Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

Wykładowcy

dr n. ekon. Justyna Ziobrowska

Uniwersytet Wrocławski
Jestem absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym ukończyłam studia ekonomiczne, uzyskując tytuł magistra oraz absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego, na którym ukończyłam studia doktoranckie, uzyskując stopień doktora nauk ekonomicznych. Moje zainteresowania naukowe obejmują: gospodarkę współdzielenia i współpracy, teorię przedsiębiorczości, waluty alternatywne i kryptowaluty oraz wpływ rozwoju nowoczesnych technologii na teorię ekonomii. Jestem autorką dziewiętnastu publikacji naukowych, które mieszczą się w obszarze moich zainteresowań naukowych.
Od kilku lat prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Wrocławskim zarówno w języku polskim, jak i w języku angielskim z takich przedmiotów jak: Mikroekonomia, Makroekonomia (I) i (II), Polityka ekonomiczna, Przedsiębiorczość międzynarodowa, Marketing międzynarodowy oraz Metody podejmowania decyzji w biznesie i administracji.
Ponadto jako prowadząca zajęcia uczestniczyłam w projekcie „LEM” (Lekcje Ekonomii dla Młodzieży) Stowarzyszenia Koliber oraz Instytutu Edukacji Ekonomicznej im. Ludwiga von Misesa. Jestem również autorką wielu scenariuszy filmów edukacyjnych umieszczonych na kanale Youtube o Austriackiej Szkole Ekonomii i o finansach pt. „Prosta Ekonomia”. Współtworzyłam materiał edukacyjny „Zarządzanie finansami osobistymi” w ramach projektu FEDK – finanse i ekonomia dla każdego. Od kilku lat pełnię funkcję sekretarza w Komitecie Redakcyjnym czasopisma „Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne” wydawanego przez Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego (czasopismo naukowe ujęte w wykazie sporządzanym zgodnie z przepisami określającymi kryteria ewaluacji jakości działalności naukowej). Prowadzę również szkolenia z wystąpień publicznych dla studentów i instytucji pozarządowych. Jestem aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Naukowego Koła Ekonomistów działającego na Uniwersytecie Wrocławskim.