Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
powrót do oferty

Projektujemy zrównoważone miasto

Architektura i urbanistyka

Czy wiesz, czym jest „zielona infrastruktura”? To wielofunkcyjny system obszarów pokrytych roślinnością i wodami, który stabilizuje funkcjonowanie przyrody. Niczym miejski krwiobieg, jego obecność w mieście staje się niezbędna do życia, równie potrzebna jak sieć energetyczna.
Jak dobrze zaprojektować miasto, aby funkcjonowało jak jeden spójny organizm? Kto zajmuje się planowaniem i ulepszaniem przestrzeni miejskiej, by służyła wszystkim? Jak rozwiązać problemy spowodowane procesem urbanizacji czy też te wywołane zmianami klimatu? W trakcie zajęć studenci wcielą się w rolę architektów, którzy, stosując rozwiązania oparte na przyrodzie (Nature-based Solutions), przeprojektują miasto tak, aby mieszkańcom żyło się w nim lepiej i aby infrastruktura współistniała z naturalnym środowiskiem.

Podczas seminarium studenci:
  • poznają najważniejsze zasady zrównoważonego projektowania oraz kompozycji zieleni miejskiej,
  • dowiedzą się, jak ważne dla procesu projektowego jest dobre rozpoznanie terenu i analiza przestrzenna,
  • stworzą własne rozwiązania oparte na przyrodzie (m.in. podnoszące poziom bioróżnorodności czy wykorzystujące wody opadowe w miastach),
  • przeprowadzą wizję lokalną w wybranej dzielnicy Krakowa oraz dokonają niezbędnych pomiarów,
  • przeprojektują rzeczywisty plac miejski, wprowadzając do niego elementy zielonej i niebieskiej infrastruktury.

Efektem specjalizacji będzie stworzenie makiety 3D, przedstawiającej projekt rewitalizacji krakowskiego placu miejskiego.

W trakcie zajęć studenci opanują szereg umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodów, takich jak architekt krajobrazu czy urbanista. Rozwiną przy tym umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia oraz zmysł estetyczny.

Prowadząca: dr inż. arch. kraj. Karolina Porada

UWAGA! Specjalizacja o podobnej tematyce była realizowana w roku akademickim 2022/2023 pod nazwą „planowanie przestrzenne”, jednak podczas zajęć omawiane będą nowe zagadnienia. Niektóre elementy mogą się powtarzać.
Chemia kosmetyczna - tylko II sem.
Tworzymy własną linię kosmetyków
Poprzednie
Dziennikarstwo reportażowe
Tworzymy reportaż filmowy
Następne