Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

6-16 lat (dzieci urodzone w latach 2007-2017)

Studia stacjonarne

Rok akademicki trwa od września do czerwca.
Zajęcia odbywają się w wybrane soboty.


Studenci w wieku 6-11 lat
kierunki: Odkrywanie, Inspiracje, Tematy


LICZBA ZAJĘĆ W CIĄGU ROKU:

– 4 bloki (po 5 zajęć),
– 2 wykłady na uczelniach (czas trwania: 45 minut),
– 16 warsztatów naukowych (czas trwania: 60 minut),
– 2 warsztaty kompetencyjne (czas trwania: 60 minut).

DODATKOWE INFORMACJE:

– terminy warsztatów są wybierane przez rodzica przed rozpoczęciem danego bloku,
– wykłady na rozpoczęcie i zakończenie roku akademickiego odbędą się w odgórnie ustalonych terminach,
– warsztaty i wykłady są realizowane stacjonarnie w przestrzeniach znanych uczelni wyższych i w innych placówkach edukacyjnych.


Studenci w wieku 12 - 13 lat
kierunek: Mistrz i Uczeń


LICZBA ZAJĘĆ W CIĄGU ROKU:

– 2 semestry (1 specjalizacja na 1 semestr),
– 1 specjalizacja to 5 seminariów w semestrze (czas trwania: 120 minut),
– 8 wykładów w całym roku (czas trwania: 60 minut),
– 2 webinary kompetencyjne w całym roku (czas trwania: 60 minut).

DODATKOWE INFORMACJE:

– w każdym z semestrów student wybiera jedną specjalizację, którą realizuje pod okiem eksperta na uczelni wyższej lub w terenie,
– zajęcia seminaryjne odbywają się w odgórnie ustalonych terminach. Będą one opublikowane przed rozpoczęciem danego semestru (na I semestr – koniec sierpnia i na II semestr – początek lutego),
– wykłady są wspólne dla całego roku i odbędą się w odgórnie ustalonych terminach.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce oferta.  


Studenci w wieku 14-16 lat
kierunek: Nauka do kwadratu


LICZBA ZAJĘĆ W CIĄGU ROKU:

– 2 semestry (1 specjalizacja na 1 semestr),
– 1 specjalizacja to 6 seminariów w semestrze (czas trwania: 120 minut),
– 2 wykłady w całym roku (czas trwania: 60 minut),
– 2 webinary kompetencyjne w całym roku (czas trwania: 60 minut).

DODATKOWE INFORMACJE:

– w każdym z semestrów student wybiera jedną specjalizację, którą realizuje pod okiem eksperta na uczelni wyższej lub w terenie,
– zajęcia seminaryjne odbywają się w odgórnie ustalonych terminach. Będą one opublikowane przed rozpoczęciem danego semestru (na I semestr – koniec sierpnia i na II semestr – początek lutego),
– wykłady są wspólne dla całego roku i odbędą się w odgórnie ustalonych terminach.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce oferta.

12-16 lat (dzieci urodzone w latach 2007-2011)

Studia zdalne

Rok akademicki trwa od września do czerwca.
Zajęcia odbywają się w wybrane soboty.


Studenci w wieku 12-13 lat
kierunek: Mistrz i Uczeń


LICZBA ZAJĘĆ W CIĄGU ROKU:

– 2 semestry (1 specjalizacja na 1 semestr),
– 1 specjalizacja to 5 seminariów w semestrze (czas trwania: 120 minut),
– 8 wykładów w całym roku (czas trwania: 60 minut),
– 2 webinary kompetencyjne w całym roku (czas trwania: 60 minut).

DODATKOWE INFORMACJE:

– w każdym z semestrów student wybiera jedną specjalizację, którą realizuje pod okiem eksperta na uczelni wyższej lub w terenie,
– zajęcia seminaryjne odbywają się w odgórnie ustalonych terminach. Będą one opublikowane przed rozpoczęciem danego semestru (na I semestr – koniec sierpnia i na II semestr – początek lutego),
– wykłady są wspólne dla całego roku i odbędą się w odgórnie ustalonych terminach.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce oferta


Studenci w wieku 14-16 lat
kierunek: Nauka do kwadratu


LICZBA ZAJĘĆ:

– 2 semestry (1 specjalizacja na 1 semestr),
– 1 specjalizacja to 6 seminariów w semestrze (czas trwania: 120 minut),
– 2 wykłady w całym roku (czas trwania: 60 minut),
– 2 webinary kompetencyjne w całym roku (czas trwania: 60 minut).

DODATKOWE INFORMACJE:

– w każdym z semestrów student wybiera jedną specjalizację, którą realizuje pod okiem eksperta na uczelni wyższej lub w terenie,
– zajęcia seminaryjne odbywają się w odgórnie ustalonych terminach. Będą one opublikowane przed rozpoczęciem danego semestru (na I semestr - koniec sierpnia i na II semestr - początek lutego),
– wykłady są wspólne dla całego roku i odbędą się w odgórnie ustalonych terminach.

Więcej informacji znajdziesz w zakładce oferta.

Kursy przedmiotowe z fizyki i chemii (młodzież urodzona w latach 2008-2010)

Kursy fizyki i chemii dla młodzieży w wieku 13-15 lat

Kurs z fizyki i chemii będzie odbywał się na dwóch poziomach zaawansowania:
– podstawowy dla uczniów klasy 7 i 8,
– rozszerzony dla dzieci kontynuujących udział w tym kursie lub przygotowujących się do konkursów przedmiotowych.

Zajęcia prowadzone będą od września do maja, dwa razy w tygodniu (w godzinach popołudniowych): chemia (poniedziałki i środy), fizyka (wtorki i czwartki).

Zajęcia odbywać będą się zdalnie, na platformie MSTeams. Poprowadzą je naukowcy i pracownicy uczelni wyższych, instytutów PAN oraz nauczyciele.