Zajęcia dla rodziców

Pomagamy sprostać trudnej roli rodzica.

Zajęcia dla rodziców

Pomagamy sprostać trudnej roli rodzica.

Uzupełnienie programu edukacyjnego dla dzieci stanowią cykliczne wykłady dla dorosłych, które pomagają sprostać pełnej wyzwań roli rodzica. Proponowane zajęcia są odpowiedzią na zainteresowania zgłaszane przez rodziców. Dotyczą one szeroko rozumianych kompetencji wychowawczych i społecznych. Wykłady odbywają się w salach wykładowych na uczelniach wyższych w godzinach trwania wykładów dla dzieci. W zależności od tematu spotkania prowadzą psycholodzy, trenerzy rozwoju, pedagodzy i inni eksperci.

We wszystkich ośrodkach wykłady dla rodziców są bezpłatne i mają otwarty charakter. Tematy i terminy spotkań publikowane są w tym samym czasie, co zajęcia dla dzieci.

Plan zajęć 2019/2020
I semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Czy "dawać skrzydła" to znaczy wychowywać dziecko do sukcesu? – wykład 1 Szczegóły →
25 min.
UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22-26
Magdalena Kot
19.10.2019
godz. 09:05 , 10:05
I semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat
Wykład: Jak wprowadzić dziecko w proces odpowiedzialnego podejmowania decyzji? Szczegóły →
35 min.
Uniwersytet Przyrodniczy, Centrum Naukowo-Dydaktyczne, pl. Grunwaldzki 24a
mgr Patrycja Frania-Seniuk
26.10.2019
godz. 10:05