Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

Jak pomóc w ratowaniu ginących gatunków zwierząt za pomocą technik in vitro?

Wykład
60 min
Przedmiot: Weterynaria
Miasto: Wrocław
Naukowcy zajmujący się badaniami wpływu człowieka na środowisko nie mają wątpliwości: prawie połowie gatunków żyjących na Ziemi grozi wyginięcie. Jak zauważają, obserwując zmniejszające się populacje kręgowców i owadów, można już mówić o początku kolejnego masowego wymierania życia na naszej planecie.

Podczas wykładu studenci dowiedzą się, jaki jest aktualny status tego procesu, jakie są jego przyczyny oraz w jaki sposób można mu przeciwdziałać. Omówione zostaną sposoby ratowania ginących populacji, w tym metody polegające na przenoszeniu zagrożonych gatunków poza miejsce ich naturalnego występowania oraz techniki wspomagania rozrodu.

Na konkretnych przykładach przedstawione będą procedury pomagania zwierzętom w rozmnażaniu się metodą in vitro, a także trudności, jakie pojawiają się podczas prób ratowania dzikich zwierząt. Omówione zostaną również wyzwania na przyszłość oraz kierunki działań w perspektywie najbliższych lat w celu zatrzymania lub spowolnienia bezpowrotnego procesu wymierania gatunków.
Informacje dodatkowe dla rodziców:
Prosimy o przybycie 15-20 minut wcześniej. Na miejscu będzie sprawdzana obecność, a nowi studenci będą mogli odebrać indeksy.

Po wykładzie inauguracyjnym odbywa się gala Wykładowcy Roku Uniwersytetu Dzieci. Zapraszamy studentów do zostania na niej, zwłaszcza że wśród nagrodzonych znajdują się byli lub przyszli prowadzący zajęć Mistrza i Ucznia we Wrocławiu. Całe wydarzenie, wykład wraz z galą, zakończy się ok. 10.45.

Przypominamy również o możliwości wypisania zgody na samodzielny powrót dziecka. Formularze będą dostępne na recepcji lub do samodzielnego wydruku ZGODA.