna.
  Na zajęcia prosimy nie wnosić jedzenia i picia. Prosimy również o wyłączenie telefonów komórkowych.

 • Kiedy dziecko otrzymuje indeks i identyfikator?

  Każdy nowy student otrzymuje indeks i imienny identyfikator w recepcji przed pierwszym wykładem/warsztatem. Indeks z wkładką do wpisywania zajęć oraz identyfikator wydawane są raz na całe studia. Student kontynuujący zajęcia na wyższym kierunku otrzymuje w recepcji nową wkładkę do indeksu.

 • Co zrobić, gdy zgubi się lub zniszczy indeks lub identyfikator?

  W przypadku zgubienia/zniszczenia indeksu wypisywany jest duplikat, po uiszczeniu opłaty w wysokości 10 zł na konto Fundacji. Duplikat identyfikatora jest wydawany za darmo po zgłoszeniu tego mailowo do dziekanatu.

 • Czy jest możliwość odrobienia zajęć, na których dziecko było nieobecne?

  Wykład odbywa się tylko w jednym terminie i nie ma możliwości jego odrobienia. W przypadku nieobecności na warsztacie prosimy o kontakt z dziekanatem. W miarę wolnych miejsc znajdujemy dla studentów inne terminy zajęć. Uniwersytet Dzieci nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne.

 • Czy rodzic uczestniczy w zajęciach dziecka?

  Dzieci uczestniczą w zajęciach bez rodziców. Podczas wykładu dziećmi opiekują się rodzice ze Straży Rodzicielskiej, podczas warsztatów - wolontariusze.

 • Kto przyprowadza i odbiera dziecko po zajęciach?

  Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z budynku, w którym odbywały się zajęcia. Prosimy nie umawiać się z dziećmi przed budynkiem lub na parkingu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu. Nie ponosi również odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.

 • Czy student może wrócić samodzielnie do domu?

  Studenci kierunku Mistrz i Uczeń mogą po zajęciach samodzielnie wracać do domu. W tym celu powinni mieć wpiętą w indeksie zgodę na samodzielny powrót podpisaną przez rodzica/opiekuna.