Wykład: Rywalizacja czy współpraca między rodzeństwem?

30 min. Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat

Terminy zajęć

  • 14 grudnia
    09:05, 10:10, 11:15, 12:20
    SGGW, Wydział Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, budynek 23

Czy kolejność urodzeń dziecka ma znaczenie w kształtowaniu się różnorodnych postaw w dorosłym życiu? W czym może się wyrażać rywalizacja, a w czym współpraca w rodzeństwie? Jakie korzyści może przynieść wychowanie bez rywalizacji oraz czy jest to w ogóle możliwe?

Podczas wykładu pochylimy się nad wpływem kolejności urodzeń na kształtowanie się pewnych cech dziecka. Mogą mieć one bowiem znaczenie w tworzeniu więzi między rodzeństwem. Postaram się Państwu również przybliżyć temat rywalizacji między dziećmi. Zastanowimy się nad jej genezą, skutkami oraz wpływem rodziców na jej wzmocnienie lub osłabienie. Na sam koniec zajmiemy się pojęciem współpracy w rodzeństwie. Postaramy sobie odpowiedzieć, m.in. na następujące pytania: Co dobrego może przynieść współpraca? Jak się jej nauczyć? Co mogą zrobić rodzice, aby wzmocnić relację swoich dzieci?