Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!
12 i 13 lat

Mistrz i Uczeń

Pogłębiamy wiedzę
8 wykładów
10 seminariów
Na tym kierunku studenci rozpoczynają pracę metodą projektu badawczego. Skupiają ciekawość poznawczą wokół jednego tematu, a wiedzę na jego temat pogłębiają przez cały semestr pod okiem prowadzących - mentorów. Mając wsparcie naukowców, stawiają pytania badawcze, planują przebieg procesu, eksperymentują i weryfikują przyjęte założenia, a następnie wyciągają wnioski.

Seminariom towarzyszą interdyscyplinarne wykłady, na których studenci spotykają się z autorytetami reprezentującymi różne dziedziny nauki, sztuki czy biznesu. Studenci wchodzą w relację z mistrzami - zadają pytania, weryfikują własne pomysły, pytają o motywacje. Udział w wykładach pomaga młodym słuchaczom poszerzać horyzonty wiedzy, pokazuje im różne aspekty funkcjonowania świata, pomaga znaleźć własny kierunek zainteresowań. Seminaria i wykłady przekazują akademicką wiedzę z danej dziedziny na poziomie rozszerzonym, ale dostosowanym do wieku studentów.

Studenci uczestniczący w cyklu zajęć:
— zgłębią określoną dziedzinę nauki,
— nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
— przeprowadzą projekt,
— będą doskonalić kompetencje społeczne (pracę w grupie, komunikację itp.).

W trakcie zajęć studenci rozwiną:
— umiejętność krytycznego myślenia,
— zdolność twórczego rozwiązywania problemów,
— chęć rozumienia i zmieniania otaczającego ich świata.

Organizacja zajęć na kierunku Mistrz i Uczeń

Rok akademicki
I SEMESTR
II SEMESTR
Seminaria w ramach specjalizacji wybranej w I semestrze
Seminaria w ramach specjalizacji wybranej w II semestrze
5 seminariów
120 min
5 seminariów
120 min
Wykłady i warsztaty kompetencyjne - dla wszystkich takie same tematy
Wykłady i warsztaty kompetencyjne - dla wszystkich takie same tematy
4 wykłady
60 min
4 wykłady
60 min
1 warsztaty kompetencyjne
120 min
1 warsztaty kompetencyjne
120 min
— każdy student musi zostać zapisany na poszczególne zajęcia poprzez panel rodzica,
— zajęcia odbywają się w soboty,
— w razie nieobecności studenta na zajęciach nie ma możliwości ich odrobienia w innym terminie ani zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia,
— terminy zajęć są niezmienialne i zostaną podane na początku każdego semestru na cały semestr z góry.
— wykłady odbędą się w formie online ze względu na bezpieczeństwo dzieci w pandemii.
Lista specjalizacji na kierunku Mistrz i Uczeń w roku 2020/21

Ważna informacja odnośnie poniższego planu zajęć.

Poniższy plan zajęć prezentuje zajęcia z roku poprzedniego (odrabiane zajęcia) i zajęcia z nowego roku 2020/21, które są oznaczone przedrostkiem NOWY ROK 2020/2021.

Plan zajęć

Wybierz miasto
Wybierz semestr
Wybierz grupę
blok / specjalizacja
zapisy
zajęcia