dr Monika Grochalska

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
Nauczycielka akademicka, trenerka i coach


Zajmuje się problematyką nierówności społecznych, przede wszystkim ze względu na płeć. Jest autorką publikacji z pogranicza pedagogiki i socjologii, w tym książki „Transgresyjne trajektorie. Zmiany statusu społecznego w perspektywie biograficznej” (2011). Przez kilka lat pełniła funkcję prezeski Stowarzyszenia Kofe(m)ina. Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu szkoleń i warsztatów kompetencji interpersonalnych, a także w zakresie działań projektowych organizacji non-profit.

Prowadzone warsztaty kompetencyjne

  • Dlaczego słowa ranią?
  • Jak podejmować decyzje bez emocji?
  • Jak radzić sobie z niepowodzeniem?