Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
12 i 13 lat

Mistrz i uczeń

Zapraszamy młodzież urodzoną w latach: 2008 - 2009.

Studenci kierunku Mistrz i Uczeń przekształcają swoje pokoje w pracownie naukowe i realizują projekt pod okiem naukowców, artystów, specjalistów pracujących na co dzień metodą projektową. Skupiają ciekawość poznawczą wokół wybranego tematu, a wiedzę na jego temat pogłębiają przez cały semestr. Studenci, mając wsparcie naukowców, stawiają pytania badawcze, realizują proces badawczy, eksperymentują i weryfikują przyjęte założenia, a następnie wyciągają wnioski.

Seminariom towarzyszą interdyscyplinarne wykłady, na których studenci spotykają się z autorytetami reprezentującymi różne dziedziny nauki, sztuki czy biznesu. Studenci wchodzą w relację z mistrzami - zadają pytania, dyskutują. Udział w wykładach pomaga młodym słuchaczom poszerzać horyzonty wiedzy, pokazuje im różne aspekty funkcjonowania świata, pomaga znaleźć własny kierunek zainteresowań. Seminaria i wykłady przekazują akademicką wiedzę z danej dziedziny na poziomie rozszerzonym, ale dostosowanym do wieku studentów. Młodzież będzie miała również okazję uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania w zakresie radzenia sobie z emocjami - temat zostanie zrealizowany w ramach dwóch wykładów w roku. Pod koniec semestru odbywa się ewaluacja projektu, a także prezentacja efektów pracy.

Studenci uczestniczący w cyklu zajęć:
  • zgłębią określoną dziedzinę nauki,
  • nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
  • przeprowadzą projekt,
  • będą doskonalić kompetencje społeczne (pracę w grupie, komunikację itp.).

W trakcie zajęć studenci rozwiną:
  • umiejętność krytycznego myślenia,
  • zdolność twórczego rozwiązywania problemów,
  • chęć rozumienia i zmieniania otaczającego ich świata.

Organizacja zajęć na kierunku Mistrz i Uczeń - #UDwDomu

Studenci Kierunku Mistrz i Uczeń realizują seminaria oraz wykłady on-line z prowadzącym na platformach (Clickmeeting oraz MS TEams) w wybrane soboty, w czasie rzeczywistym.
Rok akademicki 2021/22
I SEMESTR
II SEMESTR
Seminaria on-line w ramach specjalizacji wybranej w I semestrze
Seminaria on-line w ramach specjalizacji wybranej w II semestrze
5 seminariów on-line
120 min
5 seminariów on-line
120 min
Wykłady realizowane wspólnie dla studentów wszystkich specjalizacji
Wykłady realizowane wspólnie dla studentów wszystkich specjalizacji
5 wykładów on-line
60 min
5 wykładów on-line
60 min
Lista specjalizacji w roku akademickim 2021/22
W ilu zajęciach uczestniczy student w ciągu całego roku akademickiego?
Student w ciągu roku realizuje 2 specjalizacje - jedna specjalizacja w semestrze. Każda specjalizacja zawiera 5 seminariów. Dodatkowo w ciągu roku student realizuje 10 wykładów interdyscyplinarnych - po 5 na każdy semestr.
Kiedy i jak student realizuje seminaria specjalizacyjne na kierunku Mistrz i Uczeń?
Dla kierunku Mistrz i Uczeń, terminy zajęć są z góry określone i udostępnione na początku semestru. Spotkania realizowane są co 2-3 tygodnie w wybrane soboty. Harmonogram zajęć jest inny dla każdej specjalizacji. Seminaria będą odbywać się na platformie MS Teams. W II semestrze studenci korzystają z nadanego na początku roku loginu i swojego hasła. Dla nowych studentów loginy prześlemy drogą mailową w tygodniu poprzedzającym pierwsze seminarium.
Czy jest możliwość odrobienia zajęć seminaryjnych, jeśli student nie może być na nich obecny?
W razie nieobecności studenta na zajęciach nie ma możliwości ich odrobienia w innym terminie ani zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
Czy zajęcia będą nagrywane?
Seminaria specjalizacyjne nie będą nagrywane, dlatego zachęcamy do obecności w całym cyklu projektowym. W przypadku wykładów, będzie możliwość uzyskania nagrania.
Czy do realizacji zajęć seminaryjnych potrzebne będą dodatkowe materiały?
Do realizacji zajęć seminaryjnych na niektórych specjalizacjach potrzebne będą dodatkowe materiały. Zostaną one przesłane studentowi na adres domowy, podany w czasie zapisu na studia.
Kiedy będzie dostępny harmonogram zajęć dla kierunku Mistrz i Uczeń?
Harmonogram wykładów i seminariów na I semestr zostanie udostępniony we wrześniu; na II semestr - z początkiem lutego, na dole strony. Każdy student musi zostać zapisany na poszczególne zajęcia seminaryjne poprzez panel rodzica.