Wykład: Jak budować autentyczny obraz samego siebie?

40 min. Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat

Terminy zajęć

  • 30 listopada
    09:05, 10:20, 11:50, 13:05
    UW, Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

Czy dziecko jest w stanie obiektywnie opisać samego siebie? Jak może otrzymać motywujące wsparcie od otoczenia? Czy możliwe jest dążenia do idealnego obrazu siebie w bezpieczny sposób?

Podczas spotkania zobaczymy jak kształtuje się w człowieku obraz jego osoby. Zastanowimy się jak być dumnym i zadowolonym z tego, kim teraz jestem. Postaramy się również znaleźć sposoby na bezpieczne dążenie do lepszej wersji samego siebie.

Po wykładzie zachęcamy do uzupełnienia ankiety.