Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji w semestrze wiosennym na rok 2020/2021 - kierunek Nauka do kwadratu w Warszawie

Głód - temat przewodni wszystkich specjalizacji w semestrze wiosennym w Warszawie

Prawo dostępu do pożywienia jest jednym z podstawowych praw człowieka. I chociaż nasza planeta produkuje wystarczającą ilość jedzenia, aby wyżywić ponad 7 miliardów jej mieszkańców, nierówności systemowe i ekonomiczne skutecznie blokują jego egzekwowanie. Czy za powstałą sytuację odpowiada głównie dystrybucja żywności? A może jest to kwestia nieproporcjonalnego dostępu poszczególnych państw do zasobów naturalnych? Skoro planeta produkuje wystarczająco dużo żywności, aby nasycić wszystkich, dlaczego tak wielu ludzi głoduje? Czy naprawdę jest to problem dotyczący jedynie Azji i Afryki?

Jedno jest pewne – głód hamuje rozwój. Tworzy cykl zamkniętego koła, z którego trudno uciec. Sprawia, że “głodne” społeczności, jako mniej produktywne i bardziej podatne na choroby, stają się niemal niezdolne do podjęcia pracy i poprawy warunków swojego życia. 

Podobnie jak w przypadku wszystkich złożonych problemów globalnych, przyczyny głodu na świecie są niezwykle złożone i powiązane. Trwała niestabilność, spowodowana niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, konfliktami i spowolnieniami gospodarczymi, przyczynia się do braku bezpieczeństwa żywnościowego. Nierówny podział dochodów i zasobów rolniczych, takich jak woda czy ziemia pod uprawę roślin, w krajach rozwijających się oznacza, że ​​miliony ludzi zostało odciętych od realnej szansy na zmianę swojej sytuacji.  Co istotne - niedożywienie spowodowane jest nie tylko brakiem dostępu do żywności – dotyczy ono w głównej mierze niedostarczania organizmowi niezbędnych składników odżywczych. To właśnie, między innymi, te powody przyczyniają się do ekspansji problemu głodu na wszystkie kontynenty.

Głód wydaje się jednym z problemów nie do pokonania, zbyt skomplikowanym, by ktokolwiek mógł go rozwiązać. Czy to prawda? Studenci Nauki do kwadratu postarają się sprostać temu wyzwaniu. Zastanowią się, czy wprowadzając zmiany w naszym codziennym życiu – w domu, pracy, w naszych społecznościach – my również możemy przyczynić się do znalezienia remedium. Sprawdzą, czy i w jaki sposób, możemy wspólnie zbudować świat, w którym już nikt nie będzie musiał zastanawiać się, kiedy zje następny wartościowy posiłek.

Proponowane specjalizacje w semestrze wiosennym

Na kierunku Nauka do kwadratu student realizuje jedną specjalizację w ciągu jednego semestru. Poniżej propozycja specjalizacji w II semestrze:


1. Aktorstwo
2. Animal studies
3. Biotechnologia roślin
4. Creative writing
5. Dietetyka
6. Fotografia
7. Geopolityka
8. Marketing
9. Neuropsychologia
10. Zarządzanie

1. Aktorstwo - wykonujemy etiudy poruszające problem głodu

Świat teatru obfituje w najróżniejsze możliwości. Jedną z najważniejszych, a zarazem najbardziej intrygujących jest ta, która pozwala aktorowi “wejść w buty” innej osoby i spojrzeć na świat jej oczami. Dzięki temu zarówno aktor, jak i jego widownia, poszerza swoją perspektywę i otwiera umysł na wszystko to, co oddziałuje na odgrywaną na scenie postać, pozwala zrozumieć sytuację, w której się znajduje. Sztuka teatralna zwiększa zakres dzielenia się pomysłami, zachęca słuchaczy do zastanowienia się nad wynalezieniem najróżniejszych sposobów wyjścia z nawet najbardziej patowych sytuacji, oglądanych na deskach teatru. Niejednokrotnie skłania do późniejszych refleksji i ich realizacji. Czy możemy więc uznać teatr za narzędzie szerzące świadomość społeczną, tak niezbędną w procesie walki z problemem głodu?


Popularność grupy Cornerstone Theatre, amerykańskiego teatru objazdowego, udowodniła dzięki popularności wystawianego przez siebie cyklu dziewięciu sztuk pt.”The Hunger Cycle”, iż jest to możliwe. Cykl sztuk ukazujących problemy, z jakimi zmagają się na co dzień osoby niedożywione, dowiódł, że w odpowiednich rękach teatr może okazać się istotnym trybikiem w maszynie zmagającej się ze społecznym zobojętnieniem, które dotknęło problem głodu.


Na zajęciach z aktorstwa studenci Nauki do kwadratu będą mieli okazję przekonać się o tym sami. Wcielą się w reżyserów, których rolą będzie nie tylko zdefiniowanie podejmowanego problemu samego w sobie, ale i stworzenie swojego własnego i oryginalnego pomysłu na poruszającą i uwrażliwiającą odbiorców etiudę o głodzie. Przygotują autorskie scenariusze, zapoznają się z etapami ich realizacji, stworzą choreografię i dobiorą do niej podkład muzyczny. Zwieńczeniem seminarium z aktorstwa będzie odegranie stworzonych przez siebie etiud.

2. Animal studies - tworzymy program pomocy zwierzętom cierpiącym z głodu

Opowieść znanego na całym świecie eksperta przyrodniczego, sir Davida Attenborougha, pt. Planeta Ziemia  i jej kontynuacje od lat urzekają widownię przed telewizorami niespotykanym spojrzeniem na faunę i florę. Każdy z odcinków serii, obfitujących w niewiarygodne ujęcia zwierząt w ich środowisku naturalnym skłania publiczność do refleksji nad tym, jak wspaniałe są stworzenia, z którymi mamy szczęście dzielić naszą planetę. Jest też inny powód, przez który powinniśmy docenić niebotyczną skalę pracy sir Attenborougha. Istnieje ogromna szansa na to, iż oglądanie nagranych przez niego dokumentów będzie jedynym sposobem na to, by pokazać przyszłym pokoleniom świat przyrody, jaki dziś znamy.


Zgodnie z raportem World Wildlife Federation, światowa populacja dzikiej fauny spadła o blisko 60% w ciągu ostatnich czterech dekad. Raport Living Planet 2018 WWF jest ponurym przypomnieniem o tym, że jesteśmy pierwszym pokoleniem, które wie o tym, że niszczy świat i może być ostatnim, które może coś z tym zrobić. Wymieranie tysięcy gatunków ryb, ptaków, ssaków, płazów i gadów, jest spowodowane między innymi myślistwem, przełowieniem, wylesianiem czy niszczeniem przez ludzi ich naturalnych siedlisk. Człowiek, jako najbardziej rozwinięty gatunek inwazyjny na ziemi, odbierając im nie tylko pokarm, ale i szansę na jego zdobycie, zmusza zwierzęta do migracji w inne tereny celem jego zdobycia. Najczęściej jednak skazuje je tym samym na powolną śmierć głodową.


Czy i w jaki sposób możemy im pomóc?


Z tym zadaniem zmierzą się w semestrze jesiennym studenci Nauki do kwadratu na zajęciach z animal studies. Zastanowią się nad wszystkimi depresyjnymi aspektami działalności człowieka względem zwierząt, zarówno bezpośrednimi, jak i tymi mniej oczywistymi, a także realną możliwością ich zmiany.

3. Biotechnologia roślin - badamy biochemiczne i metaboliczne właściwości roślin

Kiedy mówimy, że czujemy się głodni, mamy na myśli uczucie pojawiające się w naszym żołądku. Jasnym jest jednak, że sprawcą tego stanu jest mózg, nie żołądek - to żołądek odpowiada za zdolność trawienia żywności i wchłaniania składników odżywczych, mózg z kolei jest odpowiedzialny za wykrywanie bodźców i wysyłanie organizmowi odpowiednich na nie reakcji. Rośliny nie mają ani jednego, ani drugiego. Posiadają, w przeciwieństwie do ludzi i zwierząt, bardzo zdecentralizowany system regulacji procesów biologicznych. Czy w takim razie rośliny mogą odczuwać głód?

Już od czasów starożytnych Greków i Rzymian wygląd rośliny pomagał hodowcom stwierdzić, czy rośnie ona zdrowo, czy też nie. Rośliny wysyłają nam różne sygnały, takie jak opadające liście czy plamy, które najczęściej odczytujemy jako konieczność ich podlania lub przesuszenia. Być może osoby nieco bardziej doświadczone odbiorą je jako chorobę wywołaną przez mikroorganizmy, atak pasożytów, czy obrażenia spowodowane przemarznięciem jej lub przegrzaniem. W zależności od gatunku sygnały te mogą się nieznacznie różnić, choć najczęściej można je uogólnić. Co jednak zrobić w sytuacji, w której zastosowano wszystkie możliwe rozwiązania na powyższe problemy, a roślina nadal nie wygląda lepiej? Czy nie należy zastanowić się nad tym, czy jej wygląd nie jest reakcją na deficyt niezbędnych do prawidłowego rozwoju składników odżywczych?

Podczas zajęć z biotechnologii studenci zastanowią się nad tym, czy problem głodu może dotyczyć również roślin. Przeanalizują wszystkie plusy i minusy różnych metod produkcji roślin, w tym rozmnażania in vitro. Zbadają zależności pomiędzy wzrostem rośliny a podawanym jej rodzajem pożywki lub roztworu. Sprawdzą, w jaki sposób mogą osiągnąć jak najlepsze rezultaty w ich uprawie oraz czy masowa produkcja doskonałych i pozbawionych pasożytów roślin może wpłynąć na zmniejszenie problemu głodu na świecie.  Seminarium zakończy się prezentacją wyników badań podczas konferencji podsumowującej semestr.

4. Creative writing - tworzymy historie inspirowane problemem głodu

Codziennie na całym świecie 25 000 tysięcy kobiet, mężczyzn i dzieci umiera z głodu lub niedożywienia. Nigdy, patrząc wstecz na całą historię ludzkości, żadna plaga, epidemia ani wojna, nie miały tak ogromnego wpływu na ludzkie życie, jak brak pożywienia, które w globalnej perspektywie produkowane jest przecież w nadmiarze. Jak można zbadać i przedstawić ten paradoks, nie zmieniając swojego stanowiska w zwykłą listę statystyk? Czy i dlaczego słowa są ważniejsze niż liczby?

Ludzie myślą, że wiedzą o problemie głodu już wszystko. Przecież rozmawiają o nim, podając sobie znane ze statystyk ogromne liczby, smucą się, oglądając kolejne nagrania pokazujące wychudzone postaci afrykańskich dzieci. Mają za sobą lekturę “Hebanu” Kapuścińskiego, “Olivera Twista” Dickensa, “Nędzników” Victora Hugo. Czytają, oglądają, wzdychają, po czym wracają do swojej codzienności. Myślą o głodzie w sposób abstrakcyjny, jako o czymś oddalonym od nich znacznie w przestrzeni lub czasie, gdyż tak naprawdę… by zachować spokój ducha, wcale nie chcą zbyt wiele o nim wiedzieć. Czy stworzenie utworu, przedstawiającego prawdziwe historie ludzi żyjących blisko nich, pozwoli zaburzyć ten spokój? Czy pomoże zapoczątkować zmianę?

W trakcie cyklu zajęć studenci zapoznają się z procesem tworzenia krótkich form tekstowych, których motywem przewodnim będzie problem głodu. Zostaną również wprowadzeni w cykl wydawniczy. Dowiedzą się, jak można opowiedzieć o, z pozoru, tym samym problemie z różnych perspektyw. Sprawdzą, w jaki sposób wywołać w czytelniku pożądany efekt przy pomocy konkretnych zabiegów literackich. Dzięki podziałowi tematu przewodniego na podkategorie, takie jak głód fizyczny i głód emocjonalny, przećwiczą pisanie bazujące zarówno na konkrecie, jak i abstrakcie. Efektem seminariów będzie publikacja tekstów inspirowanych szeroko pojętym problemem głodu na świecie.

5. Dietetyka - analizujemy swoje ciało i układamy dietę

Każdy człowiek potrzebuje określonej ilości kalorii, by utrzymać swoje ciało w dobrej kondycji. Co stanie się z organizmem, któremu zaczniemy nagle dostarczać zbyt małą lub dużą ilość pożywienia, niż tego potrzebuje? Co dzieje się z ciałem, które głoduje? Czy chęć bycia w formie jest równoznaczna z koniecznością przebywania na ciągłej głodówce? I czy samo słowo “dieta” faktycznie niesie za sobą takie znaczenie, do którego przyzwyczaiły nas media?

    Wybory żywieniowe, których dokonujemy każdego dnia, wpływają na nasze zdrowie. To, co zjemy dzisiaj, może odbić się na tym, jak będziemy czuli się w przyszłości. Niezdrowe nawyki żywieniowe przyczyniły się do rozprzestrzeniania epidemii otyłości. Polacy, jak dowodzą dane przedstawione przez Narodowy Fundusz Zdrowia i Główny Urząd Statystyczny, mają znaczne trudności z utrzymaniem zbilansowanej diety. Ponad połowa Polaków mierzy się z problemem otyłości, zmagając się jednocześnie z niedoborem cennych składników odżywczych w organizmie. Dlaczego tak się dzieje?

Na seminarium z dietetyki studenci zajmą się zbadaniem występowania zależności pomiędzy problemem głodu, otyłością, a powszechnym w dzisiejszych czasach niedoborem makro i mikroelementów w codziennej diecie. Zanalizują ulubioną żywność pod kątem jej wartości energetycznych i odżywczych. Sprawdzą stan odżywienia swojego organizmu i zastanowią się nad tym, w jaki sposób mogą zadbać o zapewnienie mu niezbędnego zapotrzebowania. Skonfrontują wyniki swoich obserwacji z dietami dostępnymi w internecie i stworzą optymalny plan żywieniowy, pozwalający na zaspokojenie wszystkich potrzeb organizmu, a tym samym będącą kluczem do prawidłowego rozwoju.

6. Fotografia - tworzymy fotoreportaż pokazujący, jak radzić sobie z problemem głodu

Zrobienie poruszającej fotografii wymaga od fotografa połączenia zarówno zdolności artystycznych, jak i dziennikarskich. Nawet jedno dobrze przemyślane zdjęcie może pokazać postęp,  ewolucję lub wywołać potężną reakcję u odbiorcy. Jakie możliwości niesie za sobą cały fotoreportaż?


Doświadczenie, przemyślenia, forma i historie - oto jedne z najbardziej intrygujących elementów fotoreportażu. Kolekcja wyselekcjonowanych kadrów przekazuje indywidualną narrację autora. Może wywoływać emocje i prowadzić widza przez wybraną przez fotografa perspektywę. Dobrze wykonany fotoreportaż nie opiera się ani na tytule, ani na żadnej wiedzy o jego twórcy - opowiada swoją treść sam. Zdjęcia protestów, zmian społecznych, wojen, katastrof, które opisują niezwykle ważne wydarzenia historyczne, pełnią funkcję dokumentacyjną, wpływa na opinię publiczną. Czy materiał pokazujący, jak dzielić się zasobami w czasach ich niedostatku, może wywołać podobny efekt?


Seminarium z fotografii przygotuje studentów do stworzenia fotoreportaży inspirowanych problemem głodu i tematem suwerenności żywnościowej. Zastanowią się nad tym, czym właściwie jest i jakie elementy powinien zawierać dobry fotoreportaż. Nauczą się tego, jak wybrać obiekt swojego reportażu, w jaki sposób przekazać na zdjęciu emocje, czy poprowadzić narrację. Zwieńczeniem cyklu zajęć będzie wernisaż prac studentów

7. Geopolityka - tworzymy zarys wydajnej światowej polityki żywnościowej

Bezpieczeństwo żywnościowe i zrównoważony rozwój łańcuchów dostaw żywności to główne globalne wyzwania, które zostały wyraźnie podkreślone w Agendzie 2030 sporządzonej przez ONZ. Zmiany klimatu, przemiany polityczno-społeczne oraz nowe trendy żywieniowe to tylko niektóre ze zmieniających się obecnie sił, wywierających największy nacisk na lokalny i globalny system żywnościowy. Czy możemy przekształcić go tak, by stał się bardziej odporny na zmiany? Jak sprawić, by do 2050 roku mógł zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe blisko 9 miliardom ludzi?


W ciągu najbliższych 30 lat zapotrzebowanie na żywność będzie o 60% większe niż obecnie. Zwiększenie produkcji pokarmu będzie jednak coraz trudniejsze. Rosnące temperatury i coraz dotkliwsza z roku na rok susza powodują, że coraz mniej terenów nadaje się do produkcji rolnej. Postępująca degradacja gleb, która stanowi kolejny problem w planowanym podniesieniu, czy nawet utrzymaniu obecnego poziomu ilości i jakości plonów, również nie napawa optymizmem. Czy istnieje sposób na to, by przyczynić się do rozwoju suwerenności żywnościowej i bezpieczeństwa żywnościowego na świecie?


W ramach specjalizacji studenci zastanowią się nad przyczynami powstawania głodu i niedożywienia na świecie. Zapoznają się z obowiązującymi mechanizmami globalnej gospodarki rolnej i żywnościowej. Zdobędą wiedzę na temat zarządzania polityką rolno-żywnościową nie tylko w naszym kraju, ale i na całym świecie. Poznają alternatywne sposoby produkcji i dystrybucji żywności w Polsce, przyczyniające się do wspierania rozwoju bezpieczeństwa i suwerenności żywnościowej zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Zwieńczeniem cyklu zajęć będzie stworzenie zarysu wydajnej światowej polityki żywnościowej.

8. Marketing - tworzymy akcję humanitarną skupioną wokół problemu głodu

Mimo że żyjemy w czasach dobrobytu, ludzkość wciąż trapią liczne problemy, a w społeczeństwie nadal trzeba uczyć współczucia i pomocy innym. Nad polepszeniem świata nie muszą pracować tylko państwa i organizacje międzynarodowe. Czasem wielka zmiana rozpoczyna się od jednego pomysłu, który pociąga za sobą całą falę. Właśnie takiego pomysłu poszukają uczestnicy seminarium z marketingu, by następnie opracować go przy pomocy narzędzi marketingu i public relations.


Studenci zaprojektują własną akcję humanitarną, której celem będzie przybliżenie świata do rozwiązania problemu głodu. Uczestnicy zbadają problem, poznają nowe narzędzia i stworzą skuteczną strategię. Wspólnie z prowadzącymi zastanowią się, gdzie szukać sojuszników dla swojej akcji oraz jak dotrzeć do społeczeństwa z wypracowanym przekazem. Gotowy projekt zaprezentują na ostatnich zajęciach.

9. Neuropsychologia - tworzymy poradnik z zasadami dbania o zdrowie psychiczne w kontekście głodu fizjologicznego i emocjonalnego

Dlaczego tybetańscy mnisi mogą głodować tygodniami? Jakie są emocjonalne, psychiczne i fizyczne uwarunkowania odczuwania głodu? Jakie procesy zachodzące w mózgu decydują o tym, kiedy i ile musimy zjeść?


Jedzenie jest prawdopodobnie najbardziej podstawową i pierwotną czynnością, wykonywaną przez człowieka. Dawno jednak przestało stanowić jedynie potrzebę fizjologiczną. W wielu społeczeństwach, zwłaszcza w krajach wysoko rozwiniętych, przygotowywanie jedzenia oraz jego celebracja wraz z rodziną i przyjaciółmi, stały się, jak na przykład w przypadku Włochów, istotną częścią ich kultury. Ciasteczko podane maluchowi przez rodzica na spacerze lub w trakcie długiej jazdy samochodem, skutecznie odwraca uwagę i uspokaja znudzone dziecko. Ulubione potrawy zdają się wspierać w sytuacjach stresujących, są świetnym pomysłem na uczczenie sukcesu i idealną pomocą gdy należy pogodzić się z porażką. Różnica pomiędzy odczuwaniem prawdziwego głodu a chęcią poprawienia sobie samopoczucia zaciera się coraz bardziej. Kiedy i dlaczego jedzenie zaczęło pełnić tak ważne funkcje? Jakie potrzeby pomaga zaspokoić? Jak odróżnić głód fizjologiczny od emocjonalnego? Jakie konsekwencje niesie za sobą brak umiejętności ich rozpoznawania?


Na zajęciach z neuropsychologii studenci poznają mechanizmy odpowiedzialne za próbę zaspokojenia pożywieniem ciągłego “głodu”, poczucia niesprecyzowanego braku. Nauczą się, w jaki sposób rozpoznawać potrzeby - czynniki wywołujące chęć jedzenia. Dowiedzą się, w jaki sposób kontrolować głód emocjonalny. Dzięki zdobytej wiedzy stworzą poradnik, stanowiący źródło wiedzy i wsparcia dla osób dotkniętych tym problemem.

10. Zarządzanie - wymyślamy strategię bezpiecznego zarządzania żywnością

Zwalczanie głodu na świecie, wymaga dziś od nas czegoś więcej, niż tylko doraźnej pomocy w postaci przekazania głodującym posiłku. Dopóki nie pokonamy pierwotnych przyczyn ich głodu, dopóki ludzie nie będą w stanie zapewnić sobie zasobów potrzebnych do przygotowania jedzenia, dopóty cały świat będzie zmagał się z  problemem głodu.  


Nierówność w dostępie do żywności jest bezpośrednim wynikiem rozmieszczenia populacji, zasobów naturalnych i wydajności ich wykorzystania. Mogą być modyfikowane przez działania człowieka dzięki rozwiązaniom takim jak wykorzystywanie odpowiednich systemów rolniczych czy prowadzenie handlu międzynarodowego. Kraje zmagające się z ekstremalnym ubóstwem nie dysponują jednak środkami na odpowiednie finansowanie własnego rozwoju gospodarczego i społecznego. Czy i w jaki sposób zarządzanie żywnością mogłoby pomóc rozwiązać problem nierównego dostępu do pożywienia na świecie?


Podczas cyklu zajęć z zarządzania studenci zbadają, w jaki sposób należy zarządzać żywnością, by zminimalizować problem głodu. Przeanalizują kłopoty wynikające z nieprawidłowego oddziaływania na siebie rynków i zderzenia lokalnych gospodarek z globalnym systemem. Spróbują stworzyć systemowe rozwiązanie problemu głodu, dopasowane do gospodarek państw najbardziej dotkniętych tym zjawiskiem.