Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
powrót do oferty

Badamy wpływ wojny na zanieczyszczenie środowiska

Ochrona środowiska

Czy wiesz, że zgodnie z szacunkami Conflict and Environment Observatory w objętym wojną regionie Donbasu składowanych jest aż 10 milionów ton toksycznych odpadów? 
W ramach specjalizacji studenci przekonają się, jak zanieczyszczenia powstałe wskutek działań wojennych zmieniają środowisko. 

Podczas seminariów studenci:
- sprawdzą, co się dzieje z powietrzem, wodą i glebą pod wpływem skażeń smarami, paliwami i popiołami,
- zapoznają się z technikami analizy laboratoryjnej stosowanej w badaniach przyrodniczych,
- dowiedzą się jak poszczególne skażenia mogą być identyfikowane oraz co ich obecność oznacza dla ekosystemu,
- nauczą się określać potencjalne skutki skażeń na terenach objętych konfliktem zbrojnym.

Efektem specjalizacji będzie raport z przeprowadzonych badań, który zostanie zaprezentowany podczas konferencji naukowej. Wyniki analiz zostaną także wzbogacone o rekomendacje studentów dotyczące tego, w jaki sposób radzić sobie z problemami powojennych zanieczyszczeń przyrody.

Uczestnicy seminariów pogłębią swoją wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, rozwiną także kompetencje miękkie, takie jak: praca zespołowa, analityczne i krytyczne myślenie oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
Pomoc humanitarna
Planujemy akcję humanitarną
Poprzednie