Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
powrót do oferty

Projektujemy miasto piętnastominutowe

Urbanistyka

Czy wiesz,  że w 1800 roku około 90% ludności mieszkała na terenach wiejskich? Dopiero w roku 2007 populacja ludzi mieszkająca na terenach zurbanizowanych przerosła ludność zamieszkującą wsie.
Na zajęciach z urbanistyki studenci zmierzą się z wyzwaniami, jakie stoją współcześnie przed projektantami miast. Zastanowią się, co jest przyczyną oraz jakie mamy możliwości rozwiązania obecnych problemów, takich jak: “rozlewanie się” miast, zarządzanie energią, nadmiar samochodów czy przeludnienie. Wykonają projekt przestrzeni miejskiej oparty na założeniach chronourbanistyki, która łączy ze sobą idee miasta kompaktowego oraz miasta, w którym eliminuje się podział na strefy z określonymi funkcjami. Takie rozwiązania są nie tylko korzystne dla zdrowia i wygody mieszkańców terenów zurbanizowanych, ale też są wyrazem troski o środowisko, ponieważ minimalizują zanieczyszczenia spowodowane transportem prywatnym czy rozbudową istniejącej infrastruktury miejskiej. Efektem projektu będzie stworzenie koncepcji wraz z wizualizacjami.

Uczestnicy spotkań będą również trenować myślenie przyczynowo - skutkowe i kreatywność oraz kształtować kompetencje miękkie. 

Specjalizacja zostanie przeprowadzona zdalnie.Sprawdź inne zajęcia online.
Marketing i PR
Poznajemy narzędzia kampanii społecznych
Poprzednie
Elektronika
Projektujemy urządzenia przydatne w fotowoltaice
Następne