Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji w semestrze jesiennym na rok 2020/2021 - kierunek Nauka do kwadratu w Warszawie

Wpływ człowieka na środowisko - temat przewodni wszystkich specjalizacji w semestrze jesiennym w Warszawie

Działalność człowieka wpływa na naturę od tysięcy lat, od czasów naszych najwcześniejszych przodków. Odkąd Homo Sapiens po raz pierwszy pojawił się na Ziemi, modyfikujemy świat wokół nas poprzez rolnictwo, podróże, a w ostatnim stuleciu poprzez masową urbanizację. 

W punkcie historii Ziemi, w którym przyszło nam żyć, nasz wpływ na środowisko okazuje się tak znaczny, że zdaniem naukowców „dziewicza przyroda” i ekosystemy nietknięte ludzką interwencją już nie istnieją. Zarówno w sposób pozytywny, jak i negatywny - i prawdopodobnie na więcej sposobów, niż można by sądzić - ludzka cywilizacja i technologia wpłynęły na Ziemię, zmieniając naszą planetę na zawsze. Bomba populacyjna, rolnictwo, przemysłowa hodowla zwierząt, wylesianie i wiele, wiele innych zjawisk jest odpowiedzialnych za te zmiany. 

Czy ludzie przynieśli Ziemi jedynie zniszczenie? A może jesteśmy tylko kolejnym gatunkiem inwazyjnym, trybikiem w historii Ziemi, która po raz kolejny zatacza koło? 

Podczas wybranych seminariów nasi studenci zastanowią się nad tym, jaki wpływ człowiek  wywiera na środowisko. Realizując projekty badawcze, odpowiedzą sobie na niezwykle ważne pytanie - czy powinniśmy być tymi, który przyspieszą zachodzące już teraz przemiany, czy należy niezwłocznie interweniować, aby je powstrzymać?

Proponowane specjalizacje w semestrze jesiennym

Na kierunku Nauka do kwadratu student realizuje jedną specjalizację w ciągu jednego semestru. Poniżej propozycja specjalizacji w I semestrze:
1. Automatyka 
2. Biotechnologia
3. Bioróżnorodność
4. Dietetyka
5. Epidemiologia
6. Geologia
7. Kampania digitalowa
8. Mikrobiologia kosmetyczna
9. Planowanie przestrzenne
10. Prawo
11. Projektowanie gier planszowych
12. Film poklatkowy

1. Automatyka - projektujemy zewnętrzne czujniki jakości powietrza

Ponad 80% ludności zamieszkującej miasta na całym świecie oddycha powietrzem, które nie spełnia wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia.  Zgodnie z ich szacunkami/wyliczeniami, w 2019 roku zmarło przedwcześnie z powodu smogu około 4 miliony ludzi na całym globie, z czego blisko 4 tysiące osób w samej Polsce. Mimo to kwestia zanieczyszczeń powietrza w naszym kraju zawęża się zwykle do rozmów o wysokich stężeniach pyłów PM 2,5 w powietrzu w Małopolsce czy o elektrowniach węglowych. Czy oznacza to, że mieszkając w centralnej Polsce, możemy czuć się bezpiecznie?

By znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie, należy zastanowić się nad pochodzeniem/źródłem tych zanieczyszczeń. Pierwszym krokiem w nierównej walce o wcielenie w życie wizji świata bez smogu, jest uświadomienie wszystkich wokół o realności tego problemu i oszacowania poziomu zagrożenia. W jaki sposób możemy przyczynić się do tego procesu?

Na zajęciach z automatyki nasi studenci zmierzą się z problemem złej jakości powietrza. Zaprojektują samodzielnie zewnętrzne czujniki jakości powietrza, które pozwolą im odpowiedzieć na zadane wyżej pytania. Pracując w laboratoriach, stworzą samodzielne układy, które, zbudowane z dbałością o hardware, zaprogramowane przy pomocy języka programowania C++ i Arduino, umożliwią im pomiary poziomu smogu w Warszawie i jej okolicach. Wnioski ze swoich badań przedstawią na konferencji podsumowującej jesienny semestr Nauki do kwadratu.

2. Biotechnologia - wymyślamy sposób na zrównoważenie negatywnych zmian spowodowanych działalnością człowieka na Ziemi

Biotechnologia liczy sobie niemal tyle lat, co cała ludzkość. Czy wiesz, że za jedzenie, które tak lubisz i za zwierzęta, które kochasz, możesz podziękować naszym odległym przodkom? To dzięki ich obserwacji przyrody i manipulacji żywymi organizmami tak, by służyły ich własnym celom, powstała niezliczona ilość nowych gatunków fauny. Jogurt, ser, chleb, drożdżówki i istnienie wielu innych produktów spożywczych, których wspólnym mianownikiem jest fermentacja, również zawdzięczamy tej samej nauce. 

Moc biotechnologii wykorzystali także Edward Jenner, wynalazca szczepionki oraz Alexander Fleming, odkrywca penicyliny. Nie sposób wyobrazić sobie wygląd dzisiejszej cywilizacji, gdyby nie te i inne przykłady wpływu człowieka na środowisko. Czy możemy wykorzystać biotechnologię do tego, by zrównoważyć lub cofnąć negatywne zmiany, jakie spowodowała działalność ludzi na Ziemi?

Biorąc pod uwagę rosnący wpływ człowieka na środowisko, niezbędne są nowe, skuteczniejsze niż w przypadku klasycznej biotechnologii, rozwiązania. Na zajęciach z biotechnologii studenci zgłębią tajniki biologii syntetycznej, która umożliwia jeszcze większy stopień modyfikacji i kontroli zmodyfikowanych organizmów niż ma to miejsce w przypadku klasycznej biotechnologii. Realizując projekt badawczy, poznają zasady inżynierii genetycznej i tworzenia nowych szczepów bakteryjnych. Sprawdzą, jak działa szereg praktycznych rozwiązań oferowanych nam przez biologię syntetyczną, takich jak biosensory do monitorowania skażenia czy systemy bioremediacji oparte na bakteriach, które odzyskują cenne surowce, takie jak między innymi metale ziem rzadkich. Odpowiedzą sobie na pytanie, w jakim kierunku mogą prowadzić rozwój ludzkości rozwiązania, które już dzisiaj oferuje nam biotechnologia. Wyniki swoich badań przedstawią na konferencji podsumowującej semestr jesienny.

3. Bioróżnorodność - planujemy strategię ochrony różnorodności biologicznej

Jedną z konsekwencji globalizacji jest to, że oprócz ludzi i produktów przemieszczających się po całym świecie, transportowana jest również przyroda. Praktyka transportu zwierząt z ich rodzimych regionów do nowych obszarów sięga tysięcy lat. Cesarstwo Rzymskie często sprowadzało zwierzęta z obcych  krajów, by wykorzystać je jako dodatkowy element rozrywkowy w Koloseum lub eksploatować je w celach wojskowych. W takich przypadkach ich obecność na danym terytorium była zbyt krótka, by mogła spowodować jakiekolwiek szkody. Wprowadzenie obcego gatunku do nowego środowiska może jednak nieść za sobą wiele niepożądanych skutków. Co więc zrobić, gdy zaimportowany gatunek zwierzęcia lub rośliny znajduje warunki idealne do ekspresowego rozmnażania, czym wypiera rodzimą faunę i florę?

Inwazyjne gatunki obce są powszechnie uznawane za główne zagrożenie dla różnorodności biologicznej w skali globalnej. Choć znamy ten problem, między innymi dzięki głośnej sprawie, dotyczącej zrujnowania naturalnego ekosystemu w Australii, poprzez wypuszczone w 1859 przez Thomasa Austina króliki, wspólne próby jego rozwiązania podjęto dopiero w ostatnich dziesięcioleciach. Jakie gatunki inwazyjne mogą zagrażać polskiemu środowisku naturalnemu? 

Na zajęciach z bioróżnorodności nasi studenci przyjrzą się temu zagadnieniu w praktyce. Będą pracowali z odłowionymi z polskich wód żywymi zwierzętami, które zakupione w sklepach zoologicznych jako egzotyczne, zostały z różnych powodów porzucone przez swoich właścicieli. Piranie w Wiśle, zmutowane raki, małże i krewetki zarastające kanały elektrowni - to właśnie efekt porzucania rybek akwariowych do publicznych zbiorników wodnych, z którym przyjdzie się zmierzyć studentom Nauki do kwadratu. Główny cel projektu badawczego obejmuje opracowanie rozwiązań dla problemu obecności inwazyjnych gatunków obcych w Polsce i Unii Europejskiej, jak również stworzenie akwariów i instrukcji ich obsługi. Na podstawie doświadczenia uzyskanego w trakcie zajęć, studenci będą przygotowani do realizacji własnych projektów promujących odpowiedzialność za świat przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem ekosystemów wodnych, zarówno tych niewielkich, jak akwaria, jak i większych, o różnym stopniu antropopresji. Efekty swoich badań przedstawią na konferencji podsumowującej jesienny semestr Nauki do kwadratu.

4. Dietetyka - zmieniamy klimat zaczynając od udoskonalenia swojej diety

Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że wszystko, co ląduje w naszych sklepowych koszykach, a później na talerzach, zostało wcześniej “wyprodukowane” - mniejszym lub większym kosztem dla środowiska. Czy zastanawiamy się nad tym, jaki ślad węglowy zostawiają po sobie nasze ulubione produkty czy potrawy? Nad tym, jaką emisję gazów spowodowało pozyskanie surowców, z których został wytworzony? Jego produkcja, transport, składowanie, użytkowanie i recykling, jakiego będzie wymagał po zużyciu?

Zgodnie z badaniami przeprowadzonymi przez Uniwersytet Oksfordzki, produkcja żywności odpowiada za emisję jednej czwartej wszystkich gazów cieplarnianych, przyczyniających się do globalnego ocieplenia. W jaki sposób możemy zahamować ten proces, nie rezygnując jednocześnie ze smacznej i zróżnicowanej diety?

Zajęcia z dietetyki uzmysłowią naszym studentom, jak ważne jest wprowadzenie zmian w sposobie odżywiania się, by mieć realny wpływ na ochronę naszej planety. Nauczą się tego, w jaki sposób postępować, chcąc zadbać zarówno o zdrowe odżywianie, jak i środowisko naturalne. W ramach projektu badawczego przygotują zestaw zaleceń dotyczących żywienia, bazując na informacjach zdobytych podczas seminariów, założeniach diety planetarnej, a także potrzebach organizmu i własnych preferencjach. Stworzą przepis na “dietę idealną”, która zadba nie tylko o walory zdrowotne i smakowe, lecz również zostanie zaplanowana z dbałością o środowisko, poprzez generowanie jak najmniejszej ilości codziennych odpadów, gazów cieplarnianych oraz zanieczyszczeń. Swoje rozwiązania przedstawią na konferencji podsumowującej semestr jesienny.

5. Epidemiologia - sprawdzamy mechanizmy powstawania epidemii

Wydarzenia bieżącego roku jasno pokazują, że nie możemy wykreślić hasła „epidemia” z naszych słowników. Pandemia COVID-19 wystawiła na próbę naszą globalną wioskę i jej równowagę ekonomiczną. Jednak zanim usłyszeliśmy nazwę nowego koronawirusa, obserwowaliśmy, jak płonie Australia i jak kolejny rozpoczynający się rok okazuje się najcieplejszym w historii.    

Niestety, wiemy, że do bicia tego niebezpiecznego rekordu przyczyniła się nasza cywilizacja. Jako ludzkość mamy za sobą długą historię zaśmiecania i zanieczyszczania środowiska – a nasze śmieci zaczynają żyć własnym życiem, zagrażając naszemu. Jaki wpływ na ludzki mózg może mieć woda z miejskich wodociągów? Czy wieczorne sprawdzanie Facebooka może przyczynić się do powstania nowotworu? Kto pierwszy wprowadził ustawę antysmogową? 

Celem zajęć jest stworzenie przez zespoły utworzone ze studentów… projektu nowej superchoroby. Opisanie, jaki i jak działający czynnik ją powoduje, jej skutki i mechanizm rozprzestrzeniania, a nade wszystko – jej związek z zanieczyszczeniem środowiska. Każde seminarium będzie dotyczyło związków między danym rodzajem zanieczyszczenia a epidemiologią związanych z nim chorób i zagrożeń, zbliżając studentów do zrealizowania głównego celu projektu. Dzięki pracom w laboratorium, prezentacjom, burzom mózgów i dyskusjom uczestnicy zgłębią zagadnienia wpływu zanieczyszczeń na zdrowie i samopoczucie człowieka. Analizy powstawania wybranych przez siebie epidemii, a także możliwe sposoby ich zapobiegania, studenci zademonstrują nam na konferencji podsumowującej jesienny semestr Nauki do kwadratu.

6. Geologia - prognozujemy przebieg zmian klimatycznych w następnym stuleciu

Jaki jest wpływ człowieka na zasoby wodne na Ziemi? Jakie skutki będzie miała zmiana klimatu wywołana działalnością człowieka na zasoby wody pitnej? Czy postęp technologiczny może doprowadzić nas do zagłady i zdegradować nieodwracalnie środowisko naturalne? Czy paliwa kopalniane rzeczywiście są dużym zagrożeniem dla klimatu?

    Geologię definiujemy jako badanie Ziemi, materiałów i procesów, struktury, a nawet fizyki i chemii, które leżą u ich podstaw. Im więcej pracy geolodzy poświęcają na badania nad jej historią, rozwojem, zjawiskami przyrodniczymi, tym więcej możemy powiedzieć o tym, dokąd zmierza nasza planeta. Pozwalają nam przygotować ludzi na kataklizmy, takie jak erupcje wulkanów, trzęsienia ziemi, powodzie i lawiny. Przeszłość jest również kluczem do zrozumienia i prognozy zmian klimatu w skali tysięcy, czy nawet milionów lat. 

    Zajęcia z geologii uzbroją naszych studentów w narzędzia, które pomogą im rozwiązać zagadkę, jaką jest prognoza zmian klimatu w co najmniej najbliższym stuleciu. Dzięki zajęciom w terenie dowiedzą się, w jaki sposób zrozumienie historii Ziemi, może zmienić postrzeganie świata, w którym żyjemy. Sprawdzą, między innymi, czy regulacja rzek to właściwy kierunek rozwoju, zastanowią się nad tym, jakie surowce są niezbędne do produkcji nowoczesnych urządzeń, skąd się biorą i w jaki sposób postęp techniczny może wpłynąć, poprzez konsumpcję ogromnych ilości naturalnych zasobów, na środowisko. Realizując kolejne etapy projektu, postarają się odpowiedzieć na pytanie, czy zielona energia rzeczywiście przynosi Ziemi same korzyści. Rezultaty swoich analiz zaprezentują nam na konferencji podsumowującej semestr jesienny Nauki do kwadratu.

7. Kampania digitalowa - projektujemy strategię kampanii reklamowej

Marketing, niezależnie od promowanego przedmiotu, zawsze polegał na dotarciu do jak największej liczby konsumentów przy pomocy wszystkich możliwych kanałów komunikacyjnych. Kiedyś oznaczało to dotarcie do nich poprzez gazety, billboardy lub reklamy w telewizji. Dziś, by skutecznie trafić do odbiorców, należy spotkać się z nimi tam, gdzie spędzają najwięcej czasu - w sieci. 

Przyszłość będą tworzyć osoby z pokolenia internetowego. Są świetne w programowaniu, projektowaniu i wyszukiwaniu potrzebnych im informacji, bez spędzania wielu godzin w bibliotekach szkolnych. Czy można przekuć te umiejętności w działania społeczne? 

Oczywiście!

W ramach zajęć studenci zaprojektują kampanię komunikacyjną przy użyciu nowoczesnych środków przekazu. Zaczną od wyznaczania celów, przejdą przez opracowanie strategii, research, wybór narzędzi, aż dojdą do realizacji i ewaluacji projektu. Ideę kampanii społecznych oraz tajniki narzędzi digitalowych poznają poprzez analizę kampanii uznawanych za najlepsze w Polsce i na świecie. Uczestnicy tego seminarium dowiedzą się, jak mówić o problemach społecznych, żeby zostać usłyszanym i jak stworzyć atrakcyjną e-kampanię, która nie pozostanie bez echa. Zapoznają nas z nimi na konferencji podsumowującej jesienny semestr Nauki do kwadratu.

8. Mikrobiologia kosmetyczna – dbamy o naturalną mikrobiotę skóry

Od kilku lat wiemy, że w pełni zdrowy człowiek posiada więcej bakterii niż swoich własnych komórek. Udało nam się zidentyfikować ponad 10 000 różnych gatunków mikroorganizmów żyjących w człowieku. Ile prawdy jest w teorii, że zamieszkujące nas mikroorganizmy to nasz „drugi mózg”? Czy da się badać organizmy, których nikt nie potrafi wyhodować?

Rynek medyczny w Polsce jest zalany produktami, które w założeniu mają „przywracać równowagę organizmu”, w formie pigułek, maści czy urządzeń energetycznych. Świadomy konsument wie, że sporo reklam kosmetyków zawiera chwytliwe, ale wprowadzające w błąd hasła. W definicji homeostaza ma oznaczać równowagę zachowywaną przez organizm człowieka – w rzeczywistości wiemy, że człowiek nie istnieje bez zamieszkujących go bakterii. Wyniszczenie naturalnej mikrobioty skóry często prowadzi do grzybic powierzchniowych i innych poważnych problemów zdrowotnych. Jak szkodliwe są żele antybakteryjne do mycia rąk? Czy istnieją kosmetyki, które rzeczywiście działają, skutecznie poprawiając stan skóry? Czy może "powrót do natury" jest najlepszym wyborem? Czas przekonać się... na własnej skórze.

Na zajęciach z mikrobiologii kosmetycznej studenci zostaną zapoznani z podstawowymi technikami laboratoryjnej pracy z mikroorganizmami. Omówią skład oraz szczególną rolę flory bakteryjnej skóry w ochronie naszego zdrowia. Poznają techniki izolacji materiału genetycznego bakterii i jego dalszego badania. Przedyskutują również warunki idealne do życia bakterii i zaproponują skład kremu prebiotycznego, który zapewni dobre środowisko rozwoju chroniących nas mikroorganizmów.

9. Planowanie przestrzenne - projektujemy miasto odporne na zmiany klimatu

Musimy zmierzyć się z faktem, któremu nie sposób już zaprzeczyć. Kryzys klimatyczny istnieje, a  nasza rola w jego postępie zwiększa się w miarę rozwoju pędu cywilizacyjnego. Jeśli możemy wierzyć naukowym prognozom, liczba ludzi na świecie wzrośnie o 33% do 2050 roku, a 70% z nich zamieszka w obszarach miejskich. Miasta na całym świecie już teraz przyczyniają się w znacznym stopniu do globalnej emisji CO2, czyli ponad 25 miliardów ton, co stanowi równowartość ponad 5 miliardów samochodów na drodze. Wraz z rozwojem tych miast wzrośnie ich ślad węglowy, a mimo to nie słyszymy o  podejmowaniu przez samorządy konkretnych działań, mających na celu poprawę obecnego stanu rzeczy. Technologia nie musi być jednak naszym wrogiem, może okazać się kompleksową odpowiedzią na dręczące nas problemy.

Najnowocześniejsze rozwiązania składające się na “smart city”, czyli na inteligentne miasta, mogą okazać się najsilniejszą bronią w walce z kryzysem klimatycznym. Mogą pomóc zmniejszyć nasz wpływ na planetę w przyszłości i zmniejszyć szkody, które już jej wyrządziliśmy. Nie ogranicza się to jedynie do ochrony zasobów naturalnych - obejmuje szeroki zakres wyzwań, w tym rozwój miast już istniejących, sieci transportu, redukcję śladu węglowego, a nawet równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. 

Na zajęciach z planowania przestrzennego nasi studenci dowiedzą się, co jest najważniejsze w projektowaniu inteligentnych miast na całym świecie.W ramach projektu badawczego sprawdzą, dlaczego projektując czy rozbudowując miasto w Chinach, należy skupić się na innych aspektach, niż podejmując się tego samego wyzwania w Polsce. Zastanowią się nad tym, w jaki sposób można dostosować miasto do wyzwań, jakie we współczesnym świecie stawia przed nami przyroda? Dowiedzą się, czy dzięki pracy architekta i rozpowszechnieniu rozwiązań stosowanych w inteligentnych miastach, możliwe jest naprawienie szkód wyrządzonych naszej planecie. Zwieńczeniem cyklu zajęć będzie stworzenie przez uczestników własnych wizji zielonych sieci miejskich, odpornych na zmiany klimatu.

10. Prawo - uchwalamy nowelizację ustawy dotyczącej praw ochrony przyrody

Kryzys klimatyczny zmusza kraje na całym świecie do wprowadzenia nowych przepisów mających na celu ochronę środowiska. Zmiany klimatyczne zagrażają nie tylko rozwojowi krajowych gospodarek, ale są też bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia ludzkiego. 

Prawo do czystego środowiska jest jednym z niezbywalnych praw każdego człowieka. Unia Europejska szczyci się jednymi z najwyższych na świecie norm prawnych, dzięki którym ma chronić zasoby naturalne wszystkich swoich państw członkowskich, a także gwarantować zdrowie i dobrobyt ich mieszkańcom. Jednakże w ubiegłym roku ONZ ogłosiło kolejny zatrważający raport dotyczący znacznego pogorszenia się stanu środowiska. Czy to oznacza, że przepisy dotyczące ochrony środowiska nie nadążają za nasilającymi się skutkami zmian klimatu?

Fakt, iż Prawo ochrony środowiska, czyli ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r., jest jednym z najobszerniejszych polskich dokumentów prawnych, jak również to, że  nowelizowano go aż 152 razy, mówi sam za siebie. Jak zmieniał się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci? Czy pogarszający się w zastraszającym tempie stan środowiska wymaga nowego, poważniejszego podejścia do ochrony praw przyrody w kontekście praw człowieka?

Zajęcia z prawa uzbroją naszych studentów w wiedzę z tego zakresu. Pozwolą im ocenić skuteczność i zasadność konkretnych fragmentów ustawy. Uczestnicy zostaną przygotowani pod okiem mistrzów do wyboru tematu, którym chcieliby się zająć w ramach nowelizacji, a następnie do jego opracowania, by na koniec przejść ze swoim projektem przez proces legislacyjny. Stworzone projekty nowelizacji ustawy dotyczącej prawa ochrony przyrody nasi studenci przedstawią na konferencji podsumowującej semestr jesienny.

11. Projektowanie gier planszowych - projektujemy grę planszową, pomocną w walce ze zmianami klimatu

Dzisiejsze gry często koncentrują się na zwycięstwie za wszelką cenę. Rosnąca współpraca między naukowcami a twórcami gier może sprawić, że staną się one kluczem do sukcesu w walce ze zmianami klimatu. 

Wpływ człowieka na środowisko to temat, który budzi wiele kontrowersji. Jest to problem ignorowany, spychany na bok przez polityków, media i całe społeczności. Tymczasem ekolodzy dokumentują realne oznaki ocieplenia planety w ciągu ostatnich dziesięcioleci. Zeszłego lata ludzie na całym świecie doświadczyli rekordowych temperatur, ogromnych pożarów, katastrofalnych powodzi. Efekty naszej ignorancji mamy na wyciągnięcie ręki, a mimo to ocalenie naszej planety nadal nie jest dla nas priorytetem. Jak zmienić obecny stan rzeczy? Jaką strategię powinniśmy obrać?

To jedno z pytań napędzających rosnący ruch twórców gier, naukowców, nauczycieli i aktywistów, którzy uważają, że gry są niewykorzystanym zasobem w walce ze zmianami klimatu. Amerykańscy naukowcy stworzyli Climate Fortnite Squad - prowadzą kampanię w grze Fortnite, jednocześnie dyskutując o problemach klimatycznych i przeprowadzając wywiady z kluczowymi osobami, takimi jak Dyrektor Biura ds. Cyklu Węgla i Ekosystemów Nasa.  Walijscy badacze zaprojektowali popularną interaktywną grę pt. Climate Jam 2018, która ukazuje różne możliwości wprowadzenia realnej, pozytywnej zmiany. 

Teraz kolej na nas!

W ramach seminarium z projektowania gier planszowych studenci zapoznają się z wybranymi przykładami gier, realizujących ściśle określone cele edukacyjne i perswazyjne. Zanalizują swoje doświadczenia, zapoznają się z wynikami badań i praktycznymi doświadczeniami różnych twórców gier. Opracują w małych grupach projekty gier-kampanii, kształtujących postawy proekologiczne i uwrażliwiających na wybrane zagadnienia z obszaru zrównoważonego rozwoju. Przemyślą, w jaki sposób połączyć wspaniałą grę planszową z zagadnieniem zmian klimatu i wpływu człowieka na środowisko. Wykorzystają  swoje gry jako medium edukacyjne, z uwzględnieniem takich aspektów jak retoryka proceduralna, elementy uczenia przez doświadczenie oraz mechanizmy transferu wiedzy za pomocą gier. Przejdą w praktyce przez proces projektowy pracy nad grą na przykładzie tworzonego przez siebie projektu. Seminarium zakończy się prezentacją gotowych gier na konferencji podsumowującej semestr jesienny.

12. Film poklatkowy- tworzymy proekologiczny film poklatkowy

Niewiele osób zastanawia się nad tym, jak wygląda proces wzrastania lub usychania trawy. Nic dziwnego. Powolne zmiany nie absorbują naszej ciekawości, a dla ludzkiego mózgu są najczęściej niezauważalne. Niestety, najbardziej krytyczne zmiany środowiskowe, przed którymi stoi Ziemia, zachodzą w oczach człowieka w żółwim tempie. A skoro nie widać gołym okiem topnienia lodowców, kurczących się raf koralowych czy postępującego procesu wylesiania, to jak uwierzyć, że procesy mają miejsce. I co gorsza, paradoksalnie, mierząc czas w kategoriach zmian środowiska, posuwają się niezwykle szybko. 

Film poklatkowy wydaje się więc idealnym narzędziem pozwalającym na ukazanie procesu, w rzeczywistości trwającego nawet miesiącami, i sprowadzenia go do kilkuminutowej animacji. Czy istnieje lepszy sposób na to, by pokazać topnienie lodowców? 

Na zajęciach z filmu poklatkowego studenci Nauki do kwadratu zajmą się projektem nie mniej ambitnym niż animacja ukazująca ekspansję wycinki lasów. Podczas seminariów  posłużą się techniką animacji poklatkowej, nauczą się montażu i przejdą przez cały proces produkcji i postprodukcji filmu animowanego. Efektem projektu realizowanego podczas specjalizacji będzie krótka realizacja, mająca za zadanie uwrażliwić odbiorcę i skłonić go do refleksji na temat wpływu człowieka na środowisko w postaci nadprodukcji śmieci. Pod okiem specjalisty studenci wybiorą kwestię, która jest ich zdaniem warta poruszenia w przestrzeni publicznej. Dzięki temu będą mieli okazję przedstawić swój punkt widzenia na problemy, które sami dostrzegają i które są dla nich ważne. Zwieńczeniem seminarium będzie zaprezentowanie gotowego filmu na konferencji podsumowującej semestr jesienny.