Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
Ubóstwo – temat przewodni wszystkich specjalizacji realizowanych w semestrze jesiennym.

Lista specjalizacji - Semestr jesienny

Czy wiesz, że od 1990 roku ponad 1,2 miliarda ludzi wyszło ze skrajnego ubóstwa?

W ostatnich dekadach świat poczynił ogromne postępy w  kierunku jego przezwyciężenia. W ramach Agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, światowi przywódcy dążą do wyeliminowania skrajnego niedostatku na całym świecie do 2030 roku. Jednak pandemia COVID-19 zagroziła cofnięciem dziesięcioleci postępu w walce z ubóstwem i nierównościami dochodów, a także zagraża przyszłości. Chociaż pełny wpływ pandemii COVID-19 nie jest znany, Bank Światowy szacuje, że w samym 2020 roku znacznie pogorszyła się jakość życia od 88. do 115. milionów ludzi.  

W semestrze jesiennym studenci będą mieli szansę pogłębić swoją wiedzę na temat ubóstwa oraz możliwości jego zapobiegania. Uczestnicy zajęć będą przyglądać się temu zjawisku z perspektywy wybranej przez siebie specjalizacji – od automatyki, aż po wzornictwo. Porozmawiają o ludzkich nawykach i zaproponują proekologiczne rozwiązania. Dzięki różnorodności specjalizacji studenci zbadają temat w sposób interdyscyplinarny – prezentując na ostatnich zajęciach szeroki wachlarz pomysłów.
Poniżej przedstawiamy proponowane specjalizacje w semestrze jesiennym na rok 2021/22. Każdy Student wybiera 1 specjalizację na semestr.

Techniczne:
1. Projektowanie UX i UI
2. Architektura
3. Automatyka

Społeczne:
4. Socjologia
5. PR i marketing
6. Prawo

Artystyczne:
7. Wzornictwo odzieżowe
8. Art Design
9. Produkcja muzyczna

Przyrodnicze:
10. Epidemiologia
11. Bezpieczeństwo żywności
12. Dietetyka

1. Projektowanie UX i UI – tworzymy aplikację bogatą w ciekawe kursy.

Czy wiesz, że UX jest dziedziną interdyscyplinarną? To znaczy, że łączy w sobie elementy różnych dziedzin: psychologii, sztuki, wzornictwa przemysłowego, ergonomii i technologii.

Zajęcia będą dotyczyć podstaw projektowania aplikacji. Pokażą, jak w praktyce wygląda praca zespołowa przy ich tworzeniu. Uczestnicy zajęć opracują zarys contentu (zawartości) aplikacji oraz jej architektury. Na tej podstawie określą wytyczne projektu, które zostaną przeniesione do wybranej aplikacji do tworzenia designu. W ten sposób powstanie interaktywny prototyp aplikacji, którą studenci będą mogli przetestować na swoich urządzeniach mobilnych. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę z zakresu projektowania UI oraz UX na urządzeniach mobilnych. Ich zadaniem będzie wyjście naprzeciw ubóstwu edukacyjnemu i zaprojektowanie prototypu aplikacji gromadzącej darmowe kursy, szkolenia czy korepetycje prowadzone pro bono.

Celem projektu realizowanego podczas zajęć będzie stworzenie interaktywnego prototypu aplikacji. Specjalizacja dedykowana jest osobom, które chcą poznać podstawy web designu oraz projektowania aplikacji mobilnych. Studenci nauczą się, w jaki sposób określić potrzeby grupy docelowej, jak planować zawartość strony/aplikacji oraz jak wygląda praca nad takimi projektami w firmach.

2. Architektura – projektujemy samowystarczalne domy.

Bezdomność może mieć różne oblicza, jednak zawsze wiąże się z pewnego rodzaju ubóstwem – finansowym czy bezpieczeństwa. Na brak dachu nad głową szczególnie narażone są osoby przebywające na terenach objętych konfliktami zbrojnymi czy katastrofami naturalnymi np. powodziami. Czy stworzenie taniego tymczasowego domu dla osób w potrzebie jest możliwe? Na czym polega budowa papierowych schronień?

Podczas specjalizacji studenci stworzą projekt domu spełniającego określone wymagania mobilności i wytrzymałości. Określą kosztorys projektu oraz spis materiałów potrzebnych do budowy. Uczestnicy przejdą przez proces pracy architekta, zastanowią się, jakie cechy powinien posiadać finalny produkt, aby spełniał oczekiwania ludzi w kryzysie bezdomności. W trakcie pracy studenci będą korzystać z programu do szkicowania i projektowania. W efekcie powstanie projekt mobilnych domów, które wymagają małego nakładu finansowego, jak również nastawione są na samowystarczalność.

Specjalizacja będzie okazją do rozwinięcia umiejętności technicznych jak i analitycznych studentów. Będzie również przestrzenią do kształtowania kompetencji miękkich takich jak praca w grupie, komunikatywność czy kreatywność.

UWAGA! Specjalizacja “Architektura” była realizowana w roku akademickim 2020/21 w Krakowie, jednak tym razem podczas zajęć omawiane będą nowe zagadnienia.
Tylko nazwa dziedziny pozostaje taka sama.

3. Automatyka – tworzymy urządzenie w technologii „energy harvesting”.

Czy wiesz, że około 840 milionów ludzi żyje bez dostępu do elektryczności, a nieporównywalnie więcej z nich cierpi z powodu częstych przerw w jej dostawach? W tym samym czasie w ciągu każdego dnia dociera z promieniami słońca na Ziemię wystarczająco dużo energii, aby zaspokoić 100%  światowego zapotrzebowania na cały rok.

Tam, gdzie nie ma prądu, jest ograniczona ilość światła, a dostęp do opieki zdrowotnej czy edukacji jest utrudniony. Problematyczne, a czasem wręcz niemożliwe, jest skomunikowanie się ze „światem zewnętrznym” i zapewnienie choremu na czas opieki lekarskiej. Sprowadzenie pomocy w przypadku wypadku czy kataklizmu może zająć nawet kilka dni. Zapewnienie taniej i niezawodnej energii elektrycznej, która niezależnie od miejsca pobytu pozwoli zachować  łączność z cywilizacją, jest jednym z pierwszych kroków w kierunku walki z ubóstwem.

Podczas seminariów studenci poznają tajniki technologii „energy harvesting” pozwalającej na gromadzenie energii pozyskiwanej z promieni świetlnych. Dowiedzą się, w jaki sposób funkcjonuje światowa energetyka i systemy zasilania awaryjnego. Zastanowią się, w jaki sposób samorządy terytorialne zarządzające krajami i regionami dotkniętymi ubóstwem energetycznym mogą zabezpieczyć się przed globalną awarią, a także, w jaki sposób zapewnić swoim obywatelom stałą łączność komunikacyjną.  Studenci zaprojektują, zbudują oraz zaprogramują prototyp urządzenia, które zasilane energią słoneczną, pozwoli na skomunikowanie się z najbliższym zespołem miejskim, niezależnie od miejsca, z którego zechcemy nadać informację.

4. Socjologia – poznajemy metody badania nastrojów społecznych.

Czy wiesz, że pauperyzacja (łac. pauper – biedny, ubogi) to proces społeczny, który polega na obniżaniu się stopy życiowej jednostek lub zbiorowości? Określa ona zjawisko ruchliwości społecznej w dół, jednak tylko w przypadku przechodzenia z klasy średniej do klasy niższej. Jakimi innymi znamionami zubożenia społeczeństwa może zająć się socjolog?

W ramach specjalizacji studenci zajmą się projektowaniem wybranego narzędzia badawczego, które pozwoli na zebranie danych na temat nastrojów społeczeństwa. Wraz z prowadzącym ustalą dokładny temat badania, które dotyka problemu zubożenia wynikającego z trwającej pandemii (np. ubóstwo cyfrowe, ubóstwo emocjonalne).

Studenci dowiedzą się, jakie wyzwania stoją przed badaczami zjawisk społecznych w dynamicznych czasach i zmieniających się warunkach. Prace podczas zajęć będą zorganizowane w duchu procesu badawczego. Studenci rozpoczną od ustalenia definicji i obszarów, którymi chcą się zająć. Następnie przygotują pytania ankietowe do narzędzia, zastanowią się przy tym, dlaczego niektóre pytania powinny się w nim znaleźć, a niektóre nie. Ich zadaniem będzie przeprowadzenie badanie społecznego, zebranie odpowiedzi i wspólne opracowanie wyników.
Efektem semestralnej pracy studentów będzie grafika prezentująca wyniki badania wraz z jego opisem.

Uwaga: Jeśli student realizował w poprzednich latach specj. Socjologia, informujemy, że mogą pojawić się podobne treści w zakresie metodologii badań socjologicznych.

5. PR i Marketing – tworzymy akcję humanitarną skupioną wokół problemu ubóstwa.

Mimo że żyjemy w czasach dobrobytu, ludzkość wciąż trapią liczne problemy, a w społeczeństwie nadal trzeba uczyć współczucia i pomocy innym. Nad polepszeniem świata nie muszą pracować tylko państwa i organizacje międzynarodowe. Czasem wielka zmiana rozpoczyna się od jednego pomysłu, który pociąga za sobą całą falę. Właśnie takiego pomysłu poszukają uczestnicy seminarium z marketingu, by następnie opracować go przy pomocy narzędzi marketingu i public relations.

Studenci podczas zajęć zaprojektują własną akcję humanitarną, której celem będzie przybliżenie świata do rozwiązania problemu ubóstwa. Uczestnicy zbadają problem, poznają nowe narzędzia i stworzą skuteczną strategię. Wspólnie z prowadzącymi zastanowią się, gdzie szukać sojuszników dla swojej akcji oraz jak dotrzeć do społeczeństwa z wypracowanym przekazem. Gotowy projekt zaprezentują na ostatnich zajęciach.

6. Prawo – analizujemy i aktualizujemy Powszechną Deklarację Praw Człowieka.

„Pokonanie ubóstwa nie jest gestem miłosierdzia. To akt sprawiedliwości. To ochrona podstawowego prawa człowieka, prawa do godnego życia” powiedział znany prawnik, bojownik o prawa człowieka i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, Nelson Mandela.  Dlaczego istnienie ubóstwa jest pogwałceniem praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw ? W jaki sposób prawo może ochronić nas przed tym zjawiskiem?

Zajęcia z prawa uzbroją naszych studentów w wiedzę z zakresu praw człowieka. Przeanalizują zapisy prawne zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Ocenią skuteczność i możliwości ustawodawcze  konkretnych artykułów spisanych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Uczestnicy zostaną przygotowani pod okiem mistrzów do wyboru tematu, którym chcieliby się zająć w ramach nowelizacji, a następnie do jego opracowania, by na koniec przejść ze swoim projektem przez proces legislacyjny. Stworzone projekty nowelizacji fragmentów deklaracji dotyczących ubóstwa studenci przedstawią na ostatnim spotkaniu.

7. Wzornictwo odzieżowe – twórczo przerabiamy zużyte tkaniny.

Szacuje się, że 43% Polaków kupuje odzież przynajmniej raz w miesiącu. Kupujemy pod wpływem impulsu, a w naszych garderobach znajduje się średnio 20% ubrań, które założyliśmy raz, lub nie założyliśmy ich  w ogóle. Skąd bierze się w nas chęć kupowania takich ilości tekstyliów? I dlaczego bluzka na wyprzedaży potrafi kosztować mniej niż kanapka w fastfoodzie? Jakie zabiegi firm w duchu „fast fashion” pozwalają na takie obniżki cen?

Na seminarium ze wzornictwa odzieżowego studenci zastanowią się nad tym, w jaki sposób szybki rozwój marek „fast fashion” wpływa na pogłębienie zjawiska ubóstwa. Zanalizują zastraszające statystyki opisujące działalność przetwórstwa odzieżowego oraz dokonają autoanalizy własnych szaf pod kątem realnego zapotrzebowania na ubrania. Dowiedzą się, jak rozpoznawać dobre jakościowo materiały i dobierać wygodne kroje. Pod okiem projektantki mody zgłębią tajniki upcyclingu, który od wieków pozwalał kolejnym pokoleniom nie tylko na zapewnienie sobie niezbędnych ubrań, ale i na swego rodzaju artyzm. Następnie włączą się w twórczą aktywność, przerabiając ulubione, nadszarpnięte zębem czasu ubrania, lub projektując całkiem nowe modele przy użyciu zużytych materiałów. Efektem specjalizacji będzie pokaz projektów Studentów, którzy nadadzą starym, zużytym przedmiotom, odpadom i surowcom nowy wyraz i nową jakość.

8. Art Design – poszerzamy świadomość społeczną.

Czy wytwory sztuki współczesnej mogą być głosem w dyskusji o bieżących problemach globalnych?

Współcześnie artyści coraz częściej czują się aktywistami, wybierającymi język sztuk wizualnych i performatywnych, żeby zwracać uwagę na różne zjawiska w świecie. Jak przedstawić tak dobrze znany problem, jakim jest ubóstwo, w nowym świetle?

Podczas zajęć studenci zapoznają się z różnymi formami sztuki współczesnej poprzez własną aktywność twórczą.  Nauczą się sposobów przekazu idei za pomocą obrazu. Zgłębią tajniki kompozycji różnych form graficznych i tworzenia narracji w swoich dziełach. Poznają również narzędzia, które pozwolą im rozwinąć swoje umiejętności w zakresie projektowania. Udział w specjalizacji będzie dla Studentów nie tylko okazją do zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu Art Design, ale również możliwością do rozwijania swojej kreatywności. Uczestnicy będą także doskonalić kompetencje niezbędne do rozumienia otaczającej nas kultury tak, by mogli stać się jej świadomymi uczestnikami. Na zakończenie seminariów uczestnicy zorganizują wystawę dzieł zainspirowanych problemem ubóstwa, stworzonych w programie Canva.

9. Produkcja muzyczna – tworzymy własne utwory muzyczne.

„Muzyka wyraża wszystko, co nie może być wypowiedziane, ale o czym nie można milczeć” powiedział Victor Hugo. 

Współcześnie muzyka popularna stała się łącznikiem pomiędzy krajami bogatego Zachodu i biedniejszymi państwami. Jest swoistym językiem, który zbliża ludzi na całym świecie, przenika przez wszelkie mury, wychodzi ponad podziały – klasy, rasy, dialektu czy wieku. Potrafi doprowadzić do ogromnej radości i wzruszyć do łez.  Nie odrzuca nikogo ze względu na miejsce zamieszkania czy zasobność portfela. Utwory Lady Gagi można usłyszeć zarówno podczas bankietów z okazji premiery hollywoodzkiego filmu, jak i na ulicach brazylijskich faweli. Czy studiowanie muzyki może stanowić szansę na wyjście z granicy ubóstwa? I czy można osiągnąć w tej dziedzinie sukces bez nakładów finansowych?

Studenci poszukają odpowiedzi na powyższe pytania podczas specjalizacji. Będą mieli okazję sprawdzić się jako muzykolodzy i rozwinąć swoją wrażliwość muzyczną podczas słuchania utworów. Dzięki uczestnictwu w seminariach dowiedzą się, jak nierówności w dostępie do instrumentów wpłynęły na powstawanie różnych gatunków muzycznych. Całość działań prowadzona będzie w oparciu o wiedzę i doświadczenie prowadzącej oraz umiejętności, wyobraźnię i potrzeby studentów. Uczestnicy zajęć przekonają się o tym, że choćby odebrać im wszystko – muzyka zostanie w nich na zawsze. Efektem specjalizacji będzie stworzenie własnego utworu, które zostanie nagrany przy użyciu dostępnych mediów internetowych i odtworzony podczas ostatniego seminarium.

10. Epidemiologia – sprawdzamy mechanizmy powstawania epidemii.

Wydarzenia bieżącego roku jasno pokazują, że nie możemy wykreślić hasła „epidemia” z naszych słowników. Pandemia COVID-19 wystawiła na próbę naszą globalną wioskę i jej równowagę ekonomiczną. Jednak zanim usłyszeliśmy nazwę nowego koronawirusa, obserwowaliśmy, jak płonie Australia i jak kolejny rozpoczynający się rok okazuje się najcieplejszym w historii.    

Międzynarodowa uwaga w coraz większym stopniu koncentruje się na kwestiach środowiskowych, od globalnego ocieplenia i ekstremalnych warunków pogodowych po trwałe zanieczyszczenia chemiczne, które mają niebagatelny wpływ na stan naszej żywności, dobrego samopoczucia, czy zdrowia. Te zagrożenia wywierają większy wpływ na ludzi biednych, czy mieszkających w krajach rozwijających, niż na społeczności żyjące w dobrych warunkach sanitarnych i cieszących się komfortowym stylem życia. Dlaczego warto przyjrzeć się dziedzinie epidemiologii z perspektywy ubóstwa? 

Podczas specjalizacji studenci poznają sposoby przenoszenia się chorób zakaźnych i zapobiegania temu zjawisku. Spróbują określić zagrożenia na podstawie zdobytych informacji, mierników epidemiologicznych, a także wpływu zróżnicowanych warunków sanitarnych. Poznają czynniki sprzyjające rozwojowi chorób, a także rodzaje epidemii. Sprawdzą też statystyki zachorowalności sprzed wielu lat i poszukają odpowiedzi, dlaczego niektóre z chorób, jak np. odra, mogą powrócić. Jaki ma to związek z poziomem ubóstwa na świecie? Rezultaty swoich badań przedstawią na ostatnim seminarium.

11. Bezpieczeństwo żywności – tworzymy zarys wydajnej polityki rolnej.

Czy wiesz, że rozwój rolnictwa jest jednym z najpotężniejszych narzędzi do zakończenia skrajnego ubóstwa, zwiększenia wspólnego dobrobytu i wyżywienia światowej populacji? 

Zwiększenie produktywności rolnej podnosi dochody gospodarstw, zwiększa podaż żywności, obniża jej ceny i zapewnia większe możliwości zatrudnienia zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. W jaki sposób możemy wpłynąć na agrokulturę tak, by stała się bardziej wydajna, dobrze dostosowana do problemów i potencjałów konkretnych regionów, a także bardziej odporna na wszelkie możliwe zmienne?

Podczas specjalizacji z bezpieczeństwa żywności studenci zbadają, w jaki sposób należy zarządzać agrokulturą, by zminimalizować problem ubóstwa. Przeanalizują kłopoty wynikające z nieprawidłowego oddziaływania na siebie rynków i zderzenia lokalnego systemu z globalnym. Poznają alternatywne sposoby produkcji i dystrybucji żywności w Polsce, a także zbadają właściwości gleb w różnych częściach świata, pod kątem zastosowania konkretnych możliwości rolnych, najkorzystniejszych dla danego obszaru. 

Zwieńczeniem cyklu zajęć będzie stworzenie zarysu wydajnej światowej polityki rolnej. Efekty swojej pracy studenci zaprezentują na ostatnim spotkaniu.

12. Dietetyka – wzbogacamy dietę w oparciu o dobre nawyki żywieniowe.

Czy wiesz, że naukowcy wyodrębnili dwa rodzaje głodu – homeostatyczny i hedonistyczny? Ten pierwszy jest spowodowany tym, że organizm wysyła  informacje do mózgu o kończeniu się zapasów „paliwa" we krwi i potrzebie ich uzupełnienia. Natomiast głód hedonistyczny wynika nie z powodu zapotrzebowania kalorii do przetworzenia ich na energię, tylko dlatego, że mamy na coś ochotę.

Jednak czy to, co jemy na co dzień, dostarcza naszemu organizmowi odpowiedniej wartości energetycznej i odżywczej? Na czym polega prawidłowe żywienie? Dlaczego odczuwamy głód, pomimo że ciągle jemy?

W trakcie zajęć z dietetyki studenci zajmą się problemem ubóstwa odżywczego, którym cechuje się część popularnych produktów czy modnych diet. Badając żywność pod kątem jej wartości energetycznej i odżywczej, zastanowią się, co powinno znaleźć się w diecie młodego człowieka i jak zapotrzebowanie zmienia się np. z wiekiem, wysiłkiem fizycznym czy stylem życia. Studenci poznają również zależności występujące pomiędzy sposobem żywienia a stanem odżywienia organizmu oraz pochylą się nad problemem ubóstwa. Następnie przy pomocy wybranego programu sprawdzą, jak aktualne technologie są wykorzystywane do badania i oceny sposobu żywienia oraz stanu odżywienia.

Zwieńczeniem cyklu seminariów będzie przygotowanie bogatego w składniki odżywcze indywidualnego planu żywieniowego zgodnie z zasadami prawidłowego odżywiania.

Uwaga: Specjalizacja ma charakter podstawowy, tak by każdy uczestnik mógł w pełni zrozumieć poruszane zagadnienia i wykonać projekt. Jeśli Student uczestniczył kiedyś w zajęciach z Dietetyki na Uniwersytecie Dzieci, informujemy, że niektóre podstawowe treści mogą się powtórzyć w toku zajęć.