Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
14 - 16 lat

Nauka do kwadratu

Zapraszamy młodzież urodzoną w latach: 2005 - 2007.

Każdy student wcieli się w rolę naukowca, specjalisty, eksperta i zrealizuje projekt naukowy - będzie analizował skomplikowane zagadnienia, by wykorzystać je w praktyce. Przed wszystkimi studentami zostaną postawione dwa problemy: ubóstwo i dezinformacja (po jednym na każdy semestr). Studenci, uczestnicząc w wybranej przez siebie specjalizacji, spróbują rozwiązać problem, z którym mierzą się naukowcy w świecie. W ten sposób samodzielnie przekonają się, jak ważną rolę odgrywa nauka we współczesnym świecie. Specjalizacje należą do różnych obszarów naukowych, tj. nauki przyrodnicze, technologia i technika, nauki inżynieryjne, sztuka czy matematyka. Studenci zaobserwują, jak poszczególne dyscypliny naukowe korespondują ze sobą, uzupełniają się i wspólnie wpływają na jakość naszego życia. 


W ciągu semestru studenci wezmą udział w dwóch wykładach - jeden wprowadzający w problem badawczy, drugi zaś będzie miał charakter webinaru i poświęcony będzie zarządzaniu emocjami - młodzież będzie miała okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania w zakresie radzenia sobie z emocjami. Pod koniec semestru odbywa się ewaluacja projektu, a także prezentacja efektów pracy.

Studenci uczestniczący w cyklu zajęć:
  • zgłębią określoną dziedzinę nauki,
  • nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
  • przeprowadzą projekt,
  • będą doskonalić kompetencje społeczne (pracę w grupie, komunikację itp.).

W trakcie zajęć studenci rozwiną:
  • umiejętność krytycznego myślenia,
  • zdolność twórczego rozwiązywania problemów,
  • chęć rozumienia i zmieniania otaczającego ich świata.

Organizacja zajęć na kierunku Nauka do kwadratu - #UDwDomu

Studenci Kierunku Nauka do kwadratu realizują seminaria oraz wykłady on-line z prowadzącym na platformie w wybrane soboty, w czasie rzeczywistym.
Rok akademicki 2021/22
I SEMESTR - omawiany problem UBÓSTWO
II SEMESTR - omawiany problem DEZINFORMACJA
Seminaria on-line w ramach specjalizacji wybranej w I semestrze
Seminaria on-line w ramach specjalizacji wybranej w I semestrze
12 h podzielonych na 4-6 seminariów
12 h podzielonych na 4-6 seminariów
Wykłady on-line realizowane wspólnie dla studentów wszystkich specjalizacji
Wykłady on-line realizowane wspólnie dla studentów wszystkich specjalizacji
2 wykłady po 60 minut
2 wykłady po 60 minut
Lista specjalizacji w roku akademickim 2021/22
W ilu zajęciach uczestniczy student w ciągu całego roku akademickiego?
Student w ciągu roku realizuje 2 specjalizacje - jedna specjalizacja w semestrze. Każda specjalizacja zawiera 12 godzin seminariów. Ilość seminariów może być różna na poszczególnych specjalizacjach - zależy to od tematyki zajęć.


Dodatkowo w ciągu roku student realizuje 4 wykłady - po 2 na każdy semestr.
Kiedy i jak student realizuje seminaria specjalizacyjne na kierunku Nauka do kwadratu?
Dla kierunku Nauka do kwadratu, terminy zajęć są z góry określone i udostępnione na początku semestru. Spotkania realizowane są co 2-3 tygodnie w wybrane soboty. Harmonogram zajęć jest inny dla każdej specjalizacji. Seminaria będą odbywać się na MS Teams. W II semestrze studenci korzystają z nadanego na początku roku loginu i swojego hasła. Dla nowych studentów loginy prześlemy drogą mailową w tygodniu poprzedzającym pierwsze seminarium.
Czy jest możliwość odrobienia zajęć seminaryjnych, jeśli student nie może być na nich obecny?
W razie nieobecności studenta na zajęciach nie ma możliwości ich odrobienia w innym terminie ani zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
Czy zajęcia będą nagrywane?
Seminaria specjalizacyjne nie będą nagrywane, dlatego zachęcamy do obecności w całym cyklu projektowym. W przypadku wykładów, będzie możliwość uzyskania nagrania.
Czy do realizacji zajęć seminaryjnych potrzebne będą dodatkowe materiały?
Do realizacji zajęć seminaryjnych na niektórych specjalizacjach potrzebne będą dodatkowe materiały. Zostaną one przesłane studentowi na adres domowy, podany w czasie zapisu na studia.
Kiedy będzie dostępny harmonogram zajęć dla kierunku Nauka do kwadratu?
Harmonogram wykładów i seminariów na I semestr zostanie udostępniony we wrześniu, a na II semestr - z początkiem lutego, na dole strony. Każdy student musi zostać zapisany na poszczególne zajęcia seminaryjne poprzez panel rodzica.