Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji na rok 2020/2021 - kierunek Mistrz i Uczeń we Wrocławiu

Studenci na kierunku Mistrz i Uczeń realizują dwie specjalizacje w roku szkolnym - po jednej na każdy semestr.
Poniżej znajduje się lista i opis proponowanych specjalizacji.

Specjalizacje:

1. Antropologia sądowa
2. Bioindykacja
3. Biomechanika
4. Diagnostyka kliniczna
5. Astronautyka
6. Elektronika
7. Planowanie przestrzenne
8. Robotyka
9. Psychologia społeczna
10. Design thinking

1. Antropologia sądowa - odkrywamy historię, zapisaną w kościach

Czy wiesz, że najbardziej znana metoda rekonstrukcji, stworzona przez rosyjskiego antropologa Michała Gierasimowa, pozwala odtworzyć obraz twarzy człowieka na podstawie jego kości czaszki?

W jaki sposób za pomocą kości zidentyfikować płeć oraz wiek przeżyciowy osobnika? Jakie patologie w organizmie potrafią zostawić ślady na kościach?

Na te pytania odpowiedzą studenci specjalizacji, która zapozna ich z tajnikami pracy antropologa sądowego. W trakcie projektu studenci wcielą się w role detektywów, których zadaniem będzie analiza cech osobnika na podstawie jego szczątków kostnych. Studenci poznają dokładnie budowę ludzkiego szkieletu, dowiedzą się także, w jaki sposób można badać kości (jak identyfikować płeć czy wiek oraz jak obliczać przyżyciową wysokość ciała).  Wielkim finałem zajęć będzie przygotowanie ekspertyzy antropologicznej i rozwiązanie zagadki kryminalistycznej – sekretu ukrytego w kościach.


UWAGA! Specjalizacja była realizowana w roku 2019/2020.

2. Bioindykacja - badamy stan zanieczyszczenia środowiska

Czy wiesz, że poznańskie wodociągi używają specjalnych, świecących bakterii, aby monitorować stan wody? Bakteria luminescencyjna Vibrio fischeri jest wykorzystana w pionierskim systemie biomonitoringowym Microtox CTM, który, zastosowany w wodociągach, podnosi bezpieczeństwo produkcji wody pitnej.

Jak ocenić stopień zanieczyszczenia środowiska w naszym mieście? Czym jest biomonitoring? W jaki sposób przeprowadza się ekologiczne badania związane z  bioindykatorami?

Poprzez samodzielne przeprowadzenie biotestu studenci zapoznają się ze stosowaną w bioindykacji metodą oceny toksyczności substancji. Zaplanują i przeprowadzą badania z wykorzystaniem organizmów roślinnych. Praca nad projektem będzie przebiegać zarówno w terenie, jak i specjalistycznym laboratorium. Zebrane informacje pozwolą studentom na określenie stopni zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza w najbliższym otoczeniu. Udział w zajęciach rozwinie umiejętności analityczne uczestników, potrzebne zarówno podczas przeprowadzania doświadczeń, jak i interpretowania ich wyników. Pokaz końcowy będzie okazją do zaprezentowania szerszemu gronu efektów realizowanego projektu oraz przedstawienia i uargumentowania własnej opinii na temat stopnia zanieczyszczenia środowiska w mieście.

3. Biomechanika - badamy siły fizyczne ukryte w naszym ciele

Michael Phelps, jako jedyny pływak olimpijski w historii, zdobył na Igrzyskach Olimpijskich aż 7 złotych medali. Usain Bolt pokonał dystans w biegu na 100 metrów w 9,58 sekundy. Czy wiesz, że o wynikach zawodów zadecydowały wielkość płuc i długość nóg zawodników? Tak wykazały badania biomechaniczne sportowców!

Głównym celem biomechaniki sportu jest poprawa wyników i wydajności w danej dyscyplinie sportowej. Jakie znaczenie dla ruchu ma środek ciężkości? W jaki sposób zmierzyć postawę naszego ciała?

W trakcie zajęć studenci uzyskają podstawową wiedzę na temat budowy poszczególnych elementów ciała człowieka oraz ich roli w jego mechanice. Wykorzystując poznane metody badawcze, przeprowadzą pomiary i obliczenia, które posłużą do stworzenia biomechanicznych modeli ich własnych ciał. Efektem realizowanego projektu będzie raport z badań biomechanicznych, który uczestnicy zaprezentują rodzicom podczas pokazu końcowego. Wykonane modele uświadomią studentom zależności występujące pomiędzy właściwą postawą ciała a równowagą. Co więcej, uczestnicy wzbogacą swoją wiedzę z zakresu biologii, matematyki i fizyki. Dzięki pracy metodą projektu studenci będą mieli również okazję doskonalić umiejętności i kompetencje takie jak komunikacja, współpraca czy kreatywność.

4. Diagnostyka kliniczna – badamy pacjentów kliniki weterynaryjnej

Czy wiesz, że patogeny mogą przeskakiwać między gatunkami, wywołując stany chorobowe? To zjawisko nazywane jest transferem międzygatunkowym i prowadzi do pojawienia się chorób, które właściciele mogą przekazać swoim pupilom.

Jakie działania pomagają lekarzom weterynarii postawić diagnozę? Jak stwierdzić, że jest ona trafna? W jaki sposób przeprowadza się proste badania kliniczne?

Podczas specjalizacji studenci zrealizują projekt, dzięki któremu poznają  proces przeprowadzania badań klinicznych. Poddadzą analizie przypadek zarówno chorego zwierzęcia, jak i właściciela. Postawią hipotezy, zbiorą niezbędne informacje o stanie badanego i sprawdzą, czy ich diagnoza była słuszna. Pracując w laboratorium, zapoznają się z technikami pobierania materiału, wykonywania wymazów oraz odczytywania wyników.
Studenci po ukończeniu specjalizacji będą bogatsi nie tylko o doświadczenie w pracy klinicznej, ale też zwiększy się ich świadomość na temat zagrożeń związanych z patogenami pochodzenia odzwierzęcego.
Dzięki pracy metodą projektową studenci zdobędą specjalistyczną wiedzę i umiejętności, a także rozwiną kompetencje miękkie takie jak współpraca czy komunikatywność.

UWAGA! Na zajęciach studenci będą mogli mieć kontakt z żywymi zwierzętami (m.in. psami). O szczególną uwagę prosimy osoby, które są uczulone na sierść bądź są wrażliwe na kontakt z żywym zwierzęciem.

5. Astronautyka - budujemy balon stratosferyczny

Czy wiesz, że największy tradycyjny balon stratosferyczny powstał w Polsce?
„Gwiazda Polski”, bo taką nosił nazwę, została zaprojektowana i zbudowana w 1938 roku w Legionowie. Balon miał się wznieść na wysokość 30 tysięcy metrów. Niestety jego start pokrzyżowały złe warunki pogodowe, a przeprowadzenie kolejnych prób uniemożliwił wybuch II wojny światowej.

Do czego współcześnie są wykorzystywane balony? Dlaczego wykonuje się badania stratosferyczne? Jakiej techniki używa się do konstruowania i programowania balonów?

Celem projektu realizowanego podczas specjalizacji z astronautyki będzie przygotowanie balonu stratosferycznego do lotu. Podczas zajęć studenci zbadają warunki panujące w atmosferze i sprawdzą, jakie siły oddziałują na unoszący się w niej balon. Staną przed wyzwaniem zbudowania wytrzymałej gondoli oraz spadochronu, który zapewni jej bezpieczne lądowanie. Przygotują plan lotu – od zaprogramowania gondoli z użyciem Arduino do wypełnienia wniosku o pozwolenie na start. Zwieńczeniem projektu będzie wypuszczenie balonu oraz podsumowanie wspólnie wyciągniętych wniosków. Zajęcia będą okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu fizyki, a także poznania technik konstrukcji i projektowania nowoczesnych rozwiązań.

6. Elektronika - angażujemy elektronikę, by pomóc niewidomym

Czy wiesz, że naukowcy stworzyli model sztucznego oka, który z powodzeniem wszczepiono 73-letniemu pacjentowi z Wielkiej Brytanii? Sztuczne oko składa się z miniaturowej kamerki, którą umieszczono na okularach przeciwsłonecznych, zewnętrznego odbiornika oraz matrycy z elektrodami wszczepionej na siatkówkę.

Jak urządzenia elektroniczne mogą pomóc osobom z niepełnosprawnościami w pokonywaniu trudności codziennego życia? Czy technika może zastąpić nam zmysły? W jaki sposób modelowanie 3D ułatwia proces powstawania urządzeń elektronicznych?

W trakcie zajęć studenci połączą swoje siły, by pracować w zespołach nad nowoczesnym, kompletnym rozwiązaniem, wspomagającym osoby niewidome. Celem będzie skonstruowanie urządzenia, które ułatwi im poruszanie się i omijanie przeszkód – elektroniki ubieralnej (wearables). Seminarium będzie okazją do poznania podstaw programowania, projektowania oraz modelowania 3D. Studenci rozwiną umiejętności techniczne, potrzebne do obsługi programów komputerowych, oraz manualne, przydatne do pracy z płytkami Arduino.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w roku akademickim 2019/2020.
Specjalizacja Elektronika w roku akademickim 2020/21 to również nowa nazwa dla specjalizacji Robotyka z roku 2020/21. Chcemy z prowadzącym powtórzyć specjalizację, która cieszyła się dużym zainteresowaniem, jednak zmieniliśmy nazwę zajęć, tak aby była adekwatna do treści.

7. Planowanie przestrzenne - projektujemy przyjazną przestrzeń w mieście

Czy wiesz, że w programie wykorzystywanym do tworzenia projektów architektury miejskiej można użyć nakładki graficznej opartej o motywy gry Minecraft?

W jaki sposób komputerowe symulacje pomagają w planowaniu nowych obiektów w mieście? Jak w ekologiczny sposób zaprojektować otoczenie?

Podczas specjalizacji z Planowania przestrzennego studenci będą pracować metodą projektową. Poznają etapy procesu powstawania ekologicznej przestrzeni miejskiej, dokonają specjalistycznych analiz uwarunkowań otoczenia oraz spróbują swoich sił w modelowaniu 3D. Efektem realizowanego projektu będzie koncepcja ekologicznej przestrzeni dla dzieci i młodzieży w określonej lokalizacji wrocławskiego Śródmieścia. Studenci zaprezentują ją szerszej publiczności podczas pokazu kończącego semestr. Specjalizacja będzie dla uczestników okazją do praktykowania myślenia naukowego, czyli wyciągania wniosków ze zdobytych informacji. Dzięki pracy metodą projektu studenci rozwiną kompetencje takie jak komunikatywność czy współpraca. Tworzenie niepowtarzalnych projektów będzie także treningiem dla ich kreatywności.

8. Robotyka - konstruujemy i programujemy urządzenia

Czy wiesz, że najmniejsza na świecie płyta Arduino Pico ma tylko 2 × 2 cm (w tym złącze micro USB), a za jej pomocą można zbudować moduł GPS?

Jak zaprogramować sensory i aktuatory tak, aby nasze urządzenie działało zgodnie z planem? W jaki sposób zaprojektować elementy, by odpowiednio wydrukować je w drukarce 3D?

W trakcie specjalizacji studenci zapoznają się z możliwościami, jakie daje wykorzystanie robotyki w konstruowaniu niezwykłych sprzętów użytku codziennego. Samodzielnie składając wybrane układy elektroniczne, poznają ich budowę i zasady działania. Skonstruują urządzenia wykorzystujące różne czujniki i stworzą własne układy w popularnym Arduino. Co więcej, elementy robotów zostaną zaprojektowane dzięki wykorzystaniu modelowania 3D. Swoje urządzenia studenci zaprezentują na pokazie kończącym semestr. Zajęcia na pograniczu robotyki, automatyki, elektroniki i informatyki będą świetną okazją do rozwinięcia umiejętności logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Studenci wzbogacą również uniwersalną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki. Dzięki pracy metodą projektową uczestnicy zajęć rozwiną kompetencje takie jak komunikatywność, myślenie krytyczne czy kreatywność.

9. Psychologia społeczna - badamy wirtualną rzeczywistość

Czy wiesz, że codziennie ponad 1,5 miliarda osób na świecie korzysta z Facebooka, w tym 282 miliony Europejczyków? Miesięcznie publikowanych jest 5 miliardów komentarzy, a przycisk „Lubię to!” został naciśnięty ponad trylion razy.

Ile komentarzy w mediach społecznościowych jest negatywnych? Jaki wpływ na człowieka mają opinie wystawiane w wirtualnym świecie? W jaki sposób psychologia społeczna bada wirtualną rzeczywistość?

Podczas specjalizacji z psychologii społecznej studenci zajmą się analizą komentarzy w mediach społecznościowych. Posługując się metodami ilościowymi i prostymi statystykami, spróbują określić skalę zjawiska hejtu. Zapoznają się z metodami badań psychologicznych, by poprzez zebrane dane przyjrzeć się negatywnym zjawiskom występującym w wirtualnej rzeczywistości. Wspólnie rozłożą na czynniki pierwsze zasady konstruktywnej krytyki oraz podejmą próbę wypracowania schematu radzenia sobie z hejtem. Wyniki ze swoich analiz oraz spostrzeżenia zaprezentują podczas wspólnie przygotowanego pokazu.

10. Design thinking – szukamy wspólnego mianownika różnych dziedzin projektowania

Często czujemy po prostu, że jakąś rzecz chcielibyśmy mieć, choć rzadko zastanawiamy się nad tym, dlaczego właśnie ta, a nie inna, wydaje nam się tak atrakcyjna. Wygląda więc na to, że mało kiedy zdajemy sobie sprawę z ogromu decyzji projektowych, które musieli podjąć twórcy, by sprawić, że coś przyciąga naszą uwagę oraz ma dla nas wartość.

Czy w tworzeniu usług i produktów, których pragną ludzie, chodzi tylko o kreatywność? Czy dobry pomysł oznacza dobry produkt? Na czym polega praca designera? 

Podczas specjalizacji studenci sprawdzą, jak dzięki stosowaniu metody Design Thinking można nie tylko wykreować, ale również wdrożyć nowatorskie rozwiązania. Dowiedzą się, czy istnieją podejścia, procesy, metody i narzędzia, które są uniwersalne dla wszystkich dziedzin projektowania. Uczestnicy zajęć wejdą w skład interdyscyplinarnego zespołu, który będzie realizować wybrany projekt, przechodząc krok po kroku wszystkie etapy metody i wykorzystując zestaw poznanych narzędzi oraz technik. Celem pracy zespołu będzie wygenerowanie oryginalnego rozwiązania oraz przetestowanie jego działania już na etapie prototypowania. Specjalizacja będzie okazją do rozwijania umiejętności kreatywnego myślenia, ekspresji twórczej oraz kompetencji niezbędnych do pracy w zespole.