Tematy

Spróbujmy zrozumieć świat

Tematy

Spróbujmy zrozumieć świat

Dla dzieci w wieku 10 i 11 lat
Zajęcia w ciągu roku 8 wykładów, 12 warsztatów, 2 warsztaty kompetencyjne

Jakie znaczenie dla ludzkości miało wynalezienie szczepionek? Co się stanie, jak wyginą pszczoły? Dlaczego jedne państwa są biedne, a inne bogate?

Tematy to kierunek dla najmłodszych nastolatków. Dziecko w tym wieku już nie tylko doświadcza i poznaje otaczający je świat, ale zaczyna go również analizować - łączyć przyczyny ze skutkami i wyciągać wnioski. Na zajęciach studenci nie tylko zdobędą wiedzę z wielu dziedzin, ale nauczą się samodzielnie analizować zjawiska i problemy współczesnego świata.

W trakcie warsztatów dzieci uczą się procesu badawczego. Stawiają problemy, badają je za pomocą naukowych narzędzi, a następnie wyciągają wnioski. Prowadzący zachęca do dyskusji, pomaga w weryfikacji doświadczeń, omawia narzędzia i ich skuteczność. Uczy eksperymentować, pozwala studentom na błędy, bo mózg dziecka pracuje najlepiej wtedy, kiedy sam może poszukać nowych rozwiązań.

Zajęcia na kierunku Tematy składają się z bloków tematycznych poświęconych konkretnym dziedzinom wiedzy:

  • — Nauka,
  • — Sztuka,
  • — Technika,
  • — Świat.

Organizacja kierunku Tematy w roku 2019/20

  • — każdy student musi zostać zapisany na poszczególne zajęcia poprzez panel rodzica,
  • — zajęcia odbywają się w soboty,
  • — w trakcie trwania roku akademickiego rodzice sami ustalają harmonogram zajęć dziecka, wybierając dogodny termin i godzinę warsztatów spośród podanych,
  • — wykłady organizowane są tylko w jednym terminie dla całego kierunku, do wyboru są jedynie godziny zajęć,
  • ze względów organizacyjnych studenci podzieleni są na grupy (A, B, C). W ciągu roku akademickiego nie ma możliwości zmiany grupy. Warsztaty w każdej grupie będą dotyczyły tych samych dziedzin nauki.