Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

Lista specjalizacji Mistrz i Uczeń

Poniżej przedstawiamy proponowane specjalizacje na rok 2021/22. Każdy Student wybiera 2 specjalizacje, po 1 na semestr.

PRZYRODNICZE:

1. Biotechnologia roślin 
2. Bioindykacja 
3. Diagnostyka kliniczna zwierząt 
4. Astronomia 
5. Diagnostyka mykologiczna 
6. Kryminalistyka 
7. Neuropsychologia 
8. Genetyka
TECHNICZNE:
9. Analiza danych 
10. Astronautyka 
11. Planowanie przestrzenne 
12. Architektura krajobrazu 
13. Aranżacja wnętrz 
14. Projektowanie gier (construct 2) 
15. Projektowanie gier w języku JavaScript 
16. Modelowanie matematyczne 
17. Produkcja muzyczna
18. Modelowanie przestrzenne (druk 3D)
19. Grafika 3D 
20. Bioinformatyka 
21. Robotyka 
22. Elektronika 
23. Animacja poklatkowa 
HUMANISTYCZNE:
24. Pisanie kreatywne - grupa podstawowa 
25. Pisanie kreatywne - grupa kontynuująca 
26. Film 
27. Fotografia 
28. Projektowanie doświadczeń użytkownika (UX Design) 
29. Psychologia społeczna 
30. Dziennikarstwo radiowe
31. Marketing i PR

1. Biotechnologia roślin – uprawiamy rośliny i glony metodą in vitro.

Laboratorium 313 to jedna z czterech polskich firm zajmujących się uprawą roślin metodą in vitro. Zostało założone przez Mariusza Pożogę, który pierwsze rośliny hodował w meblościance w akademiku. Obecnie jego firma uprawia m.in.: drzewa owocowe, które są eksportowane do krajów z całej Europy.

Podczas zajęć studenci wcielą się w biotechnologów i przeprowadzą szereg eksperymentów. Zbadają wpływ natężenia światła na wzrost roślin. Ocenią, czy wyhodowana w sterylnych i kontrolowanych warunkach roślina zachowuje ten sam wygląd i wartości odżywcze, co oryginał. W samodzielnie zrobionym bioreaktorze wyhodują mikroalgi oraz wykonają ekstrakcję substancji z nich otrzymanych. Dokonają biofortyfikacji roślin i glonów oraz porównają je w warunkach stymulowanych i niestymulowanych. Dowiedzą się też, czym jest eutrofizacja, co ją powoduje i dlaczego może być zagrożeniem dla środowiska?

Seminaria będą świetną okazją do rozwoju umiejętności potrzebnych w pracy naukowej, m.in. dyscypliny, dokładności, krytycznego myślenia,  czy też obserwacji i wyciągania wniosków.

Efektem spotkań będą otrzymane metodą in vitro hodowle roślin oraz glonów.

2. Bioindykacja – badamy stan zanieczyszczenia środowiska.

Czy wiesz, że poznańskie wodociągi używają specjalnych, świecących bakterii, aby monitorować stan wody? Bakteria luminescencyjna Vibrio fischeri jest wykorzystana w pionierskim systemie biomonitoringowym Microtox CTM, który zastosowany w wodociągach, podnosi bezpieczeństwo produkcji wody pitnej.

Jak ocenić stopień zanieczyszczenia środowiska w naszym mieście? Czym jest biomonitoring? W jaki sposób przeprowadza się ekologiczne badania związane z  bioindykatorami? Na te pytania poszukamy odpowiedzi w trakcie zajęć z bioindykacji! 


Poprzez samodzielne przeprowadzenie biotestu studenci zapoznają się ze stosowaną w bioindykacji metodą oceny toksyczności substancji. Zaplanują i przeprowadzą badania z wykorzystaniem organizmów roślinnych. Praca nad projektem będzie przebiegać online, jednak studenci będą mieli okazję pracować także w terenie, by zdobyć materiał do badań. Zebrane informacje pozwolą im na określenie stopnia zanieczyszczenia wody, gleby i powietrza w najbliższym otoczeniu. Udział w zajęciach rozwinie umiejętności analityczne uczestników, potrzebne zarówno podczas przeprowadzania doświadczeń, jak i interpretowania ich wyników. Pokaz końcowy będzie okazją do zaprezentowania szerszemu gronu efektów realizowanego projektu oraz przedstawienia i uargumentowania własnej opinii na temat stopnia zanieczyszczenia środowiska w mieście.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w roku akademickim 2020/21.

3. Diagnostyka kliniczna zwierząt – robimy badania diagnostyczne pacjenta.

Katar, kaszel, ból gardła - dla człowieka są to często zwykłe objawy przeziębienia. Czy wiesz, że koci katar jest niebezpieczną chorobą, która w skrajnych przypadkach może zagrażać życiu zwierzęcia? 

Podczas cyklu zajęć studenci zrealizują projekt, który doprowadzi ich do poznania procesu badań klinicznych. Poddadzą analizie przypadki chorych pacjentów. Postawią hipotezę, zbiorą niezbędne informacje o stanie badanego zwierzęcia i sprawdzą, czy ich diagnoza była słuszna.  Dowiedzą się, w jaki sposób działa aparatura USG i jak prawidłowo wykonać USG jamy brzusznej. Będą również mieli okazję przećwiczyć podstawy szycia chirurgicznego z użyciem profesjonalnych narzędzi wykorzystywanych w gabinetach weterynaryjnych.

Efektem finalnym projektu będzie prezentacja wyników badań realizowanych podczas cyklu zajęć.
Ważne! Aby w pełni korzystać z zajęć online potrzebny będzie komputer lub laptop - niestety sam smartfon nie wystarczy.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2020/2021 roku pod nazwą Diagnostyka Kliniczna.

4. Astronomia – poznajemy warsztat pracy astronoma.


Czy wiesz, że każdego roku, dzięki doskonaleniu aparatur badawczych oraz współpracy naukowców z całego świata, możliwe jest odkrywanie nowych, nieznanych dotąd faktów o Wszechświecie?


Seminaria wprowadzą studentów w podstawowe zagadnienia astronomii. Uczestnicy zajęć poznają techniki i metody wykorzystywane w dawnych oraz współczesnych obserwacjach nieba. Będą korzystać z radiowych i optycznych instrumentów astronomicznych oraz samodzielnie dokonywać analizy zebranych danych.


Dzięki udziałowi w seminariach studenci nie tylko rozwiną swoje zainteresowania z zakresu fizyki i matematyki, ale także udoskonalą umiejętności krytycznego myślenia, koncentracji uwagi oraz dyscypliny, niezbędnej w pracy naukowej.  

Na koniec cyklu zajęć studenci przygotują prezentację wyników swoich obserwacji i wykonanych zdjęć astronomicznych.
Ważne! Aby w pełni korzystać z zajęć online potrzebny będzie komputer lub laptop - niestety sam smartfon nie wystarczy.


UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2020/2021 roku.

5. Diagnostyka mykologiczna – analizujemy zebrany materiał mykologiczny.

Czy wiesz, że zarodniki grzybów to najliczniejsza grupa cząstek biologicznych obecnych w powietrzu? Czy są one groźne dla człowieka?

Podczas specjalizacji z Mykologii studenci zrealizują projekt badawczy, mający na celu zbadanie grzybów występujących w ich najbliższym otoczeniu i sprawdzenie, jaki wpływ mają one na środowisko. Dowiedzą się także, co wspólnego ma mykologia ze zdrowiem człowieka. 

Podczas seminariów studenci, wykonując doświadczenia, rozwiną umiejętności praktyczne oraz zdobędą wiedzę teoretyczną niezbędną do realizacji projektu. Pozyskane informacje posłużą im do stworzenia pierwszych raportów z badań. Ponadto, studenci wybiorą się na spacer badawczy, podczas którego zgromadzą próbki materiału mykologicznego z ich najbliższego środowiska. Zebrany materiał wykorzystają podczas kolejnych zajęć, kiedy to samodzielnie wyizolują grzyby do hodowli. Wykorzystując metodę obserwacji, studenci będą analizować wyniki eksperymentów wykonanych na zgromadzonych próbkach. Ostatnie seminarium będzie okazją do zebrania wniosków oraz zaprezentowania powstałego w trakcie badań raportu – diagnostyki mykologicznej ich najbliższego otoczenia.

Zajęcia będą okazją do rozwinięcia wiedzy na temat  obecności grzybów w otoczeniu człowieka oraz ich znaczenia dla ludzi i funkcjonowania środowiska. Specjalizacja rozwinie także zdolności analityczne studentów. Podczas seminariów będą ćwiczyć cierpliwość i precyzję w pracy z delikatnym materiałem.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w roku akademickim 2020/21 pod nazwą Mykologia.

6. Kryminalistyka – podążamy śladami przestępstwa.

Czy wiesz, że istnieje zwierzę, którego bruzdy na opuszkach palców są prawie nie do odróżnienia od ludzkich, a FBI każdego dnia dodaje do swojej bazy danych około 43 tysiące odcisków palców?

Podczas seminariów studenci wcielą się w rolę kryminalistyków i zmierzą się z rozwiązaniem zagadki kryminalnej. Zadaniem uczestników będzie identyfikacja i analiza „niemych świadków zdarzeń”. Studenci przeprowadzą analizę traseologiczną na podstawie śladów butów. Wykonają własny proszek do analizy odcisków palców, aby ujawnić ślady daktyloskopijne. Pomocne w odtworzeniu historii może okazać się także światło. Czy wiesz, jakie może mieć zastosowanie światło w kryminalistyce? Uczestnicy poznają też zasady tworzenia portretu pamięciowego i przekonają się, jak zawodna może być ludzka pamięć.

Na ostatnich zajęciach studenci wyciągną wnioski z zastosowanych technik oraz przeprowadzą ostateczną ekspertyzę, by rozwiązać zagadkę. 

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2020/2021 roku pod nazwą Chemia sądowa i Kryminalistyka w Krakowie, pod nazwą Kryminalistyka w Olsztynie.

7. Neuropsychologia – diagnozujemy przypadek chorego pacjenta.

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak leczono różne zaburzenia psychiczne i neurologiczne, zanim pojawiły się leki? Czy chciałbyś się dowiedzieć, po czym poznać różne choroby psychiczne, jak je zdiagnozować oraz jak pomóc osobom, które na nie chorują? 

Podczas zajęć studenci poznają tajniki działania ludzkiego mózgu oraz skupią się na tym, jak jego funkcjonowanie przekłada się na nasze codzienne zachowanie. Dodatkowo poznają fakty i ciekawostki dotyczące neuropsychologii. 
Będą mieli możliwość wykorzystania nowo zdobytej wiedzy w celu postawienia trafnej diagnozy - zarówno na przykładzie opisu pacjentów, jak i urywków filmów czy opisów przeżyć pacjentów, a nawet wyników badań neuropsychologicznych.

Studenci poza zdobyciem fachowej wiedzy z zakresu neuropsychologii, będą mieli również okazję rozwinąć zdolności analityczne. Rozwiną również kompetencje miękkie takie jak praca w grupie, czy komunikatywność.

UWAGA! Zajęcia w ramach tej specjalizacji odbędą się tylko w drugim semestrze.

8. Genetyka – poznajemy geny i szukamy DNA.

DNA to czteroliterowy „alfabet” zapisany na dwóch niciach. W jaki sposób zostały zapisane w DNA instrukcje dotyczące budowy całego organizmu oraz tajników jego funkcjonowania?

Podczas seminariów studenci dowiedzą się, czym są geny oraz odkryją podstawowe zasady dziedziczenia cech. Uczestnicy zapoznają się również z technikami wykorzystywanymi w laboratorium genetycznym. Przeprowadzą własne analizy rodowodów, odkryją pokrewieństwo między gatunkami zwierząt oraz stworzą własne modele nici DNA. Zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce, izolując DNA z owoców.


Zajęcia wprowadzą studentów w podstawowe zagadnienia genetyki oraz zaprezentują jej zastosowanie w badaniach medycznych. Uczestnicy nauczą się wykonywać doświadczenia, a także formułować wnioski na podstawie uzyskanych wyników. Seminarium pokaże studentom, że genetyka jest bardzo dynamiczną i przyszłościową dziedziną nauki. Na ostatnich zajęciach studenci wykorzystają swoją wiedzę i umiejętności, by przejść escape room!

UWAGA! Specjalizacja jest powtórką programu specj. Genetyka realizowanej w 2020/21 w Krakowie.

9. Analiza danych – poznajemy warsztat pracy analityka, przygotowując strategię gry o Pokemonach.

Czy wiesz, że w 2017 roku w internecie było około 2,7 zetabajtów danych, a do 2025 roku ilość ta ma wzrosnąć nawet do 175 zetabajtów? Gdyby dane te przechowywane były na płytach DVD, to ich stos miałby wysokość pozwalającą na okrążenie Ziemi 222 razy! A próba pobrania 175 zetabajtów danych przy obecnej prędkości łącz zajęłaby około 1,8 mld lat... 

Podczas specjalizacji studenci wcielą się w analityków danych poznając od podszewki ich warsztat pracy. Dzięki temu w praktyce poznają etapy procesu analizowania danych. Do realizacji projektu wykorzystają język programowania Python. Zajęcia będą świetną okazją do rozwinięcia podstawowej umiejętności w pracy naukowej, życiu codziennym i biznesowym, czyli formułowania właściwych pytań badawczych. Uczestnicy nauczą się zbierać, sortować oraz wizualizować dane tak, aby mogli udzielić odpowiedzi na postawione wcześniej pytania. Końcowym efektem zajęć będzie przeprowadzenie rozgrywek Pokemonów, w oparciu o wiedzę z wykonanych wcześniej analiz.

Dzięki udziałowi w seminariach studenci rozwiną analityczne i krytyczne myślenie, koncentrację, uwagę oraz umiejętność interpretacji i wyciągania wniosków. 
WAŻNE! Na specjalizację zapraszamy osoby, które znają podstawy programowania w języku Python lub innych językach np. Java, JavaSript, czy Scratch. 

UWAGA! Aby w pełni korzystać z zajęć online potrzebny będzie komputer lub laptop - niestety sam smartfon nie wystarczy.

10. Astronautyka – projektujemy bazę kosmiczną.


Czy wiesz, że Mars, obok Ziemi, ma najbardziej zróżnicowaną powierzchnię wśród wszystkich planet Układu Słonecznego?  Można na niej wyróżnić liczne kratery, nad którymi wznoszą się wysokie nawet na 25 kilometrów góry, natomiast marsjańskie równiny są poprzecinane kanionami, których głębokość sięga nawet 7 kilometrów.


Podczas specjalizacji z Astronautyki studenci skupią się na badaniu warunków życia w przestrzeni kosmicznej, a w szczególności na planecie Mars. Pracując metodą projektową, opracują własne elementy bazy marsjańskiej.

Wykonają także eksperyment, który przybliży im zjawiska fizyczne, spotykane w astronautyce. Pracując w grupach, będą mieli okazję stworzyć komputerowe projekty elementów składowych bazy. Czy powstałe do tej pory elementy bez problemu będą działać po połączeniu w całość? Ostatnie spotkanie będzie okazją do zaprezentowania wyników wspólnego projektu i przekonania się, czy misja zakończy się powodzeniem.

Zajęcia będą okazją do pogłębienia wiedzy z zakresu fizyki, a także poznania technik konstrukcji i projektowania nowoczesnych rozwiązań. Studenci będą także doskonalić kompetencje niezbędne do pracy w grupie.

Zajęcia poprowadzi Szymon Gryś - absolwent Politechniki Wrocławskiej, członek grupy Space is More, która dostała się w 2015 roku do finału konkursu NASA.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2020/2021 roku.

11. Planowanie przestrzenne – projektujemy przyjazną przestrzeń w mieście.

Czy wiesz jak zdalnie sprawdzić, kiedy świeci słońce na Champs de Elysses?
Mapy niosą w sobie wiele informacji. Zadaniem projektanta jest ich wnikliwe odczytywanie, poznanie funkcji projektowanego terenu i potrzeb jego mieszkańców. Jak zaprojektować przestrzeń, która odpowie na ich potrzeby? Czy ciekawe i nowatorskie pomysły zawsze idą w parze z funkcjonalnością?

Podczas specjalizacji z planowania przestrzennego studenci będą pracować metodą projektową. Poznają etapy procesu powstawania przestrzeni miejskiej. Dokonają specjalistycznych analiz uwarunkowań otoczenia oraz spróbują swoich sił w modelowaniu 3D. Uczestnicy poznają zasady sporządzania architektonicznych analiz przestrzennych, które pozwolą im na zaprojektowanie wybranej przestrzeni miejskiej. Specjalizacja będzie dla studentów okazją do praktykowania myślenia naukowego, komunikatywności czy współpracy. Tworzenie niepowtarzalnych projektów będzie także treningiem dla ich kreatywności.

WAŻNE! Aby w pełni korzystać z zajęć online potrzebny będzie komputer lub laptop - niestety sam smartfon nie wystarczy.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2020/2021 roku.

12. Architektura krajobrazu – projektujemy przyjazną przestrzeń w miejskiej dżungli.


Ogrody wertykalne, czyli zielone instalacje na ścianach w mieście mogą wyprodukować tlen potrzebny jego mieszkańcom. Ściana o powierzchni 1 km2 zaspokoi roczną potrzebę tlenu dla tysiąca osób!


Podczas seminariów studenci stworzą własne rozwiązania zagospodarowania konkretnej przestrzeni w mieście. Przejdą przez wszystkie etapy pracy architekta krajobrazu: od inwentaryzacji, spotkania z inwestorem, wykonania koncepcji projektowej przez dobór roślinności i małej architektury. Prace będę wykonywać zarówno manualnie, jak i w programie komputerowym. Studenci dowiedzą się jak ważną funkcję pełni bioróżnorodność oraz wariantowanie kolorystyki w przestrzeni miejskiej. 


Zajęcia będą okazją do rozwijania kompetencji miękkich takich jak komunikatywność czy praca zespołowa. Będzie to również świetny trening kreatywności. WAŻNE! Aby w pełni korzystać z zajęć online potrzebny będzie komputer lub laptop - niestety sam smartfon nie wystarczy.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2020/2021 roku.

13. Aranżacja wnętrz – poznajemy od podstaw pracę architekta wnętrz.

Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że aranżacja wnętrz to nie tylko dobór kolorów ścian i wystrój wnętrza? Czy wiesz, że praca architekta wnętrz wymaga wiedzy i umiejętności z wielu dziedzin m.in. architektury, budownictwa, materiałoznawstwa, czy grafiki komputerowej? 

Podczas seminariów studenci przy użyciu programu komputerowego, stworzą autorski projekt zagospodarowania wnętrza wg potrzeb inwestora. Młodzi architekci wykonają pomiary inwentaryzacyjne pomieszczeń, spotkają się z inwestorem, zaproponują autorskie koncepcje projektowe uwzględniające położenie instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej oraz oświetleniowej. Zapoznają się z podstawowymi rodzajami używanych materiałów do aranżacji wnętrz oraz poznają style projektowe.

Efektem ich pracy będzie wykonany samodzielnie projekt konkretnego pomieszczenia uwzględniający wymagania i potrzeby inwestora. Udział w specjalizacji będzie również okazją do kształtowania kompetencji miękkich takich jak komunikatywność, czy praca w grupie. Nie zabraknie również miejsca na trening kreatywności.

UWAGA! Aby w pełni korzystać z zajęć online potrzebny będzie komputer lub laptop - niestety sam smartfon nie wystarczy.

14. Projektowanie gier w programie Construct 2 – tworzymy własną grę komputerową (grupa podstawowa).

Czy wiesz, że najpopularniejsza polska gra komputerowa została sprzedana w więcej niż 33 milionach egzemplarzy i zarobiono na niej ponad 342 mln zł? Na zajęciach studenci dowiedzą się, jak zacząć przygodę, która może w przyszłości doprowadzić do tak spektakularnego sukcesu!

Upowszechnienie się komputerów oraz smartfonów spowodowało, że wirtualne gry stały się wszechobecne. Według specjalistów jest to dopiero początek rewolucji, która czeka nas w tej dziedzinie. Studenci, podczas zajęć pod okiem projektanta gier, przejdą przez kolejne etapy tworzenia gry komputerowej. Poznają podstawy programowania i pracy z programem do pisania gier – Construct 2.

Uczestnicy zajęć stworzą też własne projekty gier. Dowiedzą się, jak „podpinać” grafikę oraz wprowadzać bohaterów w ruch. Poznają zasady implementacji gier oraz udoskonalania mechanik w swoich projektach. Na ostatnim seminarium studenci zaprezentują stworzone przez siebie gry. WAŻNE! Warunkiem uczestnictwa w seminariach jest system operacyjny Ms Windows.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w latach 2019/20 oraz 2020/21.

15. Projektowanie gier w języku JavaScript – poznajemy podstawy języka JavaScript.

Czy wiesz, że w środowisku JavaScript jesteś w stanie zapisać dowolny fragment kodu przy użyciu tylko 6 znaków? Na szczęście nie musisz tego robić, ten język programowania daje Ci o wiele więcej możliwości!

Podczas zajęć studenci poznają uniwersalne konstrukcje programistyczne bazujące na języku JavaScript. Zdobędą i wykorzystają wiedzę do opracowania interaktywnych stron WWW z elementami animacji. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem narzędzi programistycznych dostępnych przez przeglądarkę internetową, co pozwala studentom na samodzielne programowanie poza godzinami zajęć. 


Dzięki zdobytej wiedzy studenci przygotują indywidualne projekty gier zawierające grafiki oprogramowane w JavaScript i wyświetlane na stronie WWW. 

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w II semestrze roku akademickiego 2020/21.

16. Modelowanie matematyczne – opisujemy otaczającą rzeczywistość za pomocą matematyki.

Niektórzy naukowcy przewidywali, że szczyt zarażeń COVID-19 wystąpi już na początku pandemii, jeszcze inni, że być może w Polsce nie będzie szczytu zakażeń, a jedynie ich stały, wysoki przyrost. Skąd biorą takie informacje?

Naukowcy, aby prześledzić przebieg określonego procesu lub zjawiska posługują się modelowaniem matematycznym. Dzięki niemu mogą określić, jakie czynniki wpływają na rozwój epidemii, a jakie - na jej zahamowanie. Co więcej, modele stworzone przez matematyków są wykorzystywane nie tylko przez epidemiologów, ale również przez wielu innych specjalistów. Przykładowo pozwalają określić, który materiał jest bardziej opłacalny do wyprodukowania mebli lub jakie warunki wpływają na długość lotu skoczka narciarskiego.


Podczas zajęć studenci zmierzą się z rozwiązaniem rzeczywistego problemu z otaczającego ich świata. Aby osiągnąć ten cel, zgromadzą potrzebne dane, a następnie uporządkują je i opracują z wykorzystaniem funkcji matematycznych, np. liniowej, kwadratowej, wykładniczej czy wymiernej. Pomoże im w tym popularny program obliczeniowy. Na ostatnich zajęciach studenci zaprezentują rozwiązanie wybranego przez siebie problemu.

UWAGA! Specjalizacja była już realizowana w roku akademickim 2020/21.

17. Produkcja muzyczna – tworzymy swoje autorskie utwory!


Ile w producencie muzycznym jest matematyka? Bardzo dużo! Być może zastanawiasz się dlaczego? Producent muzyczny zajmuje się znajdowaniem rytmu i harmonii, opartych na wyliczeniach matematycznych w nagraniach nadesłanych przez artystów do wytwórni fonograficznej. 


Czy przeżyłeś kiedyś rozczarowanie podczas koncertu swojego ulubionego artysty, którego muzyki dotychczas słuchałeś wyłącznie z nagrań? Być może za sukcesem tego artysty stoi świetny producent sprawiający, by piosenka była czytelna w odbiorze.


Na czym polega obróbka dźwięku i jakie narzędzia ją umożliwiają? Czy ciało ludzkie jest instrumentem, na którym można nagrać tło do piosenki? Podczas seminariów studenci, bazując na gotowym nagraniu utworu, poznają warsztat pracy producenta muzycznego. Dowiedzą się, jak przebiega proces produkcji muzyki, a także nauczą się korzystać z profesjonalnego oprogramowania do pracy z dźwiękiem. Ponadto, poszerzą swoją wiedzę z zakresu instrumentów oraz poszczególnych roli w zespole. Uwrażliwią swój słuch, a na koniec zaprezentują swój autorski utwór muzyczny.

UWAGA! 
  • Udział w zajęciach nie wymaga wiedzy muzycznej;
  • Warunkiem uczestnictwa w seminariach jest przygotowanie zewnętrznej myszki do komputera (nie touchpada) oraz słuchawek;
  • Specjalizacja była realizowana w roku akademickim 2020/21.

18. Modelowanie przestrzenne – poznajemy druk 3D.

Czy wiesz, że jednym z najbardziej popularnych mitów krążących wokół technologii druku 3D jest ten, że jest to technologia nowa? Tymczasem jej historia sięga lat 80. XX wieku, kiedy Charles Hull stworzył pierwszą oficjalną metodę drukowania przestrzennego.

Kiedyś metoda druku 3D była zarezerwowana jedynie dla profesjonalistów, dzisiaj niemal każdy z nas może mieć (lub zbudować!) swoją drukarkę w domu i  projektować nowe przedmioty. 

Podczas seminariów studenci dowiedzą się, jakie możliwości dają różnego rodzaju drukarki 3D oraz jakie są zasady technologii druku. Zastanowią się także, jak można wykorzystać tę technikę w różnych dziedzinach życia. Wspólnie sprawdzą, jak wygląda proces druku, stworzą koncepcję nowego produktu oraz ją zrealizują. 

Zajęcia będą okazją m.in. do trenowania myślenia przyczynowo-skutkowego, wyobraźni przestrzennej, kreatywności oraz komunikacji.

W ramach cyklu spotkań projektowych studenci zaprojektują druki 3D obiektów w różnych technologiach.
WAŻNE! Aby w pełni korzystać z zajęć online potrzebny będzie komputer lub laptop - niestety sam smartfon nie wystarczy.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2020/2021 roku.

19. Grafika 3D – tworzymy komputerowe efekty specjalne.

Czy wiesz, że pierwsze zastosowanie efektów specjalnych pojawia się w filmie braci Lumiere – wynalazców kinematografu?

Uczestnicy zajęć poznają tajniki tworzenia efektów specjalnych w filmie, zarówno efektów „practical”, które powstawały na długo przed pojawieniem się komputerów, jak i tych, które tworzy się obecnie przy wykorzystaniu najnowocześniejszych technologii, w tym techniki filmowej blue i green screen. Podczas specjalizacji studenci przetestują metody tworzenia komputerowych efektów specjalnych w technice 3D z użyciem z użyciem najnowszej wersji bezpłatnego programu BLENDER.  


Efektem realizowanego w czasie zajęć projektu będzie przygotowanie krótkich form filmowych, z wykorzystaniem modelowania, teksturowania i oświetlenia oraz specjalnych technik animacyjnych.

Udział w specjalizacji będzie dla studentów nie tylko okazją do zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu nowych technologii, ale również możliwością do rozwijania swojej kreatywności. Uczestnicy będą także doskonalić kompetencje niezbędne do pracy w grupie oraz sztukę autoprezentacji.
WAŻNE! Aby w pełni korzystać z zajęć online potrzebny będzie komputer lub laptop - niestety sam smartfon nie wystarczy.

UWAGA! Przebieg specjalizacji różni się od realizowanego w roku akademickim 2020/21.

20. Bioinformatyka – analizujemy przypadki medyczne za pomocą narzędzi bioinformatycznych.

Czy wiesz, że gdyby rozprostować nici DNA z każdej komórki naszego ciała otrzymalibyśmy 10 miliardów mil, czyli wystarczająco, żeby dotrzeć na Plutona i z powrotem? 

Studenci podczas zajęć dowiedzą się, w jaki sposób można informację genetyczną umieścić w komputerze, a także jak scharakteryzować jej właściwości w kontekście medycznym, oraz diagnostycznym. Poznają strukturę DNA oraz genów. W czasie seminariów zidentyfikują i przeanalizują przypadki medyczne za pomocą narzędzi bioinformatycznych. Na przykładzie danych biomedycznych spróbują rozpoznać jednostki chorobowe (np. zatorowość płucną) oraz dowiedzą się, dlaczego pacjenci zarażeni SARS-Covid-19 mają objawy utraty węchu. 


W ramach cyklu spotkań projektowych studenci przygotują interaktywną prezentację wyników dotyczącą RNA oraz DNA, sklasyfikują odchylenia od normy oraz zaproponują możliwe działania naprawcze.
WAŻNE! Aby w pełni korzystać z zajęć online potrzebny będzie komputer lub laptop - niestety sam smartfon nie wystarczy.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2020/2021 roku pod nazwą Genetyka.

21. Robotyka – konstruujemy i programujemy urządzenia.

Czy wiesz, że Sophia – humanoidalny robot wyprodukowany przez firmę Hanson Robotics z Hongkongu, jest pierwszym robotem, który otrzymał obywatelstwo jakiegokolwiek kraju? Sophia w 2017 roku otrzymała obywatelstwo Arabii Saudyjskiej.

Podczas specjalizacji z robotyki studenci samodzielnie składając wybrane układy elektroniczne, poznają ich budowę i zasady działania. Głównym celem projektu będzie skonstruowanie zaprojektowanych przez nich urządzeń. Uczestnicy zajęć zapoznają się z podstawami programowania obiektowego w C++, które będzie niezbędne w pracy z popularnym Arduino. Dzięki zdobytym umiejętnościom będą mogli zrealizować autorski projekt, opierający się na składaniu wybranego układu elektronicznego.

Zajęcia będą świetną okazją do ćwiczenia nie tylko umiejętności technicznych - potrzebnych do obsługi programów komputerowych - ale też tych manualnych, przydatnych do pracy z płytkami Arduino. Studenci poszerzą również swoją wiedzę z zakresu matematyki i fizyki. Dzięki pracy metodą projektową rozwiną kompetencje takie jak komunikatywność, myślenie krytyczne czy kreatywność.

UWAGA!
Specjalizacje Robotyka i Elektronika są realizowane przy użyciu zestawu Arduino. Oba kursy skierowane są do osób początkujących. W związku z tym ważną częścią kursu będzie konieczność zapoznania całej grupy z obsługą Arduino od podstaw. Specjalizacje różnią się od siebie i odpowiadają na inne pytania badawcze. Jeśli Student chce powtórzyć wprowadzenie do Arduino to zapraszamy do zapisu. 

Niniejsza informacja dotyczy także osób, które w roku akademickim 2020/21 realizowały również specjalizację o nazwie Elektronika lub Robotyka.

22. Elektronika – ożywiamy własne projekty za pomocą Arduino.


Czy wiesz, że systemem Arduino możesz sterować za pomocą czujnika umieszczonego przy bucie? Twórcy serii „Gwiezdne Wojny” wykorzystali ten mechanizm do skonstruowania protezy ręki jednego z bohaterów filmu – Luke’a Skywalkera.


Jak sygnalizuje się informacje na diodach LED oraz wyświetlaczu tekstowym? Jaką technikę wykorzystują czujniki parkowania? Co jest ważniejsze - rezystor czy kondensator? Studenci podczas cyklu seminariów opanują podstawy elektroniki i programowania mikrokontrolerów w środowisku Arduino. 

Poprzez wirtualne składanie wybranych układów elektronicznych studenci dowiedzą się, do czego służą poszczególne elementy, poznają ich budowę i zasady działania. 

Zajęcia będą świetną okazją do rozwinięcia umiejętności logicznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. Efektem specjalizacji będzie wirtualne skonstruowanie i zaprogramowanie autorskich urządzeń na bazie popularnego Arduino.

UWAGA!
Specjalizacje Robotyka i Elektronika są realizowane przy użyciu zestawu Arduino. Oba kursy skierowane są do osób początkujących. W związku z tym ważną częścią kursu będzie konieczność zapoznania całej grupy z obsługą Arduino od podstaw. Specjalizacje różnią się od siebie i odpowiadają na inne pytania badawcze. Jeśli Student chce powtórzyć wprowadzenie zapraszamy do zapisu. 

Niniejsza informacja dotyczy także osób, które w roku akademickim 2020/21 realizowały również specjalizację o nazwie Elektronika lub Robotyka.

23. Animacja poklatkowa – tworzymy krótki film animowany.

Czy wiesz, że standardowy film wyświetlany w kinie składa się z 24 klatek na sekundę? To oznacza, że film Django Quentina Tarantino trwający 165 min zawiera aż 237 600 klatek! 

Podczas cyklu zajęć młodzi filmowcy będą mieli okazję wcielić się w rolę reżysera, scenografa, animatora, dźwiękowca oraz montażysty. Samodzielnie stworzą scenorys swojej produkcji filmowej, zbudują scenografię, zadbają o oświetlenie oraz wprawią w ruch obiekty. Studenci zaznajomią się również z elementami montażu filmowego, dowiedzą się, w jaki sposób w zgodzie z prawem autorskim korzystać z materiałów znajdujących się w sieci, jak chronić własną twórczość w Internecie i dbać o kreatywny rozwój swojego warsztatu filmowego.

Zajęcia będą doskonałą okazją do rozwijania wyobraźni, trenowania umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów oraz  wzbogacenia wiedzy o podstawy animacji. Efektem finalnym cyklu spotkań będzie stworzenie przez studentów krótkiej animacji typu stop motion. 
WAŻNE! Aby w pełni korzystać z zajęć online potrzebny będzie komputer lub laptop - niestety sam smartfon nie wystarczy.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2020/2021 roku.

24. Pisanie kreatywne (grupa podstawowa) – odkrywamy wolność pisania.

Wyobraźnia pisarska nie zna granic! Wszędzie czają się tematy na opowiadanie, poetyckie porównania i niezwykłe, zasłyszane w metrze dialogi. Spotkajmy się i wspólnie spróbujmy opisać literacko otaczającą nas rzeczywistość oraz przekonująco wyrazić nasze życie wewnętrzne.

Pisanie kreatywne odbywa się w duetach, grupach oraz indywidualnie. Na seminariach powstają różnorodne teksty. Właściwe tworzenie za każdym razem poprzedzone jest rundą inspiracji, podczas której uczestnicy i uczestniczki dzielą się pomysłami na fabułę, bohaterów, czy motywy literackie. Wymyślone elementy trafiają do wspólnej puli inspiracji, z której potem mogą korzystać wszystkie osoby uczestniczące.

Zajęcia ukierunkowane są na upodmiotowienie młodych twórców i twórczyń oraz umożliwienie im stworzenia prywatnej relacji z językiem polskim. Kształtują również umiejętności publicznego występowania, dzięki czytaniu tekstów na głos podczas zajęć.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2020/2021 roku.

25. Pisanie kreatywne (grupa kontynuująca) – odkrywamy wolność pisania.

Wyobraźnia pisarska nie zna granic! Wszędzie czają się tematy na opowiadanie, poetyckie porównania i niezwykłe, zasłyszane w metrze dialogi. Spotkajmy się i wspólnie spróbujmy opisać literacko otaczającą nas rzeczywistość oraz przekonująco wyrazić nasze życie wewnętrzne.

Pisanie kreatywne odbywa się w duetach, grupach oraz indywidualnie. Na seminariach powstają różnorodne teksty. Właściwe tworzenie za każdym razem poprzedzone jest rundą inspiracji, podczas której uczestnicy i uczestniczki dzielą się pomysłami na fabułę, bohaterów, czy motywy literackie. Wymyślone elementy trafiają do wspólnej puli inspiracji, z której potem mogą korzystać wszystkie osoby uczestniczące.

Zajęcia ukierunkowane są na upodmiotowienie młodych twórców i twórczyń oraz umożliwienie im stworzenia prywatnej relacji z językiem polskim. Kształtują również umiejętności publicznego występowania, dzięki czytaniu tekstów na głos podczas zajęć.

UWAGA! Specjalizacja skierowana do studentów uczestniczących w zajęciach z Pisania kreatywnego w roku akademickim 2020/21, chcących kontynuować swoją przygodę z twórczym pisaniem.

26. Film – tworzymy własne etiudy filmowe.

Każdy film składa się z tysiąca małych szczegółów i nic z tego, co widzimy na ekranie, nie znalazło się tam przypadkiem. Osobą, która decyduje o tych wszystkich elementach i złożeniu ich w całość jest reżyser. Na czym dokładnie polega jego praca? Przekonacie się sami, realizując miniprojekt filmowy.

Na zajęciach przejdziemy szczegółowo przez proces powstawania filmowej sceny i przygotowania do jej nagrywania. Powołamy do życia swoich filmowych bohaterów, poznamy ich historie i motywacje, stworzymy świat, w którym przebywają. Wyjaśnimy sobie, czym jest detal a czym plan pełny i zbliżenie oraz co nam dają różne ustawienia kamery. Na koniec sceny zostaną nagrane, zmontowane i filmowy debiut będziemy mieli już za sobą!

Specjalizacja będzie również okazją do rozwijania kompetencji miękkich takich jak praca w grupie, komunikatywność, a także świetnym treningiem dla kreatywności.

27. Fotografia – opowiadamy historię za pomocą zdjęć.

Czy wiesz, że „obiektywem” w ciele człowieka jest oko? Fotografia łączy w sobie znajomość zagadnień technicznych, wrażliwość artystyczną i dbałość o detale.

Podczas cyklu seminariów uczestnicy stworzą własną historię opowiedzianą za pomocą zdjęć. Studenci dowiedzą się, jak poprawnie fotografować i komponować obraz.
Nauczą się obserwować i kreować światło, dzięki czemu wykonają jeszcze bardziej profesjonalne, klimatyczne zdjęcia. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest fotografia uliczna, odkryją magię miasta i jego mieszkańców.


Udział w zajęciach będzie dla studentów okazją do rozwijania kreatywności i zainteresowań fotograficznych. Cykl seminariów uświadomi im, jak ważne są umiejętności techniczne i wrażliwość artystyczna fotografa. Efektem pracy projektowej będzie samodzielnie stworzona wystawa prac, na którą złożą się indywidualne minireportaże fotograficzne studentów.
Ważne! Na zajęciach student będzie potrzebować własnego, cyfrowego aparatu fotograficznego. Najlepiej sprawdzi się aparat typu lustrzanka - ale nie jest on warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach.


UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2020/2021 roku.

28. Projektowanie doświadczeń użytkownika (UX Design) – tworzymy prototyp aplikacji.

Z jakich narzędzi korzystać, aby strony otwierały się bez problemu na różnych urządzeniach, niezależnie od używanej przeglądarki? Po co tworzyć audiodeskrypcję obrazów?

Projektowanie doświadczeń użytkownika,  to coś więcej niż tylko design. Jest nie tylko procesem zbierania pomysłów oraz ich estetycznym aranżowaniem i wdrażaniem, ale i otwieraniem się na najróżniejsze potrzeby odbiorców. Zaprojektowanie aplikacji, która będzie cieszyć się ich uznaniem, wymaga wielogodzinnych konsultacji z potencjalnymi użytkownikami. Trzeba zadbać o wiele szczególnych potrzeb nowych klientów i zbadać możliwości ich sprzętu elektronicznego. 

Na zajęciach z projektowania doświadczeń użytkownika, nasi studenci spróbują swoich sił w projektowaniu user experience. Podzieleni na grupy, przejdą pod okiem Mistrza przez pięcioetapowy  proces projektowania aplikacji. Zgodnie z metodą design thinking,  w której kluczowe jest rozwijanie i doskonalenie umiejętności pozwalających zrozumieć i uwzględnić szybkie zmiany w środowisku i zachowaniach użytkowników, przeprowadzą własne badania rynkowe. Postarają się znaleźć niekonwencjonalne rozwiązania, ciekawe pomysły na prototypowanie i testy użyteczności,  aby odkryć nowe sposoby zaspokajania potrzeb klientów.  Stworzą, z dbałością o wszelkie szczegóły, prototypy własnych aplikacji mobilnych, bądź stron internetowych, odpowiadających na potrzeby wybranej grupy odbiorców.

29. Psychologia społeczna – badamy wirtualną rzeczywistość.

Czy wiesz, że w czerwcu 2018 roku liczba użytkowników Instagrama przekroczyła 1 miliard? W Polsce z tego serwisu korzysta ok. 6 milionów osób, a prawie 20% z nich to użytkownicy w wieku 13-17 lat. 

Czy zastanawiałeś się, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na użytkowników mediów społecznościowych, jak wiele w ostatnich miesiącach powstało teorii spiskowych na temat koronawirusa oraz kto jest na nie szczególnie podatny? A może ciekawi Cię, jakie są odczucia społeczeństwa podczas pandemii, jakie emocje dominują i jak ludzie radzą sobie przy pomocy mediów społecznościowych z ograniczeniem kontaktów? 

Podczas specjalizacji z psychologii społecznej studenci będą pracować metodą projektową. Posługując się metodami ilościowymi i prostymi statystykami, spróbują określić skalę rozprzestrzeniania się teorii na temat koronawirusa i przyjrzą się bliżej grupom społecznym szczególnie podatnym na te teorie. Będą mogli również przyjrzeć się odczuciom, towarzyszącym ludziom podczas pandemii oraz sposobom radzenia sobie z zagrożeniem pandemicznym, emocjami z nim związanymi i ograniczeniem kontaktów społecznych. Studenci zapoznają się z podstawowymi metodami badań psychologicznych, by poprzez zebrane przez siebie dane ustalić prawidłowości i uzyskać lepszy obraz rzeczywistości społecznej. Wyniki swoich analiz będą prezentować podczas spotkania podsumowującego cykl zajęć.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w roku akademickim 2020/21.

30. Dziennikarstwo radiowe – trenujemy warsztat radiowca.

Czy wiesz, że każdy dziennikarz powinien postępować według zasad etyki dziennikarskiej? Jest to zbiór zasad dotyczący m.in. bezstronności, dążenia do prawdy, szacunku oraz oddzielania opinii od informacji.

Podczas seminariów studenci poznają pracę dziennikarza radiowego. Poszukają odpowiedzi na pytania, kim współcześnie jest dziennikarz i jaką rolę społeczną pełni.

W czasie zajęć uczestnicy nauczą się redagować krótkie wiadomości, ułożą program prawdziwego serwisu radiowego i sprawdzą w praktyce, jak się tworzy wywiad. Studenci samodzielnie wybiorą swojego gościa, zaproszą go na wywiad i następnie przeprowadzą z nim rozmowę. Spotkanie zostanie zarejestrowane w formie nagrania audio. 

Dzięki udziałowi w zajęciach studenci rozwiną swoje zainteresowania, kompetencje społeczne oraz umiejętności z zakresu języka polskiego i dziennikarstwa. Finalnym efektem pracy studentów będzie stworzenie profesjonalnego materiału radiowego. 

UWAGA! Specjalizacja jest powtórką programu specj. Dziennikarstwo radiowe realizowanego w 2020/2021 roku w Krakowie.

31. Marketing i PR – poznajemy kluczowe narzędzia działań promocyjnych.


Czy wiesz, że spośród 7,8 miliarda ludzi na świecie, prawie ⅔ korzysta z Internetu? Ten fakt można świetnie wykorzystać, aby reklamować swoje projekty, usługi czy produkty docierając z łatwością do różnych odbiorców. Co, jednak jeśli praktycznie 50% organizacji wykorzystuje Internet do promowania swoich działań? Jak się wyróżnić?


Na zajęciach studenci sprawdzą, co zrobić, aby reklamy – zarówno te podwórkowe, jak i internetowe – nie utonęły w gąszczu innych. Uczestnicy zapoznają się z kluczowymi zasadami i narzędziami marketingu oraz PR-u.


Dowiedzą się: jak z powodzeniem można wykorzystywać media społecznościowe do promocji? Jakich narzędzi warto użyć w planowaniu kampanii? Co trzeba zrobić, by dotrzeć do odbiorców? Czy warto budować relacje z mediami lub zapraszać tzw. influencerów do swoich działań?

Efektem specjalizacji będzie samodzielnie opracowany plan kampanii promocyjnej.
Poprzez udział w zajęciach uczestnicy rozwiną swoją kreatywność, umiejętność komunikacji oraz prezentacji.

UWAGA! Aby pełniej korzystać z zajęć, przyda się komputer lub laptop - sam smartfon może nie wystarczyć.