Dzieci lubią ciasteczka! My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Rozumiem. Zamknij!
8 i 9 lat

Inspiracje

Poznajmy bogactwo świata nauki
8 wykładów
12 warsztatów
Ile włosów ma lew w grzywie? Co Włosi i Włoszki mówią rękami? Czy ślimaki rodzą się z muszlą? Jak działa lotnisko?

Dzieci uczą się przez działanie - i właśnie taką formę zdobywania wiedzy oferujemy im na Uniwersytecie Dzieci. Dzięki naturalnej ciekawości kilkuletni studenci rozpoczynają eksplorację problemu, a w dojściu do rozwiązania pomaga im prowadzący - naukowiec, ekspert czy artysta. Inspiruje do poszukiwań, pomaga w dochodzeniu do wiedzy, nie wyręcza dziecka w procesie poznawczym. Jego rolą jest pokazanie narzędzi, jakimi dzieci mogą dojść do rozwiązania, i towarzyszenie im w procesie poznawczym.

Na zajęciach dzieci wspólnie z naukowcami szukają odpowiedzi na najbardziej intrygujące pytania, dzięki czemu mogą nie tylko pogłębić wiedzę i rozwinąć umiejętność twórczego myślenia, ale także kompetencje społeczne. Zajęcia odbywają się na uczelniach, w miejscach związanych z kulturą, nowoczesnych firmach i są prowadzone przez naukowców, artystów, dziennikarzy, ekspertów ze świata biznesu i kultury.

Organizacja zajęć na kierunku Inspiracje

Rok akademicki
I SEMESTR
II SEMESTR
Nauki przyrodnicze
Nauki humanistyczne
Nauki społeczne
Nauki techniczne
3 warsztaty
60 min
3 warsztaty
60 min
3 warsztaty
60 min
3 warsztaty
60 min
2 wykłady
35 min
2 wykłady
35 min
2 wykłady
35 min
2 wykłady
35 min
1 warsztaty kompetencyjne
60 min
— każdy student musi zostać zapisany na poszczególne zajęcia poprzez panel rodzica,
— zajęcia odbywają się w soboty,
— w trakcie trwania roku akademickiego rodzice sami ustalają harmonogram zajęć dziecka, wybierając dogodny termin i godzinę warsztatów spośród podanych.
— wykłady odbędą się w formie online ze względu na bezpieczeństwo dzieci w pandemii.
— ze względów organizacyjnych studenci podzieleni są na grupy (A, B, C). W ciągu roku akademickiego nie ma możliwości zmiany grupy. Warsztaty w każdej grupie będą dotyczyły tych samych dziedzin nauki.

Plan zajęć

Wybierz miasto
Wybierz semestr
Wybierz grupę
blok / specjalizacja
zapisy
zajęcia