Inspiracje

Poznajmy bogactwo świata nauki

Inspiracje

Poznajmy bogactwo świata nauki

Dla dzieci w wieku 8 i 9 lat
Zajęcia w ciągu roku 8 wykładów, 12 warsztatów, 1 warsztaty kompetencyjne

Ile włosów ma lew w grzywie? Co Włosi i Włoszki mówią rękami? Czy ślimaki rodzą się z muszlą? Jak działa lotnisko?

Dzieci uczą się przez działanie - i właśnie taką formę zdobywania wiedzy oferujemy im na Uniwersytecie Dzieci. Dzięki naturalnej ciekawości kilkuletni studenci rozpoczynają eksplorację problemu, a w dojściu do rozwiązania pomaga im prowadzący - naukowiec, ekspert czy artysta. Inspiruje do poszukiwań, pomaga w dochodzeniu do wiedzy, nie wyręcza dziecka w procesie poznawczym. Jego rolą jest pokazanie narzędzi, jakimi dzieci mogą dojść do rozwiązania, i towarzyszenie im w procesie poznawczym.

Na zajęciach dzieci wspólnie z naukowcami szukają odpowiedzi na najbardziej intrygujące pytania, dzięki czemu mogą nie tylko pogłębić wiedzę i rozwinąć umiejętność twórczego myślenia, ale także kompetencje społeczne. Zajęcia odbywają się na uczelniach, w miejscach związanych z kulturą, nowoczesnych firmach i są prowadzone przez naukowców, artystów, dziennikarzy, ekspertów ze świata biznesu i kultury.

Organizacja kierunku Inspiracje w roku 2019/20

  • — każdy student musi zostać zapisany na poszczególne zajęcia poprzez panel rodzica,
  • — zajęcia odbywają się w soboty,
  • — w trakcie trwania roku akademickiego rodzice sami ustalają harmonogram zajęć dziecka, wybierając dogodny termin i godzinę warsztatów spośród podanych.
  • — wykłady organizowane są tylko w jednym terminie dla całego kierunku, do wyboru są jedynie godziny zajęć,
  • ze względów organizacyjnych studenci podzieleni są na grupy (A, B, C). W ciągu roku akademickiego nie ma możliwości zmiany grupy. Warsztaty w każdej grupie będą dotyczyły tych samych dziedzin nauki.