Wykład: Jak nauczyć dzieci się uczyć?

35 min. I semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat

Terminy zajęć

  • 11 stycznia
    09:00, 10:00
    Centrum Techniki i Rozwoju Regionu "Muzeum Nowoczesności" Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie, ul. Knosały 3B
Prowadzący:

Nie da się zmusić mózgu, żeby się uczył.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nauczyciele w większości koncentrowali się na tym, by przekazać uczniom określone informacje. To, czy uczniowie je przyswoją i w jakim stopniu, zależało wyłącznie od nich samych. Wraz z upowszechnianiem się wiedzy o tym, jak uczy się mózg, coraz większy nacisk zaczęto kłaść na sposoby i metody przekazywania wiedzy – wiemy bowiem, że kontekst ma kolosalny wpływ na to, jak się uczymy.
W dzisiejszych czasach wiemy, że:
- wiedza podana w atrakcyjny sposób jest łatwiej zapamiętywana,
- uczeń chętniej uczy się tego, co bliższe codziennemu życiu,
- aby się czegoś nauczyć, trzeba mieć do tego motywację.

Jak pomagać w odrabianiu lekcji? Gdzie jest granica między pomaganiem, a wyręczaniem? Jak nie zniechęcać dziecka do nauki? Czy pozwolić dziecku na niezrobienie zadania jeśli go nie rozumie? Podczas wykładu wspólnie zastanowimy się nad tymi problemami i spróbujemy odpowiedzieć na te pytania.