Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji na rok 2020/2021 - kierunek Mistrz i Uczeń w Warszawie

Studenci na kierunku Mistrz i Uczeń realizują dwie specjalizacje w roku szkolnym - po jednej na każdy semestr.
Poniżej znajduje się lista i opis proponowanych specjalizacji.
1. Ochrona środowiska
2. Technologia żywności 
3. Farmacja
4. Medycyna weterynaryjna 
5. Toksykometria   
6. Nanocząstki  
7. Klonowanie
8. Badania polarne
9. Prawo 
10. Reportaż
11. Socjologia 
12. Taniec
13. Fotografia
14. Grafika 
15. Produkcja muzyczna
16. Dziennikarstwo radiowe   
17. Aktorstwo   
18. Pisanie kreatywne  
19. Ceramika  
20. Projektowanie gier w programie Construct 2 - grupa podstawowa
21. Projektowanie gier w programie Construct 2 – grupa zaawansowana
22. Elektronika   
23. Programowanie gier w JavaScript   
24. Urbanistyka   
25. Modelowanie matematyczne  
26. Inżynieria konstrukcji meblowych   
27. Dynamika molekularna

1. Ochrona środowiska - obserwujemy styl życia przedstawicieli dzikich gatunków zamieszkujących Warszawę

Czy słyszałeś o łosiu, który zjadał na śniadanie róże w Parku Skaryszewskim, a może podczas spaceru po Ursynowie spotkałaś zająca kicającego po ulicy? Nieudomowione gatunki zwierząt są naszymi sąsiadami zza płota. Czasem wygłodniałe zjadają nowalijki z ogródków działkowych albo wychodzą na spacery po opustoszałych miastach.

Ludzi z innymi gatunkami łączy nierozerwalna sieć wzajemnych zależności, ponieważ zamieszkują tę samą planetę. Działalność każdego z gatunków ma wpływ na inne. Badacze różnych dziedzin nauki, aby nazwać epokę, w której żyjemy, korzystają z określenia antropocenu, ponieważ to człowiek wprowadza największe zmiany w ekosystemie i wpływa na innych mieszkańców globu. Ochrona środowiska ma na celu redukowanie szkód przez nas dokonanych i szukanie równowagi biologicznej, aby zachować różnorodność gatunkową oraz zmniejszyć konsekwencje kryzysu klimatycznego.

Jak przedstawiciele innych gatunków dostosowali się do świata rządzonego przez człowieka? Czy w mieście, czyli przestrzeni zaprojektowanej dla ludzi, jest miejsce dla nieudomowionych zwierząt? Studenci podczas cyklu seminariów obserwować będą dziką faunę Warszawy i rozpoznawać jej ślady. Podczas części warsztatowej poszukają tropów i legowisk na zdjęciach oraz nagraniach audio i wideo. Skorzystają ze sprzętu niezbędnego w dokumentacji badawczej, takiego jak nadajniki GPS i materiały do zbierania odchodów. Zrealizują projekt badający styl życia nieudomowionych gatunków. 

UWAGA! Zajęcia będą miały charakter terenowy - część z nich odbędzie się w lasach znajdujących się w granicach aglomeracji warszawskiej.

2. Technologia żywności - projektujemy nowy produkt żywnościowy

Czy wyobrażasz sobie, że niedługo kuchenny blender będzie korzystał z ultradźwięków, aby połączyć produkty, z których robisz sobie koktail na śniadanie? Korzystanie z tej technologii w masowej produkcji może skrócić czas potrzebny np. na wytworzenie jogurtu prawie o połowę.  

Każdy zamienia się czasem w technologa żywności, na przykład podczas gotowania wody na herbatę lub przygotowywania jajecznicy. Często wykorzystujemy już wstępnie lub w całości przetworzoną żywność. Przecież niewielu z nas ma czas i potrzebny sprzęt, aby mielić składniki na kiełbaski węgierskie albo przygotowywać ciasto na makaron przed każdym obiadem.

Jak produkuje się żywność na większą skalę? Z jakich technologii się korzysta, aby proces był nieszkodliwy i opłacalny? Czy jesteś pewien, jak przechowywać pomidory i czy w dobrym pojemniku schowałeś płatki śniadaniowe? Studenci podczas seminariów poznają podstawowe techniki przetwarzania żywności i znajdą pomysły na gospodarowanie odpadami poprodukcyjnymi. Podczas zajęć laboratoryjnych stworzą nowy produkt żywnościowy, który zaprezentują rodzicom na ostatnim seminarium.

3. Farmacja - analizujemy składy suplementów i tworzymy leki recepturowe

Czy lubisz grejpfruty? Jeśli tak, to powinieneś pamiętać, aby 6 godzin przed wypiciem i 6 po wypiciu soku z tego owocu nie przyjmować niektórych leków. Picie herbaty z dziurawca może także odgrywać rolę w przyswajaniu niektórych substancji wykorzystywanych przy produkcji leków. 

W naszym organizmie ciągle zachodzą różnego rodzaju reakcje chemiczne. Dostarczamy mu codziennie wielu składników, dzięki którym możemy się prawidłowo rozwijać i zachować zdrowie. Czasem jednak ciało potrzebuje wsparcia substancji, które pomogą mu poradzić sobie z infekcją lub innymi problemami. W tym celu stosujemy odpowiednie sposoby leczenia, na przykład szczepimy się na grypę, a kiedy już na nią zachorujemy, zostajemy w domu i ograniczamy kontakty społeczne. Kiedy natomiast zarazimy się bakterią, idziemy do lekarza po receptę na antybiotyk.

Czy chcesz sprawdzić, z jakich substancji tworzy się leki i gdzie się je pozyskuje? Może chciałbyś zrozumieć, jak substancje aktywne działają na nasz organizm albo dowiedzieć się, czy herbatki ziołowe pomogą nam w chorobie. Podczas zajęć seminaryjnych studenci poznają odpowiedzi na powyższe pytania oraz pogłębią swoją wiedzę na temat chemii organizmu. Pod okiem farmaceutów stworzą leki recepturowe według zasad pracy aptecznej i sprawdzą, czy suplementy diety faktycznie w obiecanym stopniu pomogą osiągnąć nam cele zdrowotne, na które liczymy.

4. Medycyna weterynaryjna - sprawdzamy, jaką rolę w leczeniu człowieka odgrywa weterynaria

Czy wiesz, że lekarze przed przeprowadzeniem operacji endoskopowej na ludziach, uczą się korzystać ze sprzętu, operując świnie? Dynamiczny rozwój nauk medycznych w ostatnich dekadach zawdzięczamy intensywnemu rozwojowi medycyny translacyjnej, czyli przenoszeniu nowoodkrytych zjawisk biologicznych na medycynę człowieka.

Udział lekarzy weterynarii w rozwoju nauk medycznych jest nie mniej istotny niż biologów molekularnych, materiałoznawców czy bioinformatyków. Zanim technika, nowy lek czy materiał zostaną użyte do leczenia ludzi, muszą przejść szereg wymagających badań, początkowo na komórkach, a następnie na zwierzętach laboratoryjnych. Studenci będą mogli zapoznać się z niektórymi technikami z zakresu diagnostyki klinicznej (badania fizykalne), obrazowej (tomografia komputerowa) i laboratoryjnej. Poznają elementy anatomii topograficznej i fizjologii zwierząt. Na każdych zajęciach studenci będą uczyli się praktycznego wykonania technik diagnostycznych istotnych pod kątem zastosowania ich w terapii i pracy badawczej.

5. Toksykometria – wykonujemy testy toksyczności

Czy wiesz, że nanocząstki tytanu są powszechnie dodawane do żywności? Toksykometria to dział nauki zajmujący się badaniem wpływu substancji chemicznych na organizmy żywe. Dzięki wykonywanym biotestom można określić, jakie stężenie tytanu jest bezpieczne dla ludzkiego organizmu, a jakie jest dla niego niebezpieczne.

Studenci podczas zajęć wcielą się w rolę laborantów i samodzielnie wykonają badania toksykometryczne oraz dokonają analizy wpływu nanocząstek srebra na grzyby i rośliny. Dowiedzą się również, dlaczego nanocząstki srebra (AgNPs) są wyjątkowe i cieszą się ogromnym zainteresowaniem zarówno w świecie nauki, jak i przemysłu. W trakcie konferencji posterowej zorganizowanej na ostatnich zajęciach, studenci zaprezentują wyniki własnych badań.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

6. Nanocząstki – badamy materiały pokryte nanocząstkami

Czy wiesz, że nanocząstki mają bardzo różne kształty? Mogą przyjąć formę rurki, sześcianu, a nawet gwiazdy! W zależności od swojego ukształtowania dany pierwiastek zyskuje nowe właściwości, np. nanorurki węgla wykorzystywane są w medycynie, natomiast nanoproszek grafenu wykorzystywany jest jako materiał przewodzący w nowoczesnych urządzeniach elektronicznych.

Podczas seminariów studenci poznają metodologię pracy laboratoryjnej oraz zapoznają się z dostępnym sprzętem, z którego korzystać będą podczas pracy na kolejnych spotkaniach. W ramach zajęć samodzielnie wykonają podstawowe testy stosowane w mikrobiologii i medycynie, np. barwienie Grama. Poznają zastosowanie wirusów w zwalczaniu infekcji bakteryjnych, a także wyhodują bakterie w laboratorium. Studenci wzbogacą swoją wiedzę z dziedziny nanotechnologii. Sprawdzą działanie dostępnych na rynku produktów zawierających nanocząstki oraz wykonają eksperyment, podczas którego zbadają właściwości antybakteryjne materiałów pokrytych nanocząstkami. Podczas ostatniego spotkania studenci zaprezentują wyniki swoich badań przed zaproszonymi przez siebie gośćmi.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

7. Klonowanie - tworzymy bakterię GMO

Zastanawialiście się kiedyś, jak powstaje mleko bez laktozy? Laktoza to cukier zawarty w produktach mlecznych, który jest trawiony przez enzym o nazwie laktaza. Dodanie go do np. do mleka sprawia, że rozkłada on laktozę na cukry proste i dlatego produkty oznaczone jako wolne od niej wydają nam się słodsze. 

Uczestnicy zajęć poznają sposób i cel klonowania genów. Zobaczą, że nie jest to tajemnicza procedura laboratoryjna, lecz niemal rutynowa czynność w pracy biotechnologa! Studenci nauczą się otrzymywać pożądane fragmenty DNA, oczyszczać je z pozostałych cząsteczek, a także łączyć ze sobą fragmenty DNA, tworząc nowe konstrukcje. Dzięki mikroorganizmom, do których zostanie wprowadzona taka cząsteczka DNA, zostanie ona wielokrotnie namnożona i będzie mogła służyć np. do produkcji enzymu. Ostatnie zajęcia zostaną poświęcone na prezentację wyników otrzymanych przez studentów.

8. Badania polarne – poznajemy pracę polarników

Czy wiesz, że Arktyka została odkryta dopiero w XIX wieku? Czyni to ją najpóźniej odkrytym kontynentem na świecie! Arktyka kojarzy się z regionem pięknym, tajemniczym i bardzo odległym. Ale to, co dzieje się w Arktyce, ma wpływ na ludzi, przyrodę, gospodarkę na całej Ziemi. Dokładne poznanie procesów, które zachodzą w tym regionie jest bardzo ważne dla zrozumienia mechanizmów m.in. zmian klimatu. 

Studenci wcielą się w badaczy polarnych, poznają sprzęt, zasady pracy i bezpieczeństwa w regionach polarnych, na przykład w stacji na Spitsbergenie. Zajęcia będą częściowo odbywać się w terenie (Obserwatorium Geofizyczne w Świdrze), gdzie studenci zwiedzą Wystawę Polarną w towarzystwie doświadczonych polarników, a także przeprowadzą pomiary meteorologiczne i hydrologiczne. Zgłębią tajemnice lodowców i nauczą się wykonywać obliczenia w oparciu o prawdziwe dane. Na koniec zaprezentują wyniki swojej pracy z wykorzystaniem ciekawych rekwizytów.

UWAGA! Zajęcia będą odbywać się częściowo w terenie, w tym w korycie rzeki Świder; organizator zapewnia niezbędny sprzęt (wodery).

9. Prawo - badamy, jaki ma wpływ na nasze życie

Czy wiesz, że najszybciej wprowadzona ustawa dotyczyła stanu wyjątkowego podczas powodzi w 1997 roku? Ograniczała między innymi prawa i wolność w sytuacji szczególnego zagrożenia obywateli oraz zmian w możliwości podejmowania decyzji przez różne instytucje państwowe. Rozwiązania z tej ustawy nie mogą jednak obowiązywać na co dzień w demokratycznym państwie. 

Dokumenty, z których codziennie korzystamy mają różną wagę. Książeczka zdrowia psa jest bardzo ważna podczas wizyt u weterynarza. Czasem też przydaje się, kiedy podczas spaceru nasz czworonożny przyjaciel zdenerwowany ugryzie przez przypadek sąsiada. Jest natomiast wiele takich dokumentów, które są istotne dla każdego, kto przebywa w Polsce, ponieważ obowiązuje go ten sam system prawny. Dzięki temu możemy powoływać się w sądzie na te same przepisy prawa, mieszkając na granicy z Niemcami i podczas wakacji na Mazurach.

Skąd się biorą ustawy w rządzie i co musi się wydarzyć, aby weszły w życie? Po co nam rozróżnienie na prawo karne, cywilne i administracyjne? Czy możemy sami ustanawiać prawo, czy musimy dostosować się do obecnie panujących zapisów? Studenci podczas seminariów zapoznają się z praktycznymi aspektami postępowania cywilnego i karnego na przykład poprzez analizę linii obrony w konkretnych przypadkach. Wejdą w rolę pozywających lub pozwanych i wezmą udział w symulacji rozprawy sądowej.

10. Reportaż - piszemy historię opartą na prawdziwych wydarzeniach

Czy słyszałeś, że z każdym rokiem wydawniczym Biblioteka Narodowa rejestruje coraz większy wzrost publikacji książek o charakterze dokumentalnym? Składają się na nie między innymi biografie, reportaże i pamiętniki.

Literatura stanowi medium, dzięki któremu poznajemy świat. Szukając informacji na temat aktualnych wydarzeń, sprawdzamy Twittera lub przeglądamy portale newsowe. Jeśli natomiast chcemy głębiej zrozumieć jakieś zjawisko społeczne, często sięgamy po literaturę faktu. Reporter, podobnie jak dziennikarz, stara się zachować neutralność i obiektywizm w swojej narracji. Często poświęca dużo czasu, docierając do informacji mniej dostępnych, znajdujących się na przykład w archiwach lub do relacji osób, które nie korzystają z mediów społecznościowych w celu opowiedzenia swoich historii.

Dlaczego historie spisane na podstawie faktów interesują nas coraz bardziej? Na czym polega ich wartość? Gdzie szukać tematów reportażu i w jaki sposób przeprowadzać wywiady z naszymi bohaterami? Studenci w efekcie zajęć napiszą swój reportaż. W tym celu skorzystają z narzędzi służących kreatywnemu pisaniu i wspierających kreatywne myślenie. Dowiedzą się, skąd mogą czerpać wiedzę na wybrany przez siebie temat i czy potrzeba jechać aż na drugi koniec świata, aby opisać ciekawą historię. Wraz z osobą prowadzącą przejdą przez cały proces pracy reporterskiej. Dowiedzą się także, jak znaleźć wydawcę swojej książki.

11. Socjologia - badamy, jakie miejsce zajmujemy w społeczeństwie

Osoby wynajmujące w Warszawie mieszkania ze względu na tymczasowość sytuacji uznają, że nie mają prawa interesować się sprawami lokalnymi i współdecydować o nich. Skąd o tym wiemy? Takie informacje możemy pozyskać z raportu socjologicznego na temat wspólnot lokalnych zleconego przez Urząd Miasta w 2018 roku.

Kiedy osoby współpracujące w lokalnym stowarzyszeniu lub międzynarodowej korporacji, chcą wprowadzić jakąś zmianę lub sprawdzić, czy dotychczasowe działania mają sens, mogą dokonać badania socjologicznego w grupie. W tym celu mogą posłużyć się kwestionariuszem ankiety, gdzie badani dokonają wyboru odpowiedzi A, B, C lub D, a niekiedy konieczne jest spotkanie się z nimi, aby przeprowadzać wielogodzinne wywiady.

Do jakich grup społecznych należymy i jakie cechy dzielimy z innymi osobami? Z jakich narzędzi możemy skorzystać, aby to sprawdzić? Co zrobić, aby być aktywnym w społeczeństwie i wywierać na nie wpływ? Podczas serii seminariów studenci nauczą się przeprowadzać badania jakościowe i ilościowe, na podstawie których stworzą raport na wybrany przez siebie temat. Będą potrafili odpowiedzieć na pytanie, czym jest społeczeństwo i jaką rolę w nim odgrywają.

12. Taniec - przygotowujemy etiudę taneczną

Czy słyszałeś kiedyś o Ohadzie Naharinie albo widziałeś film dokumentalny Mr. Gaga? Ten tancerz stworzył innowacyjny język ruchu GaGa, który chciałyby mieć w swoim repertuarze najwybitniejsze zespoły choreograficzne na świecie. Polega on na interpretowaniu obrazów i pokazywaniu ich w zaimprowizowanym przez siebie ruchu. 

W tańcu współczesnym nie obowiązują tak ścisłe zasady, jak w balecie czy nawet w tańcach latynoamerykańskich. Jego rolą jest opowiedzenie emocji tancerza poprzez ruch, w którego  kreowaniu można korzystać z grawitacji, ciężaru ciała czy też oddechu.

W jaki sposób stworzyć opowieść, korzystając z ruchu swojego ciała? Jak wygląda proces inscenizacji performensu i czy można nauczyć się improwizacji? Jak poradzić sobie z krytyką? Studenci dowiedzą się, jak przebiegają przygotowania do występu. Napiszą szkic scenariusza etiudy tanecznej bazującej na improwizacji, aby później zrealizować go podczas prezentacji dla swoich bliskich. Młodzi tancerze zastanowią się także nad wyborem podkładu muzycznego i sprawdzą, jakie zasady współpracy w zespole produkującym performens są niezbędne, aby czerpać z satysfakcję z realizacji projektu.

UWAGA! Nie trzeba mieć żadnych podstaw tańca, aby brać udział w zajęciach.

13. Fotografia – realizujemy swoją pierwszą wystawę fotograficzną

Czy wiesz, że obecnie na całym świecie w ciągu 2 minut robi się tyle zdjęć, ile ludzkość wykonała w całym XIX wieku? 

Przemierzając co dzień te same ulice, może nam się wydawać, że za każdym razem ich krajobraz jest taki sam. Nic bardziej mylnego. Wystarczy uważnie się im przyjrzeć, żeby zobaczyć niepowtarzalne obrazy, twarze, przedmioty. Fotografia stara się uwiecznić właśnie te ulotne chwile. 

Podczas cyklu seminariów studenci będą eksplorować możliwości fotografii jako medium. Zapoznają się z budową i obsługą aparatu cyfrowego. Zastanowią się także nad estetyką kadru i samodzielnie spróbują skomponować obraz fotograficzny przy dostępie różnorodnego oświetlenia. Efektem ich pracy będzie zrealizowanie projektu składającego się z serii zaplanowanych zdjęć.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w roku akademickim 2019/2020. Do uczestnictwa w zajęciach wymagane jest posiadanie własnego, cyfrowego aparatu fotograficznego. Aparat w telefonie komórkowym nie jest wystarczający.

14. Grafika - tworzymy projekty wizualne

Czy wiesz, dlaczego projektanci user experience chodzą do galerii malarstwa? Na podstawie dzieł sztuki uczą się podstawowych zasad kompozycji, które po wielu wiekach tradycji nadal są istotnym punktem wyjścia w procesie projektowania wizualnego. 

Projektowanie layoutu, czyli wzoru strony internetowej albo czasopisma, ma swoje korzenie w  planowaniu przestrzennym średniowiecznych manuskryptów. Autorzy wybierali proporcjonalne wymiary kart i dzielili je na treść główną, margines, obrazy i inne elementy. Miało to na celu stworzenie przejrzystego i czytelnego tekstu.

Z jakich innych narzędzi, poza umiejętnościami kompozycji, korzystają współcześnie graficy? Czy cały proces pracy odbywa się na komputerze, czy może częściowo dzieje się to w formie analogowej? Czy istnieją przybory piśmiennicze, bez których żaden grafik nie wyobraża sobie swojej pracy? Studenci podczas zajęć będą mieli okazję zapoznać się z pozacyfrowymi sposobami projektowania graficznego. Stworzą swój projekt planszy komiksowej lub plakatu, które to zaprezentują podczas ostatnich zajęć.

15. Produkcja muzyczna - nagrywamy piosenkę do radia

Najważniejszą umiejętnością producenta muzycznego jest umiejętność liczenia! Czy zastanawiasz się, dlaczego? Taka osoba zajmuje się znajdowaniem rytmu i harmonii, opartych na wyliczeniach matematycznych, w nagraniach nadesłanych przez artystów do wytwórni muzycznej. 

Czy przeżyłeś kiedyś rozczarowanie podczas koncertu swojego ulubionego artysty, którego muzyki dotychczas słuchałeś wyłącznie z nagrań? Być może temu muzykowi pomógł świetny producent sprawiający, żeby piosenka była czytelna w odbiorze.

Jak ustawić suwaki na konsolecie, aby było dobrze słychać cały zespół muzyczny? Na czym polega obróbka dźwięku i jakie narzędzia ją umożliwiają? Czy ciało ludzkie może być instrumentem, na którym udałoby się nagrać tło do naszej piosenki? Cykl zajęć poświęcony zostanie pracy producenckiej na gotowym nagraniu utworu muzycznego. Studenci poznają podstawy akustyki, które umożliwią im poprawne nagrania, oraz rytmu i harmonii muzycznej. Uwrażliwią swój słuch, a na koniec zaprezentują piosenkę gotową do puszczenia w radiu. 

UWAGA! Udział w zajęciach nie wymaga wiedzy muzycznej!

16. Dziennikarstwo radiowe – poznajemy pracę radiowców

Czy wiesz, że w Polskim Radiu znajduje się archiwum dźwiękowe? Obecnie nagrania mają formę cyfrową, jednak wciąż trwa digitalizacja materiałów zapisanych na taśmach. Współcześni dziennikarze radiowi często samodzielnie nagrywają ciekawe dźwięki, aby później móc je wykorzystać w swoich audycjach lub reportażach.

Podczas zajęć studenci dowiedzą się, jak wygląda rozgłośnia radiowa i praca dziennikarza radiowego, a także jakie cechy musi on posiadać, żeby dobrze wykonywać swój zawód. Uczestnicy zajęć poznają tajniki radiowej profesji, w tym między innymi samodzielnie zredagują wiadomości do serwisu informacyjnego oraz wezmą udział w dyskusji w studiu nagraniowym. Dzięki zdobytej wiedzy i zgromadzonym materiałom będą mogli stworzyć profesjonalną audycję radiową.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku

17. Aktorstwo – uczymy się swobodnego bycia na scenie

Czy wiesz, że egzamin do szkoły aktorskiej należy przygotować nawet kilkanaście różnych tekstów? A to tylko początek kariery aktorskiej! W późniejszej pracy aktorzy czasami spontanicznie zmieniają tekst scenariusza, wykorzystując sztukę improwizacji. Jest to kolejna umiejętność, która pozwala im doskonalić swój warsztat. 

Podczas zajęć studenci będą ćwiczyć interpretację tekstów, pracę głosem, a także świadome wykorzystywanie gestów. Zmierzą się z różnorodnymi zadaniami aktorskimi. Doświadczą, czym różni się samodzielne kreowanie indywidualnej roli od występowania w scenach zbiorowych. Z uwagi na to, że istotnym elementem pracy aktora jest autorefleksja - studenci poświęcą się jej dzięki nakręceniu krótkiego filmu odpowiadającego na pytanie: “kim jestem?”. Nagrania te będą stanowić część przedstawienia, które studenci wystawią na ostatnich zajęciach. 

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

18. Pisanie kreatywne – wydajemy książkę

Czy masz poczucie, że Twoja wyobraźnia nie zna granic? A wszędzie czają się tematy na opowiadanie, poetyckie porównania i niezwykłe, zasłyszane w metrze dialogi? Czy wiesz, że uważność i kreatywność także można rozwijać?

Dzięki warsztatowi pisania kreatywnego studenci nauczą się opisywać literacko otaczającą rzeczywistość oraz przekonująco wyrażać swoje życie wewnętrzne. Warsztaty wykorzystywać będą narzędzia anglosaskiej metody kreatywnego pisania, a także techniki powstałe przy rozwoju kierunków awangardowych Europy, takich jak surrealizm, dadaizm i futuryzm. Studenci i studentki pracując w duetach, grupach oraz indywidualnie, będą uczestniczyć w zajęciach o stałym układzie: właściwe tworzenie za każdym razem poprzedzone będzie rundą inspiracji, podczas której uczestnicy i uczestniczki będą dzielić się pomysłami na fabułę, bohaterów czy motywy literackie. Wymyślone elementy trafią do wspólnej puli inspiracji, z której potem będą mogły korzystać wszystkie osoby uczestniczące w warsztacie. Finalnym efektem zajęć będzie wydanie stworzonych tekstów w publikacji książkowej.

19. Ceramika - tworzymy w glinie

Czy zastanawialiście się kiedyś, czym różni się ceramika wyrabiana ręcznie od tej produkowanej fabrycznie? Każdy wyrób ręczny jest niepowtarzalny i ma cechy, które nie są możliwe do powtórzenia. Nawet jeśli wykonamy przedmioty według określonego wzoru, to zawsze uda nam się odróżnić je od siebie – jeżeli tylko będziemy wiedzieli, gdzie patrzeć.

Zajęcia poświęcone ceramice mają na celu zapoznanie studentów z różnorodnymi technikami wykorzystywanymi przy tworzeniu w tym materiale. Dowiedzą się, skąd pozyskuje się glinę, a także w jaki sposób można jej nadać określone właściwości. Wiedzę tę wykorzystają w praktyce, tworząc proste projekty i testując różne techniki pracy ceramicznej, w tym m.in. zdobienie szkliwami i angobami. Pozwoli im to na wykonanie przedmiotów, które zaprezentują przed zaproszonymi przez siebie gośćmi na ostatnich zajęciach.

20. Projektowanie gier w programie Construct 2 – tworzymy własną grę komputerową (grupa zaawansowana)

Czy wiesz, co łączy układ odpornościowy człowieka i grę Tetris? To systemy! Zarówno nasza odporność, jak i rozrywka płynąca z gry mają swoje podstawy w jednoczesnej interakcji wielu elementów. 

Myślenie systemowe to jedna z wielu umiejętności, którą studenci będą wykorzystywać, tworząc własne gry w programie Construct 2. Po zakończeniu tego seminarium, młodzi programiści będą potrafili przenieść swój pomysł gry na ekran komputera.

UWAGA! Seminarium poświęcone jest zaawansowanej pracy z programem Construct 2, dlatego wymagana jest jego podstawowa znajomość, a dokładniej:
- otwieranie i zapisywanie projektu;
- dodawanie i wyświetlanie grafik w grze;
- znajomość podstaw dodawania logiki do gier (jak działają eventy, jak używać zmiennych, jak używać behaviours).

Umiejętności te studenci mogli nabyć w czasie poprzednich semestrów, jeśli byli uczestnikami zajęć z programowania gier. Nowym uczestnikom zostanie przesłane zadanie, które sprawdzi poziom ich umiejętności i którego zaliczenie jest warunkiem do uczestnictwa w zajęciach dla grupy zaawansowanej.

21. Projektowanie gier w programie Construct 2 – tworzymy własną grę komputerową (grupa podstawowa)

Czy wiesz, że najpopularniejsza polska gra komputerowa została sprzedana w ponad 33 milionach egzemplarzy i zarobiono na niej ponad 342 mln zł? Na zajęciach studenci dowiedzą się, jak zacząć przygodę, która może w przyszłości doprowadzić do tak spektakularnego sukcesu!

Upowszechnienie się komputerów oraz smartfonów spowodowało, że wirtualne gry stały się wszechobecne. Według specjalistów jest to dopiero początek rewolucji, która czeka nas w tej dziedzinie. Studenci, podczas zajęć pod okiem projektanta gier, przejdą przez kolejne etapy tworzenia gry komputerowej. Poznają podstawy programowania i pracy z programem do pisania gier – Costruct 2. Uczestnicy zajęć stworzą też własne projekty gier. Dowiedzą się, jak „podpinać” grafikę oraz wprowadzać bohaterów w ruch. Poznają zasady implementacji gier oraz udoskonalania mechanik w swoich projektach. Na ostatnim spotkaniu studenci zaprezentują bliskim stworzone przez siebie gry.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

22. Elektronika – konstruujemy urządzenia

Czy wiesz, że z badacze z Uniwersytetu Oksfordzkiego określili, że z powodu zrobotyzowania miejsc pracy, w ciągu 20 lat może zniknąć nawet 700 zawodów? W zmieniającym się świecie coraz więcej miejsc pracy zostaje zautomatyzowanych. Już teraz możemy czatować ze sztuczną inteligencją, a nie prawdziwym człowiekiem, a skomplikowane operacje są wykonywane przy użyciu robotów medycznych. World Economic Forum szacuje, że 65% nastolatków będzie pracować w zawodach, które jeszcze nie powstały.

Zajęcia będą odbywać się w pracowni komputerowej, gdzie studenci opanują podstawy elektroniki oraz programowania mikrokontrolerów Arduino. Dowiedzą się, jak działają i do czego służą m.in. serwomotory, rezystory i potencjometr, a także nauczą się kontrolować kolory i sekwencje, w których zapalają się diody LED. Celem zajęć jest wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnej pracy z urządzeniami elektronicznymi, a ich efektem - skonstruowanie zaprojektowanych przez nich urządzeń. Podczas ostatniego spotkania zaprezentowane zostaną efekty tej pracy.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

23. Programowanie gier w języku JavaScript – poznajemy podstawy języka JavaScript

Czy wiesz, że w środowisku JavaScript jesteś w stanie zapisać dowolny fragment kodu przy użyciu tylko 6 znaków? Na szczęście nie musisz tego robić, możesz korzystać z wielu innych znaków!

Podczas zajęć studenci poznają uniwersalne konstrukcje programistyczne bazujące na języku JavaScript. Zdobędą i wykorzystają wiedzę do opracowania interaktywnych stron WWW z elementami animacji. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi programistycznych dostępnych przez przeglądarkę internetową, co pozwoli studentom na samodzielne programowanie poza godzinami zajęć. 

Dzięki zdobytej wiedzy studenci przygotują indywidualne projekty gier zawierające grafiki oprogramowane w JavaScript i wyświetlane na stronie WWW. Efekty swojej pracy zaprezentują podczas konferencji podsumowującej semestr.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

24. Urbanistyka - projektujemy miasto

Czy wiesz, że w rankingu 20 najszybciej rozwijających się miast na świecie aż ¼ z nich stanowią polskie miasta? Rozwój gospodarczy i ekonomiczny niesie za sobą wiele konsekwencji, także tych, które dotyczą samej budowy miasta. W jego tkance następują zmiany wywołane potrzebami żyjącej w nim społeczności.

Zajęcia z zakresu urbanistyki pozwolą studentom na uzyskanie szerszego spojrzenia na środowisko, w którym żyją. Dzięki zdobytej wiedzy, będą mogli przeanalizować strefy niezbędne w każdym mieście, a także zdecydować, które i w jaki sposób powinny być ze sobą powiązane. Zastanowią się nad rozwiązaniami, które wykorzystano przy projektowaniu osiedli, w których mieszkają, a także nad zmianami, które mogłyby poprawić jakość ich życia. Refleksja towarzysząca zdobywaniu wiedzy przełoży się na rzeczywiste działanie - studenci będą budować makiety, w których zaprezentują swoje rozwiązania urbanistyczne.

25. Modelowanie matematyczne - opisujemy rzeczywistość za pomocą matematyki

Niektórzy naukowcy przewidywali szczyt zarażeń COVID-19 na kwiecień, inni na maj, a jeszcze inni mówią, że być może w Polsce nie będzie szczytu zakażeń, a jedynie ich stały, wysoki przyrost. Skąd biorą takie informacje?

Naukowcy, aby prześledzić przebieg określonego procesu lub zjawiska posługują się modelowaniem matematycznym. Dzięki niemu mogą określić, jakie czynniki wpływają na rozwój epidemii, a jakie - na jego zahamowanie. Co więcej, modele stworzone przez matematyków są wykorzystywane nie tylko przez epidemiologów, ale - przez wielu innych specjalistów. Pozwalają nawet określić, który materiał jest bardziej opłacalny do wyprodukowania mebli lub jakie warunki wpływają na długość lotu skoczka narciarskiego!

Podczas zajęć studenci zmierzą się z rozwiązaniem rzeczywistego problemu z otaczającego ich świata. Aby osiągnąć ten cel, zgromadzą potrzebne dane, a następnie uporządkują je i opracują z wykorzystaniem funkcji matematycznych, np. liniowej, kwadratowej, wykładniczej czy wymiernej. Pomoże im w tym popularny program obliczeniowy. Na ostatnich zajęciach studenci zaprezentują rozwiązanie wybranego przez siebie problemu.

26. Inżynieria konstrukcji meblowych – budujemy własny mebel

Czy wiesz, że po mieszkaniu, samochodzie i sprzęcie RTV, meble są zazwyczaj najdroższymi rzeczami, które ludzie kupują w swoim życiu? Czy czasami zastanawiasz się, jak powstaje mebel? Czy myślisz, że możesz samodzielnie wykonać mebel?

Seminarium ma na celu przybliżenie studentom procesu wytwarzania mebli. W czasie jego trwania zapoznają się ze sposobem czytania i interpretowania projektu, a także dowiedzą się, jak najlepiej wykorzystać materiały przeznaczone do produkcji mebli. Do pracy będą użyte profesjonalne maszyny, urządzenia i narzędzia wykorzystywane przez zawodowych stolarzy! Finalnym efektem zajęć będzie pełnowymiarowy mebel wykonany zgodnie z wytycznymi projektu.

UWAGA! Wszystkie niezbędne narzędzia zapewnia Uczelnia. Prosimy jednak, aby osoby uczestniczące w zajęciach miały ze sobą fartuchy lub inną odzież, która może zostać zabrudzona. Studenci mogą być narażeni na działanie pyłu drzewnego.

27. Dynamika molekularna – badamy świat atomów

Czy wiesz, że świat zbudowany jest z atomów, które są tak małe, że więcej znajdziesz ich w jednej szklance wody niż szklanek wody we wszystkich oceanach? Atomy łączą się i odpychają, zderzają i odbijają się od siebie, a to wszystko dzieje się niewyobrażalnie szybko.

Naukowcy badający świat atomów mają niełatwe zadanie, ponieważ muszą stosować zaawansowane techniki do ich obserwacji. Metodą, która pozwala przewidywać własności materii i stanowi most między problemami mechaniki kwantowej i fizyki klasycznej, jest dynamika molekularna. W dynamice molekularnej bada się siły działające między atomami, dzięki czemu można opisać ich wzajemne położenia i prędkości. Tak prosta idea daje możliwość badania obiektów fizycznych zbudowanych nawet z milionów atomów, w tym białek budujących bakterie i wirusy.

Na zajęciach studenci poznają metodologię badań stosowaną w pracowniach fizyki teoretycznej. Przy użyciu komputerów, studenci przeprowadzą kilka przykładowych symulacji metodą dynamiki molekularnej, np. proces przedzierania kartki czy działania siły tarcia na poziomie atomowym. Nauczą się projektować i wykonywać symulacje w stosowanym przez naukowców oprogramowaniu. Na ostatnim spotkaniu studenci przedstawią wyniki przewidywań teoretycznych właściwości termodynamicznych wybranych materiałów.