Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji w semestrze wiosennym na rok 2020/2021 - kierunek Nauka do kwadratu we Wrocławiu

OSŁABIENIE WIĘZI SPOŁECZNYCH – temat przewodni wszystkich specjalizacji w semestrze wiosennym

Osłabienie więzi społecznych staje się coraz bardziej zauważalnym i dotkliwym problemem globalnym. Nie bez znaczenia jest tu szybko postępujący rozwój cywilizacyjny. Z jednej strony mierzymy się z negatywnymi skutkami masowego korzystania z nowoczesnych technologii, z drugiej – czerpiemy pełnymi garściami z ich pozytywnych zastosowań.

W II semestrze studenci spojrzą na problem osłabienia więzi społecznych z różnych perspektyw. Przeanalizują wpływ wynalazków i schematów postępowania człowieka na rozmaite relacje i zastanowią się, jak wzmocnić więzi społeczne oraz poprawić higienę codziennego życia. Efekty swojej pracy studenci zaprezentują na konferencji kończącej semestr.

Proponowane specjalizacje w semestrze wiosennym

Na kierunku Nauka do kwadratu student realizuje jedną specjalizację w ciągu jednego semestru. Poniżej propozycja specjalizacji w II semestrze:

1. Aktorstwo
2. Psychologia
3. Ekologia
4. Projektowanie aplikacji

1. Aktorstwo – przygotowujemy spektakl zaangażowany społecznie

Jak aktor przygotowuje się do roli? Kiedy przydaje się improwizacja?

Każdy film opiera się na scenariuszu, jednak czasami aktorzy spontanicznie zmieniają zapisane w nim kwestie, wykorzystując sztukę improwizacji. Zawód ten wymaga doskonalenia swoich umiejętności przez całe życie, dlatego aktorzy nieustannie szlifują swój warsztat. Niejednokrotnie też wykorzystują wrodzony talent i wyuczone sprawności, aby angażować się społecznie i zwracać uwagę odbiorców na ważny problem, na przykład poprzez specjalnie przygotowany spektakl.

W trakcie zajęć studenci krok po kroku przygotują się do spektaklu improwizowanego, poruszającego problem osłabienia więzi społecznych. Wezmą udział w warsztatach aktorskich i grach improwizowanych. Będą ćwiczyć dykcję, rytmikę (z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych) i umiejętność zachowywania się na scenie. Podczas prób do spektaklu studenci będą mieli możliwość pracy nad poczuciem własnej wartości, odwagą sceniczną i samoakceptacją. Przygotowaną przez siebie sztukę zaprezentują podczas konferencji podsumowującej semestr.

2. Psychologia – analizujemy wpływ uzależnień na relacje międzyludzkie

Jak powstaje uzależnienie? Co zmienia w kontaktach z innymi ludźmi?

Według raportu Centrum Badania Opinii Społecznej z 2019 roku grupą najbardziej narażoną na uzależnienie od Internetu jest młodzież w wieku od 15 do 17 lat. Z kolei badania przeprowadzone w 2018 roku przez CBOS i Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii wykazały, że co najmniej 9,3% uczniów regularnie korzysta z nielegalnych substancji psychoaktywnych.

Podczas zajęć studenci przeanalizują mechanizm powstawania uzależnień od nowoczesnych technologii i substancji psychoaktywnych oraz ich wpływ na relacje międzyludzkie. Będą pracować na przykładach inspirowanych realnymi przypadkami z praktyki psychologicznej. Zapoznają się z danymi klinicznymi, aby sprawdzić, jak przebiega proces leczenia uzależnienia. Studenci przeprowadzą także symulację wywiadu grupowego oraz ankietę wśród młodzieży. Swoją analizę uzależnienia jako zagrożenia dla więzi społecznych zaprezentują na konferencji podsumowującej semestr.

3. Ekologia – badamy inwazje biologiczne

Jak postęp cywilizacyjny zmienia relacje w przyrodzie? Co łączy roślinnych intruzów z osłabieniem więzi społecznych?

Inwazje gatunków obcych są obecnie jednym z największych zagrożeń dla zachowania różnorodności biologicznej. Nie bez powodu barszcz Sosnowskiego, moczarkę kanadyjską czy niecierpka drobnokwiatowego określa się tak negatywnie – intruzami. Powodują one duże zamieszanie w ekosystemach i często są po prostu toksyczne dla gatunków rodzimych.

Podczas specjalizacji studenci sprawdzą, jak zmieniają się relacje w przyrodzie, której ludzie są częścią. Przeanalizują zależności między działalnością człowieka a postępującymi na masową skalę inwazjami biologicznymi. Poznają najgroźniejszych roślinnych intruzów i przeprowadzą szereg doświadczeń laboratoryjnych, aby określić ich najważniejsze cechy. Zbadają między innymi właściwości allelopatyczne, potencjał rozrodczy, odporność na czynniki stresowe i zdolność do modyfikacji siedliska. Wyniki badań wraz z propozycjami działań zapobiegających inwazjom biologicznym studenci przedstawią na konferencji podsumowującej semestr.

4. Projektowanie aplikacji – tworząc aplikację mobilną, wzmacniamy relacje w świecie offline

Jak wykorzystać nowoczesne technologie do wzmocnienia więzi społecznych? Jakie zasady panują w zespole pracującym nad aplikacją mobilną?

Aplikacje mobilne często niesłusznie kojarzą nam się głównie z zagrożeniami – hejtem, uzależnieniem od internetu czy przepłacaniem za bonusy w grach na smartfony. Tymczasem nowoczesne technologie dają nam też ogrom szans na polepszenie jakości życia. Dobroczynne aplikacje służą na przykład do: wykonywania transkrypcji na żywo (dla osób głuchych), poprawienia koncentracji i ułatwienia zasypiania, przetrwania jet laga czy nauki języka obcego.

Podczas specjalizacji studenci spotkają się z psychologiem, aby na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz zapoznania się z obszarami, w których technologia może pomóc we wzmocnieniu więzi społecznych, zaprojektować aplikację mobilną. Uczestnicy będą programować oraz testować różne rozwiązania, stworzą interaktywne makiety aplikacji i nauczą się profesjonalnego prezentowania gotowego produktu. Efektem realizowanego projektu będzie aplikacja, umożliwiająca nawiązywanie i wzmacnianie relacji w świecie offline.

UWAGA! Specjalizacja realizowana w roku akademickim 2019/2020. Zmianie ulegnie temat przewodni (problem globalny), ale narzędzia i proces powstawania aplikacji będą opierać się na wcześniejszym scenariuszu.