Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies
powrót do oferty

Badamy wpływ wojny na skażenie gleby i ekosystemu

Badania przyrodnicze

Czy wiesz, że zgodnie z szacunkami Conflict and Environment Observatory w objętym wojną regionie Donbasu składowanych jest 10 mln ton toksycznych odpadów? Eksplozje w takim otoczeniu generują ogromne zagrożenie nie tylko dla ludzi, ale także ryzyko zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby. 
Jakie konsekwencje ekologiczne niesie za sobą konflikt zbrojny? W ramach specjalizacji studenci przekonają się, jak zanieczyszczenia powstałe wskutek działań wojennych mogą wpływać na właściwości chemiczne różnych gleb. W trakcie zajęć zapoznają się z technikami analizy laboratoryjnej stosowanej w badaniach przyrodniczych. Dowiedzą się także, jak poszczególne skażenia mogą być identyfikowane w próbkach gleby oraz co ich obecność oznacza dla ekosystemu.

Podczas seminariów studenci:
- sprawdzą, które typy gleb są najbardziej podatne na zmiany swoich właściwości pod wpływem zanieczyszczeń smarami, paliwami i popiołami,
- poznają metody i techniki analityczne wykorzystywane w badaniach gleboznawczych,
- przeprowadzą analizy składu molekularnego próbek glebowych metodami spektrometrii w podczerwieni oraz spektrofotometrii UV-VIS (w tym testy na obecność ołowiu),
- nauczą się określać potencjalne skutki skażeń gleby na terenach objętych konfliktem zbrojnym.

Efektem specjalizacji będzie raport z przeprowadzonych badań, który zostanie zaprezentowany podczas konferencji naukowej. Wyniki analiz zostaną także wzbogacone o rekomendacje studentów, w jaki sposób radzić sobie z problemami powojennych zanieczyszczeń przyrody.

Uczestnicy seminariów pogłębią swoją wiedzę z zakresu podstawowych procesów fizycznych i chemicznych zachodzących w glebie. Rozwiną także kompetencje miękkie, takie jak: praca zespołowa, analityczne i krytyczne myślenie oraz radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.

Prowadzący: Mateusz Stolarczyk
Robotyka
Konstruujemy robotyczną rękę do pomocy w czasie wojny
Poprzednie