Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

Wykładowcy

dr inż. Justyna Szczepańska

Została laureatką programu stypendialnego dla młodych naukowców przyznawanego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi jednostkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami z sektora przetwórstwa owoców i warzyw.

Będąc adiunktem pełni również obowiązki kierownika Pracowni Technologicznej Zakładu Technologii Przetworów Owocowych i Warzywnych w Instytucie Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego – Państwowy Instytut Badawczy.

W pracy naukowej zajmuje się innowacyjnymi, nietermicznymi metodami utrwalania żywności ze szczególnym uwzględnieniem ich wpływu na aktywność enzymów tkankowych, właściwości reologiczne i zawartość składników biologicznie aktywnych.