Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

Wykładowcy

dr Hanna Hajdukiewicz

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w Krakowie
Geomorfolog, doktor Nauk o Ziemi.
Absolwentka Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ. Obecnie pracuje w Instytucie Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk w
Krakowie. Prowadzi badania geomorfologiczne i hydrologiczne w rzekach górskich przy współpracy specjalistów z różnych dziedzin. Interesuje się hydromorfologicznymi zmianami koryt rzek górskich w wyniku działalności człowieka oraz sposobami rewitalizacji ekosystemów rzecznych. Uczestniczyła w kilku projektach naukowych i aplikacyjnych, w tym w projekcie pt: „Przywrócenie drożności korytarza ekologicznego doliny rzeki Biała Tarnowska”. Prowadziła zajęcia dla dzieci ze szkół podstawowych z zakresu umiejętności pracy z mapą i rozpoznania form geomorfologicznych w terenie.