Magdalena Kot

Jest pedagogiem, socjoterapeutą i doradcą zawodowym z kilkunastoletnim doświadczeniem w pracy z ludźmi w niemal każdym wieku. Aktualnie pracuje w Fundacji PozyTYwka.


Prowadzi warsztaty szkolne, szkolenia biznesowe, zajęcia psychoedukacyjne, grupy socjoterapeutyczne i indywidualne poradnictwo dla dzieci i rodziców. Wśród realizowanych działań dominują zagadnienia komunikacji i budowania relacji, samowiedzy, osobistej skuteczności, kreatywności i radzenia sobie ze stresem. W swojej pracy wykorzystuje autorskie programy zajęć, by móc dynamicznie i twórczo realizować potrzeby uczestników.
Jako entuzjastka recyklingu, plastyki, żeglarstwa, literatury i gier planszowych, stara się łączyć pasję z pracą i zachęcać do tego innych. Stawia przede wszystkim na wydobywanie potencjału swoich podopiecznych i wspólne odnajdywanie tego, co w nich najlepsze.
Jest przekonana, że nauka nie polega na uczeniu innych, ale uczeniu się od siebie wzajemnie. Koncentrując się na rozwijaniu umiejętności, opiera je o solidną wiedzę podaną w przystępnej i interesującej formie.

Prowadzone warsztaty kompetencyjne

  • Jakie są moje talenty i mocne strony?
  • Jakie są moje talenty i mocne strony?
  • Jakie są moje talenty i mocne strony?
  • Jakie są moje talenty i mocne strony?
  • Jakie są moje talenty i mocne strony?
  • Jakie są moje talenty i mocne strony?
  • Jakie są moje talenty i mocne strony?
  • Jakie są moje talenty i mocne strony?
  • Co mi daje stabilność emocjonalna?
  • Jak komunikować się bez agresji?