Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!
14 - 16 lat

Nauka do kwadratu

Potęgujemy radość poznawania
2 wykłady
12 seminariów
Każdy student wcieli się w rolę naukowca, specjalisty, eksperta i zrealizuje projekt zgodnie z nowoczesnymi standardami. Ideą kierunku jest takie prowadzenie zajęć, by przez rozumienie nawet skomplikowanych zagadnień nastolatek pojął istotę danej dziedziny i potrafił wykorzystać jej założenia w praktyce. Przed wszystkimi studentami zostaną postawione dwa problemy (po jednym na każdy semestr). Studenci, uczestnicząc w wybranej przez siebie specjalizacji, spróbują rozwiązać problem, wykorzystując założenia danej dyscypliny naukowej. W ten sposób samodzielnie przekonają się, jak ważną rolę odgrywa nauka we współczesnym świecie.

Na studentów czekają: nowoczesne ośrodki naukowe i kulturowe, naukowcy w roli mentorów i problemy do rozwiązania metodą projektu. Warsztaty kompetencyjne i seminaria pod okiem naukowców pozwolą młodym ludziom odkryć swoje zainteresowania i talenty, a dodatkowo zaobserwować, jak poszczególne dyscypliny naukowe korespondują ze sobą, uzupełniają się i wspólnie wpływają na jakość naszego życia. Do wyboru są liczne specjalizacje o różnorodnej tematyce.

Studenci uczestniczący w cyklu zajęć:
— zgłębią określoną dziedzinę nauki,
— nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
— przeprowadzą projekt,
— będą doskonalić kompetencje społeczne (pracę w grupie, komunikację itp.).

W trakcie zajęć studenci rozwiną:
— umiejętność krytycznego myślenia,
— zdolność twórczego rozwiązywania problemów,
— chęć rozumienia i zmieniania otaczającego ich świata.

Organizacja kierunku Nauka do kwadratu w roku 2019/20

— Z uwagi na sytuację epidemiologiczną wszystkie zajęcia realizowane są w formie zajęć on-line (Platforma Microsoft Teams). Zajęcia odbywają się w soboty.
— każdy student musi zostać zapisany na poszczególne zajęcia poprzez panel rodzica,
— terminy zajęć są niezmienialne i zostaną podane na początku każdego semestru na cały semestr z góry. Po rozpoczęciu zajęć nie ma możliwości zwrotu opłaty w razie rezygnacji studenta z uczestnictwa w programie Nauka do kwadratu.
 

Rok akademicki
I SEMESTR
II SEMESTR
Seminaria ON-LINE w ramach specjalizacji wybranej w I semestrze
Seminaria ON-LINE w ramach specjalizacji wybranej w II semestrze
12 seminariów
60 min
12 seminariów
60 min
1 wykład
60 min
1 wykład
60 min
Lista specjalizacji na kierunku Nauka do kwadratu w roku 2020/21

Plan zajęć

Wybierz miasto
Wybierz semestr
Wybierz grupę
blok / specjalizacja
zapisy
zajęcia