Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji w semestrze jesiennym w roku akademickim 2019/2020 - kierunek Nauka do kwadratu we Wrocławiu

Nierówności społeczne - problem badawczy wszystkich specjalizacji w semestrze jesiennym

Nierówności społeczne to problem, z którym świat boryka się od wieków. Anthony Lake, Dyrektor Generalny UNICEF, powiedział, że odmawianie setkom milionów dzieci możliwości godziwego życia zagraża nie tylko ich przyszłości, ale również przyszłości społeczności, w której żyją.
Warto walczyć z nierównościami społecznymi, ponieważ jak wskazują badania, od 1990 r. udało się już osiągnąć znaczący postęp w ratowaniu życia dzieci oraz zwiększono ich dostęp do systemu edukacji. Od 1990 r. globalne wskaźniki umieralności poniżej 5. roku życia zmniejszyły się o ponad połowę, a w 129. krajach świata liczba chłopców i dziewcząt chodzących do szkoły stała się porównywalna. Obecnie także ilość ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie jest niemal o 50% niższa niż w latach 90. ubiegłego wieku.
W pierwszym semestrze roku akademickiego studenci dowiedzą się, jak badać problem nierówności społecznych, jak opowiadać o nim w przestrzeni publicznej oraz jak go rozwiązać poprzez konkretne działania. Wyniki swojej pracy młodzież zaprezentuje podczas konferencji naukowej podsumowującej semestr.

Poniżej proponujemy następujące specjalizacje w semestrze jesiennym:


1. Sztuka współczesna
2. Socjologia
3. Projektowanie przestrzenne
4. Animacja poklatkowa
5. Game design
1. Sztuka współczesna

Czy da się połączyć kulturę niską i wysoką? A może istnieje sztuka, która zbliża podzielony klasowo świat?

Pierwszy kolaż powstał w 1912 roku. George Braque umieścił na swoim rysunku fragment ceraty, używanej do wyklejania półek i szuflad. Ten kawałek materiału, mający wzór drzewnych słojów, posłużył mu do stworzenia gitary. W ten sposób George Braque z przedmiotu codziennego użytku uczynił dzieło i podważył założenia elitarności sztuki.

Podczas specjalizacji poświęconej sztuce współczesnej, studenci stworzą swój własny kolaż. Tematem przewodnim będzie ich subiektywne spojrzenie na problem nierówności społecznych. Do wyrażenia swoich myśli wykorzystają fotografię, grafikę, malarstwo oraz linoryt. Sprawdzą, na czym polega właściwe układanie kompozycji poprzez dobór kadrów, linii, kolorów oraz ruchu. Dzięki swojej pracy udowodnią, że o ważnych problemach można „mówić głośno i wyraźnie” nie tylko za pomocą słów.

Seminaria zakończą się wernisażem prac studentów, zorganizowanym w jednej z wrocławskich galerii sztuki.


2. Socjologia - prowadzimy badanie, wyciągamy wnioski
Wrocław to czwarte pod względem liczby ludności miasto w Polsce. Wśród jego mieszkańców znajdują się m.in. osoby starsze, bezrobotne, obcokrajowcy, niepełnosprawni i chorzy. Co na ich temat wiedzą mieszkańcy Wrocławia? Czy są świadomi, jakie trudności i wyzwania składają się na ich codzienność?

Podczas specjalizacji studenci przeprowadzą badanie społeczne wśród wrocławskich użytkowników portali internetowych. Celem projektu będzie poznanie ich opinii na temat nierówności społecznych zaobserwowanych w swoim mieście. Studenci dowiedzą się jakich błędów unikać podczas projektowania narzędzia badawczego, sprawdzą, jak ważne jest umiejętne stawianie pytań oraz która droga dotarcia do respondentów jest najbardziej efektywna. Zebrany materiał studenci poddadzą naukowej analizie za pomocą programu statystycznego SPSS. Seminarium zakończy się prezentacją wyników badań podczas konferencji podsumowującej semestr.


3. Projektowanie przestrzenne – tworzymy świat bez barier
Czy równe i proste chodniki są ważne tylko ze względów estetycznych? Czy windy powstały z myślą o leniwych?

Według badań GUS w Polsce żyje ok. 4,3 mln. osób niepełnosprawnych. Każdego dnia muszą mierzyć się z trudnościami z powodu nierównych chodników, braku wind, podjazdów oraz odpowiednich oznaczeń. Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych w przestrzeni publicznej zaczęto wprowadzać stosunkowo późno. W Polsce zmiany rozpoczęły się dopiero w 1994 roku.

Podczas specjalizacji studenci stworzą projekt architektoniczny miejsca we Wrocławiu, dostosowanego do potrzeb osób z różnymi dysfunkcjami. Studenci przeprowadzą z nimi wywiady, żeby jak najlepiej poznać ich oczekiwania.

Uczestnicy seminariów przejdą przez cały proces pracy architekta. Dokonają odpowiednich pomiarów, przeanalizują układ pomieszczeń oraz zapoznają się z wymogami prawnymi. Finalnie przedstawią swój projekt w Urzędzie Miasta. Specjalizacja zakończy się prezentacją planu „Miejsca spotkań bez barier” podczas konferencji podsumowującej semestr.


4. Animacja poklatkowa – tworzymy spot audiowizualny
Czy animacja może zdobyć pokojową nagrodę Nobla? Jak to się dzieje, że w animacji możliwe jest wszystko?

Norman McLaren - XX wieczny pionier animacji uważał, że animacja to nie obrazy, które się ruszają, ale ruch, który został zobrazowany. Sekwencje klatek mogą tworzyć zupełnie nowe rozwiązania i kreować to, co w prawdziwym życiu nie byłoby możliwe. Być może właśnie dlatego w 1939 roku kreskówka Hugha Harmana - „Peace on Earth” o antywojennej wymowie, została nominowana do pokojowej nagrody Nobla.

Podczas seminariów studenci posłużą się techniką animacji poklatkowej, nauczą się montażu i przejdą przez cały proces produkcji i postprodukcji filmu animowanego. Efektem projektu realizowanego podczas specjalizacji będzie spot audiowizualny, dotykający problemu nierówności społecznych. Studenci wybiorą temat, który ich zdaniem warto poruszyć w przestrzeni publicznej. Dzięki temu będą mieli okazję zwrócić uwagę otoczenia na problemy, które sami dostrzegają i które są dla nich ważne. Uświadomienie szerszemu gronu konsekwencji nierówności społecznych ma na celu uwrażliwienie i podjęcie działań zacierających granice dzielące nasze społeczeństwo.

5. Game design - programujemy grę edukacyjną
Jak poznawać inne kraje i kultury, nie wychodząc z domu? Jak robić to w sposób interaktywny, angażujący i rozwijający wyobraźnię? Które elementy kultury można odzwierciedlić w wirtualnej rzeczywistości?

Pierwsza gra komputerowa była inspirowana radarami z czasów II wojny światowej. Sprzęt o rozmiarach sporej szafy wyświetlał na ekranie kropkę symbolizującą samolot. Gracz za pomocą pokręteł mógł kontrolować jedynie prędkość i kierunek wyświetlanego elementu.
Współczesne gry stwarzają dużo więcej możliwości. Pozwalają podbijać obce galaktyki, ratować świat, brać udział w wyścigach lub sprawdzać swój poziom wiedzy w teleturniejach.

Podczas specjalizacji Game design studenci zmierzą się z zadaniem stworzenia zręcznościowej gry edukacyjnej. Stworzą plansze przy użyciu silnika Unity, zaprojektują grafiki oraz oprogramowanie obiektów. Przeniesienie realnego świata do wirtualnej rzeczywistości umożliwi graczom poznanie odległych krajów i ich kultur bez względu na ograniczenia fizyczne, bądź finansowe. Gra sprzyjać będzie również budowaniu otwartości oraz tolerancji wobec występujących między społeczeństwami różnic.

UWAGA! Przebieg seminariów bazuje na specjalizacji “Game design - programujemy grę edukacyjną” realizowanej w 2018/2019. Zmianie ulega jedynie opracowywany problem globalny.