Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji w semestrze wiosennym w roku akademickim 2019/2020 - kierunek Nauka do kwadratu w Krakowie

Ryzyka globalizacji – problem badawczy wszystkich specjalizacji w semestrze wiosennym

Globalizacja to termin opisujący zjawiska, które dzieją się w każdej części naszego globu. Mamy globalne mocarstwa, globalne firmy i globalne produkty. Oglądamy te same filmy, ubieramy się podobnie i wszyscy wiemy, kim jest Batman. Kurczenie się świata, skracanie dystansu, szybka wymiana informacji, dostępność świata na wyciągnięcie ręki – to niewątpliwie pozytywna strona globalizacji.

Czy proces ten ma swoje minusy? Czy życie w „globalnej wiosce” wiąże się z zagrożeniem?
Ryzyka globalizacji powiązane są z wieloma jej aspektami m.in. w sferze komunikacji (fake newsy), polityki (funkcjonowanie instytucji międzynarodowych, konflikty), ochrony danych w internecie (cyberbezpieczeństwo) oraz kultury (przenikanie się symboli, wartości). Jak globalizacja wpływa na życie codzienne ludzi? Czy są granice globalizacji?

Realizując różne tematy w ramach wybranych specjalizacji, studenci dowiedzą się, czym jest globalizacja oraz jakie są jej przyczyny i skutki. Sprawdzą, co zyskujemy, a co tracimy, żyjąc w globalnej wiosce oraz jakie korzyści i problemy wynikają z ujednolicenia i skrócenia dystansu. Uczestnicy zwrócą również uwagę na konkretne problemy oraz zaproponują rozwiązania, które pozwolą na racjonalne funkcjonowanie w dobie globalizacji.
Poniżej proponujemy następujące specjalizacje w semestrze jesiennym:

1. Komunikacja społeczna – weryfikujemy fake newsy i mierzymy się z manipulacją
2. Neuromarketing – badamy zachowania konsumenckie
3. Polityka światowa – analizujemy sytuację geopolityczną na świecie
4. Energetyka światowa – tworzymy symulację blackoutową
5. Ochrona praw człowieka – sprawdzamy, jak prawo chroni jednostkę
6. Cyberbezpieczeństwo – tworzymy system zabezpieczeń sieci
7. Game design – projektujemy geopolityczną grę strategiczną
8. Popkultura – badamy rynek kultury masowej

1. Komunikacja społeczna – weryfikujemy fake newsy i mierzymy się z manipulacją

Informacje prezentowane w czasopismach, radiu, telewizji czy internecie można podzielić na fakty i opinie. Różnice między nimi są znaczące. Odbiorca (także młody) musi być krytyczny wobec przekazu medialnego i znać środki używane przez dziennikarzy, blogerów i vlogerów.

Skąd media biorą informacje? Czy w telewizji zawsze mówią prawdę? Czy fake newsy są nowym zjawiskiem? Jak badać memy?

Zajęcia oparte będą na analizie przekazów medialnych i kanałów przekazu. Studenci zapoznają się z zasadami funkcjonowania globalnego rynku informacji. Bazując na przekazanej im wiedzy o komunikacji w mediach, napiszą przykładowe krótkie teksty prasowe: informacyjne, opiniotwórcze i “fake’owe” (fałszywe). Uczestnicy stworzą również projekt, będący poradnikiem, tłumaczącym, w jaki sposób weryfikować informacje medialne. Wnioski z zajęć przedstawią publiczności na zakończenie roku.

UWAGA! Na wybrane zajęcia studenci będą poproszeni o przyniesienie smartfona, laptopa lub tabletu.

2. Neuromarketing – badamy zachowania konsumenckie
Coca-Cola, Procter & Gamble, General Motors, Kodak, Nestle - to niektóre z globalnych marek, które jako pierwsze wykorzystały techniki neuromarketingu przy tworzeniu kampanii reklamowych.

Czy można zbadać mózg klienta? Z jakich technik i narzędzi badawczych korzysta neuromarketing?
Techniki neuromarketingu opierają się na badaniach reakcji zachodzących w mózgu konsumenta. Odwołują się do pierwotnych potrzeb i reakcji, takich jak pragnienie bezpieczeństwa czy przyjemność związana z przywoływaniem pozytywnych wspomnień. Neuromarketing łączy klasyczne badania marketingowe z różnymi dziedzinami nauki m.in. z psychologią. Badania te dają szerszy obraz tego, co dzieje się w umysłach ludzi patrzących na reklamę lub produkt.

Podczas seminariów uczestnicy poznają nie tylko podstawowe zagadnienia związane z marketingiem, ale także przykładowe mechanizmy zachowań konsumenckich. Dowiedzą się, na czym polegają wybrane narzędzia komunikacji. Podczas praktycznych ćwiczeń uczestnicy zbadają, jak pracuje mózg osoby poddanej badaniu marketingowemu. Zadaniem studentów będzie zaprojektowanie reklamy wybranego produktu dla odpowiedniej grupy odbiorców. Zespoły dokonają przeglądu technik neuromarketingowych i wybiorą te, które mogą najmocniej oddziaływać na konsumenta.

UWAGA! Na tej specjalizacji będą wykorzystywane elementy ćwiczeń ze specjalizacji “Neuronauka” z roku 2018/19.

3. Polityka światowa – analizujemy sytuację geopolityczną na świecie
Według komentatorów Izrael, Iran, Syria, USA, Rosja, Chiny, Pakistan, Korea Północna, Turcja i Egipt to państwa, które mogą doprowadzić do trzeciej wojny światowej. Czy to możliwe?

Obecnie na świecie toczy się kilkadziesiąt konfliktów o charakterze ekonomicznym, terytorialnym, narodowościowym lub ideologiczno-religijnym. W związku z wojną w Syrii coraz częściej słyszymy o podwyższonym ryzyku ataków terrorystycznych.

Czym zajmują się specjaliści od stosunków międzynarodowych? Dlaczego na świecie wybuchają konflikty i jakie są ich konsekwencje? Czy konfliktów międzynarodowych można uniknąć?

Podczas seminariów uczestnicy dowiedzą się, czym jest polityka międzynarodowa, jakie państwa są głównymi graczami na arenie politycznej i dlaczego zyskały taką rangę. Studenci zastanowią się, jak pokojowo można rozwiązywać konflikty między państwami. Wcielą się w role decydentów i opracują symulację rozmów dyplomatycznych dwóch państw w sprawie wybranego problemu międzynarodowego.

4. Energetyka światowa – tworzymy symulację blackoutową
Bez prądu nie działają przedmioty codziennego użytku czy sprzęt medyczny, niezbędny do ratowania i podtrzymywania życia. Co się stanie, jeśli zabrakłoby prądu na kilka godzin, kilka dni czy tygodni? Czy państwa są w stanie długo funkcjonować bez energii?

Blackout to potoczne pojęcie określające dużą awarię systemu, powodującą całkowity zanik energii elektrycznej. Czy możemy uchronić się przed blackoutem? Czy można stworzyć alternatywne źródła energii?

Podczas zajęć studenci dowiedzą się, jak funkcjonuje światowa energetyka i systemy zasilania awaryjnego. Zastanowią się, w jaki sposób kraje mogą zabezpieczyć się przed globalną awarią. Uczestnicy będą poszukiwali odpowiedzi na pytanie: „Co by było, gdyby odciąć kraje lub kontynenty od prądu?". Na podstawie researchu, przewidywań naukowców, a także własnych pomysłów przedstawią w formie symulacji scenariusz blackoutowy. Zaproponują własne rozwiązania, które w razie awarii mogą ochronić społeczeństwa przed chaosem.

5. Ochrona praw człowieka – sprawdzamy, jak prawo chroni jednostkę
„Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw.” - głosi Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jak to wygląda we współczesnym świecie? Czy równość, wolność i godność są wartościami równorzędnymi dla wszystkich ludzi? Czy łamanie praw człowieka to problem jedynie krajów słabo rozwiniętych?

Podczas seminariów studenci dowiedzą się, co się dzieje w sytuacji, gdy prawa jednostki są łamane. Pod okiem edukatorów Amnesty International poszerzą wiedzę na temat przynależnych nam praw i nauczą się jak je chronić. Bazując na prawdziwych przykładach z historii, zdobędą niezbędne informacje oraz umiejętności, żeby reagować na przypadki ich naruszania. Uczestnicy sprawdzą, czy we współczesnym społeczeństwie w różnych zakątkach świata kształtowane są postawy tolerancji, szacunku i respektowania praw człowieka.

Zwieńczeniem seminarium będzie zaplanowanie kampanii społecznej opowiadającej o ważnym problemie - łamaniu praw człowieka we współczesnym świecie.

6. Cyberbezpieczeństwo – tworzymy system zabezpieczeń sieci
Wystarczy tylko jedna sekunda, żeby na Facebooku pojawiło się 41 tysięcy postów. W trakcie jednej minuty internauci wysyłają ponad 500 milionów e-maili, a miliony użytkowników loguje się na swoje konta społecznościowe, e-mailowe czy bankowe.

Skąd pewność, że nasze dane są bezpieczne w internecie? Jak stworzyć zabezpieczenia, które szybko i skutecznie zakodują ważne dla nas treści?

Podczas zajęć studenci dowiedzą się, jak wygląda przepływ danych w globalnym cyfrowym świecie. Wspólnie z prowadzącymi poruszą kwestie bezpieczeństwa danych na przykładzie kluczy publicznych i prywatnych. Zapoznają się z podstawami programu Python i za jego pomocą zbudują komunikator. Uczestnicy będą pracować zespołowo i projektowo: ustalą harmonogram działań i cele. Studenci podczas konferencji naukowej zaprezentują publiczności finalny projekt komunikatora.

UWAGA! Zajęcia nie są kontynuacją specjalizacji "Cyberbezpieczeństwo" na kierunku Mistrz i Uczeń z roku 2018/19.

7. Game design – projektujemy geopolityczną grę strategiczną
Gry komputerowe, które dawniej służyły tylko rozrywce, dziś wykraczają poza ramy czystej zabawy. Serious games to nowa koncepcja, dzięki której grając, możemy dobrze się bawić, zdobywać wiedzę i pracować nad rozwiązywaniem ważnych problemów społecznych, także tych globalnych.

W trakcie tego cyklu zajęć studenci sprawdzą, z jakich narzędzi mogą korzystać programiści, żeby wpływać na rozwiązywanie globalnych sporów. Dokonają przeglądu współczesnych konfliktów światowych. Na tej podstawie zaprojektują grę strategiczną – symulację sporu dyplomatycznego między wymyślonymi państwami w obronie lokalnych interesów, przeciwstawiając się wpływowi globalizacji. W czasie seminariów studenci zgłębią tajniki programu Unity. Efektem ich pracy będzie gra komputerowa składająca się z kilku poziomów, którą zaprezentują podczas konferencji naukowej na koniec roku.

Ważne! Program seminariów bazuje na specjalizacji „Edukacyjne gry - tworzymy grę komputerową z ważnym przekazem społecznym” realizowanej w roku 2018/2019. Zmianie ulega jedynie opracowywane w grze zagadnienie.

8. Popkultura – badamy rynek kultury masowej
Często spotykamy się z wyrażeniem „legenda popkultury”. W muzyce powstał nawet osobny nurt, czyli pop. Dlaczego pewne wytwory kultury stają się popularne? Dlaczego Lord Vader, Madonna i puszka zupy pomidorowej to symbole popkultury?

Kulturę popularną tworzą różne dziedziny m.in. wiedza o mediach, filmie, literaturze, a nawet o grach komputerowych. Jej częścią jest również nowoczesna komunikacja. Podczas seminariów studenci poznają wybrane zagadnienia dotyczące popkultury. Dowiedzą się, co ją cechuje, jakie są jej źródła i jak będzie wyglądać jej przyszłość. Uczniowie dokonają również przeglądu materiałów audiowizualnych (np. dzieł malarskich, utworów muzycznych, filmów) i poszukają ciekawych odniesień na rynku globalnych produktów dla młodzieży. Wykorzystają do tego internet, przeszukując portale społecznościowe i platformy zakupowe.

Uczestnicy bazując na zdobytej wiedzy, odpowiedzą na pytania, czy kultura masowa to kultura popularna oraz czym jest konsumpcjonizm. Omówią również rolę internetu w rozwoju kultury i zdobywaniu popularności oraz przeanalizują zagrożenia z tym związane.Podczas konferencji naukowej kończącej rok akademicki, studenci przedstawią swoją wizję trendów popkultury.