Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji w semestrze jesiennym na rok 2020/2021 - kierunek Nauka do kwadratu we Wrocławiu

ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA – temat przewodni wszystkich specjalizacji w semestrze jesiennym

Zanieczyszczenia środowiska to niezaprzeczalnie jeden z najważniejszych problemów współczesnego świata. Z czym dokładnie się mierzymy? Na co wpływa pogarszająca się jakość powietrza, wody i gleby? Co zrobić, aby żyć bardziej ekologicznie? Jak wykorzystać nowoczesne technologie do ochrony środowiska i jakie rozwiązania w mieście warto wprowadzić, aby chronić przyrodę? 

Powyższe pytania będą punktem wyjścia do projektów realizowanych przez studentów w I semestrze roku akademickiego. Efektami swojej pracy uczestnicy specjalizacji podzielą się z zaproszonymi gośćmi podczas konferencji.

Proponowane specjalizacje w semestrze jesiennym

Na kierunku Nauka do kwadratu student realizuje jedną specjalizację w ciągu jednego semestru. Poniżej propozycja specjalizacji w I semestrze:

1. Architektura krajobrazu
2. Technologie kosmiczne
3. Chemia środowiska
4. Biologia rozwoju zwierząt

1. Architektura krajobrazu – projektujemy miejski ogród społeczny

Jak powinna wyglądać infrastruktura nowoczesnego miasta? Czym jest krajobraz produktywny?

Coraz częściej i głośniej mówi się o roli zieleni w przestrzeni publicznej. Naturę niekiedy nazywa się wręcz „towarem deficytowym” dużych miast. Między innymi z tego powodu powstał koncept ogrodów społecznych, które służą nie tylko integracji lokalnej społeczności, ale także mają bardzo duży potencjał ekologiczny.

Podczas specjalizacji studenci poznają szereg zagadnień związanych z projektowaniem urbanistycznym oraz zaopatrywaniem miast w żywność (np. kilometry żywnościowe, ślad ekologiczny). Zaprojektują ogród społeczny, który mógłby funkcjonować w wybranej części Wrocławia. Zaplanują i przetestują różne rozwiązania, które będą mogły się przyczynić do zmniejszenia zanieczyszczeń w mieście – sprawdzą między innymi, na czym polega permakultura, metoda fermentacji bokashi czy retencja wody deszczowej. Gotowy projekt ogrodu miejskiego zaprezentują podczas konferencji podsumowującej semestr.

2. Technologie kosmiczne – wysyłamy misję, monitorujemy parametry atmosfery

Co badają satelity? Jak wykorzystać technologie kosmiczne w walce z zanieczyszczeniami środowiska?

Potencjał branży kosmicznej jest niezwykle szeroki. Dzięki pracy mechaników, biotechnologów, elektryków, informatyków i wielu innych specjalistów dowiedzieliśmy się między innymi, jak wygląda czarna dziura, czy możliwe jest życie na Marsie oraz gdzie w kosmosie jest woda. Nieocenioną pomocą w eksplorowaniu wszechświata są bezzałogowe łaziki i sztuczne satelity.

Podczas zajęć studenci zastanowią się, jak wykorzystać technologie kosmiczne w ochronie środowiska. Zbudują balon stratosferyczny z czujnikami do pomiaru atmosfery i modułem komunikacyjnym, a następnie wyślą go na misję. W trakcie lotu urządzenie będzie zbierało informacje do analizy: stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu, zmieniającą się temperaturę czy zawartość dwutlenku węgla. Studenci dowiedzą się, jak atmosfera zmieniała się na przestrzeni lat i sprawdzą zależność między zebranymi danymi a działalnością człowieka. Swoje wnioski przedstawią na konferencji podsumowującej semestr.

3. Chemia środowiska – badamy chemiczne zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza

Jakie zmiany zachodzą w środowisku pod wpływem rozwoju cywilizacyjnego? Co możemy zaobserwować gołym okiem, a czego dowiemy się dzięki badaniom w laboratorium?

Według danych Inspekcji Ochrony Środowiska Odra i Wisła są znacząco zanieczyszczone metalami ciężkimi. Jakość polskich gleb też się pogarsza, przez działanie kwaśnych deszczy czy szkodliwych odpadów przemysłowych. Stan powietrza w miastach również pozostawia wiele do życzenia, zresztą nie bez powodu coraz częściej sprawdzamy dane na ten temat przed wyjściem z domu.

Podczas specjalizacji studenci zajmą się oceną stanu środowiska pod kątem zanieczyszczeń chemicznych. Do badań wykorzystają bioindykatory, czyli roślinne wskaźniki, a także szereg metod laboratoryjnych. Wykonają między innymi analizy fizyko-chemiczne wód, doświadczenia badające wpływ dwutlenku siarki na rośliny oraz ocenią zanieczyszczenia powietrza z wykorzystaniem skali porostowej. Wyniki obserwacji terenowych i badań w laboratorium chemicznym studenci przedstawią na konferencji podsumowującej semestr.

4. Biologia rozwoju zwierząt – sprawdzamy wpływ zanieczyszczeń na organizmy żywe

Jak zanieczyszczenia wpływają na rozwój zwierząt i ludzi? Czego możemy się dowiedzieć o człowieku, obserwując ryby?

Danio pręgowany (Danio rerio) to bardzo popularna, pochodząca z Azji, rybka akwariowa. Jest jednym z popularniejszych modeli badawczych w biologii rozwoju. Genom Danio rerio jest bardzo podobny do ludzkiego, dzięki czemu obserwacja ryb może pomóc w odkryciu tajników naszych chorób, a także w określeniu szkodliwego działania zanieczyszczeń na rozwój organizmów żywych.

Podczas specjalizacji studenci poznają zasady prowadzenia certyfikowanej hodowli ryb danio pręgowanych i zbadają etapy ich rozwoju z uwzględnieniem szkodliwego działania zanieczyszczeń obecnych w wodzie. Studenci sprawdzą też, w jaki sposób można oczyszczać naturalne środowisko ryb. Zidentyfikują zanieczyszczenia, które są szkodliwe dla rozwoju organizmów żywych, a następnie przetestują sposoby oczyszczania wody i powietrza za pomocą filtrów, które samodzielnie zaprojektują.