Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji w semestrze jesiennym na rok 2020/2021 - kierunek Nauka do kwadratu w Krakowie

WPŁYW CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKO – temat przewodni wszystkich specjalizacji w semestrze jesiennym w Krakowie

Naukowcy są zgodni, że źródło zmian klimatycznych ma kilka przyczyn. Część z nich jest wywołana przez czynniki naturalne, za część odpowiadamy my - ludzie, mieszkańcy Ziemi. Każdy z nas może przyczynić się jednak do poprawy stanu środowiska przyrodniczego. Wystarczy wprowadzić w swoje życie dobre praktyki i nawyki, takie jak: oszczędzanie wody, segregowanie odpadów lub korzystanie z odnawialnych źródeł energii. 

W semestrze jesiennym studenci będą mieli szansę pogłębić swoją wiedzę na temat zjawisk klimatycznych oraz możliwości ochrony klimatu. Uczestnicy zajęć z różnych stron przyjrzą się zarówno negatywnym, jak i pozytywnym działaniom człowieka, które wpływają na środowisko. Porozmawiają o ludzkich nawykach i zaproponują proekologiczne rozwiązania. Dzięki różnorodności projektowej (od biotechnologii i klimatologii, przez tworzenie ekologicznej aplikacji i projektu samochodu, po teatr i eco design) studenci zbadają temat w sposób interdyscyplinarny – prezentując szeroki wachlarz pomysłów. W czasie konferencji naukowej podsumowującej semestr wszystkie grupy badawcze przedstawią swoje projekty, wnioski i obserwacje na temat wpływu człowieka na środowisko.

Proponowane specjalizacje w semestrze jesiennym

Na kierunku Nauka do kwadratu student realizuje jedną specjalizację w ciągu jednego semestru. Poniżej propozycja specjalizacji w I semestrze:

1. Biotechnologia roślin
2. Klimatologia
3. Biotechnologia żywności
4. Planowanie przestrzenne
5. Eco design
6. Ekologiczna motoryzacja
7. Aplikacja edukacyjna
8. Teatr
9. Psychologia

1. Biotechnologia roślin – projektujemy uprawy odpornych roślin

Rośliny uprawiane metodą in vitro charakteryzują się tym, że wybiera się najzdrowsze i najodporniejsze okazy, które są następnie klonowane. Podaje się im pożywki i roztwory zawierające składniki odżywcze. 

Masowa produkcja doskonałych i pozbawionych pasożytów roślin - marzenie naukowców czy realna przyszłość? Czy wyhodowana w sterylnych i kontrolowanych warunkach roślina zachowuje ten sam wygląd i wartości odżywcze, co oryginał?

Podczas cyklu zajęć studenci w praktyce znajdą odpowiedzi na te pytania. Wykonają pożywki dla roślin, wyhodują je, a następnie dokonają pomiarów, aby sprawdzić, czy otrzymane metodą in vitro rośliny są idealnymi klonami tych otrzymanych drogą zwykłego rozmnażania wegetatywnego. Uczestnicy zajęć zastanowią się również, jak biotechnologia wpływa na środowisko naturalne.

Celem zajęć będzie zaprojektowanie uprawy roślin, która będzie odporna na choroby oraz będzie miała mniejsze wymogi dotyczące warunków środowiskowych. Rezultaty pracy studenci przedstawią na konferencji naukowej podsumowującej semestr.

2. Klimatologia – przyglądamy się zmianom klimatycznym na świecie

Ewolucja klimatu to rzecz normalna i zachodząca od milionów lat. Mimo to, współcześnie obserwujemy drastyczne przyspieszenie tempa zmian klimatycznych. Czy działalność człowieka jest na tyle groźna, że zagraża on swojej własnej egzystencji? Skąd wiadomo, że człowiek zmienia klimat Ziemi? 

Podczas cyklu zajęć studenci poznają odpowiedzi na te pytania. Zastanowią się, z jakimi zjawiskami pogodowymi będą miały do czynienia przyszłe pokolenia oraz co możemy wspólnie zrobić, aby spowolnić zmiany klimatyczne. Uczestnicy przyjrzą się też opiniom różnych grup społecznych i interesariuszy – od ekstremalnych obrońców przyrody, przez zwolenników status quo, aż po wyznawców teorii spiskowych. Poznają różne metodologie badań wykorzystywanych w klimatologii, a także mechanizmy przyrodnicze, które – m.in. przez działalność człowieka – zostają zachwiane.

Podczas cyklu spotkań studenci będą pracować nad finalnym raportem dotyczącym zmian klimatu, który stworzą w ustalonej wspólnie formie. Zaprezentują go podczas konferencji naukowej kończącej semestr.

3. Biotechnologia żywności – badamy poziom zanieczyszczeń w żywności

Zanim żywność trafi na sklepową półkę, a potem na nasze stoły, przechodzi cały szereg rozmaitych badań, których celem jest określenie jej jakości i wartości odżywczych. Jak wyglądają takie badania?

Żywność, którą jemy, najczęściej jest już przetworzona. Na przykład kupujemy chleb zamiast mąki, pijemy mleko wyprodukowane w zakładzie mleczarskim oraz sięgamy po mrożone warzywa ze sklepowej zamrażarki. Na zajęciach studenci dowiedzą się, w jaki sposób żywność jest przetwarzana i w jaki sposób sprawdza się, czy znajdują się w niej niepożądane substancje. Uczestnicy wykonają proste analizy na wybranych produktach żywnościowych, szukając pozostałości środków ochrony żywności i mykotoksyn. Poznają normy jakościowe wybranych produktów i sposoby kontroli ich jakości. Dzięki temu dowiedzą się również, jak dokonywać rozsądnych wyborów przy sklepowych półkach.


Studenci przygotują raport ze swoich badań, a wnioski i ewentualne zalecenia przedstawią podczas konferencji naukowej kończącej semestr.

4. Planowanie przestrzenne – projektujemy osiedle przyszłości

Planowanie wyprzedza działanie. Dzięki planowaniu przestrzeni miejskiej możemy zagospodarować pustą przestrzeń lub zreorganizować istniejącą, działając w duchu ładu przestrzennego. Jak nasze pomysły połączyć z ekologią?

Uczestnicy poznają podstawy warsztatu urbanisty oraz proces planowania miasta. Nauczą się pracować z mapą oraz poznają podstawowe standardy urbanistyczne stosowane w gospodarce przestrzennej (dokumenty planistyczne). Dowiedzą się więcej na temat nowoczesnego projektowania w duchu eko i smart.

W trakcie pracy studenci będą korzystać z programu do szkicowania i modelowania trójwymiarowego. Ich najważniejszym zadaniem będzie przygotowanie projektu architektonicznego spełniającego wymogi nowoczesnego osiedla. 

Efektem prac będzie szkic lub makieta smart osiedla spełniającego normy ekologiczne oraz przyjaznego mieszkańcom i zwierzętom. Swoje projekty studenci zaprezentują podczas konferencji naukowej kończącej semestr.

UWAGA! Specjalizacja będzie zawierać elementy specjalizacji “Architektura” realizowanej w roku 2019/20.

5. Eco design – twórczo wykorzystujemy zużyte przedmioty

Każdy przedmiot, który kiedykolwiek wyrzuciłeś, wciąż istnieje w jakiejś formie na naszej planecie. Nigdy nie produkowaliśmy tak wiele, a co za tym idzie – nie tworzyliśmy też takiej ilości odpadów. Przeciętny Polak wytwarza 268 kg odpadów rocznie!

Podczas zajęć studenci zapoznają się z przykładami z szerokiego nurtu ecological art (sztuki zaangażowanej w promowanie ekologii), skupiając się na kierunkach upcykling i eco design. Dowiedzą się, w jaki sposób artyści wyrażają swój głos w sprawie czystej Ziemi. Następnie studenci włączą się w ekologiczną aktywność twórczą pod okiem doświadczonego artysty. Starym, zużytym przedmiotom, odpadom oraz surowcom wtórnym nadadzą nowy wyraz i nową jakość. 

Kulminacją projektu będzie pokaz nowych przedmiotów użytkowych (np. pufy, dywanu, przybornika na biurko) zaprojektowanych i wykonanych przez młodych projektantów. Przedmioty te, poprzez użyte do ich stworzenia materiały, staną się manifestacją sprzeciwu wobec dalszej degradacji planety. Tym samym studenci połączą manualną i twórczą pracę z zaangażowaniem społecznym.

UWAGA! Przed zajęciami studenci mogą zostać poproszeni o gromadzenie surowców wtórnych.

6. Ekologiczna motoryzacja – tworzymy projekt samochodu przyszłości

Eksperci z Boston Consulting Group przewidują, że za 10 lat na światowych drogach „zelektryfikowane pojazdy” będą stanowiły ok. 51% wszystkich pojazdów*. Jak powstaje nowoczesna motoryzacja dbająca o klimat?

Podczas zajęć studenci przejdą proces pracy projektowej nad ekologicznym modelem samochodu. Studenci zaczną od kreatywnych koncepcji nowoczesnych pojazdów, przejdą przez konsultację swoich pomysłów z fachowcami od eco-mobility, a następnie zaprojektują swój pojazd przyszłości. Uczestnicy dowiedzą się, jak istotna jest współpraca programistów i inżynierów w procesie tworzenia nowych rozwiązań w motoryzacji.

Celem zajęć będzie zaprojektowanie modelu ekologicznego samochodu oraz zaprezentowanie go i omówienie jego unikalności podczas konferencji naukowej. 

*Publikacja “Who Will Drive Electric Cars to the Tipping Point?” dostępna tutaj - klik!

7. Aplikacja edukacyjna – projektujemy z myślą o środowisku

Urządzenia mobilne są nieodłączną częścią naszej codzienności. Oprogramowanie użytkowe, czyli niektóre “apki” na naszych telefonach, mają funkcje nie tyle rozrywkowe, co praktyczne – pomagają nam sprawniej wykonywać codzienne zadania. Czy ułatwiają nam też chronić środowisko?

W trakcie zajęć studenci zaprojektują oraz zaprogramują aplikację, której motywem przewodnim będzie ochrona środowiska. Poznają Androida, czyli najpopularniejszy system zasilający urządzenia mobilne. Zdobędą podstawową wiedzę na jego temat oraz napiszą pierwszą mobilną aplikację. Uczestnicy nauczą się również, w jaki sposób wykorzystać przygotowany wcześniej kod do stworzenia działającego programu. Przetestują przygotowane kody w aplikacji AppInventor 2. Ten edukacyjny program wykorzystuje visual scripting do tworzenia aplikacji w przystępny, zrozumiały sposób. 

Zajęcia pozwolą studentom rozwinąć umiejętność pracy w zespole, kreatywność, a także nauczą, jak wykorzystać grę jako medium służące edukacji oraz opowieści o problemach współczesnego świata. Celem wspólnej pracy będzie zaprojektowanie aplikacji edukacyjnej atrakcyjnej dla użytkownika, pomagającej w segregacji śmieci.

UWAGA! Zajęcia nie są kursem programowania od podstaw. Znajomość jednego wybranego języka programowania u uczestników będzie mile widziana. Zajęcia nie są kontynuacją specjalizacji “Programowanie gier” ani “Game design” z roku 2019/20.

Na zajęcia student powinien zabierać swój smartfon (najlepiej z dostępem do internetu).

8. Teatr – tworzymy etiudę ekologiczną

Czy można wyrazić manifest bez słów? Pantomima, jako specyficzna forma ruchu, pozwala odkrywać nowe możliwości plastycznego poruszania się w przestrzeni. Uruchamia ciało w nowy sposób, porusza naturalne sfery wyobraźni i pozwala wyrazić więcej, niż nam się wydaje.

Podczas zajęć studenci będą pracować z aktorem pantomimy. Dowiedzą się, czym jest ruch sceniczny, skąd aktor czerpie inspiracje i jakie powinien posiadać umiejętności. Będą budować świadomość swojego ciała, by sprawnie używać go jako narzędzia w pracy nad rolą, źródła ekspresji oraz wyrażania emocji i poglądów. Doświadczenie sceniczne pozwoli im także lepiej poznać samych siebie, podnieść świadomość swoich potrzeb i granic.

Uczestnicy sprawdzą swoje umiejętności nabyte podczas warsztatów w praktyce. Zadaniem studentów będzie wyreżyserowanie i odegranie krótkiej etiudy pantomimicznej poruszającej temat zmian klimatycznych i ochrony środowiska. Jej fragmenty zaprezentują podczas konferencji naukowej.

9. Psychologia – analizujemy nowe zjawiska dotyczące zdrowia emocjonalnego

Negatywne działania człowieka oddziałujące na środowisko wiążą się nie tylko z topniejącymi lodowcami czy płonącymi lasami. Mają wpływ także na nasze umysły i emocje. Coraz częściej w źródłach naukowych i popularnonaukowych pojawia się pojęcie “depresji klimatycznej”. Jak badać to uczucie niepokoju oraz jak sobie z nim radzić?


Podczas cyklu zajęć studenci poznają wybrane pojęcia z zakresu psychologii. Zastanowią się, skąd wziął się termin “depresja klimatyczna”. Poprzez podejście uczestniczące wypracują zestaw pojęć związanych z tematem przewodnim.

Następnie uczestnicy pod okiem prowadzącej przygotują minibadanie oparte o analizę jakościową - opisującą uczucia i emocje ludzi wobec aktualnych zdarzeń lub sytuacji związanych ze zmianami klimatycznymi. Dzięki temu studenci poznają ideologie oraz przekonania społeczne dotyczące sytuacji klimatycznej, a także przyjrzą się własnym przekonaniom.

Efektem pracy projektowej będzie stworzenie poradnika o zdrowiu emocjonalnym w obliczu wizji apokaliptycznych zmian klimatycznych przygotowanego w wybranej przez studentów formie.