Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

Czy mrówki są naprawdę pracowite?

Warsztaty
60 min
Blok I
Przedmiot: Myrmekologia
Czy wiesz, że na świecie żyje ponad 11 tysięcy gatunków mrówek? Na warsztatach myrmekologicznych studenci będą obserwować na żywo różne gatunki mrówek, poznają ich sposoby komunikacji oraz budowę mrowiska. Studenci będą mogli samodzielnie przeprowadzić naukowe obserwacje mrówek w formikariach i uzupełnić własne dzienniczki obserwacji. Pozwoli im to odkryć funkcje pełnione przez różne kasty oraz zaobserwować stadia rozwojowe w kolonii mrówek. Uczestnicy spróbują także zaprojektować doświadczenie, które pozwoliłoby zbadać przysłowiową pracowitość mrówek. Zastanowią się również, jakie znaczenie mają te niewielkie zwierzęta dla całego ekosystemu. Podczas zajęć studenci rozwiną umiejętność krytycznego myślenia oraz organizacji własnej pracy.

Przed zajęciami

Szczegóły miejsca zajęć:
RECEPCJA: w głównym holu. SPRAWDŹ LOKALIZACJĘ ZAJĘĆ
ODBIÓR: po zajęciach dzieci zostaną przyprowadzone na recepcję.
PARKING: strefa płatnego parkowania (A4). Dostępne nieliczne miejsca parkingowe wzdłuż ul. Wielopole. Zachęcamy do przyjazdu komunikacją miejską. Najbliższe przystanki: św. Gertrudy i Poczta Główna.
Informacje dodatkowe dla rodziców:
ORGANIZACJA: prosimy, aby na zajęcia przychodziły wyłącznie zdrowe dzieci, bez objawów infekcji.
PUNKTUALNOŚĆ: ze względu na organizację zajęć oraz odpowiedzialność organizatora za uczestników, prosimy o punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci po zajęciach.
OBOWIĄZKOWO: identyfikator z imieniem i nazwiskiem oraz aktywnym numerem telefonu do rodzica.

ZGODA NA SAMODZIELNY POWRÓT DO DOMU: Jeżeli dziecko nie będzie odbierane przez rodzica z zajęć, prosimy o przekazanie na recepcji podpisanej zgody na samodzielny powrót do domu. Zgodę należy również wypełnić w indeksie studenta (na samym końcu). LINK DO ZGODY.