Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
powrót do oferty

Opisujemy emocje młodych ludzi w obliczu wojny

Psychologia

Czy wiesz, że z badań przeprowadzonych w 2022 roku wynika, że uczniowie w wieku 12-18 lat doświadczyli większego stresu w związku z wybuchem wojny w Ukrainie niż w czasie pandemii COVID-19? 
Od początku ataku wojsk rosyjskich na Ukrainę wiele mówi się o kryzysie psychicznym.  Najbardziej narażeni na niego są Ukraińcy, znajdujący się na terenach działań zbrojnych lub zmuszeni do ucieczki poza granice swojego kraju. A jak my działamy w czasach niepewności? Jaka jest nasza kondycja psychiczna? W obliczu tragedii wykazaliśmy się wielką solidarnością wobec narodu ukraińskiego, ale z drugiej strony my także doświadczamy niepokoju. W ramach zajęć studenci zbadają, jak młodzi ludzie opisują wpływ wojny na ich samopoczucie.

Podczas seminariów studenci:
- dowiedzą się, czym charakteryzuje się stres, wywołany wojną,
- poznają mechanizmy obronne uruchamiane w obliczu zagrożenia oraz ich wpływ na zachowanie jednostek i grup,
- zbadają na przykładzie języka, jak młodzież radzi sobie w sytuacji niepewności oraz dokonają analizy tej narracji,
- przekształcą zdobytą wiedzę w twórczą formę, prezentującą głos młodych ludzi.

Efektem specjalizacji będzie zaprezentowanie wniosków z badań podczas konferencji naukowej.

Studenci podczas seminariów pogłębią wiedzę z zakresu psychologii społecznej i psychologii zdrowia. Wyciągną wnioski z badań naukowych i odkryją, jak można je zinterpretować oraz zaprezentować. Rozwiną także kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność, praca w grupie czy myślenie analityczne. 

Prowadząca: Magdalena Michnowicz
Robotyka
Konstruujemy robotyczną rękę do pomocy w czasie wojny
Następne