Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Lista specjalizacji na rok 2019/2020 - kierunek Mistrz i Uczeń w Krakowie

SPECJALIZACJE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNE

1. Fotografia – chwytamy niepowtarzalną chwilę
Czy wiesz, że „obiektywem” w ciele człowieka jest oko? Fotografia łączy w sobie znajomość zagadnień technicznych, wrażliwość artystyczną i dbałość o detale.

Podczas seminariów uczestnicy stworzą własną historię opowiedzianą za pomocą zdjęć. Studenci dowiedzą się, jak poprawnie fotografować i komponować obraz. Pracując w plenerze nauczą się obserwować i kreować światło. Dzięki temu wykonają jeszcze bardziej profesjonalne, klimatyczne zdjęcia. Efektem projektu będzie stworzenie wystawy prac, samodzielnie przygotowanej przez studentów.

Udział w zajęciach będzie dla studentów okazją do rozwijania zainteresowań fotograficznych. Cykl seminariów uświadomi im, jak ważna jest rola fotografa (jego umiejętności techniczne i wrażliwość artystyczna).

UWAGA! Na zajęcia student powinien przynosić własny, cyfrowy aparat fotograficzny.

Specjalizacja była realizowana w 2018/2019 roku.

2. Dziennikarstwo radiowe – trenujemy warsztat radiowca
Czy wiesz, że każdy dziennikarz powinien postępować według zasad etyki dziennikarskiej? Jest to zbiór zasad dotyczący m.in. bezstronności, dążenia do prawdy, szacunku czy też oddzielenia opinii od informacji.

Podczas seminariów studenci poznają pracę dziennikarza radiowego. Poszukają odpowiedzi na pytania, kim współcześnie jest dziennikarz i jaką rolę społeczną pełni. W czasie cyklu zajęć uczestnicy nauczą się redagować krótkie wiadomości, ułożą program prawdziwego serwisu radiowego i sprawdzą w praktyce, czym jest wywiad i jak się go tworzy. Studenci samodzielnie wybiorą swojego gościa, zaproszą go na wywiad i następnie przeprowadzą z nim rozmowę. Spotkanie zostanie zarejestrowane w formie nagrania audio. Uczestnicy stworzą również dokumentację fotograficzną z tej wizyty.

Dzięki udziałowi w zajęciach studenci rozwiną swoje zainteresowania, kompetencje społeczne oraz umiejętności z zakresu języka polskiego i dziennikarstwa.
Finalnym efektem pracy studentów będzie stworzenie profesjonalnego materiału radiowego.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2018/2019 roku.

3. Animacja poklatkowa – tworzymy krótką formę filmową
Czy wiesz, że jedna sekunda tradycyjnego filmu animowanego składa się średnio z 24 osobnych rysunków? Do zrealizowania pełnometrażowego filmu potrzeba od kilkuset tysięcy do kilku milionów takich rysunków.

Tworzenie animacji to tworzenie nowej rzeczywistości. Na zajęciach studenci dowiedzą się, jak wyglądają poszczególne etapy pracy nad filmem animowanym. Swoją pracę rozpoczną od stworzenia storyboardu, który pomoże im przenieść pomysł ze sfery planowania do realizacji. Następnie, na podświetlanych stołach do rysowania i stanowiskach zdjęciowych do rejestracji animacji poklatkowej, zrealizują animację w wybranej technice klasycznej. Potem uczestnicy dowiedzą się, jak zmontować swoje zdjęcia i dodać do nich dźwięk, aby nadać animacji ostateczny kształt artystyczny.

Na ostatnich zajęciach studenci zamienią pracownię w kino, do którego zaproszą rodziców na premierowy pokaz swoich dzieł filmowych.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2018/2019 roku.

4. Prawo – badamy przestępstwa w sieci
Czy wiecie, czym jest prawo w sieci i w jakich sytuacjach je stosujemy? Zastanawialiście się kiedykolwiek nad tym, czy każde udostępnienie piosenki jest przestępstwem?

Podczas zajęć studenci poznają zawody prawnicze oraz ich rolę na sądowej sali rozpraw. Dowiedzą się i sprawdzą w praktyce, za co odpowiada sędzia, adwokat, radca prawny czy prokurator. Nauczą się, jak przeprowadza się przewód sądowy, czym są przestępstwa w sieci i jaka kara za nie grozi.
Uczestnicy poznają również zasady bezpiecznego i zgodnego z prawem poruszania się w sieci internetowej, zaznajomią się z prawem autorskim oraz prawem dotyczącego nowych technologii. Wykonają analizy akt i nauczą się w krytyczny sposób oceniać dowody. Kulminacją zajęć będzie wcielenie się w rolę adwokata, sędziego, prokuratora i przeprowadzenie przewodu sądowego, aby dowieść winy bądź niewinności oskarżonych.

Dzięki udziałowi w zajęciach studenci nie tylko rozwiną swoje kompetencje społeczne i zainteresowania z zakresu szeroko rozumianego prawa, ale także udoskonalą umiejętność krytycznego i przyczynowo-skutkowego myślenia.

5. Kryminalistyka – przeprowadzamy dochodzenie
W kryminalistyce wykorzystuje się wiedzę i metody działania z różnych dziedzin m.in. z chemii, medycyny, psychologii i fizyki. Obecnie w pracy kryminalistycznej większą rolę odgrywają najnowsze zdobycze techniki niż dociekliwość i "szósty zmysł".

Podczas zajęć studenci wcielą się w rolę kryminalistyków. Zapoznają się z ich pracą, technikami oraz nauczą się badać ślady i tworzyć wersje śledcze. Uczestnicy będą posługiwać się narzędziami z walizki kryminalistycznej. Efektem finalnym zajęć będzie rozwiązanie zagadki kryminalnej.

Dzięki udziałowi w zajęciach studenci rozwiną swoje zainteresowania oraz umiejętności z zakresu medycyny sądowej, psychologii i socjologii. Ponadto, będą ćwiczyć zdolność krytycznego i przyczynowo-skutkowego myślenia.

UWAGA! W jednych zajęciach cyklu będzie aktywnie uczestniczył pies tropiący. W przypadku posiadanej alergii bądź lęku przed zwierzęciem prosimy o rozważenie wyboru innej specjalizacji.

SPECJALIZACJE PRZYRODNICZE

1. Chemia sądowa – podążamy śladami przestępstwa
Czy wiesz, że istnieje zwierzę, którego bruzdy na opuszkach palców są prawie nie do odróżnienia od ludzkich linii papilarnych i to nawet pod mikroskopem elektronowym?

Na zajęciach studenci zapoznają się z rolą, jaką w procesie dochodzeniowym odgrywa chemik. Poznają miejsce zdarzenia, a znalezione przez nich ślady staną się obiektem wnikliwej obserwacji. Uczestnicy wcielą się w rolę chemika sądowego i przeprowadzą serię badań biologicznych i fizykochemicznych, które pozwolą im odtworzyć serię zdarzeń na miejscu zbrodni.

W trakcie pokazu końcowego studenci przedstawią swoim rodzicom, jak wyglądała ich praca jako analityków i chemików sądowych. Opowiedzą o tym, jak zbierali ślady i analizowali wyniki ekspertyz.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2018/2019 roku.

2. Chemia kosmetyczna – produkujemy kosmetyki
Każdy składnik kosmetyków ma swoje znaczenie. Chociaż ich łacińskie nazwy na pierwszy rzut oka wydają się tajemnicze, wspólnie odkryjemy, co się za nimi kryje.

Podczas seminariów studenci wcielą się w role chemików, produkujących kosmetyki dla osób w różnym wieku. Uczestnicy będą poznawać techniki, metody i zasady układania receptur kosmetycznych, stosowanych w laboratoriach chemicznych na całym świecie. Samodzielnie zaprojektują i stworzą kosmetyki zarówno ze składników naturalnych, jak i tych wykonanych laboratoryjnie. Studenci zapoznają się również z procesami fizykochemicznymi, które są wykorzystywane przy ich produkcji. Podczas zajęć powstanie seria kosmetyków gotowych do użycia i dostosowanych do odpowiedniej grupy wiekowej.

Dzięki udziałowi w zajęciach studenci nie tylko rozwiną swoje zainteresowania z zakresu chemii, fizyki i biologii, ale także udoskonalą umiejętność krytycznego myślenia oraz dyscypliny niezbędnej w pracy naukowej.

3. Genetyka – poznajemy geny i szukamy DNA
Czy wiesz, że DNA to alfabet zapisany na dwóch niciach? Zastanawiałeś się kiedykolwiek, w jaki sposób zostały zapisane w DNA instrukcje dotyczące budowy organizmów i ich funkcjonowania?

Podczas seminariów studenci dowiedzą się, czym są geny i odkryją podstawowe zasady dziedziczenia cech. Poznają organizację żywej komórki i odnajdą w niej materiał genetyczny. Uczniowie zapoznają się również z technikami wykorzystywanymi w laboratorium genetycznym. Przeprowadzą własne analizy rodowodów, odkryją pokrewieństwo między gatunkami zwierząt oraz stworzą własne modele komórki i nici DNA. Zdobytą wiedzę wykorzystają w praktyce, izolując DNA z owoców. W ramach cyklu spotkań projektowych studenci przygotują prezentację swoich doświadczeń w pracy z DNA.

Zajęcia wprowadzą studentów w podstawowe zagadnienia genetyki oraz zaprezentują jej zastosowanie w badaniach medycznych. Uczestnicy nauczą się wykonywać doświadczenia, pracując indywidualnie i zespołowo, a także formułować wnioski na podstawie uzyskanych wyników. Seminarium pokaże uczniom, że genetyka jest bardzo dynamiczną i przyszłościową dziedziną nauki.

4. Astronomia – poznajemy warsztat pracy astronoma
Czy wiesz, że każdego roku, dzięki doskonaleniu aparatur badawczych oraz współpracy naukowców z całego świata, możliwe jest odkrywanie nowych, nieznanych dotąd faktów o Wszechświecie?

Seminaria wprowadzą studentów w podstawowe zagadnienia z astronomii. Uczniowie poznają techniki i metody wykorzystywane w dawnych oraz współczesnych obserwacjach astronomicznych. Studenci będą korzystać z radiowych i optycznych instrumentów astronomicznych. Samodzielnie będą też wykonywać analizę zebranych danych. Na koniec seminariów studenci przygotują prezentację wyników swoich obserwacji i wykonywanych zdjęć astronomicznych.

Dzięki udziałowi w zajęciach uczestnicy nie tylko rozwiną swoje zainteresowania z zakresu fizyki i matematyki, ale także udoskonalą umiejętności krytycznego myślenia, koncentracji uwagi oraz dyscypliny, niezbędnej w pracy naukowej.

Zajęcia odbywają się w Obserwatorium Astronomicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dojazd do tej lokalizacji komunikacją miejską jest utrudniony. Prosimy o uwzględnienie tych informacji przy wyborze specjalizacji.

SPECJALIZACJE TECHNOLOGICZNE

1. Projektowanie gier – tworzymy mechanikę gry
Czy wiesz, że gry fabularne porównuje się z teatrem kukiełkowym, w którym to gracz jest głównym aktorem, a projektant scenarzystą, który kreuje świat? Tworzenie mechaniki gry to ustalanie zasad funkcjonowania fikcyjnej rzeczywistości i rozwijanie jasnej narracji.

Czy da się zaprojektować własną grę bez użycia komputera? Jak odnaleźć klucz do sukcesu w branży sprzedaży gier? Zajęcia będą dla uczestnika okazją do wcielenia się w rolę projektanta gry, który przekazuje programiście gotowy scenariusz i mechanikę gry. Studenci dowiedzą się, czym jest mechanika gry. Następnie, przedstawią koncepcję własnej gry, przygotowując jej prototyp i scenariusz. Uczestnicy przetestują również swoje koncepcje, odgrywając różne sceny.

Studenci będą także odpowiedzialni za audiowizualne opracowanie gry. Poznają konkretne techniki specjalne oddziałujące na odbiorcę. Uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób operuje się w grze światłem, muzyką, scenerią czy postaciami. Uczniowie będą pracowali nad mechaniką gry, wykorzystując technikę analogową. W trakcie realizacji projektu użyją komputerów do pracy z obrazem i dźwiękiem. Na koniec zajęć wykonają projekt własnej gry.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2018/2019 roku.

2. Robotyka – porozumiewamy się z maszyną
Czy wiesz, że co roku na całym świecie organizowane są zawody robotów, które rywalizują ze sobą w ponad 10 kategoriach? Jedną z nich jest walka sumo, inspirowana walkami sumo, które odbywają się w Japonii.

W trakcie seminariów studenci nauczą się podstaw porozumiewania się z maszyną, żeby zrealizować najważniejszy cel - skutecznie zepchnąć robota-przeciwnika poza ring. Uczniowie nie tylko poznają prawa robotyki i sposoby wykorzystania maszyn, ale także nauczą się poprawnie budować konstrukcje robotów Lego Mindstorms. Ponadto, stworzą program sterowania robotem i komunikacji z nim, poznając język programowania C.

W trakcie zajęć studenci zdobędą wiedzę z zakresu mechaniki, matematyki i sensoryki. Zajęcia zakończą się prezentacją funkcji skonstruowanego robota mobilnego oraz walką sumo-robotów.

UWAGA! Specjalizacja była realizowana w 2018/2019 roku.

3. Automatyka – zwiększamy efektywność pracy
Mottem przewodnim zajęć będą japońskie słowa KAI (zmiana) i ZEN (dobry), składające się na pojęcie kaizen. Kaizen jest techniką ciągłego doskonalenia, zakładającą, że duże rezultaty wynikają z małych zmian, nagromadzonych w czasie.
Strategia kaizen leży u podstaw automatyzacji. Badacze tej dziedziny nieustannie zadają jedno pytanie: w jaki sposób zwiększyć efektywność pracy?

Podczas seminariów studenci nauczą się poprawnie budować konstrukcje robotów. Poznają prawa automatyki, robotyki i sposoby wykorzystania maszyn. Uczniowie stworzą również makietę zautomatyzowanej kopalni, poznając język programowania C oraz język graficzny.

W trakcie cyklu zajęć uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu mechaniki, matematyki i sensoryki. Efektem finalnym projektu będzie wykonanie zautomatyzowanej kopalni.

4. Bezpieczeństwo sieci – tworzymy system szyfrowania wiadomości
Czy wiesz, że Juliusz Cezar, komunikując się z podwładnymi, posługiwał się własną techniką zwaną dziś szyfrem Cezara? Szyfrowanie i kodowanie to techniki od wieków wykorzystywane do zabezpieczania korespondencji.

Podczas zajęć studenci nauczą się podstaw programowania stron WWW, wykorzystując technologie HTML, CSS i JavaScript. Uczniowie poznają też pojęcia wykorzystywane w codziennej pracy web developera oraz teorie i techniki szyfrowania danych, stosowane od wieków. Studenci stworzą własną aplikację, zapewniającą bezpieczne przesyłanie wiadomości tekstowych.

Uczestnicy zajęć rozwiną umiejętność logicznego myślenia oraz poznają podstawy logiki i matematyki szyfrów.

Uwaga! Zajęcia przeznaczone są dla studentów, którzy pracowali już z co najmniej jednym dowolnym językiem programowania.

5. Programowanie aplikacji - poznajemy język SCRATCH
Korzystanie z aplikacji to codzienny nawyk użytkownika. Czy wiesz, że użytkownicy z 10 krajów: Indii, Brazylii, Chin, Korei Południowej, Niemiec, USA, Francji, UK, Japonii i Meksyku, korzystają ze średnio 30 aplikacji miesięcznie?
Jak zaprogramować przydatną dla siebie aplikację?

Na zajęciach studenci stworzą prostą aplikację z animacją lub muzyką, posługując się językiem SCRATCH. W trakcie pracy poznają pojęcia takie jak „bloczki”, „duszki” czy „instrukcje”. Następnie, podzielą aplikacje na poszczególne części, każdą z nich zajmie się inny zespół studentów. Uczestnicy zajęć będą programować bloczki i implementować je, a finalnie stworzą własną aplikację, którą przetestują na zakończenie zajęć.

Dzięki zajęciom studenci poznają zarówno podstawy programowania, jak i język SCRATCH. Rozwiną również swoje kompetencje społeczne i nauczą się pracy w grupie.

Uwaga! Zajęcia wprowadzają podstawowe umiejętności programowania. Dedykowane dla osób, które nie miały żadnej styczności z programowaniem.