Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
powrót do oferty

Przygotowujemy plan miasta inkluzywnego

Urbanistyka

Czy wiesz, że w 1800 roku ok. 90% ludności żyło na terenach wiejskich? Dopiero w 2007 roku populacja ludzi mieszkających na terenach zurbanizowanych przerosła ludność zamieszkującą wsie?
Na zajęciach z urbanistyki studenci zmierzą się z wyzwaniami, jakie stoją przed projektantami miast. Zastanowią się, jakie są współczesne urbanistyczne problemy i możliwości ich rozwiązywania, przede wszystkim w kontekście dostępności miast dla osób z różnymi niepełnosprawnościami. Wykonają trójwymiarowy projekt przestrzeni, oparty na założeniach miasta inkluzywnego, spełniającego oczekiwania jego różnych użytkowników.

Podczas zajęć studenci:
- zastanowią się, jak architektura wpływa na jakość naszego życia,
- określą potrzeby mieszkańców miasta,
- wykonają rysunki budowlane,
- opracują trójwymiarowy model miasta inkluzywnego w programie SketchUp.

W czasie specjalizacji studenci zdobędą praktyczne umiejętności niezbędne w pracy urbanisty.  Uczestnicy zajęć będą również trenować myślenie przyczynowo-skutkowe i kreatywność, a także kształtować kompetencje miękkie, takie jak zdolność pracy w grupie. 

Efektem kursu będzie trójwymiarowy model miasta inkluzywnego.

UWAGA! Podobna specjalizacja była realizowana dla kierunku Nauka do Kwadratu w roku akademickim 2022/23 pod nazwą „Urbanistyka”. 

Prowadzący zajęcia: Hanna Zwierzchowska
PR i marketing
Przygotowujemy plan kampanii antydyskryminacyjnej
Poprzednie
Prawo
Przygotowujemy nowelizację prawa antydyskryminacyjnego
Następne