Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji na rok 2020/2021 - kierunek Mistrz i Uczeń w Krakowie

Studenci na kierunku Mistrz i Uczeń realizują dwie specjalizacje w roku szkolnym - po jednej na każdy semestr.
Poniżej znajduje się lista i opis proponowanych specjalizacji.

Specjalizacje:


1. Fotografia
2. Dziennikarstwo radiowe
3. Animacja poklatkowa
4. Teatr
5. Chemia sądowa
6. Genetyka
7. Astronomia
8. Mikrobiologia
9. Hematologia
10. Projektowanie gier
11. Robotyka
12. Urbanistyka
13. Elektronika
14. Projektowanie aplikacji
15. Modelowanie przestrzenne

1. Fotografia – opowiadamy historię za pomocą zdjęć

Czy wiesz, że „obiektywem” w ciele człowieka jest oko? Fotografia łączy w sobie znajomość zagadnień technicznych, wrażliwość artystyczną i dbałość o detale.


Podczas seminariów uczestnicy stworzą własną historię opowiedzianą za pomocą zdjęć. Studenci dowiedzą się, jak poprawnie fotografować i komponować obraz. Pracując w plenerze, nauczą się obserwować i kreować światło. Dzięki temu wykonają jeszcze bardziej profesjonalne, klimatyczne zdjęcia. Uczestnicy dowiedzą się, czym w praktyce jest fotografia uliczna, odkryją magię miasta i jego mieszkańców.
Udział w zajęciach będzie dla studentów okazją do rozwijania kreatywności i zainteresowań fotograficznych. Cykl seminariów uświadomi im, jak ważna jest rola fotografa, jego umiejętności techniczne i wrażliwość artystyczna. Efektem pracy projektowej będzie samodzielnie stworzona wystawa prac, na którą złożą się indywidualne minireportaże fotograficzne studentów.

Ważne! Na zajęciach student będzie potrzebować własnego, cyfrowego aparatu fotograficznego. Najlepiej sprawdzi się aparat typu lustrzanka - ale nie jest on warunkiem koniecznym do uczestnictwa w zajęciach.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

2. Dziennikarstwo radiowe – trenujemy warsztat radiowca

Czy wiesz, że każdy dziennikarz powinien postępować według zasad etyki dziennikarskiej? Jest to zbiór zasad dotyczący m.in. bezstronności, dążenia do prawdy, szacunku oraz oddzielania opinii od informacji.

Podczas seminariów studenci poznają pracę dziennikarza radiowego. Poszukają odpowiedzi na pytania, kim współcześnie jest dziennikarz i jaką rolę społeczną pełni.


W czasie zajęć uczestnicy nauczą się redagować krótkie wiadomości, ułożą program prawdziwego serwisu radiowego i sprawdzą w praktyce, jak się tworzy wywiad. Studenci samodzielnie wybiorą swojego gościa, zaproszą go na wywiad i następnie przeprowadzą z nim rozmowę. Spotkanie zostanie zarejestrowane w formie nagrania audio. Uczestnicy stworzą również dokumentację fotograficzną z tej wizyty.Dzięki udziałowi w zajęciach studenci rozwiną swoje zainteresowania, kompetencje społeczne oraz umiejętności z zakresu języka polskiego i dziennikarstwa.
Finalnym efektem pracy studentów będzie stworzenie profesjonalnego materiału radiowego. 

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

3. Animacja poklatkowa – tworzymy krótką formę filmową

Czy wiesz, że jedna sekunda tradycyjnego filmu animowanego składa się średnio z 24 osobnych rysunków? Do zrealizowania pełnometrażowego filmu potrzeba od kilkuset tysięcy do kilku milionów takich rysunków.

Tworzenie animacji to tworzenie nowej rzeczywistości. Na zajęciach studenci dowiedzą się, jak wyglądają poszczególne etapy pracy nad filmem animowanym. Swoją pracę rozpoczną od stworzenia storyboardu, który pomoże im przenieść pomysł ze sfery planowania do realizacji. Następnie, na podświetlanych stołach do rysowania i stanowiskach zdjęciowych do rejestracji animacji poklatkowej, zrealizują animację w wybranej technice klasycznej. W kolejnym kroku uczestnicy dowiedzą się, jak zmontować swoje zdjęcia i dodać do nich dźwięk, aby nadać animacji ostateczny kształt artystyczny. Na ostatnich zajęciach studenci zamienią pracownię w kino, do którego zaproszą rodziców na premierowy pokaz swoich dzieł filmowych.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

4. Teatr – tworzymy etiudę teatralną

Czy wiesz, że w Teatrze Wielkim w Warszawie znajdują się nie tylko imponujących rozmiarów scena i widownia, ale też różnego rodzaju pracownie? Mieszczą się tam m.in. malarnia, pracownia stolarska, krawiecka i florystyczna, a wszystkie po to, by powstało niezwykłe dzieło teatralne.

W trakcie zajęć studenci zostaną wprowadzeni w świat teatru, zapoznają się z pracą aktora, reżysera, dramaturga, scenografa i charakteryzatora. Specjalizacja teatralna da uczestnikom okazję do poznania warsztatu aktora i różnych sposobów pracy nad spektaklem. Studenci zastanowią się nad tym, skąd aktor czerpie inspiracje i jakie powinien posiadać umiejętności. Uczestnicy będą budowali świadomość swojego ciała, by sprawnie używać go jako narzędzia w pracy nad rolą, źródła ekspresji i wyrażania emocji. Doświadczenie sceniczne pozwoli im także lepiej poznać samych siebie, podnieść świadomość swoich potrzeb i granic.

Na ostatnim seminarium studenci pokażą swoim rodzicom własną etiudę teatralną.

5. Chemia sądowa – podążamy śladami przestępstwa

Czy wiesz, że istnieje zwierzę, którego bruzdy na opuszkach palców są prawie nie do odróżnienia od ludzkich linii papilarnych i to nawet pod mikroskopem elektronowym?

Na zajęciach studenci zapoznają się z rolą, jaką w procesie dochodzeniowym odgrywa chemik. Poznają miejsce zdarzenia, a znalezione przez nich ślady staną się obiektem wnikliwej obserwacji. Uczestnicy wcielą się w rolę chemika sądowego i przeprowadzą serię badań śladów biologicznych i fizykochemicznych, które pozwolą im odtworzyć serię zdarzeń na miejscu zbrodni.

W trakcie pokazu końcowego studenci przedstawią swoim rodzicom, jak wyglądała ich praca jako analityków i chemików sądowych. Opowiedzą o tym, jak zbierali ślady i analizowali wyniki ekspertyz. 

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

6. Genetyka – poznajemy geny i szukamy DNA

DNA to “alfabet” zapisany na dwóch niciach. W jaki sposób zostały zapisane w DNA instrukcje dotyczące budowy organizmów i ich funkcjonowania?

Podczas seminariów studenci dowiedzą się, czym są geny oraz odkryją podstawowe zasady dziedziczenia cech. Poznają organizację żywej komórki i odnajdą w niej materiał genetyczny. Uczestnicy zapoznają się również z technikami wykorzystywanymi w laboratorium genetycznym. Przeprowadzą własne analizy rodowodów, odkryją pokrewieństwo między gatunkami zwierząt oraz stworzą własne modele komórki i nici DNA. Zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce, izolując DNA z owoców.

Zajęcia wprowadzą studentów w podstawowe zagadnienia genetyki oraz zaprezentują jej zastosowanie w badaniach medycznych. Uczestnicy nauczą się wykonywać doświadczenia, a także formułować wnioski na podstawie uzyskanych wyników. Seminarium pokaże studentom, że genetyka jest bardzo dynamiczną i przyszłościową dziedziną nauki. Ostatnie zajęcia poświęcone będą prezentacji doświadczeń studentów w pracy z DNA.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

7. Astronomia – poznajemy warsztat pracy astronoma

Czy wiesz, że każdego roku, dzięki doskonaleniu aparatur badawczych oraz współpracy naukowców z całego świata, możliwe jest odkrywanie nowych, nieznanych dotąd faktów o Wszechświecie?

Seminaria wprowadzą studentów w podstawowe zagadnienia astronomii. Uczniowie poznają techniki i metody wykorzystywane w dawnych oraz współczesnych obserwacjach nieba. Studenci będą korzystać z radiowych i optycznych instrumentów astronomicznych. Samodzielnie będą też dokonywać analizy zebranych danych.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy nie tylko rozwiną swoje zainteresowania z zakresu fizyki i matematyki, ale także udoskonalą umiejętności krytycznego myślenia, koncentracji uwagi oraz dyscypliny, niezbędnej w pracy naukowej. Na koniec seminariów studenci przygotują prezentację wyników swoich obserwacji i wykonanych zdjęć astronomicznych.

UWAGA! W przypadku większej ilości uczestników, na zajęciach studenci będą potrzebować swojego laptopa. Zajęcia odbywają się w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dojazd do tej lokalizacji komunikacją miejską jest utrudniony. Prosimy o uwzględnienie tych informacji przy wyborze specjalizacji.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

8. Mikrobiologia – poznajemy naukę o mikroorganizmach

Czy wiesz, że istnieją takie odmiany bakterii, na które nie działają żadne znane antybiotyki? Od pewnego czasu obserwuje się także zjawisko narastania oporności bakterii na antybiotyki, które do niedawna były wobec nich skuteczne.

Uczestnicy będą mieli okazję przeanalizować przypadek pacjenta z zakażeniem bakteryjnym. Sami wykonają szereg badań, aby uzyskać wynik, na podstawie którego lekarz dobiera właściwe celowane leczenie antybiotykowe. Studenci samodzielnie prześledzą również przypadki epidemii, które miały miejsce w ciągu ostatnich lat oraz spróbują określić ich przyczyny i drogi szerzenia się.

Studenci zdobędą wiedzę dotyczącą zakażeń, antybiotyków, badań mikrobiologicznych i epidemiologicznych. Seminarium będzie także okazją do doskonalenia umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia oraz pracy w grupie. Na ostatnich zajęciach studenci przedstawią rodzicom przypadek swojego pacjenta wraz z wynikami doświadczeń, które udało im się wykonać.

UWAGA! Warsztaty będą wymagały zgody rodziców na wykonanie wymazu z wewnętrznej części policzka.

Hematologia – poznajemy metody pracy analityka medycznego

Krew jest niezwykłą, płynną tkanką, bez której nie potrafimy żyć. Mimo rozwoju medycyny, do dziś nie ma jej sztucznych zamienników. Krwi wciąż nie można wyprodukować, można ją co najwyżej oddać. 


Badania krwi są dziś podstawą diagnostyki większości ludzkich chorób. Ich wyniki niczym lustro odzwierciedlają stan naszego zdrowia, odsłaniają skrzętnie skrywane złe nawyki, ale także wysyłają ostrzeżenia, których nie powinniśmy ignorować.Zapraszamy wszystkich odważnych i ciekawych studentów, by przyjrzeli się z bliska swojej własnej krwi. Podczas zajęć, w warunkach sterylnych, studenci wcielą się w rolę diagnosty i będą badać własną krew. Wykonają podstawowe analizy morfologiczne i diagnostyczne. Zajęcia będą świetną okazją do poznania laboratorium analitycznego. Uczestnicy przekonają się, ile wysiłku trzeba włożyć w uzyskanie rzetelnego wyniku badania oraz jak należy go interpretować.

Na ostatnim spotkaniu studenci zaprezentują rodzicom wyniki przeprowadzonych doświadczeń i badań.

UWAGA! Warsztaty będą wymagały zgody rodziców na pobieranie niewielkiej ilości krwi z palca dziecka na każdych zajęciach.

Projektowanie gier – tworzymy mechanikę gry

Czy wiesz, że gry fabularne porównuje się z teatrem kukiełkowym, w którym to gracz jest głównym aktorem, a projektant scenarzystą, który kreuje świat? Tworzenie mechaniki gry to ustalanie zasad funkcjonowania fikcyjnej rzeczywistości i rozwijanie jasnej, spójnej narracji.  

Czy da się zaprojektować własną grę bez użycia komputera? Zajęcia będą dla uczestnika okazją do wcielenia się w rolę projektanta gry, który przekazuje programiście jej gotowy scenariusz i mechanikę. Studenci dowiedzą się, czym jest mechanika gry. Następnie, przedstawią koncepcję własnej gry, przygotowując jej prototyp i scenariusz. Następnie uczestnicy przetestują swoje prototypy, odgrywając różne sceny. 


Na zajęciach studenci stworzą wizualne opracowanie gry. Poznają graficzne narzędzia do projektowania. Dowiedzą się, w jaki sposób buduje się poziomy gier, operuje się scenerią czy postaciami.

Efektem zajęć będzie w całości wymyślona, zaplanowana i zaprojektowana gra - w wersji ręcznie zrobionego modelu, który studenci zaprezentują swoim najbliższym.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

Robotyka – porozumiewamy się z maszyną

Czy wiesz, że co roku na całym świecie organizowane są zawody robotów, które rywalizują ze sobą w ponad 10 kategoriach? Jedną z nich jest walka sumo, inspirowana walkami, które odbywają się w Japonii.

W trakcie seminariów studenci nauczą się podstaw porozumiewania się z maszyną, żeby zrealizować najważniejszy cel – skutecznie zepchnąć robota-przeciwnika poza ring. Uczniowie nie tylko poznają prawa robotyki i sposoby wykorzystania maszyn, ale także nauczą się poprawnie budować konstrukcje robotów Lego Mindstorms. Ponadto, stworzą program sterowania robotem i komunikacji z nim, poznając język programowania C. 


W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu mechaniki, matematyki i sensoryki. Zajęcia zakończą się prezentacją funkcji skonstruowanego robota mobilnego oraz walką sumo-robotów.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2019/2020 roku.

Urbanistyka – projektujemy Miasto Przyszłości

Czy wiesz, że architektura niektórych miast jest tak zróżnicowana dzięki ich bogatej historii? W Ankarze, stolicy Turcji, z czasów rzymskich pozostały m.in. łaźnia czy Kolumna Juliana, a pozostałości bizantyjskie to cytadela i cmentarz. Jednak nie każde miasto było założone w starożytności lub średniowieczu, część nadal powstaje lub zmienia swój układ architektoniczny. 

Na zajęciach studenci będą mieli okazję zaprojektować własne Miasto Przyszłości. Uczestnicy poznają podstawy warsztatu urbanisty, pojęcia używane w zawodzie oraz proces planowania miasta. Zastanowią się także, z jakimi problemami borykają się nowo zakładane miasta, a z jakimi te, które posiadają swą wielowiekową tradycję. Studenci postarają się również poszukać odpowiedzi na pytanie – jakie specyficzne problemy ma nasze miasto? 

Na seminariach uczestnicy będą pracować z użyciem makiety oraz graficznego programu do projektowania. Efektem specjalizacji będzie zaprojektowane Miasto Przyszłości, które na ostatnich zajęciach zostanie zaprezentowane rodzicom.

Elektronika – ożywiamy własne projekty za pomocą Arduino

Czy wiesz, że systemem Arduino możesz sterować za pomocą czujnika umieszczonego przy bucie? Twórcy serii “Gwiezdne Wojny” wykorzystali ten mechanizm do skonstruowania protezy ręki jednego z bohaterów filmu – Luke’a Skywalkera.   

Jak sygnalizuje się informacje na diodach LED oraz wyświetlaczu tekstowym? Jaką technikę wykorzystują czujniki parkowania? Co jest ważniejsze - rezystor czy kondensator? Studenci podczas cyklu warsztatów opanują podstawy elektroniki i programowania mikrokontrolerów w środowisku Arduino. Poprzez samodzielne składanie wybranych układów elektronicznych dowiedzą się, do czego służą poszczególne elementy, poznają ich budowę i zasady działania.

Zajęcia na pograniczu robotyki, automatyki, elektroniki i informatyki będą świetną okazją do rozwinięcia umiejętności logicznego myślenia oraz kreatywnego rozwiązywania problemów. 

Efektem specjalizacji będzie skonstruowanie i zaprogramowanie autorskich urządzeń na bazie popularnego Arduino.

Projektowanie aplikacji – poznajemy warsztat pracy programisty

Korzystanie z aplikacji to codzienny nawyk przeciętnego użytkownika. Użytkownicy z 10 krajów: Indii, Brazylii, Chin, Korei Południowej, Niemiec, USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Japonii i Meksyku, korzystają średnio z 30 aplikacji miesięcznie. 

Jak zaprogramować przydatną dla siebie aplikację? Na zajęciach studenci zaprojektują aplikację internetową, która będzie pomocna w organizacji własnego czasu. Posłużą się językami programowania HTML, CSS i JavaScript. Uczestnicy poznają i wykorzystają również narzędzia do tworzenia designu aplikacji, aby jej wizualne elementy były estetyczne oraz przyjazne dla użytkownika. Na końcu połączą gotową już aplikację z bazą danych, tak aby można było ją opublikować.

Dzięki udziałowi w zajęciach, uczestnicy rozwiną analityczne i kreatywne myślenie, poznają podstawowe zasady rządzące programowaniem oraz nauczą się pracy w grupie. Studenci stworzą własną aplikację, którą przetestują i pokażą na ostatnich zajęciach rodzicom.

Uwaga! Zajęcia wprowadzają podstawowe umiejętności programowania. Przeznaczone są dla osób, które nie miały żadnej styczności z programowaniem.

Modelowanie przestrzenne – poznajemy druk 3D

Czy wiesz, że jednym z najbardziej popularnych mitów krążących wokół technologii druku 3D jest ten, że jest to technologia nowa? Tymczasem jej historia sięga lat 80-tych XX wieku, kiedy Charles Hull stworzył pierwszą oficjalną metodę drukowania przestrzennego.


Kiedyś metoda druku 3D była zarezerwowana jedynie dla profesjonalistów, dzisiaj niemal każdy z nas może mieć (lub zbudować!) swoją drukarkę w domu i  projektować nowe przedmioty. Podczas seminariów studenci dowiedzą się, jakie możliwości dają różnego rodzaju  drukarki 3D oraz jakie są zasady technologii druku. Zastanowią się także, jak można wykorzystać tę technikę w różnych dziedzinach życia. Wspólnie sprawdzą jak wygląda proces druku, stworzą koncepcję nowego produktu dla wybranej kategorii oraz ją zrealizują. 

Efektem finalnym specjalizacji będzie zaprojektowany i wykonany druk 3D wybranego obiektu.