Rekrutacja


Jak zapisać dziecko na Uniwersytet Dzieci?

Weź udział w majowej rekrutacji - załóż konto rodzica i zgłoś dziecko na studia.

Co zrobić jeśli moje dziecko nie dostało się na Uniwersytet Dzieci w majowej rekrutacji?
Nic straconego! Od czerwca do września prowadzimy rekrutację uzupełniającą.

Dowiedziałem się o Uniwersytecie zbyt późno - czy mogę nadal zapisać dziecko na studia?
Tak, w styczniu prowadzimy rekrutację śródroczną. Już dziś możesz założyć konto rodzica.


Załóż konto rodzica


Szczegółowe informacje uzyskają Państwo poprzez kontakt z dziekanatem.