Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji na rok 2019/20 - kierunek Mistrz i Uczeń w Olsztynie

SPECJALIZACJE TECHNICZNE

1. Elektronika - konstruujemy i programujemy urządzenia
Czy wiesz, że w kilka minut możesz zrobić domową stację pogodową? Za pomocą Arduino można skonstruować dosłownie wszystko!

Jak sygnalizować informację na diodach LED oraz wyświetlaczu tekstowym? Jaką technikę wykorzystują najnowsze czujniki parkowania? Co jest ważniejsze - rezystor czy kondensator? Studenci podczas cyklu warsztatów opanują podstawy elektroniki i programowania mikrokontrolerów Arduino. Poprzez samodzielne składanie wybranych układów elektronicznych dowiedzą się, do czego służą poszczególne elementy, poznają ich budowę i zasady działania.

Zajęcia na pograniczu robotyki, automatyki, elektroniki i informatyki będą świetną okazją do rozwinięcia umiejętności logicznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. Efektem specjalizacji będzie skonstruowanie i zaprogramowanie autorskich urządzeń w popularnym Arduino.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2018/2019 roku.

Prowadzący projekt:
Paweł Chwietczuk,
Koło Naukowe ELEKTRON

2. Architektura krajobrazu - projektujemy przyjazną przestrzeń w miejskiej dżungli
Ogrody wertykalne, czyli zielone instalacje na ścianach w mieście, mogą wyprodukować tlen na potrzeby jego mieszkańców. Ściana o rozmiarze 1 km² zaspokoi roczną potrzebę tlenu nawet dla tysiąca osób!

Jak wykorzystać potencjał miejskich blokowisk do dbania o czystość powietrza? Jak zaprojektować przestrzeń, która odpowie na wysublimowane potrzeby jej mieszkańców? Czy ciekawe i nowatorskie pomysły zawsze idą w parze z funkcjonalnością?

Podczas seminariów studenci stworzą autorski plan zagospodarowania wybranej przestrzeni w mieście. Przejdą przez wszystkie etapy pracy architekta krajobrazu: od koncepcji, przez konsultacje z użytkownikiem terenu i projektowanie architektoniczne, aż po realizację pomysłu w postaci wizualizacji. Studenci dowiedzą się, jak ważną rolę pełni bioróżnorodność oraz wariantowanie kolorystyki w przestrzeni miejskiej.

Zajęcia będą doskonałą okazją do kształtowania wyobraźni przestrzennej oraz twórczego rozwiązywania problemów. Celem pracy studentów będzie stworzenie wizualizacji projektów w postaci makiet 3D.

Prowadzący projekt:
dr inż. arch. Wiesława Gadomska
dr inż. Marta Akincza, arch. kraj.

SPECJALIZACJE PRZYRODNICZE

1. Diagnostyka kliniczna – diagnozujemy pacjenta
Czy wiesz, że koci katar jest niebezpieczną chorobą, która w skrajnych przypadkach może zagrażać życiu zwierzęcia? Na szczęście dla człowieka katar, kaszel czy ból gardła to często objawy niegroźnego przeziębienia.

Jak przeprowadza się proste badania kliniczne? Jakie działania pomagają lekarzom postawić diagnozę? Jak stwierdzić, że jest ona trafna?

Aby zidentyfikować chorobę, na którą cierpi pacjent, należy przeprowadzić proces diagnostyczny, na który składa się wiele badań. Podczas cyklu zajęć studenci zrealizują projekt, który doprowadzi ich do poznania procesu badań klinicznych. Poddadzą analizie przypadek chorego zwierzęcia. Postawią hipotezy, zbiorą niezbędne informacje o stanie badanego i sprawdzą, czy ich diagnoza była słuszna. Przy użyciu aparatury USG studenci zrealizują badanie jamy brzusznej. Samodzielnie ocenią wyniki badań RTG i przeprowadzą jeden z etapów operacji - szycie chirurgiczne. Ostatecznym etapem, weryfikującym trafność diagnozy studentów, będą badania endoskopowe realizowane pod okiem specjalisty. Efektem finalnym projektu będzie prezentacja wyników badań wykonanych podczas cyklu zajęć.

UWAGA! Na zajęciach studenci będą mieli kontakt z żywymi zwierzętami (m.in. psami). O szczególną uwagę prosimy osoby, które są uczulone na sierść bądź są wrażliwe na kontakt z żywym zwierzęciem.

Prowadzący projekt:
lek. wet. Ewa Kaczmar
lek. wet. Angelika Tobolska

2. Biologia molekularna – poznajemy geny i szukamy DNA
Technologia blockchain, czyli najnowocześniejszy system do ochrony oraz gromadzenia danych w Internecie, stosuje łańcuch bloków, który nie poddaje się manipulacji i jest nieodwracalny. Szacuje się, że do złamania sieci blockchain potrzebna jest moc obliczeniowa równa połowie internetu. A jakie informacje kryją w sobie biologiczne bazy danych? Jak złamać kod ludzkiego DNA?

Studenci dowiedzą się, czym są geny oraz odkryją podstawowe zasady ich dziedziczenia. Poznają też organizację żywej komórki i odnajdą w niej materiał genetyczny. Podczas seminariów zapoznają się z technikami wykorzystywanymi w laboratorium genetycznym: izolacją DNA, analizą rodowodową, wykrywaniem chorób i predyspozycji genetycznych. Studenci przeprowadzą własne analizy rodowodów i odkryją przyczyny pokrewieństwa. Zdobytą wiedzę wykorzystają także w praktyce, izolując DNA.

Zajęcia wprowadzą studentów w podstawowe zagadnienia biologii molekularnej, pokażą jej zastosowanie w badaniach medycznych. Uczestnicy samodzielnie przekonają się, jak bardzo jest to dynamiczny i przyszłościowy obszar nauki. W ramach cyklu spotkań projektowych studenci przygotują interaktywną prezentację wyników swoich doświadczeń w pracy z DNA.

Prowadzący:
dr Anna Nynca
dr Sylwia Świgońska
prof. dr hab. Monika Kaczmarek
mgr Małgorzata Sikora

3. Biomechanika - badamy siły fizyczne ukryte w ciele!
Michael Phelps, jako jedyny pływak olimpijski w historii, zdobył na Igrzyskach Olimpijskich aż 7 złotych medali. Usain Bolt pokonał dystans w biegu na 100 metrów w 9,58 sekundy. Czy wiesz, że o wyniku zawodów zadecydowały wielkość płuc i długość nóg zawodników? Tak wykazały badania biomechaniczne sportowców!

Biomechanika, czyli nauka o wpływie sił zewnętrznych i wewnętrznych, działających na nasz organizm, ma ogromne znaczenie dla sportowców. Trenerzy stosują ją, aby rozpoznać predyspozycje sportowe zawodników i zwiększyć efektywność ich ćwiczeń podczas treningów.

Co steruje moim organizmem podczas ćwiczeń? Jak zbadać wydolność fizyczną swojego organizmu i zbliżyć się do podium?

Podczas cyklu zajęć studenci samodzielnie zbadają i przeanalizują swoją budowę somatyczną. Wykonają pomiary, zidentyfikują indywidualne cechy, zmierzą wskaźniki i porównają je z ogólnopolskimi normami. Studenci zrealizują badania laboratoryjne
z wykorzystaniem profesjonalnych narzędzi, którymi posługują się diagnostycy sportowi, m.in. platformę dynamometryczną. Poprzez aktywności sportowe w Centralnym Laboratorium Badawczym i w pływalni, uczniowie przyjrzą się pojęciom fizycznym takim jak: siła, masa, energia, popęd, moc. Dzięki przeprowadzonym badaniom, poznają swoje predyspozycje sportowe.

Zajęcia poszerzą wiedzę uczestników z zakresu anatomii, fizyki i biomedycyny. Będą również świetną okazją do kształtowania w sobie motywacji do świadomego uprawiania aktywności fizycznej. Efektem finalnym projektu będzie stworzenie indywidualnego planu predyspozycji wysiłkowych studenta.

Ważne! Z uwagi na charakter zajęć - dużo aktywności sportowej i ćwiczeń wysiłkowych - przeszkodą w uczestnictwie w zajęciach może być niepełnosprawność ruchowa studenta. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach, jednak nie skorzysta z nich w pełni.

Prowadzący:
dr Michał Boraczyński

SPECJALIZACJE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNE

1. Kryminalistyka - podążamy śladami przestępcy
Badania pokazują, że mężczyźni rozsiewają więcej DNA niż kobiety. Czy to oznacza, że łatwiej zidentyfikować sprawcę, który jest mężczyzną?

Jak zabezpieczać ślady i zidentyfikować na ich podstawie sprawcę? Jak przesłuchiwać świadków, aby uzyskać potrzebne informacje?

Podczas seminariów studenci poznają zagadnienia związane z kryminalistyką. Poznają ją od strony prawnej i praktycznej. Prześledzą drogę od popełnienia przestępstwa aż do kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzenia. Studenci dowiedzą się, jak zabezpieczyć dowody przestępstwa oraz jak wybrać najbardziej wiarygodnego świadka. Badając zagadkowe ślady na miejscu zdarzenia, przygotują protokoły kryminalistyczne z popełnionego przestępstwa.

Zajęcia rozwiną umiejętność logicznego myślenia oraz poszerzą wiedzę uczniów z zakresu medycyny sądowej, prawa i kryminologii. Efektem pracy studentów będzie przygotowanie pokazu oględzin miejsca zdarzenia.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2018/2019 roku.

Prowadzący projekt:
Stella Kamińska
Jakub Lewandowski

2. Dziennikarstwo radiowe - tworzymy profesjonalny materiał radiowy
Maria Szabłowska stała się bardzo popularną dziennikarką radiową dzięki gościnnemu występowi w audycji młodzieżowej. Realizatorowi produkcji tak bardzo spodobał się ton jej głosu, że zaprosił ją do stałej współpracy. Na początku swojej kariery, w czasach PRL, musiała wsłuchiwać się w tekst audycji muzycznych i sprawdzać, czy artyści nie śpiewają negatywnie o Związku Radzieckim.

Czy wiesz jak pracują współcześni dziennikarze radiowi?

Podczas zajęć studenci poznają etapy pracy profesjonalnego dziennikarza radiowego. Nauczą się, jak pracować z mikrofonem oraz przygotują się do przeprowadzenia wywiadów, które zrealizują w terenie. Studenci samodzielnie opracują zebrany materiał od strony merytorycznej, nagrają i zmontują dźwięk, a także będą pracować głosem w studio radiowym. W trakcie tworzenia audycji uczniowie świadomie wykorzystają materiały, sprzęt i oprogramowanie niezbędne do realizacji autorskich projektów. Dostosują krótkie formy audycji stworzone w podgrupach tak, aby przygotować spójną całość i zachęcić rozgłośnię radiową do wyemitowania ich produkcji.

Zajęcia będą okazją do rozwinięcia zainteresowania i umiejętności z zakresu języka polskiego, emisji głosu i reżyserii dźwięku. Efektem finalnym projektu będzie stworzenie profesjonalnego materiału radiowego, dotyczącego tematyki nowych mediów i cyberbezpieczeństwa.

dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM

SPECJALIZACJE ARTYSTYCZNE

1. Projektowanie gier - tworzymy geolokalizacyjną grę mobilną
Czy wiesz, że twórcy najbardziej popularnej gry mobilnej, Pokemon Go, zdobyli 10 mln użytkowników, ponieważ połączyli ze sobą świat rzeczywisty i wirtualny?

Augmented Reality (AR) jest technologią, która przenosi rzeczywistość cyfrową do świata, w którym przebywamy fizycznie. Wykorzystywana jest przy tworzeniu aplikacji zachęcających nas do aktywności sportowej (Endomondo) czy poznawania kultury regionu (Slavic Monster).

Jak stworzyć grę, która połączy świat wirtualny ze światem realnym?

Podczas cyklu zajęć studenci przejdą przez wszystkie etapy pracy twórców gier. Wykreują bohaterów, ustalą zadania i dialogi, a także określą czas aplikacji i jej zakres. Studenci przygotują poziomy gry z wykorzystaniem narzędzi, którymi posługują się ich twórcy - Game Design Document oraz geolokalizację. Uczniowie nie tylko stworzą mechanikę gry, ale również zapoznają się z technicznymi aspektami platformy z rzeczywistością rozszerzoną.

Zajęcia będą świetną okazją do rozwinięcia umiejętności logicznego myślenia w zakresie mechaniki oraz pobudzenia twórczej ekspresji studentów. Efektem finalnym projektu będzie przeniesienie gry do systemu łączącego świat rzeczywisty z generowanym komputerowo - w oparciu o przygotowany podczas zajęć scenariusz.

Prowadzący projekt:
Marek Maruszczak