Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji na rok 2020/2021 - kierunek Mistrz i Uczeń we Wrocławiu

Studenci na kierunku Mistrz i Uczeń realizują dwie specjalizacje w roku szkolnym - po jednej na każdy semestr.
Poniżej znajduje się lista i opis proponowanych specjalizacji.

Specjalizacje:

1. Bioindykacja
2. Biomechanika
3. Diagnostyka kliniczna
4. Astronautyka
5. Elektronika
6. Planowanie przestrzenne
7. Robotyka
8. Psychologia społeczna
9. Mykologia

1. Bioindykacja - badamy stan zanieczyszczenia środowiska

Czy wiesz, że poznańskie wodociągi używają specjalnych, świecących bakterii, aby monitorować stan wody? Bakteria luminescencyjna Vibrio fischeri jest wykorzystana w pionierskim systemie biomonitoringowym Microtox CTM, który, zastosowany w wodociągach, podnosi bezpieczeństwo produkcji wody pitnej.

Jak ocenić stopień zanieczyszczenia środowiska w naszym mieście? Czym jest biomonitoring? W jaki sposób przeprowadza się ekologiczne badania związane z  bioindykatorami?

Poprzez samodzielne przeprowadzenie biotestu studenci zapoznają się ze stosowaną w bioindykacji metodą oceny toksyczności substancji. Zaplanują i przeprowadzą badania z wykorzystaniem organizmów roślinnych. Praca nad projektem będzie przebiegać online, jednak studenci będa mieli okazję pracować także w terenie, by zdobyć materiał do badań. Zebrane informacje pozwolą studentom na określenie stopni zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza w najbliższym otoczeniu. Udział w zajęciach rozwinie umiejętności analityczne uczestników, potrzebne zarówno podczas przeprowadzania doświadczeń, jak i interpretowania ich wyników. Pokaz końcowy będzie okazją do zaprezentowania szerszemu gronu efektów realizowanego projektu oraz przedstawienia i uargumentowania własnej opinii na temat stopnia zanieczyszczenia środowiska w mieście.

2. Biomechanika - badamy siły fizyczne ukryte w naszym ciele

Michael Phelps, jako jedyny pływak olimpijski w historii, zdobył na Igrzyskach Olimpijskich aż 7 złotych medali. Usain Bolt pokonał dystans w biegu na 100 metrów w 9,58 sekundy. Czy wiesz, że o wynikach zawodów zadecydowały wielkość płuc i długość nóg zawodników? Tak wykazały badania biomechaniczne sportowców!

Głównym celem biomechaniki sportu jest poprawa wyników i wydajności w danej dyscyplinie sportowej. Jakie znaczenie dla ruchu ma środek ciężkości? W jaki sposób zmierzyć postawę naszego ciała?

W trakcie zajęć studenci uzyskają podstawową wiedzę na temat budowy poszczególnych elementów ciała człowieka oraz ich roli w jego mechanice. Wykorzystując poznane metody badawcze, przeprowadzą pomiary i obliczenia, które posłużą do stworzenia biomechanicznych modeli ich własnych ciał. Efektem realizowanego projektu będzie raport z badań biomechanicznych, który uczestnicy zaprezentują rodzicom podczas pokazu końcowego. Wykonane modele uświadomią studentom zależności występujące pomiędzy właściwą postawą ciała a równowagą. Co więcej, uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę z zakresu biologii, matematyki i fizyki. Dzięki pracy metodą projektu studenci będą mieli również okazję doskonalić umiejętności i kompetencje takie jak komunikacja, współpraca czy kreatywność.

3. Diagnostyka kliniczna – badamy pacjentów kliniki weterynaryjnej

Czy wiesz, że patogeny mogą przeskakiwać między gatunkami, wywołując stany chorobowe? To zjawisko nazywane jest transferem międzygatunkowym i prowadzi do pojawienia się chorób, które właściciele mogą przekazać swoim pupilom.

Jakie działania pomagają lekarzom weterynarii postawić diagnozę? Jak stwierdzić, że jest ona trafna? W jaki sposób przeprowadza się proste badania kliniczne?


Podczas specjalizacji studenci zrealizują projekt, dzięki któremu poznają  proces przeprowadzania badań klinicznych. Poddadzą analizie przypadek zarówno chorego zwierzęcia, jak i właściciela. Postawią hipotezy, zbiorą niezbędne informacje o stanie badanego i sprawdzą, czy ich diagnoza była słuszna. Praca w grupach (konsyliach lekarskich) będzie okazją do zapoznania się z technikami badań oraz odczytywania ich wyników.

Studenci po ukończeniu specjalizacji będą bogatsi nie tylko o doświadczenie w pracy klinicznej, ale też zwiększy się ich świadomość na temat zagrożeń związanych z patogenami pochodzenia odzwierzęcego.

Dzięki pracy metodą projektową studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę i umiejętności, a także rozwiną kompetencje miękkie takie jak współpraca czy komunikatywność.

4. Astronautyka - projektujemy bazę kosmiczną.

Czy wiesz, że Mars, obok Ziemi, ma najbardziej zróżnicowaną powierzchnię wśród wszystkich planet Układu Słonecznego? Można na niej wyróżnić fragmenty pokryte kraterami, nad którymi wznoszą się wysokie nawet na 25 kilometrów góry, natomiast marsjańskie równiny są poprzecinane kanionami, których głębokość sięga nawet 7 kilometrów.

Podczas specjalizacji z Astronautyki studenci skupią się na badaniu warunków życia w przestrzeni kosmicznej, a w szczególności na planecie Mars. Pracując metodą projektową opracują własny projekt bazy marsjańskiej. Wykonają także eksperyment, który przybliży im zjawiska fizyczne, spotykane w astronautyce. Pracując w grupach, będą mieli okazję stworzyć komputerowe projekty elementów składowych bazy. Czy powstałe do tej pory elementy bez problemu będą działać po połączeniu w całość? Ostatnie spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników wspólnego projektu i przekonania się, czy misja zakończy się powodzeniem.

Zajęcia będą okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu fizyki, a także poznania technik konstrukcji i projektowania nowoczesnych rozwiązań. Studenci będą także doskonalić kompetencje niezbędne do pracy w grupie.

5. Elektronika – ożywiamy własne projekty za pomocą Arduino

Czy wiesz, że systemem Arduino możesz sterować za pomocą czujnika umieszczonego przy bucie? Twórcy serii “Gwiezdne Wojny” wykorzystali ten mechanizm do skonstruowania protezy ręki jednego z bohaterów filmu – Luke’a Skywalkera.   

Jak sygnalizuje się informacje na diodach LED oraz wyświetlaczu tekstowym? Jaką technikę wykorzystują czujniki parkowania? Co jest ważniejsze - rezystor czy kondensator? Studenci podczas cyklu warsztatów opanują podstawy elektroniki i programowania mikrokontrolerów w środowisku Arduino. Poprzez samodzielne składanie wybranych układów elektronicznych dowiedzą się, do czego służą poszczególne elementy, poznają ich budowę i zasady działania.

Zajęcia na pograniczu robotyki, automatyki, elektroniki i informatyki będą świetną okazją do rozwinięcia umiejętności logicznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. 

Efektem specjalizacji będzie skonstruowanie i zaprogramowanie autorskich urządzeń na bazie popularnego Arduino.

6. Planowanie przestrzenne - projektujemy przyjazną przestrzeń w mieście

Czy wiesz, że w programie wykorzystywanym do tworzenia projektów architektury miejskiej można użyć nakładki graficznej opartej o motywy gry Minecraft?

W jaki sposób komputerowe symulacje pomagają w planowaniu nowych obiektów w mieście? Jak w ekologiczny sposób zaprojektować otoczenie?

Podczas specjalizacji z Planowania przestrzennego studenci będą pracować metodą projektową. Poznają etapy procesu powstawania ekologicznej przestrzeni miejskiej, dokonają specjalistycznych analiz uwarunkowań otoczenia oraz spróbują swoich sił w modelowaniu 3D. Efektem realizowanego projektu będzie koncepcja ekologicznej przestrzeni dla dzieci i młodzieży w określonej lokalizacji wrocławskiego Śródmieścia. Studenci zaprezentują ją szerszej publiczności podczas pokazu kończącego semestr. Specjalizacja będzie dla uczestników okazją do praktykowania myślenia naukowego, czyli wyciągania wniosków ze zdobytych informacji. Dzięki pracy metodą projektu studenci rozwiną kompetencje takie jak komunikatywność czy współpraca. Tworzenie niepowtarzalnych projektów będzie także treningiem dla ich kreatywności.

7. Robotyka - konstruujemy i programujemy urządzenia

Czy wiesz, że Sophia – humanoidalny robot wyprodukowany przez firmę Hanson Robotics z Hongkongu, jest pierwszym robotem, który otrzymał obywatelstwo jakiegokolwiek kraju? Sophia w 2017 roku otrzymała obywatelstwo Arabii Saudyjskiej.

Podczas specjalizacji z Robotyki studenci samodzielnie składając wybrane układy elektroniczne, poznają ich budowę i zasady działania. Głównym celem projektu będzie skonstruowanie zaprojektowanych przez nich urządzeń. Uczestnicy specjalizacji zapoznają się z podstawami programowania obiektowego w C++, który będzie niezbędny w pracy z popularnym Arduino. Dzięki zdobytym umiejętnościom będą mogli zrealizować autorski projekt, który opierać się będzie na składaniu wybranego układu elektronicznego.

Zajęcia będą świetną okazją do ćwiczenia nie tylko umiejętności technicznych - potrzebnych do obsługi programów komputerowych - ale też tych manualnych, przydatnych do pracy z płytkami Arduino. Studenci wzbogacą również uniwersalną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki. Dzięki pracy metodą projektową uczestnicy zajęć rozwiną kompetencje takie jak komunikatywność, myślenie krytyczne czy kreatywność.

8. Psychologia społeczna - badamy wirtualną rzeczywistość

Czy wiesz, że w czerwcu 2018 roku liczba użytkowników Instagrama przekroczyła 1 miliard? W Polsce z tego serwisu korzysta ok. 6 milionów osób, a prawie 20% z nich to użytkownicy w wieku 13-17 lat. 

Czy zastanawiałeś się, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na użytkowników mediów społecznościowych, jak wiele w ostatnich miesiącach powstało teorii spiskowych na temat koronawirusa oraz kto szczególnie wierzy w te teorie? A może ciekawi Cię, jakie są odczucia społeczeństwa podczas pandemii, jakie emocje dominują i jak ludzie radzą sobie przy pomocy mediów społecznościowych z zagrożeniem pandemicznym i ograniczeniem kontaktów? 

Podczas specjalizacji z psychologii społecznej studenci będą pracować metodą projektową. W trakcie zajęć zastanowią się, jak pandemia COVID-19 wpłynęła na użytkowników mediów społecznościowych, czym są teorie spiskowe oraz jakie teorie na temat koronawirusa były i są rozprzestrzeniane w internecie oraz przeanalizują komentarze na ten temat. Posługując się metodami ilościowymi i prostymi statystykami, spróbują określić skalę rozprzestrzeniających się teorii na temat koronawirusa i przyjrzą się bliżej grupom społecznym szczególnie podatnym na te teorie. Będą mogli również przyjrzeć się odczuciom, towarzyszącym ludziom podczas pandemii oraz sposobom radzenia sobie z zagrożeniem pandemicznym, emocjami z nim związanymi i ograniczeniem kontaktów społecznych. Studenci zapoznają się z podstawowymi metodami badań psychologicznych, by poprzez zebrane przez siebie dane ustalić prawidłowości i uzyskać lepszy obraz rzeczywistości społecznej. Wyniki swoich analiz będą prezentować podczas wspólnie przygotowanych prezentacji pod koniec cyklu zajęć.

9. Mykologia

Czy wiesz, że zarodniki grzybów to najliczniejsza grupa cząstek biologicznych obecnych w powietrzu? Czy są one groźne dla człowieka?

Podczas specjalizacji z Mykologii studenci zrealizują projekt badawczy, mający na celu zbadanie grzybów występujących w ich najbliższym otoczeniu i sprawdzenie, jaki wpływ mają one na środowisko. Studenci dowiedzą się także, co wspólnego ma mykologia ze zdrowiem człowieka. Mistrzem specjalizacji będzie mgr inż. Maciej Rdzanek  - fitopatolog, doktorant Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Podczas pierwszych dwóch seminariów studenci wykonując doświadczenia, rozwiną umiejętności praktyczne oraz zdobędą wiedzę teoretyczną niezbędną do realizacji projektu. Pozyskane informacje posłużą im do stworzenia pierwszych raportów z badań. Przed trzecim spotkaniem studenci wybiorą się na spacer badawczy, podczas którego zgromadzą próbki materiału mykologicznego z ich najbliższego środowiska. Zebrany materiał wykorzystają podczas kolejnych zajęć, kiedy to samodzielnie wyizolują grzyby do hodowli. Wykorzystując metodę obserwacji, studenci będą analizować wyniki eksperymentów wykonanych na zgromadzonych próbkach. Ostatnie seminarium będzie okazją do zebrania wniosków oraz zaprezentowania powstałego w trakcie badań raportu – diagnostyki mykologicznej ich najbliższego otoczenia.

Zajęcia będą okazją do rozwinięcia wiedzy na temat  obecności grzybów w otoczeniu człowieka oraz ich znaczenia dla ludzi i funkcjonowania środowiska. Specjalizacja rozwinie także zdolności analityczne studentów. Podczas seminariów będą ćwiczyć cierpliwość i precyzję w pracy z delikatnym materiałem.