Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji w semestrze wiosennym w roku akademickim 2019/2020 - kierunek Nauka do kwadratu w Olsztynie

Często mówi się, że historia ludzkości jest historią wojen. Nie sposób temu zaprzeczyć, ponieważ trudno jest znaleźć taki okres czasu, kiedy na świecie nie było ani jednego starcia. Nawet jeśli uznaje się, że w Europie trwa najdłuższy czas pokoju, to w pozostałych częściach świata nadal dochodzi do konfliktów.

Co najczęściej wywołuje konflikty we współczesnych nam czasach? Na co mają największy wpływ? Czy możliwy jest świat w którym nie dochodzi do żadnych konfliktów?

Podczas semestru wiosennego studenci pochylą się nad problemem konfliktów na świecie. Zbadają je z perspektywy naukowej, społecznej, artystycznej oraz ekonomicznej i w każdej z tych dziedzin poszukują sposobów na ich rozwiązanie.

Poniżej proponujemy następujące specjalizacje w semestrze wiosennym:

1. Ekonomia międzynarodowa
2. Creative writing
3. Socjoantropologia
4. Bioinformatyka
5. Analiza i kreowanie trendów
6. Ochrona wód

1. Ekonomia międzynarodowa - globalizacja czy deglobalizacja?
W 1938 roku w Economy Journal opublikowano teorię, według której wzrost gospodarczy sprzyjał wybuchom wojen. Zaledwie dwa lata później w The American Economy Review pojawiła się koncepcja, że wojna w sposób krótkotrwały może spowodować ożywienie gospodarcze.

Konflikty - zbrojne, polityczne, kulturowe - wpływają na stan gospodarki danego kraju czy świata. Wpływ ten może być korzystny bądź niekorzystny dla samego państwa, ale także może spowodować integrację lub dezintegrację gospodarczą między krajami.

Jak konflikty międzynarodowe wpływają na gospodarkę? Jaka zachodzi relacja między konfliktami kulturowymi a procesem globalizacji? Czy problemy demograficzne oddziałują na współpracę międzynarodową?

Podczas zajęć studenci poddadzą analizie dotychczasowe procesy globalizacji, sprawdzą jak konflikty wpływały na poziom integracji i przeprowadzą debatę odnośnie przyszłości gospodarki światowej. Efektem seminariów będzie stworzenie modeli integracji i dezintegracji gospodarczej oraz wypracowanie wskazówek dla Polski i Europy w kontekście procesu globalizacji.

2. Creative writing - tworzymy historie inspirowane konfliktami na świecie
George R.R Martin, tworząc sagę Pieśni Lodu i Ognia, inspirował się prawdziwymi wydarzeniami, które rozegrały się w przeszłości. Konflikt między rodami Starków i Lannisterów odnosi się do angielskiej Wojny Dwóch Róż, którą zapoczątkował spór pomiędzy Yorkami a Lancasterami.

W literaturze wątki związane z konfliktami są obecne od zawsze. Mogą mieć one charakter historyczny, kulturowy, religijny, społeczny, polityczny lub symboliczny. Ilość motywów jest nieograniczona i w zależności od autora każdy konflikt będzie wyglądać inaczej.

W jaki sposób opowiedzieć o konfliktach na świecie za pomocą słów? Czy potrzebni są bohaterowie, aby problem wybrzmiał? Czy jeden konflikt można opisać z różnych perspektyw?

W trakcie cyklu zajęć studenci zapoznają się z procesem tworzenia krótkich form tekstowych, których motywem przewodnim będzie konflikt oraz zostaną wprowadzeni w cykl wydawniczy. Efektem końcowym seminariów będzie publikacja tekstów inspirowanych konfliktami na świecie.

3. Socjoantropologia - tworzymy infografikę o konfliktach
Kanada jest w czołówce krajów, które są najbardziej zróżnicowane pod kątem kulturowym. Ponad 60% populacji Kanady stanowią imigranci, przy czym ledwie 4% deklaruje się jako rodowici Kanadyjczycy.

Przy tak dużym zróżnicowaniu kulturowym Kanada jest wymieniana jako szósty najbezpieczniejszy kraj na świecie - pierwszym jest Islandia. Wysoką pozycję umacnia dodatkowo fakt, że Kanada pod względem terytorium zajmuje drugą pozycję.

Skąd biorą się konflikty kulturowe? Jakie są ich najczęstsze przyczyny? Co wpływa na to, że niektóre rejony świata są wolne od konfliktów kulturowych, a w innych dochodzi z tego powodu do wojny? Czy w ogóle możliwe jest unikanie jakichkolwiek konfliktów na tle kulturowym?

Podczas cyklu seminariów studenci wybiorą współczesny konflikt kulturowy, który przeanalizują i spróbują znaleźć jego rozwiązanie. Zwieńczeniem zajęć będzie stworzenie infografiki obrazującej problemy wynikające z konfliktów kulturowych.

4. Bioinformatyka - analizujemy DNA i RNA
Baza danych DNA Interpolu, międzynarodowej organizacji policji, zawiera 84 000 profili genetycznych, które pochodzą od 84 państw członkowskich.

Dzięki bazie DNA funkcjonariusze Interpolu w ciągu zaledwie kilku minut są w stanie zidentyfikować osobę, posiadając jej materiał biologiczny. Pozwala to nie tylko na ustalenie tożsamości sprawcy przestępstwa, ale również osób zaginionych i ofiar katastrof.

W jaki sposób analizuje się DNA i tworzy bazy danych? Jak ustalić strukturę genu? Czy korzystając tylko z materiału genetycznego pobranego z miejsca konfliktu, można utworzyć listę ofiar i osób zaginionych? Czy można w ten sposób również określić zmiany w liczebności zwierząt w wyniku konfliktu?

Podczas zajęć studenci zapoznają się z narzędziami wykorzystywanymi w bioinformatyce. Przeanalizują swoje własne DNA oraz wybranych gatunków zwierząt i poznają światowe bazy danych zawierające informacje genetyczne. Efektem specjalizacji będzie przygotowanie opisanych sekwencji genów do zamieszczenia w światowym banku genów GenBank.

5. Analiza i kreowanie trendów - projektujemy przyszłość bez konfliktów
Strona internetowa Wars in the World gromadzi wiadomości o aktualnych wojnach i konfliktach z największych portali informacyjnych jak BBC czy Fox News. Zgodnie z zamieszczonym na niej komunikatem w marcu 2019 roku na świecie doszło do 818 starć w 69 krajach.

Najwięcej z nich - bo aż 263 - miało miejsce w Afryce. Niewiele mniej - 259 - dotyczyło terenów bliskowschodnich, gdzie największym punktem zapalnym jest konflikt izraelsko-palestyński.

Czy możliwa jest przyszłość, w której nie dochodzi do konfliktów? Ile czynników należy wziąć pod uwagę, projektując taką przyszłość? Jakie procesy musiałyby zajść, aby ta wizja mogła zostać zrealizowana?

Podczas zajęć studenci przeanalizują czynniki, które we współczesnych czasach mają największy potencjał konfliktogenny i spróbują stworzyć scenariusz, który pozwoliłby unikać powstwania konfliktu. Zwieńczeniem zajęć będzie opracowanie modelu przyszłości bez konfliktów.

6. Ochrona wód - badamy stopień zanieczyszczenia
Konflikty, które miały miejsce w XX wieku, najczęściej dotyczyły dostępu do tzw. czarnego złota, czyli ropy. Specjaliści ONZ szacują, że w najbliższej przyszłości głównym celem konfliktów zbrojnych nie będą złoża ropy czy innych surowców, ale niebieskie złoto - woda.

W krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej dostęp do wody jest szczególnie utrudniony. Wpływ na to mają warunki klimatyczne, spory klimatyczne między krajami, ruch turystyczny oraz stopień zanieczyszczenia wody, który rośnie nie tylko w tamtych rejonach, ale i na całym świecie.

W jaki sposób określa się poziom czystości wody? Jakie substancje są najbardziej szkodliwe? Czy można przewidzieć jaki będzie stan wody w przyszłości i co zrobić, by zapobiec najgorszemu scenariuszowi, czyli wojnie o wodę?

Podczas zajęć studenci zbadają poziom zanieczyszczenia olsztyńskich wód i określą, czy możliwe jest powstanie w nich martwych stref. Na zakończenie zajęć opracują wyniki swoich badań w formie raportu i na ich podstawie przygotują dwa scenariusze w odniesieniu do obecnego stanu wód - optymistyczny i pesymistyczny.