Wykład: Jak wpływamy na poczucie wartości dziecka?

40 min. Semestr I - wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat

Terminy zajęć

  • 16 listopada
    09:05, 10:35, 12:05
    Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, al.Mickiewicza 30
Prowadzący:

Próbując zrozumieć, czym jest rodzina, definiuje się ją jako system. Podobnie jak organizm, wymaga on homeostazy, czyli równowagi. Oznacza to, że poszczególne elementy tworzące całość, m.in. rodzice i dzieci, będą na siebie wzajemnie oddziaływać.

Czym jest rodzina w ujęciu systemowym? Na jakich opiera się zasadach i jakie posiada podsystemy?
W jaki sposób teoria systemowa patrzy na człowieka?
Podczas wykładu zostanie omówiony wpływ komunikacji między rodzicami na emocjonalne
przywiązanie oraz ogólny wzrost poczucia wartości u dzieci. Rodzice dowiedzą się, jak skutecznie i
konsekwentnie budować poczucie wartości u swoich dzieci od najmłodszych lat. Prowadząca poda także
kilka ciekawych zabaw, które można zaproponować starszemu dziecku. Mają na celu podniesienie poczucia wartości, a także zacieśnianie relacji między rodzicami i dziećmi.

Drodzy rodzice, pragniemy odpowiedzieć na Państwa potrzeby związane z wykładami. Będziemy wdzięczni za uzupełnienie ankiety podsumowującej wykład:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMz78tYmPGdu1g6ivMLgb9afqU9QiCyGbpo5A_sTh_rv42jw/viewform