Zajęcia dla rodziców

Pomagamy sprostać trudnej roli rodzica.

Zajęcia dla rodziców

Pomagamy sprostać trudnej roli rodzica.

Uzupełnienie programu edukacyjnego dla dzieci stanowią cykliczne wykłady dla dorosłych, które pomagają sprostać pełnej wyzwań roli rodzica. Proponowane zajęcia są odpowiedzią na zainteresowania zgłaszane przez rodziców. Dotyczą one szeroko rozumianych kompetencji wychowawczych i społecznych. Wykłady odbywają się w salach wykładowych na uczelniach wyższych w godzinach trwania wykładów dla dzieci. W zależności od tematu spotkania prowadzą psycholodzy, trenerzy rozwoju, pedagodzy i inni eksperci.

We wszystkich ośrodkach wykłady dla rodziców są bezpłatne i mają otwarty charakter. Tematy i terminy spotkań publikowane są w tym samym czasie, co zajęcia dla dzieci.

Plan zajęć 2019/2020
Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jak rozwija się dziecięcy mózg? Szczegóły →
30 min.
UJ, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2
Mirosława Ponicka
09.11.2019
godz. 09:05 , 10:10 , 11:25 , 12:30 , 13:25
Wykład: Jak nowe technologie wpływają na rozwój dziecka? Szczegóły →
30 min.
UJ, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2
Mirosława Ponicka
23.11.2019
godz. 09:05 , 10:10 , 11:25 , 12:30 , 13:25
Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat
Wykład: Jak wpływamy na poczucie wartości dziecka? Szczegóły →
40 min.
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, al.Mickiewicza 30
Katarzyna Knawa
16.11.2019
godz. 09:05 , 10:35 , 12:05
Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat
Wykład: Co sprawia, że dziecko czuje się wartościowe? Szczegóły →
40 min.
UW, Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1
mgr Katarzyna Góźdź
19.10.2019
godz. 09:05 , 10:20 , 11:35 , 12:50
Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jak wspierać rozwój predyspozycji dziecka? Szczegóły →
30 min.
SGGW, Wydział Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, budynek 23
Matylda Przepiórkowska
16.11.2019
godz. 09:05 , 10:10 , 11:15 , 12:20
Wykład: Czy rodzice mają wpływ na kształtowanie relacji między rodzeństwem? Szczegóły →
30 min.
SGGW, Wydział Nauk o Zwierzętach, ul. Ciszewskiego 8, budynek 23
Katarzyna Czekierda - Pieciuk
23.11.2019
godz. 09:05 , 10:10 , 11:15 , 12:20
I semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Czy "dawać skrzydła" to znaczy wychowywać dziecko do sukcesu? – wykład 1 Szczegóły →
25 min.
UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22-26
Magdalena Kot
19.10.2019
godz. 09:05 , 10:05
Wykład: Czy "dawać skrzydła" to znaczy wychowywać dziecko do sukcesu - wykład 2 Szczegóły →
25 min.
UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Więzienna 8-12
Magdalena Kot
16.11.2019
godz. 09:05 , 10:05
Wykład: Czy "dawać skrzydła" to znaczy wychowywać dziecko do sukcesu? - wykład 3 Szczegóły →
25 min.
UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22-26
Magdalena Kot
14.12.2019
godz. 09:05 , 10:05
I semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat
Wykład: Jak wprowadzić dziecko w proces odpowiedzialnego podejmowania decyzji? Szczegóły →
35 min.
Uniwersytet Przyrodniczy, Centrum Naukowo-Dydaktyczne, pl. Grunwaldzki 24a
mgr Patrycja Frania-Seniuk
26.10.2019
godz. 10:05
I semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jakie książki wybierać, by zachęcić dziecko do samodzielnego czytania? Szczegóły →
35 min.
UWM, Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1
Mgr Małgorzata Karpiesiuk
19.10.2019
godz. 09:00 , 10:00
Wykład: Jak wybierać zajęcia pozalekcyjne, by nie przemęczyć dziecka? Szczegóły →
35 min.
Warmińsko-Mazurska Filharmonia im. F. Nowowiejskiego w Olsztynie, ul. B.Głowackiego 1, 10-447 Olsztyn
dr Anna Małgorzata Książak-Gregorczyk
23.11.2019
godz. 09:00 , 10:00
Wykład: Jak nauczyć dzieci się uczyć? Szczegóły →
35 min.
Miejsce zajęć zostanie podane wkrótce,
Karolina Gaweł
11.01.2020
godz. 09:00 , 10:00
I semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat
Wykład: Jak pozostać przyjacielem dorastającego dziecka? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
dr Monika Grochalska
19.10.2019
godz. 09:00 , 10:20
Wykład: Czy dziecko powinno dostawać kieszonkowe? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
dr Anna Małgorzata Książak-Gregorczyk
23.11.2019
godz. 11:20 , 12:30
Wykład: Jak rozmawiać, by się nie pokłócić? Szczegóły →
45 min.
Miejsce zajęć zostanie podane wkrótce,
Alina Bugaj
18.01.2020
godz. 09:00 , 10:10
SEMESTR I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jak budować autorytet rodzica? Szczegóły →
30 min.
AWF, Nowy budynek dydaktyczny, Zakład żywności i żywienia, ul. Królowej Jadwigi 27/39
Sylwia Śliwocka
12.10.2019
godz. 10:05
Wykład: Jak reagować na agresję dziecka? Szczegóły →
30 min.
Politechnika Poznańska, Centrum Wykładowe (Budynek Biblioteki), ul. Piotrowo 2
Sylwia Śliwocka
30.11.2019
godz. 09:35