Wykład: Czy na biegunach lód jest wieczny?

35 min. Wykład inauguracyjny Przedmiot: glacjologia

Terminy zajęć

  • 21 września
    11:00
    UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, ul. Krygowskiego 10
Prowadzący:

Czy myślisz, że na Rysach - najwyższym szczycie górskim w Polsce - mógłby powstać współczesny lodowiec?

Lodowce to masy ubitego, wieloletniego śniegu, które tworzą się na obszarach powyżej granicy wiecznego śniegu, a proces ten trwa nawet 100 lat! Lodowce mają ogromny wpływ na kształtowanie terenu oraz na proces krążenia wody w przyrodzie. Podczas wykładu studenci dowiedzą się, na czym polega praca glacjologa, a także zastanowią się, jakie konsekwencje dla współczesnego świata ma roztapianie się lodowców.

  • Przed zajęciami
Szczegóły miejsca zajęć:
Recepcja znajdować się będzie na 1 piętrze, przed Aulą. Przed salą będzie zorganizowana recepcja z dwoma stanowiskami - jednym dla studentów kontynuujących, drugim dla nowych studentów - prosimy o podchodzenie do odpowiedniego stanowiska. Nowi studenci otrzymają przed wykładem indeksy i identyfikatory, bardzo prosimy o wpisanie numeru telefonu do rodzica/opiekuna na odwrocie identyfikatora dziecka przed wejściem na salę. W trakcie wykładu dla dzieci odbędzie się spotkanie organizacyjne dla rodziców, na które serdecznie zapraszamy. Przy głównym budynku Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych znajduje się parking. Droga do recepcji oznaczona będzie strzałkami na niebieskim tle.