Nauka do kwadratu

Potęgujemy radość poznawania

Nauka do kwadratu

Potęgujemy radość poznawania

Dla dzieci w wieku 14 - 16 lat
Zajęcia w ciągu roku 2 wykłady, 2 minikonferencje, seminaria (24 godz.), 2 warsztaty kompetencyjne

Każdy student wcieli się w rolę naukowca, specjalisty, eksperta i zrealizuje projekt zgodnie z nowoczesnymi standardami. Ideą kierunku jest takie prowadzenie zajęć, by przez rozumienie nawet skomplikowanych zagadnień nastolatek pojął istotę danej dziedziny i potrafił wykorzystać jej założenia w praktyce. Przed wszystkimi studentami zostaną postawione dwa problemy (po jednym na każdy semestr). Studenci, uczestnicząc w wybranej przez siebie specjalizacji, spróbują rozwiązać problem, wykorzystując założenia danej dyscypliny naukowej. W ten sposób samodzielnie przekonają się, jak ważną rolę odgrywa nauka we współczesnym świecie.

Na studentów czekają: nowoczesne ośrodki naukowe i kulturowe, naukowcy w roli mentorów i problemy do rozwiązania metodą projektu. Warsztaty kompetencyjne i seminaria pod okiem naukowców pozwolą młodym ludziom odkryć swoje zainteresowania i talenty, a dodatkowo zaobserwować, jak poszczególne dyscypliny naukowe korespondują ze sobą, uzupełniają się i wspólnie wpływają na jakość naszego życia. Do wyboru są liczne specjalizacje o różnorodnej tematyce.

Studenci uczestniczący w cyklu zajęć:

  • — zgłębią określoną dziedzinę nauki,
  • — nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
  • — przeprowadzą projekt,
  • — będą doskonalić kompetencje społeczne (pracę w grupie, komunikację itp.).

W trakcie zajęć studenci rozwiną:

  • — umiejętność krytycznego myślenia,
  • — zdolność twórczego rozwiązywania problemów,
  • — chęć rozumienia i zmieniania otaczającego ich świata.

Organizacja kierunku Nauka do kwadratu w roku 2019/20

  • — każdy student musi zostać zapisany na poszczególne zajęcia poprzez panel rodzica,
  • — zajęcia odbywają się w soboty,
  • — terminy zajęć są niezmienialne i zostaną podane na początku każdego semestru na cały semestr z góry. Po rozpoczęciu zajęć nie ma możliwości zwrotu opłaty w razie rezygnacji studenta z uczestnictwa w programie Nauka do kwadratu.

Lista specjalizacji na kierunku Nauka do kwadratu w roku 2019/20