Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!

Często zadawane pytania

O Uniwersytecie

Kto może być uczestnikiem zajęć?
W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci zapisane na Uniwersytet Dzieci w wieku 6 - 16 lat. W roku akademickim 2021/22 prowadzimy zajęcia w dwóch trybach. 

Studia Stacjonarne dla dzieci urodzonych w latach 2010 - 2015, mogących uczęszczać na zajęcia w Krakowie, Warszawie i Wrocławiu.

Studia Zdalne dla dzieci urodzonych w latach 2005 - 2009, niezależnie od miejsca zamieszkania.
Jak zapisać dziecko na Uniwersytet Dzieci?
Rekrutacja główna na Uniwersytet Dzieci odbywa się w maju, a rekrutacja uzupełniająca w styczniu. 
Dokładne zasady i regulamin rekrutacji na Studia Stacjonarne znajduje się na stronie.
Dokładne zasady i regulamin rekrutacji na Studia Zdalne znajduje się na stronie.
Jakie są warunki zakwalifikowania się na Uniwersytet Dzieci?
W rekrutacji mogą wziąć udział dzieci w wieku 6 - 16 lat. Oferta Uniwersytetu Dzieci skierowana jest do wszystkich dzieci w określonym wieku, dlatego nie liczą się szczególne umiejętności, osiągnięcia w nauce itp. Aby dziecko mogło wziąć udział w rekrutacji niezbędne jest wysłanie zgłoszenia poprzez konto rodzica w określonym terminie.

O wynikach rekrutacji informuje dziekanat drogą mailową. 

Rekrutacja trwa do wyczerpania się miejsc. O dostępności miejsc decyduje kolejność zgłoszeń. Terminowe zgłoszenie i uregulowanie płatności jest gwarancją rezerwacji miejsca na Uniwersytecie Dzieci. 

Dokładne zasady i regulamin rekrutacji na Studia Stacjonarne znajduje się na stronie. 
Dokładne zasady i regulamin rekrutacji na Studia Zdalne znajduje się na stronie.
Jaka jest wysokość opłat?
Informacje o opłatach statutowych znajdują się na stronie.

Z myślą o tych, którzy nie mają możliwości finansowych, Uniwersytet Dzieci stworzył program funduszu stypendialnego dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej. 
W roku akademickim 2021/22 rozdysponowaliśmy wszystkie środki przeznaczone na Fundusz stypendialny.

Informujemy, że w roku szkolnym 2021/22 Fundacja nie udziela dofinansowania z tytułu trzeciego i kolejnego dziecka w rodzinie studiującego na Uniwersytecie Dzieci.
Jak skontaktować się z Uniwersytetem Dzieci?
We wszystkich sprawach związanych z rekrutacją i zajęciami Uniwersytetu Dzieci prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z dziekanatem. Szczegółowe dane kontaktowe dostępne są na stronie.

STUDIA STACJONARNE

Organizacja zajęć dla kierunku Odkrywanie, Inspiracje, Tematy
Kto może wziąć udział w Studiach Stacjonarnych?
Zapraszamy dzieci z Krakowa, Warszawy i Wrocławia urodzone w latach 2010 - 2015.
Czy program studiów dla dzieci w innym wieku jest zróżnicowany?
Tak, kierunki studiów mają zróżnicowany stopień trudności, dlatego zapraszamy dzieci urodzone w latach:

2014 - 2015 na kierunek Odkrywanie >> dowiedz się więcej o Programie
2012 - 2013 na kierunek Inspiracje >> dowiedz się więcej o Programie
2010 - 2011 na kierunek Tematy >> dowiedz się więcej o Programie
Gdzie i kiedy będą odbywać się wykłady?
Ze względu na sytuację epidemiologiczną, wykłady będą on-line. Odbywać się będą w określone soboty w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting. Czas trwania wykładu ok. 35 minut.
Gdzie będą odbywać się warsztaty?
Warsztaty stacjonarne z bloku CZŁOWIEK i PRZYRODA realizowane będą w TERENIE. Zajęcia odbywają się w różnych zakątkach miasta - od rynku po granice miasta w parkach, lasach, na dziedzińcach budynków, ogrodach botanicznych i innych miejscach zw. z tematyką zajęć 

Warsztaty w bloku KOSMOS - dziecko otrzyma pudełko edukacyjne, pełne narzędzi do samodzielnego wykonania eksperymentów. Dodatkowo będzie zaproszone na 5 spotkań z naukowcem, które odbędą się w wybrane soboty w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting.
Kiedy będą odbywać się warsztaty?
Warsztaty stacjonarne z bloku CZŁOWIEK i PRZYRODA będą odbywać się w soboty. Rodzic odpowiednio wcześniej będzie mógł zarezerwować dogodną sobotę i dogodny termin zajęć. Szczegółowe terminy do wyboru, podamy we wrześniu. Warsztaty trwają 60 minut.
Czy zajęcia stacjonarne z bloku CZŁOWIEK i PRZYRODA odbędą się w każdą pogodę ?
Warsztaty realizowane są na powietrzu bez względu na pogodę. Na realizację zajęć nie pozwolą: spadek temperatury poniżej 0 st., skrajne warunki atmosferyczne.
Czy zajęcia będą odbywać się na uczelniach, jak w poprzednich latach?
Na ten moment przygotowujemy się na zajęcia w terenie, poza uczelniami. Jest to spowodowane sytuacją epidemiologiczną, która utrudnia współpracę w zakresie korzystania z przestrzeni zamkniętych. Niezmienna pozostaje współpraca z doświadczonymi naukowcami, którzy pomogą dzieciom wcielić się w rolę badacza podczas zajęć w terenie i odpowiedzieć na pytania z Bloków CZŁOWIEK I PRZYRODA.  Jeśli sytuacja epidemiologiczna się poprawi, będziemy starali się wrócić na uczelnie wiosną 2022.
Na czym polega realizacja bloku zdalnego - Kosmos?
Na podany przez Rodzica adres zostanie przesłany pudełko edukacyjny, który pozwoli dziecku wykonać warsztaty w domu. Blok zdalny będzie poruszał dyscypliny z zakresu STEAM - z ang. oznacza Science, Technologies, Engineering, Arts, Mathematics i jest połączeniem wiedzy z różnych obszarów – nauki, technologii, inżynierii, sztuki i matematyki.

Oprócz eksperymentów wykonywanych samodzielnie, zaprosimy również studentów na sobotnie spotkania z naukowcami on-line. Będą one miały  charakter tutoriali z elementami wykładu. Prowadzący  razem z dziećmi wykona doświadczenia dotyczące warsztatów z Pudełka Edukacyjnego.
Kiedy rozpoczyna się rok akademicki?
Rok akademicki w roku 2021/22 rozpocznie się początkiem września. O terminach zajęć informuje dziekanat na przełomie sierpnia/września drogą e-mailową oraz na stronie. Na zajęcia obowiązują zapisy elektroniczne dokonywane poprzez panel rodzica.

Zapisy i uczestnictwo w zajęciach Stacjonarnych

kierunki: Odkrywanie, Inspiracje, Tematy
Jak zapisać dziecko na zajęcia w ramach bloku I Człowiek oraz bloku III Przyroda?
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną poprzez panel rodzica.

Instrukcja obsługi panelu rodzica w zakresie zapisów na zajęcia dla dzieci z kierunków Odkrywanie, Inspiracje, Tematy zostanie wysłana mailowo.

Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, musi zostać na nie zapisane w panelu rodzica. Zapisanie dziecka na każde zajęcia jest warunkiem koniecznym, aby mogło ono w nich uczestniczyć. 

Jesienią będą dostępne terminy w ramach Bloku I Człowiek, natomiast na wiosnę udostępnimy propozycje terminów z Bloku III Przyroda.
Kiedy można zapisać dziecko na wybrane terminy zajęć?
Harmonogram zapisów na warsztaty udostępniamy drogą e-mailową oraz na stronie Aktualności we wrześniu. Zapisy na zajęcia możliwe są wyłącznie poprzez panel rodzica, w zakładce Zapisy do piątku, do godz. 10:00 przed sobotą - dniem zaplanowanych zajęć. O dostępności miejsc w grupie o danej godzinie, decyduje kolejność zgłoszeń. 

W blokach tych będą również organizowane Wykłady on-line, do których link prześlemy odpowiednio wcześniej drogą mailową. Możliwość zapisu na te wydarzenia będzie przez platformę ClickMeeting.
Czy muszę zapisać dziecko na zajęcia z Bloku II Kosmos ?
Blok ten realizowany jest z pomocą Pudełka Edukacyjnego, który otrzymają Państwo przesyłkę na adres domowy. Realizacja eksperymentów odbywa się w dowolnym czasie, więc na warsztaty nie trzeba zapisywać dziecka przez Panel Rodzica. W bloku tym będą również organizowane również Spotkania z Naukowcem on-line oraz wykłady on-line, do których link prześlemy odpowiednio wcześniej drogą mailową. Możliwość zapisu na te wydarzenia będzie przez platformę ClickMeeting.
Czy można zmienić termin warsztatów stacjonarnych?
Tak, można zmienić termin lub godzinę zaplanowanych warsztatów w ramach wolnych miejsc widocznych w Panelu Rodzica. Zmian można dokonać do piątku do godz. 10.00, przed daną sobotą zaplanowanych zajęć.
Czy jest możliwość odrobienia zajęć w razie nieobecności?
W celu uzyskania informacji w sprawie możliwości odrobienia warsztatów należy skontaktować się z dziekanatem. Student może odrobić zajęcia w innym terminie pod warunkiem dostępnych miejsc. Uniwersytet Dzieci nie zwraca opłat za zajęcia, na których dziecko nie było obecne. Wykłady on-line i Spotkania z Naukowcem będą nagrywane, dlatego prosimy o wiadomość e-mail tuż po wydarzeniu. Nagrany materiał przechowujemy maksymalnie 3 tygodnie. Czy nieobecność na zajęciach ma wpływ na ukończenie roku akademickiego?

Uniwersytet Dzieci nie wyciąga konsekwencji z niezrealizowanych zajęć (z wyjątkiem studentów korzystających z programu stypendialnego, więcej informacji na stronie). Frekwencja studenta na zajęciach nie ma wpływu na możliwość dalszego uczestnictwa w zaplanowanych warsztatach i wykładach
Z jakim wyprzedzeniem przed otwarciem zapisów znane są tematyka i terminy zajęć?
Opisy zajęć są dostępne na naszej stronie w piątek, w tygodniu poprzedzającym zapisy na zajęcia w danym bloku.
Jak zapisać dziecko na Wykłady i Spotkania z Naukowcem?
Spotkania z Naukowcem on-line oraz Wykłady on-line będą odbywać się na platformie ClickMeeting. Link do nich prześlemy odpowiednio wcześniej drogą mailową. Możliwość zapisu na te wydarzenia będzie przez platformę ClickMeeting.  Zapisy na te wydarzenia nie będą możliwe w Panelu Rodzica.
Czy otrzymam powiadomienie o zbliżających się zajęciach mojego dziecka?
Tak, wszystkie Informacje dotyczące najbliższych zajęć są wysyłane na adres e-mail rodzica, w czwartek przed sobotą, kiedy zaplanowane są zajęcia. Wiadomość zawiera istotne informacje organizacyjne dot. miejsca odbywania się zajęć, zadań do wykonania przed zajęciami, materiałów jakie należy przynieść czy innych istotnych uwag zw. z charakterem i miejscem zajęć. Wszystkie te informacje znajdują się również na stronie w planie zajęć, przy opisie konkretnych warsztatów/wykładów.
W jaki sposób znaleźć miejsce, w którym odbywają się zajęcia?
Miejsce zajęć podane jest na stronie, w panelu rodzica w planie zajęć oraz w wiadomości e-mail przypominającej o zajęciach. W celu ułatwienia dotarcia na zajęcia, posługujemy się banerami Uniwersytetu Dzieci i innymi oznaczeniami. Na miejscu zbiórki będzie obecny Wolontariusz w niebieskiej koszulce, który poinstruuje grupę oraz sprawdzi listę obecności.
Czy moje dziecko zostanie wpuszczone na zajęcia, jeśli się spóźni?
W celu zapewnienia odpowiedniej jakości zajęć, przez szacunek do innych studentów oraz prowadzących zajęcia Organizator zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia na zajęcia spóźnionych studentów.
Czy Uniwersytet Dzieci zapewnia parking?
Nie gwarantujemy parkingu. Przy wyborze miejsca kierujemy się jego atrakcyjnością dla celów naukowych i badawczych oraz bezpieczeństwem dzieci. Wybór miejsc zajęć nie będzie uzależniony od obecności parkingu.
Czy rodzic uczestniczy w zajęciach dziecka?
Dzieci uczestniczą w warsztatach w terenie bez rodziców. Podczas zajęć dziećmi opiekują się wolontariusze ew. z pomocą Straży Rodzicielskiej. Warsztaty realizowane w domu student wykonuje sam. Możliwe, że będzie potrzebna drobna pomoc rodzica, w celu uruchomienia filmików instruktażowych, skompletowania potrzebnych materiałów etc.
Kto przyprowadza i odbiera dziecko po warsztatach stacjonarnych?
Po zajęciach dzieci odbierane są przez rodziców/opiekunów z miejsca zbiórki (chyba, że w mailingu przypominającym o zajęciach wskazano inaczej). Prosimy nie umawiać się z dzieckiem w innym miejscu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia i wypadki, które mogą mieć miejsce przed rozpoczęciem zajęć, jak i po ich zakończeniu. Nie ponosi również odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki po zakończeniu zajęć.
Czy student może wrócić samodzielnie do domu?
Studenci kierunków Tematy mogą po zajęciach samodzielnie wracać do domu pod warunkiem posiadania podpisanej zgody od rodzica/opiekuna na samodzielny powrót. Zgoda powinna być wpięta do indeksu studenta. Wzór zgody możliwy do pobrania tutaj.
Czy Uniwersytet Dzieci organizuje zajęcia dla rodziców?
Tak, zajęcia dla rodziców odbywać się będą w formie webinarów. Mają one charakter otwarty - są bezpłatne i nie ma potrzeby zapisów. Nie są elementem Programu Uniwersytet Dzieci. Webinary odbywają się na Facebooku naszej Fundacji. Po zaobserwowaniu profilu, będą Państwo otrzymywać powiadomienia o naszych wydarzeniach. Serdecznie zapraszamy! 

Jakie webinary udało nam się już zorganizować? Informacja o wykładach znajduje się na naszej stronie w zakładce “kierunki studiów - zajęcia dla rodziców” >> czytaj więcej.

STUDIA ZDALNE

Organizacja kierunku Odkrywanie, Inspiracje, Tematy #UDwDomu
Kiedy i jak dziecko realizuje warsztaty na kierunku Odkrywanie, Inspiracje, Tematy?
Student w ciągu roku otrzymuje 3 osobne przesyłki - Pudełka Edukacyjne: NOS, KURA, MAGNES.  Każde z trzech pudełek #UDwDomu składa się z:

- 5 warsztatów tematycznych;
- elektronicznych materiałów dodatkowych: filmów oraz instrukcji do samodzielnego wykonania eksperymentów.

Warsztaty zawarte w Pudełku Edukacyjnym dziecko realizuje samodzielnie w domu, w dowolnym czasie. 

W trakcie bloku dziecko zostanie zaproszone na 5 spotkań z Naukowcem on-line, które ułatwią realizację warsztatów z Pudełka. W sumie odbędzie się 15 spotkań z Naukowcem w ciągu roku akademickiego.
W jaki sposób będą udostępniane materiały elektroniczne potrzebne do realizacji warsztatów?
Przed początkiem bloku drogą mailową prześlemy link do materiałów elektronicznych.
W jaki sposób będą wysłane paczki z Pudełkiem Edukacyjnym?
Pudełka Edukacyjne wysyłamy w kilku turach, na adres podany przez Państwa podczas rekrutacji. 

Zestaw NOS zostanie nadany na przełomie września/października.
Zestaw KURA zostanie nadany na przełomie grudnia/stycznia.
Zestaw MAGNES zostanie nadany na przełomie marca/kwietnia.

Po wysyłce Pudełka Edukacyjnego otrzymają Państwo e-mail informacyjny.
W jakim tempie student powinien zrealizować materiał z Pudełka Edukacyjnego?
Materiały elektroniczne będą udostępnione przez cały rok szkolny (do końca czerwca). Do tego czasu student ma możliwość realizacji warsztatów. Nie trzeba trzymać się kolejności warsztatów czy kolejności pudełek. Zachęcamy jednak do realizacji warsztatów na bieżąco, gdyż dużym urozmaiceniem i pomocą będzie Spotkanie z Naukowcem on-line, z którym będzie możliwość wykonania na bieżąco eksperymentu związanego z pudełkiem.
Czy rodzic powinien być obecny w trakcie, gdy dziecko realizuje samodzielnie warsztaty?
Warsztaty realizowane w domu student wykonuje sam. Możliwe, że będzie potrzebna drobna pomoc rodzica, w celu uruchomienia filmików instruktażowych, skompletowania potrzebnych materiałów etc.
Na czym polegają Spotkania z Naukowcem na kierunku Odkrywanie, Inspiracje, Tematy?
Spotkania z Naukowcem odbędą  się w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting. Terminy będą wcześniej zaplanowane, a harmonogram zostanie udostępniony przed rozpoczęciem Bloku. 

Na spotkaniu online naukowiec wykona doświadczenia z danego bloku tematycznego z wykorzystaniem Pudełka Edukacyjnego. Każde pudełko (3 w roku akademickim) to możliwość 5 spotkań z Naukowcem.
W zeszłym roku realizowaliśmy Pudełko Edukacyjne KURA, NOS, MAGNES - czy ta oferta na nowy rok różni się od poprzedniej?
Nie, jest to dokładnie ta sama oferta. Jeśli mieszkają Państwo w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu - zapraszamy do zapoznania się z ofertą Studiów Stacjonarnych  >> przeczytaj więcej

Jeśli dziecko może uczestniczyć w zajęciach tylko zdalnie, zapraszamy do rekrutacji za rok!
Czy trzeba wcześniej zapisać dziecko na Spotkania z Naukowcem on-line?
Spotkania z Naukowcem on-line będą odbywać się na platformie ClickMeeting. Link do nich prześlemy odpowiednio wcześniej drogą mailową. Możliwość zapisu na te wydarzenia będzie przez platformę ClickMeeting.
Czy wydarzenia on-line będą nagrywane?
Spotkania z Naukowcem będą nagrywane. Nagrany materiał przechowujemy maksymalnie 3 tygodnie.
Czy po realizacji Pudełek Edukacyjnych student otrzyma dyplom?
Tak, będzie możliwość otrzymania elektronicznie dyplomu ukończenia Uniwersytetu Dzieci w Domu.
Kiedy student otrzyma indeks i w jaki sposób się go uzupełnia?
Indeks zostanie dodany w pierwszym Pudełku Edukacyjnym NOS. W pudełku znajdują się również naklejki. Zachęcamy do uzupełnienia nazwy warsztatów w indeksie i wklejenia dziecku naklejki, po realizacji.

STUDIA ZDALNE

Organizacja kierunku Mistrz i Uczeń, Nauka do kwadratu
Jakie specjalizacje może realizować student kierunku Mistrz i Uczeń?
Student wybiera dwie specjalizacje na rok, czyli realizuje po jednej na semestr. 

Zapraszamy do zapoznania się ofertą specjalizacji dla dzieci urodzonych w latach 2008-2009 >> tutaj
Jakie specjalizacje może realizować student kierunku Nauka do kwadratu?
Student wybiera dwie specjalizacje na rok, czyli realizuje po jednej na semestr. 

Zapraszamy do zapoznania się ofertą specjalizacji dla dzieci urodzonych w latach 2005-2007;
semestr jesienny >> tutaj
semestr wiosenny >> tutaj
Czy jeśli dziecko wybierze specjalizację, która w trakcie roku mu się nie spodoba, to czy jest możliwość rezygnacji?
Prosimy o przemyślany wybór specjalizacji, gdyż w trakcie roku nie ma możliwości ich zmiany lub rezygnacji. W wyborze pomogą szczegółowe opisy specjalizacji zawarte na naszej stronie.
Kiedy i jak student realizuje seminaria specjalizacyjne na kierunku Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu?
Dla kierunków Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu terminy zajęć są z góry określone i udostępnione na początku semestru. Spotkania realizowane są co 2-3 tygodnie w sobotę. Harmonogram zajęć jest inny dla każdej specjalizacji. Seminaria będą odbywać się na MS Teams. Indywidualny login prześlemy drogą mailową w tygodniu poprzedzającym pierwsze seminarium. 

Do realizacji zajęć seminaryjnych na niektórych specjalizacjach potrzebne będą dodatkowe materiały. Zostaną one przesłane studentowi na adres domowy (podany w czasie zapisu na studia) przed rozpoczęciem realizacji danej specjalizacji.
Kiedy będzie dostępny harmonogram zajęć dla kierunku Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu?
Harmonogram wykładów i seminariów zostanie udostępniony na stronie we wrześniu. Każdy student musi zostać zapisany na poszczególne zajęcia poprzez panel rodzica.
Czy jest możliwość odrobienia zajęć seminaryjnych, jeśli student nie może być na nich obecny?
W razie nieobecności studenta na zajęciach nie ma możliwości ich odrobienia w innym terminie ani zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
Czy zajęcia będą nagrywane?
Seminaria specjalizacyjne nie będą nagrywane, dlatego zachęcamy do obecności w całym cyklu projektowym. Aby Student w pełni skorzystał z zajęć i zrozumiał projekt, rekomendujemy uczestnictwo we wszystkich seminariach. Cykl zajęć to spójna całość prowadzącą do stworzenia projektu, a efekty pracy zostaną przedstawione rodzicom. 

W przypadku Wykładów, będzie możliwość uzyskania nagrania, prosimy wówczas o kontakt z dziekanatem.
Gdzie i kiedy będą odbywać się wykłady dla kierunku Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu?
Wykłady odbywać się będą w określone soboty w czasie rzeczywistym na platformie ClickMeeting. Czas trwania wykładu ok. 60 minut.
W jakich godzinach odbywają się zajęcia?
Grupy seminaryjne zazwyczaj odbywają się w godzinach porannych. Jeśli specjalizacja realizowana jest w dwóch grupach, to druga odbywa się w południe. Wykłady on-line będą realizowane w godzinach popołudniowych.
Kiedy student otrzyma indeks i co należy z nim zrobić?
Na początku roku, do nowych studentów zostanie wysłany indeks na adres do korespondencji. Indeks można wypełniać samodzielnie, poprzez wpisanie tytułów zrealizowanych seminariów i wykładów.
Co zrobić, gdy zgubi się lub zniszczy indeks?
Prosimy o mailowy kontakt z dziekanatem.

Zapisy i uczestnictwo w zajęciach Zdalnych

kierunek Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu
Jak zapisać dziecko na zajęcia (konkretne terminy) w roku akademickim?
Zapisy odbywają się drogą elektroniczną poprzez panel rodzica. Instrukcja obsługi Panelu Rodzica zostanie wysłana mailowo przed zapisami. 

Aby dziecko mogło uczestniczyć w zajęciach, musi zostać na nie zapisane w panelu rodzica. Zapisanie dziecka na każde zajęcia jest warunkiem koniecznym, aby mogło ono w nich uczestniczyć.
Kiedy można zapisać dziecko na wybrane terminy zajęć?
Możliwość zapisu na zajęcia w I semestrze będzie we wrześniu. Zapisy na terminy w II semestrze udostępnimy w lutym. Terminy zajęć są przez nas narzucone, natomiast niektóre specjalizacje odbywają się w dwóch grupach godzinowych - podczas zapisów będzie można wybrać grupę.
Czy można zmienić termin zajęć?
Niestety nie, gdyż zajęcia są prowadzone o danej godzinie dla konkretnej grupy projektowej. Studenci spotykają się zawsze w tym samym, kameralnym składzie.
Czy otrzymam powiadomienie o zbliżających się zajęciach mojego dziecka?
Tak, wszystkie informacje dotyczące najbliższych zajęć są wysyłane na adres e-mail rodzica, w czwartek przed sobotą, kiedy zaplanowane są zajęcia. Wiadomość zawiera wszystkie informacje organizacyjne.
Czy są jakieś konkretne wymagania sprzętowe dla zajęć on-line?
Seminaria odbywają się na MS Teams. Sposób założenia konta i logowania oraz instrukcja obsługi zostanie wysłana Państwu odpowiednio wcześniej. Przed pierwszymi zajęciami należy wykonać test logowania i korzystania z danej platformy. Konkretna specjalizacja może wymagać zainstalowania dodatkowego oprogramowania. Poinformujemy Państwa o tym odpowiednio wcześniej. Programy, które należy samodzielnie zainstalować jest zawsze bezpłatny. Zalecamy, aby student korzystał w trakcie zajęć z komputera/laptopa. Dostęp do grupy i zadań jedynie przez smartfon może być utrudniony. Zachęcamy do pozostawienia studentowi przestrzeni i ciszy w trakcie spotkania on-line.
Co zrobić, w razie trudności z logowaniem w dniu zajęć?
Prosimy o niezwłoczny e-mail na adres seminaria.online@ud.edu.pl
Czy nieobecność na zajęciach ma wpływ na ukończenie roku akademickiego?
Uniwersytet Dzieci nie wyciąga konsekwencji z niezrealizowanych zajęć (z wyjątkiem studentów korzystających z programu stypendialnego, więcej informacji na stronie). Frekwencja studenta na zajęciach wpływa na poziom realizacji danego projektu. Zajęcia łączą się i podnoszą poziom znajomości tematu. Cykl zajęć to spójna całość prowadzącą do stworzenia projektu, a efekty pracy zostaną przedstawione rodzicom.