Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
powrót do oferty

Badamy wpływ języka na zjawisko dyskryminacji

Socjologia

Czy wiesz, że każde nasze słowo, które wypuszczamy w przestrzeń publiczną, ma jakiś efekt?
W ramach zajęć studenci sprawdzą, w jaki sposób konstrukcje słowne wiążą się z procesem dyskryminowania niektórych grup społecznych. Wybierając jedną z nich, np. migrantów, uchodźców czy osoby LGBT+, zaprojektują i przeprowadzą własną analizę socjologiczną. Na jej podstawie wyciągną wnioski na temat możliwości kreowania rzeczywistości społecznej za pomocą języka.

Podczas seminariów studenci:
- poznają przykładowe metody i techniki badań społecznych,
- zrealizują badanie z użyciem metody pola semantycznego, 
- przeanalizują teksty artykułów prasowych, z których wybiorą słowa-klucze i dokonają ich redefinicji,
- stworzą narzędzie badawcze, służące m.in. sprawdzeniu, jaki efekt w odbiorcach wywołuje słowo-klucz.

Prace podczas zajęć będą zorganizowane w duchu partycypacyjnego procesu badawczego. Oznacza to aktywne włączenie studentów jako współbadaczy w projektowanie i realizowanie badań na wszystkich etapach projektu: od formułowania problemu badawczego przez tworzenie narzędzia badawczego, realizację badań, aż po analizę i prezentację wyników. 

Efektem specjalizacji będzie grafika prezentująca wyniki badania wraz z jego opisem.

W czasie zajęć studenci poznają logikę procesu badawczego. Będą także doskonalić umiejętności analitycznego i krytycznego myślenia.

Prowadząca: Aleksandra Zalewska - Królak
Projektowanie mody
Projektujemy odzież niebinarną płciowo
Następne